„Międzynarodowy Dzień Bez Opakowań Foliowych” w I Liceum Ogólnokształcącym

Tak mało trzeba, żeby zadbać o środowisko i zastąpić popularną reklamówkę np. torbą ekologiczną lub wielokrotnego użytku. Dzięki takim właśnie małym inicjatywom możemy zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska. Dziś rzadko, kto myśli globalnie, wszystkim Nam wydaje się, że jedna osoba niczego nie może zmienić… Ale jeśli takich osób będzie więcej i będą postępować zgodnie z działaniami proekologicznymi to na pewno przyroda im za to podziękuje… Taki tok myślenia przyjęła właśnie klasa ID należąca do programu „Klasa Akademicka SGH”. 23 stycznia 2019 zorganizowała ona na terenie szkoły kampanię społeczną z okazji  „Międzynarodowego Dnia bez opakowań foliowych”. Kampania ta zrodziła się kilka lat temu ze względów pro-ekologicznych’ ale w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy i okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Wymowne zdjęcia, szokujące dane na temat zużycia opakowań foliowych oraz ich rażący wpływ na środowisko naturalne w postaci piętrzących się stosów śmieci nie tyko na lądzie, ale także pływające wysypiska śmieci  na oceanach, przez które trzeba przebijać się łodzią co najmniej kilka dni, wywarły ogromny wpływ na uczestników kampanii. Uczniowie uczestniczący w tej międzynarodowej inicjatywie, sami podejmowali dyskusje z nauczycielami podczas lekcji w celu wprowadzenia programów naprawczych w szkole oraz ich codziennym życiu. Prowadzący kampanię w osobach: Agata Zięba, Natalia Sygut, Maciej Kluska oraz Bartosz Sobczyk przesłali na koniec mocny  komunikat do każdego z uczestników, aby  ratować Ziemię przed niszczycielską siłą opakowań foliowych, a także, aby próbować zmieniać swoje nawyki, gdyż nic nas to nie kosztuje, a może wprowadzić wielką zmianę na lepsze…

Ogłaszamy Konkurs!

5 lutego 2019 roku o godz. 11.00 (duża przerwa), po raz pierwszy w naszej szkole,
 odbędzie się Dzień Bezpiecznego Internetu 2019
pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

dbi

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji. Zatem:

z okazji
Dnia Bezpiecznego Internetu ogłaszamy Konkurs!

Zapraszamy dwuosobowe drużyny klasowe (z klas I i II) do udziału
w Teście Wiedzy o Internecie,
który odbędzie się 5 lutego 2019 r. (wtorek) na 3. godzinie lekcyjnej w sali 60.

Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie zadań dotyczących obchodzonego
Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dodatkowym punktem przy rozstrzygnięciu konkursu, będzie przygotowany przez każdą klasę plakat (format arkusza minimum A2, dowolna technika plastyczna) dotyczący obchodów DBI,  hasłem którego jest: Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

 Zgłoszenia do udziału w teście i składanie prac
do nauczycieli informatyki – do 4 lutego 2019 r, do godz. 12.00.

Czwarty wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 16.01.2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim uczniowie z klas: IIf i If, wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii. Wykładowcą była pani dr Mariola Tkaczyk – pracująca jako nauczyciel akademicki w Katedrze Chemii Fizycznej.

W działalności naukowej pani doktor  wykorzystuje metody termochemiczne do badań oddziaływań w wodnych roztworach Wiodącą tematyką jej zainteresowań są badania prowadzone metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej nad właściwościami fizykochemicznymi i zjawiskami ograniczonej mieszalności w wodnych roztworach niejonowych amfifili, będących monoalkilowymi pochodnymi glikoli polioksyetylenowych.

W ramach wykładu: ,,Liniowy wzrost, spadek a może plateau?” (plateau z języka francuskiego – równina, płaski obszar przebiegu krzywej) pani doktor omówiła zastosowanie funkcji liniowej do opisu wybranych zależności pomiędzy wielkościami fizykochemicznymi .Prowadząca wykład zwróciła uwagę na to, że powinniśmy zachować dużą ostrożność analizując dane statystyczne. Chemia jako nauka empiryczna bazuje na obserwacji faktów doświadczalnych i pojedynczy eksperyment nigdy nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Tylko wykonywanie serii eksperymentów oraz odpowiednie ich opracowanie poprzez znalezienie określonych zależności i korelacji, daje szansę odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Umiejętne wyznaczanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, może być cennym źródłem wiedzy m.in. o oddziaływaniach międzycząsteczkowych, które determinują wszystkie zjawiska obserwowane w otaczającym nas świecie. Uczniowie  uczestnicząc w tym wykładzie mogli się poczuć jak studenci na zajęciach z chemii fizycznej . – w prezentacji dużo wzorów , wykresów, zależności.

W drugiej części zajęć studenci Naukowego Koła Chemii Kosmetycznej przeprowadzili ciekawe doświadczenia o niezwykłych nazwach:

  • ,,Błędne ognie”
  • ,,Płynne światło”
  • ,,Chemiczne świetliki”
  • ,,Chemiczny parowóz”

Prowadząca zajęcia podziękowała wszystkim za przybycie. Kolejny wykład w dniu 27 .02 2019 r. będzie dotyczył enzymów w chemii. Pokaz slajdów z wykładu oraz wykaz doświadczeń chemicznych można obejrzeć na stronie internetowej ACCH, widowiskowe eksperymenty na dołączonych zdjęciach.

Nauczyciele chemii