Podsumowanie grudniowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki czerniaka

W grudniu po raz kolejny nasza szkoła wzięła  udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Organizatorem tej akcji jest Studenckie  Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego.
Główny cel programu to zwiększanie wśród młodzieży wiedzy na temat czerniaka w ramach edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia .Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w 2017 roku zanotowano około 165 tysięcy nowych rozpoznań nowotworów złośliwych, w tym prawie 3 800 czerniaków skóry. Co 10 lat liczba chorych na czerniaka podwaja się, co wynika ze zmiany zachowań Polaków: nadmiernego korzystania ze słońca bez właściwej ochrony oraz nieodpowiedzialnego opalania w solarium. Dlatego też zwiększanie wiedzy na temat czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży jest tak szczególnie istotne.
Nasze zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji poświęconych czerniakowi. Koordynatorkami projektu były Ewa Gutarowska, Renata Sijer oraz Teresa Tępińska. W dniach od 14 do 22 grudnia 2020 roku młodzież naszej szkoły poznała ,,czerniakowe abecadło”. Nauczycielki biologii w oparciu o materiały przekazane przez organizatora (quiz internetowy, film edukacyjny, ulotki prezentujące znamiona i nowotwory) przeprowadziły we wszystkich klasach pierwszych i drugich zajęcia na temat jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry.
Liczymy na to, że dzięki zdobytej wiedzy uczniowie nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka oraz nauczą się regularnego samobadania skóry a przede wszystkim, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania i zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem.
Bardzo ważne jest też to, że mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach zachęcając do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych rodzinę i znajomych.

czerniak

Warsztaty dla młodzieży

fundacja

Pomimo stanu epidemii, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z siedzibą w Łodzi nie zawiesiła działalności. Nieprzerwanie prowadzi poradnictwo psychospołeczne i rodzinne.
Dzięki temu w dniach od 14 do 22 grudnia 2020 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych w zakresie ochrony
i promocji zdrowia – przeciwdziałanie HIV/AIDS. Zadanie publiczne  „Nie pozwól na zakażenie!” realizowane przez fundację jest współfinansowane ze środków  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Warsztaty prowadzone były online przez psycholog Agnieszkę Dulińską i pedagoga, specjalistę poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz terapii pedagogicznej, mediatora Rafała Osińskiego. W zajęciach, wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, uczestniczyła młodzież z klas: IA2, IAF2, IB, IC, IIA, IIC, IICg i IIF.
Zajęcia prowadzone były w formie wykładu, lecz przeplatały je scenki przedstawiające sytuacje z realnego życia. Taki przebieg zajęć spowodował niezwykle zaangażowanie młodzieży i śledzenie tego, co się dzieje na ekranie. Prowadzący przypomnieli młodzieży o istniejących zagrożeniach, związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową i poprzez krew. Zwrócili również uwagę na to, jak ważna jest  higiena podczas pracy m.in. personelu medycznego, kosmetyczek czy fryzjerów.
Działanie, które podjęli organizatorzy było ciekawym doświadczeniem, a także wzbogaciło wiedzę uczniów o ważne informacje.
Aktywny udział młodzieży w zajęciach świadczył o zainteresowaniu tematem i dowiódł, że wiedza o tym, jak zapobiegać zakażeniu się wirusem HIV, czy żółtaczki i pokonywać własne trudności  związane z wystąpieniem choroby, jest ogromnie potrzebna.

