Wywalczyła indeks UW!

12 kwietnia uczennica z klasy IIIA1 naszego liceum, Aleksandra Czerwińska została laureatką konkursu o tematyce europejskiej i zdobyła jedno z 30 miejsc na studia I stopnia prestiżowego kierunku „europeistyka” na Uniwersytecie Warszawskim.

Był to już drugi etap rywalizacji w skali ogólnopolskiej, w której spełnienie warunków pierwszego stopnia było nie lada wyzwaniem. Początkowo należało napisać esej na temat: „Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena po 10-ciu latach od akcesji”. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 24 najlepsze prace, których autorów zaproszono do dalszej walki o nagrody – tym razem osobiście, w siedzibie uniwersytetu w Warszawie.

Uczestnicy zmierzyli się z testem z wiedzy ogólnej o UE, który był przepustką do ostatniej fazy rywalizacji, czyli odpowiedzi ustnej. Na szczęście Ola podołała temu zadaniu i finalnie znalazła się w gronie pięciu najlepszych. Wywalczyła tym samym nie tylko indeks UW, ale także nagrody rzeczowe. Opiekunem naszej laureatki był Pan Profesor Jacek Pluciński.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

We wtorek, 8 kwietnia 2014 roku odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marek Ksyta i Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Andrzej Kopania. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych całe podium zostało zajęte przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – I miejsce Kamil Pacan, który zdobył 65 pkt, II miejsce – Kamila Kowalczyk, III – Martyna Jasion (przed laty absolwentka Szkoły Podstawowej w Klewie i Gimnazjum w Żarnowie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie (173 pkt) przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie (136 pkt) oraz Zespołem Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (111 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Andrzej Kopania – Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu oraz Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, w towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego.

Uroczystego podsumowania, już IX edycji konkursu samorządowego, który jest organizowany na gościnnej ziemi żarnowskiej dokonał Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, Marek Ksyta – Starosta Opoczyński oraz Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

WP_20140409_001

Nasi uczniowie na konferencji

Dnia 8 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Instytutu Historii KUL odbyła się konferencja naukowa: „Spojrzenie historyka na duże i małe miasta w II Rzeczpospolitej”, w której udział brali również uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. Jackiem Plucińskim.

Przed rozpoczęciem konferencji delegacja naszej szkoły odwiedziła  muzeum KUL-u, gdzie młodzież mogła zapoznać się z historią powstawania uniwersytetu, a także dowiedzieć się  o jego losach w blisko stuletniej działalności. Kolejnym, głównym etapem wyjazdu była konferencja. Uczniowie wysłuchali ośmiu prezentacji i wykładów na temat bardziej lub mniej znanych miast  i ich historii z okresu II RP. W konferencji uwzględniono również Opoczno. Najciekawszym jednak elementem całej konferencji było podsumowanie, na którym w sposób prosty i klarowny profesorowie, studenci i osoby zainteresowane przedstawiły swoje spojrzenie na problem i wyraziły swoją opinię.

Organizatorzy:WP_20140408_002

Katedra Historii Systemów Politycznych XIX I XX w.,

Biblioteka Instytutu Historii KUL,

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL.

Patronat objęli:

Patronat honorowy: Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk,

Korporacja Akademicka Astrea Lublinesis.

Konferencja to pierwszy krok w związku z patronatem KUL-u nad klasami humanistycznymi naszej szkoły. Miejmy nadzieję że współpraca będzie bardzo owocna, a grono studentów uniwersytetu powiększy się o absolwentów naszej szkoły.

Uczniowie z „Żeromskiego” na Uniwersytecie Medycznym

W dniu 19 marca 2014 roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie uczestniczyła w Dniach Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczniowie klas medycznych otrzymali kompleksową informację na temat oferty edukacyjnej, o którą zadbał Dział Rekrutacji uczelni. Każdy wydział przygotował swój blok zajęć w formie wykładów, pokazów i Sukienka 2014 036filmów, które poszerzyły wiedzę medyczną uczniów i przybliżyły specyfikę zawodów medycznych. Młodzież z „Żeromskiego” uczestniczyła w wykładach: „Czym zajmuje się elektrokardiologia? – praktyczny przewodnik” oraz „Czy warto czerpać wiedzę medyczną z seriali? – mity kontra fakty”.

