News z ostatniej chwili !

Liceum Ogólnokształcące im. Stafana Żeromskiego w roku szkolnym 2014/2015

będzie realizowało zajęcia pozalekcyjne z biologii, chemii, matematyki, języka polskiego, kurs informatyczny – LINUX oraz doradztwo zawodowe

dla klas I, II i III w formie warsztatów, laboratoriów, metod projektów i zajęć dydaktycznych w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskich (EFS).

 

Etap wojewódzki XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W sobotę, 12 kwietnia 2014 r. w auli gmachu Biologii Uniwersytetu Łódzkiego odbył się etap wojewódzki XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, do którego zakwalifikowało się troje uczniów LO im. S. Żeromskiego w Opocznie, tj. Kinga Bykowska (If1), Paulina Brola (IIf) i Przemysław Więcek (If2).

20140412_141612

Pierwszym etapem był godzinny test interdyscyplinarny obejmujący szeroki zakres zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Do testu przystąpiło prawie 100 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Uczniowie Żeromskiego uzyskali bardzo wysokie wyniki. Do części ustnej zakwalifikowano jedynie 12 uczniów, wśród których znalazła się Kinga Bykowska. Uczestników oceniała 8-osobowa komisja składająca się z pracowników naukowych uczelni. Etap ten odbywał się przy obecności nauczycieli – opiekunów uczniów, którzy mogli jednocześnie sami ocenić poziom wypowiedzi uczestników. Kinga wylosowała zestaw I, więc odpowiadała również jako pierwsza. Pytania brzmiały:

  1. Oceń proces segregacji odpadów w miejscu Twojego zamieszkania i uzasadnij swą opinię (5 pkt)

  1. Podaj cel powołania i krótką charakterystykę Ojcowskiego Parku Narodowego (3 pkt)

  2. Omów na wybranym przykładzie relacje: typ rozmieszczenia (struktura przestrzenna) gatunku a tempo opanowywania nowych środowisk. (3 pkt)

  3. Omów jaką rolę w środowisku pełnią bobry. (3 pkt)

  4. Co to jest pozwolenie zintegrowane? (5 pkt)

  5. Określ na wybranym przykładzie na czym polega proces hibernacji i jakie znaczenie ma on dla przetrwania gatunku (5 pkt)

Poziom wypowiedzi Kingi wielokrotnie zaskakiwał komisję i obserwatorów niespotykaną u uczniów wiedzą. Okazało się jednak, że Kinga od dziecka interesuje się botaniką i zoologią. Samodzielnie oznacza gatunki oraz ogląda filmy BBC. Należy jednocześnie do osób niezwykle konkretnych, precyzyjnie formułujących swoje wypowiedzi i to jedynie oparte na konkretnej wiedzy. Ma typowo ścisły umysł, więc nie wchodziły w grę żadne ozdobniki i tzw. wodolejstwo. Ponieważ nie spotkała się z odpowiedzią na pytanie 5 więc nie próbowała improwizować, co niejednokrotnie robili inni uczestnicy finału, tylko stwierdziła, że takiego pojęcia nie zna. I to był jedyny błąd jaki popełniła, choć z punku widzenia nauczyciela i wychowawcy uważam, że właśnie taka postawa powinna być doceniona. Ostatecznie Kinga zajęła 8 miejsce, a do finału centralnego zakwalifikowano osób 7, w tym kilku laureatów Olimpiady Biologicznej. Z przykrością stwierdzam i nie jestem odosobniona w tej opinii, że wśród 7 zakwalifikowanych osób znalazły się takie, których wypowiedzi wskazywały na elementarne braki wiedzy, a część z wypowiedzi była niepełna. Szkoda, że Kinga, człowiek kochający przyrodę, zaangażowany w jej czynną ochronę, pasjonat przedmiotów przyrodniczych i jednocześnie uczennica dopiero klasy pierwszej w jakiś sposób została skrzywdzona, ale na szczęście nie zdemotywowana i z całą pewnością weźmie udział w Olimpiadzie Ekologicznej za rok. Startuje również w Olimpiadzie Biologicznej.

Małgorzata Mróz-Duda – nauczyciel biologii

Wywalczyła indeks UW!

12 kwietnia uczennica z klasy IIIA1 naszego liceum, Aleksandra Czerwińska została laureatką konkursu o tematyce europejskiej i zdobyła jedno z 30 miejsc na studia I stopnia prestiżowego kierunku „europeistyka” na Uniwersytecie Warszawskim.

Był to już drugi etap rywalizacji w skali ogólnopolskiej, w której spełnienie warunków pierwszego stopnia było nie lada wyzwaniem. Początkowo należało napisać esej na temat: „Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena po 10-ciu latach od akcesji”. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 24 najlepsze prace, których autorów zaproszono do dalszej walki o nagrody – tym razem osobiście, w siedzibie uniwersytetu w Warszawie.

Uczestnicy zmierzyli się z testem z wiedzy ogólnej o UE, który był przepustką do ostatniej fazy rywalizacji, czyli odpowiedzi ustnej. Na szczęście Ola podołała temu zadaniu i finalnie znalazła się w gronie pięciu najlepszych. Wywalczyła tym samym nie tylko indeks UW, ale także nagrody rzeczowe. Opiekunem naszej laureatki był Pan Profesor Jacek Pluciński.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

We wtorek, 8 kwietnia 2014 roku odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marek Ksyta i Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Andrzej Kopania. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych całe podium zostało zajęte przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – I miejsce Kamil Pacan, który zdobył 65 pkt, II miejsce – Kamila Kowalczyk, III – Martyna Jasion (przed laty absolwentka Szkoły Podstawowej w Klewie i Gimnazjum w Żarnowie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie (173 pkt) przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie (136 pkt) oraz Zespołem Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (111 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Andrzej Kopania – Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu oraz Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, w towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego.

Uroczystego podsumowania, już IX edycji konkursu samorządowego, który jest organizowany na gościnnej ziemi żarnowskiej dokonał Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, Marek Ksyta – Starosta Opoczyński oraz Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

WP_20140409_001

Nasi uczniowie na konferencji

Dnia 8 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Instytutu Historii KUL odbyła się konferencja naukowa: „Spojrzenie historyka na duże i małe miasta w II Rzeczpospolitej”, w której udział brali również uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. Jackiem Plucińskim.

Przed rozpoczęciem konferencji delegacja naszej szkoły odwiedziła  muzeum KUL-u, gdzie młodzież mogła zapoznać się z historią powstawania uniwersytetu, a także dowiedzieć się  o jego losach w blisko stuletniej działalności. Kolejnym, głównym etapem wyjazdu była konferencja. Uczniowie wysłuchali ośmiu prezentacji i wykładów na temat bardziej lub mniej znanych miast  i ich historii z okresu II RP. W konferencji uwzględniono również Opoczno. Najciekawszym jednak elementem całej konferencji było podsumowanie, na którym w sposób prosty i klarowny profesorowie, studenci i osoby zainteresowane przedstawiły swoje spojrzenie na problem i wyraziły swoją opinię.

Organizatorzy:WP_20140408_002

Katedra Historii Systemów Politycznych XIX I XX w.,

Biblioteka Instytutu Historii KUL,

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL.

Patronat objęli:

Patronat honorowy: Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk,

Korporacja Akademicka Astrea Lublinesis.

Konferencja to pierwszy krok w związku z patronatem KUL-u nad klasami humanistycznymi naszej szkoły. Miejmy nadzieję że współpraca będzie bardzo owocna, a grono studentów uniwersytetu powiększy się o absolwentów naszej szkoły.