„Komputer od Świętego Mikołaja” – edycja druga

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia kolejny komputer trafił w ręce naszych uczniów a właściwie uczennic. Cieszy fakt, iż za sprawą jednego komputera mogliśmy pomóc w tak trudnym czasie pandemii Covid-19 dwóm osobom jednocześnie, a to dlatego, że mowa o siostrach – bliźniaczkach  Kindze i Kornelii Studnickich z klasy II Fg.
Miało to miejsce po raz kolejny za sprawą owocnej współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Tym razem hojnym darczyńcą w drugiej edycji akcji był Bank HSBC który ufundował i przekazał fundacji 55 takich laptopów dla uczniów z całej Polski a nasze dziewczyny otrzymały jeden z nich.
Celem akcji jest przede wszystkim pomoc uczniom, którzy albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. I tak jest właśnie w tym przypadku. Fakt, że siostry otrzymały sprzęt był podyktowany głównie tym by po prostu wesprzeć je w dostępie do edukacji. Co więcej, nie bez znaczenia jest fakt, że dziewczyny nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce ale również są uzdolnione muzycznie i wokalnie. Nie da się nie zauważyć, że są osobami niezwykle zaangażowanymi w życie artystyczne nie tylko szkoły ale również środowiska lokalnego udzielając się podczas uroczystości i imprez szkolnych oraz lokalnych. Wszystko to nie budzi wątpliwości, że takie osoby zasługują na to by im pomóc nawet jeśli o to nie proszą…

Kinga i Kornelia, serdecznie jako społeczność szkolna gratulujemy i życzymy by otrzymany sprzęt był realnym wsparciem w codziennej nauce!!!

   Ewa Sędkowska
Szkolny koordynator Fundacji Św. Mikołaja

A poniżej kilka zdjęć otrzymanego laptopa:

Na spotkanie z prawdziwą zimą

18 listopada 2020 roku nasi uczniowie wzięli udział w webinarium EDU ARTIC „Uroki chilijskich lodowców” poprowadzonym przez pana Juliana Podgórskiego –  doktoranta Zakładu Badań Polarnych
i Morskich Instytutu Geofizyki PAN.
Ameryka Południowa zazwyczaj kojarzy nam się z dżunglami, stepami i pustyniami. Na tym wielkim kontynencie jest jednak miejsce dla bardzo wielu środowisk – w tym dla obszarów zlodowaconych. Webinarium „Uroki chilijskich lodowców” było poświęcone Chile – krajowi, który w swoich granicach ma większość południowoamerykańskich lodowców. Uczniowie poznali warunki fizyczno – geograficzne tego kraju, przepiękne lodowce i ich znaczenie. Prelegent swój wykład wzbogacił pięknymi fotografiami własnego autorstwa.

lodowce

W drodze po Diamentowy Indeks

23 grudnia 2020 roku poznaliśmy wyniki I etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” i znów mamy powody do radości. Aleksandra Zięba, Julia Śmigiel (IIID KLASA AKADEMICKA SGH)  i Mateusz Miśkiewicz (klasa IF) zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu uzyskując bardzo wysokie wyniki.

I etap, który odbył się jeszcze podczas nauki stacjonarnej, był bardzo trudny – dotyczył zagadnień wód powierzchniowych i podziemnych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami wymagającymi obliczenia między innymi ciśnienia wód podziemnych, azymutu spływu wód  podziemnych, powierzchni dorzecza, spadku terenu, retencji, rocznego odpływu, średniego odpływu jednostkowego w l/m² i w l/(s*km²). Ponadto musieli wykonać mapy izohips powierzchni terenu oraz hydroizohips zwierciadła wód podziemnych. Ostatnie zadanie związane było z wykonaniem bardzo złożonego przekroju geologicznego wraz z interpretacją procesów erozyjno – akumulacyjnych, które zachodziły w przeszłości na analizowanym terenie.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich najbliższym. Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów osiąganych w tak trudnym czasie. Ola Zięba i Mateusz Miśkiewicz to swego rodzaju multiolimpijczycy, którzy awansowali w tym roku do kolejnej olimpiady z zakresu tematyki geograficznej.

Życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach zmagań. Jak powiedział Eurypides „Podążacie właściwą drogą, podejmujecie właściwe decyzje. To nie wy gonicie za sukcesem – to sukces Wam się kłania”. Powodzenia na zawodach w lutym!