W krótkich przerwach pomiędzy wykładami młodzież wykonywała podstawowe badania diagnostyczne, zwiedzała imponującą bazę nowego budynku uczelni, rozmawiała ze studentami różnych kierunków, uzyskała wyczerpującą wiedzę na temat organizacji studenckich.

Miłym akcentem było spotkanie z absolwentami Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, którzy licznie studiują właśnie na tej uczelni.

Tydzień Profilaktyki w „Żeromskim”

W dniach 10-14 marca 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Opocznie po raz kolejny odbył się Tydzień Profilaktyki. W tematyce uwzględniono problemy, które dotyczą współczesnej młodzieży czyli uzależnienia(narkomania, nikotynizm, lekomania), HIV/AIDS, stres oraz zdrowy styl życia. W ramach realizacji programu profilaktyki oprócz projekcji filmów i warsztatów tematycznych odbyły się spotkania, m.in. z panią Martą Milczarczyk terapeutką uzależnień z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opocznie oraz panią Aleksandrą Piekarską– wizażystką i kosmetyczką. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, stąd liczne pytania kierowane do prelegentów. Trzeci dzień dotyczył profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów o największym współczynniku śmiertelności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego, szyjki macicy oraz raka piersi. Do prowadzenia działań profilaktycznych zachęcała pielęgniarka szkolna pani Halina Piekarska. Na spotkaniach z młodzieżą wykorzystane zostały przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne oraz filmy mające na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz oswajanie młodych ludzi z trudną tematyka chorób nowotworowych.

W czwartym dniu Tygodnia Profilaktyki przeprowadzony został, pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego, konkurs na najlepszą sałatkę. Po degustacji jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach: „Niebo w gębie” czyli smak: I miejsce zajęła sałatka przygotowana przez klasę II A1, II miejsce –klasa IE/G, III miejsce- klasa II D. W kategorii „Raj dla oka” czyli wygląd: I miejsce zajęła sałatka przygotowana przez uczniów z klasy II A1, II miejsce- klasa II F, III miejsce- klasa II A1.

W trakcie trwania Tygodnia Profilaktyki przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa, w której uczestniczyła pełnoletnia młodzież szkoły.

W ostatnim dniu na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie odbyła się VI edycja Maratonu Fitness „Żerom 2014”. Impreza adresowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego. W maratonie uczestniczyło 607 osób, których zadaniem było wykazać się nie lada kondycją, dużymi umiejętnościami rytmiczno-tanecznymi oraz dobrą techniką i pięknym poruszaniem się. Maraton trwał trzy godziny, po upływie których jury wyłoniło po dziesięciu najlepszych uczestników w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które otrzymały pamiątkowe statuetki oraz medale. Taniec w jednym rytmie zjednoczył setki młodych ludzi, a entuzjazm uczestników i organizatorów posłużył niesamowitej akcji promowania zdrowego stylu życia, nowoczesnego spojrzenia na fitness oraz dobrej zabawy w miłym towarzystwie przy energetyzującej muzyce.

Wspaniała organizacja i przebieg Tygodnia Profilaktyki to zasługa pani Katarzyny Kobierskiej- pedagoga szkolnego, nauczycieli biologii: Ewy Gutarowskiej, Teresy Tępińskiej oraz Renaty Sijer oraz nauczycieli wychowania fizycznego: Izabeli Jaciubek, Edyty Świderskiej, Katarzyny Niewadzi, Roberta Bodasińskiego oraz Dariusza Lewandowskiego.

Tydzień Profilaktyki organizowany w Żeromskim jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.

Za pomoc w przygotowaniu Tygodnia Profilaktyki, Panu Staroście Opoczyńskiemu- Markowi Ksycie, Panu Burmistrzowi Miasta Opoczna- Janowi Wieruszewskiemu oraz wszystkim licznym sponsorom, serdecznie dziękujemy.