Podziękowania dla Rodziców

Dyrekcja i wychowawcy I LO składają rodzicom
serdeczne podziękowania
za udział w zebraniach online w dn. 21.05.2020.

Mimo nietypowej formy zainteresowanie było duże, z czego wszyscy się cieszymy.

meeting-1019875_1920

Maturzysto PAMIĘTAJ!

 • Na egzamin przyjdź zdrowy (bez objawów sugerujących chorobę zakaźną); trzymaj się wyznaczonych godzin i podanych instrukcji przez wychowawcę.
 • Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów, maskotek itp.).
 • Korzystaj na egzaminie z własnych przyborów piśmienniczych (linijka, cyrkiel, kalkulator). NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI POŻYCZENIA OD INNYCH!
 • Przynieś własną wodę pitną.
 • Przynieś własną kanapkę, aby zjeść w przerwie między egzaminami.
 • Punkt konsumpcyjny wyznaczony jest na świetlicy szkolnej, za wyjątkiem 10.06.2020 (egzamin z języka angielskiego). 10.06.2020 zjeść będzie można na korytarzu I pietra.
 • Będziesz mógł opuścić budynek szkoły w przerwach między egzaminami lub pozostać na terenie szkoły.
 • Czekając na wejście do szkoły zachowaj odstęp (1,5m), miej zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 • Możesz założyć przyłbicę jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką.
 • Możesz byc poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości.
 • Obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
 • Po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej możesz odkryć usta i nos. Będziesz ponownie używał maseczki, gdy podejdzie do Ciebie nauczyciel, gdy będziesz wychodził do toalety, gdy skończysz pracę z arkuszem maturalnym i bedziesz wychodził z sali egzaminacyjnej.
 • Nie twórz z innymi zdającymi grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną lub po zakończeniu egzaminu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami wykorzystując media społecznościowe, komunikatory lub telefonicznie.
 • Do szkoły na egzamin będziesz wpuszczany wyznaczonym wejściem A, B lub C.

 

exam-2428208_1920

Pieniądze na modernizację bazy sportowej  I LO!

boisko

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o podjętej 5 maja 2020 uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego została przydzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju inwestycji sportowej i rekreacyjnej. Również Powiat Opoczyński otrzymał środki na modernizację obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Dotacja dla szkoły to ponad 70.000zł.

W obliczu planów utworzenia Oddziału Mistrzostwa Sportowego w I LO radość z modernizacji boisk sportowych jest podwójna. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi infrastrukturę sportową  i jej estetykę.

W tym miejscu dziękujemy za podjęte działania na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wszystkim osobom mającym związek z tym przedsięwzięciem na czele z panem starostą Marcinem Baranowskim, panią wicestarostą Marią Barbarą Chomicz, dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Małgorzatą Grzesińską i panią skarbnik Anną Słoniewską. Bez ich udziału i zaangażowania nie byłoby to możliwe.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie I LO

Konsultacje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

– wytyczne GIS, MZ i MEN

Uczniu,

 • Od 1 czerwca 2020 roku na terenie szkoły otrzymujesz możliwość konsultacji . Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej szkoły. Zawsze należy zgłosić chęć przyjścia na konsultacje do nauczyciela uczącego.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.