Walczą o indeksy AGH

Aż 7 uczniów naszego liceum przystąpi 1 lutego br. do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem całość materiału z geografii wraz z elementami geologii. W całym kraju do I etapu przystąpiło 2324 uczniów z czterech przedmiotów. Z geografii uczniowie musieli uporać się z trzema zadaniami:

• pierwsze związane było ze znajomością budowy geologicznej Polski z uwzględnieniem rozmieszczenia surowców mineralnych, sposobów ich wydobycia i wykorzystania

• drugie dotyczyło analizy i interpretacji treści mapy określonego obszaru, obejmowało wykonanie profilu terenu w skali innej niż skala mapy (co było dużym utrudnieniem), wyznaczenie azymutów, obliczanie długości, powierzchni, czasu, spadków terenu oraz wysokości Słońca i określenia jego położenia w wyznaczonych punktach w różnych dniach w ciągu roku

• trzecie zadanie to analiza przekroju geologicznego, odtwarzanie przeszłości wskazanego obszaru z zachowaniem kolejności zdarzeń.

Wyniki I etapu przyniosły nam wiele satysfakcji – wszyscy startujący z naszej szkoły uczniowie przeszli do II etapu i to z bardzo dobrymi wynikami:

1. Emilia Woźniak 92pkt/100

2. Oskar Jakubiak 92pkt/100

3. Milena Wróblewska 89pkt/100

4. Aneta Maruszewska 89pkt/100

5. Eliza Czarnecka 86pkt/100

6. Łukasz Jurek 85 pkt/100

7. Anna Walaszczyk 80pkt/100

Warto dodać, że sześcioro z tej siedmioosobowej grupy to uczniowie klasy IC.

Jak powiedział kilkanaście lat temu prof. Florian Plit, sama decyzja o udziale w olimpiadzie jest już sukcesem, to ciężka praca, pełna wyrzeczeń.

Tym bardziej gratulujemy naszym olimpijczykom i ich rodzicom. Trzymamy kciuki na kolejnym etapie.

Spotkanie z młodym profesjonalistą

2 grudnia 2013 roku w Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie uczniowie kl. II E Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie (wychowawczyni p. Aneta Wijatabyli na spotkaniu  w ramach projektu „Link do przyszłości” z grafikiem komputerowym, projektantem książek, plakatów, stron internetowych oraz animatorem kultury – p. Jakubem Jakubowskim.  

Spotkanie – „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas dwugodzinnych warsztatów pan Jakub opowiadał o swojej drodze do sukcesu zawodowego oraz o tym jak wygląda jego dzień pracy. Rozmawiał z młodzieżą o nowych zawodach i wspólnie zastanawiali się, na które z nich w przyszłości będzie największe zapotrzebowanie. Spotkanie miało charakter warsztatowy – na uczniów czekały quizy, pytania i wspólne ćwiczenia.

Spotkanie z młodym specjalistą ma zainspirować młodzież do poszukiwania własnej ścieżki zawodowej i zwiększyć szanse na udaną karierę w przyszłości.

Organizatorkami spotkania z ramienia biblioteki były: Iwona Chróstowska i Maria Wijata, którym bardzo dziękujemy za zaproszenie!

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Już 13 grudnia będziemy przeżywać w Polsce 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Stan wojenny wprowadzono o północy w dniu 13 grudnia 1981 roku; gen. Wojciech Jaruzelski poinformował o tym sześć godzin później. „Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność (…) Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju…”. Wcześniej ruszyła akcja „Jodła” – zatrzymywano i internowano działaczy opozycji. Tylko w pierwszych dniach spotkało to 5 tys. osób. Na ulice wyjechały czołgi.

 

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. W rzeczywistości decydujący był strach. Obawy komunistycznych działaczy przed utratą władzy. A realne zagrożenie stanowił niezależny ruch związkowy, zwłaszcza NSZZ „Solidarność”.

Władza traciła poparcie, według badań OBOP w czerwcu 1981 r. zaufanie do rządu deklarowało 24 proc. respondentów, a działania PZPR popierało ledwie 6 proc. pytanych. Tymczasem „Solidarność” dobrze oceniało 62 proc. rodaków.

Już w nocy z 12 na 13 grudnia ogrodzono pomnik robotników w Zielonej Górze. A i tak pojawiły się u jego stóp znicze. 14 grudnia ogłoszono strajki w Stilonie, Stolbudzie, Elektrociepłowni, Silwanie, Metalplaście w Witnicy, w Zakładach Mechanicznych w Sulęcinie. 16 grudnia 1981 r. – kilkusetosobowy oddział MO, ROMO i ZOMO przy wsparciu wojska spacyfikował siłą strajk w Zakładach Mechanicznych Gorzów. W procesach, które odbyły się w pierwszych dniach stanu wojennego, skazano 15 uczestników strajków. Internowano 95 działaczy gorzowskiej Solidarności.

W kilku następnych latach zatrzymano, skazano przez kolegia, aresztowano kilkuset członków opozycji demokratycznej z ówczesnego województwa gorzowskiego. 31 sierpnia 1982 r., w rocznicę podpisania porozumień gdańskich, w śródmieściu Gorzowa doszło do starć zwolenników Solidarności z milicją…

Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. 586 dni stanu wojennego to nie tylko stracone złudzenia co do tego, że komuniści skłonni są wprowadzić demokratyczne zmiany lub chociażby podzielić się władzą. 60 osób straciło życie, około 10 tys. było internowanych. Mimo kolejnych pacyfikacji opór trwał. Najgłośniejszą było stłumienie protestu w kopalni „Wujek”, w której życie straciło dziewięciu górników. Dziś historycy nazywają stan wojenny zamachem stanu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekrety Rady Państwa PRL wprowadzające stan wojenny w 1981 r. były niekonstytucyjne.