Debata: „Transport – Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drodze i w drodze do szkoły”

Dnia 4 kwietnia 2013r. w naszej szkole odbyła się debata dotycząca transportu i bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele PKS-u w Opocznie. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpieczeństwa podczas podróżowania autobusami. Zaproszeni goście twierdzili, że bezpieczeństwo należałoby zwiększyć przez drobne ulepszenia. Wspólnie uznaliśmy, że pasy bezpieczeństwa czy monitoring w autobusie w dużej mierze zmniejszyłyby ilość nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak wypadki, kradzieże, czy niewyjaśniona kłótnia. Przedstawiciele PKS-u apelowali również o rozwagę samych pasażerów i wyrozumiałość ze względu na spóźniające się autobusy w porze zimowej, ponieważ jeżdżą one powoli, aby uniknąć kolizji i ochronić przy tym ludzi będących w autobusie. Na debacie dowiedzieliśmy się również jakie wymagania muszą spełniać osoby, które są przyjmowane na stanowisko kierowcy w firmie PKS. Dodatkowo zostaliśmy poinformowani o badaniach i kontrolach, jakie przechodzą już jako kierowcy. Autobusy przechodzą każdego dnia kontrolę by mogły bezpiecznie wyruszyć w trasę. Jest to niezbędna czynność, z której każdy z przewoźnikiem jest rozliczany skrupulatnie.

Podsumowując naszą debatę doszliśmy do wniosku, że transport wymaga pewnych renowacji i wspólnymi siłami postaramy się w jakiś sposób poprawić standardy i bezpieczeństwo. Jest to bardzo ważna sprawa dla całej społeczności, dlatego też mamy nadzieje, że już wkrótce autobusy będą lepiej przystosowane do bezpiecznej jazdy i przewozu pasażerów. Bezwzględnie należy troszczyć się także o bezpieczeństwo na przystankach autobusowych i na to położyć nacisk. Wspólnie stwierdziliśmy, że cała społeczność powinna dbać o bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły.

Patrycja Antos IIA1
Martyna Jasion IIA1

Zdjęcia wykonała Agnieszka Warzecha

Więcej zdjęć —> https://picasaweb.google.com/114989838802098532620/DebataTransportJakZwiekszycBezpieczenstwoNaDrodzeIWDrodzeDoSzkoY

Debata ekologiczna

Dnia 26 marca 2013 r. na terenie naszej szkoły odbyła się debata poświęcona tematom ekologii i ekorozwoju pt. „Działania podejmowane w zakresie ekologii nie tylko w szkole – wady i zalety” . Koordynatorkami tego spotkania były uczennice klasy 2 o profilu humanistycznym – Patrycja Maślak oraz Aneta Stępniak wraz z opiekunem panem Jackiem Plucińskim. W debacie wzięli udział ludzie związani z lokalnym ekorozwojem: przedstawiciel biogazowni rolniczej „WOY” p. Janusz Klimek, przedstawicielka PGK Opoczno p. Alina Turlińska- Zapała, przedstawicielka ZUO Różanna p. Magdalena Mazur oraz przedstawicielki SU – Agnieszka Warzecha, ZHP – Katarzyna Ciborowska i SKW – Weronika Knap.
Celem spotkania była dyskusja na temat indywidualnych działań w zakresie ochrony środowiska. Przedstawione zostały organizowane akcje oraz postępowania dążące do zachowania zrównoważonego rozwoju, czyli równowagi sfery społecznej, ekonomicznej i środowiska naturalnego. Można było wysłuchać wielu ciekawych informacji na temat racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, zasobami wodnymi, ściekami oraz działalności biogazowni „WOY”. Ważnym punktem debaty było stwierdzenie, że należy działać w myśl zasady „indywidualnie, lokalnie, globalnie”. Każdy człowiek może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Trzeba być tylko wytrwałym i małymi krokami dążyć do celu. Dlatego o zabranie głosu poproszono uczniów naszej szkoły, by opowiedzieli o zaangażowaniu młodzieży w sprawy ochrony środowiska. Znany jest powszechnie fakt, że to właśnie wśród młodych ludzi najlepiej kształtować postawy proekologiczne. Zmierzając do końca spotkania, zostało wysuniętych kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, gmina Opoczno dosyć dobrze radzi sobie z problemami z zakresu ochrony środowiska. Po drugie, bardzo szanowane i propagowane są indywidualne działania w trosce o ziemski ekosystem.
Na sam koniec wysunięta została propozycja zachęcania większej ilości uczniów do czynnego udziału w akcjach takich jak „Sprzątanie świata” oraz wzywania do podejmowania „małych kroków”, zaczynając od zmiany własnych nawyków. Kto wie, może to właśnie one pozwolą uratować naszą planetę?

Weronika Knap IF

Zdjęcia wykonał Błażej Grochulski

Więcej zdjęć —> https://picasaweb.google.com/114989838802098532620/DebataEkologiczna

Targi Edukacyjne, Zawodoznawcze i Targi Pracy.

W dniu 11 marca 2013 roku odbyły się Tragi Edukacyjne, Zawodoznawcze i Targi Pracy.  Tegoroczne Targi organizowaliśmy wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim,  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opocznie oraz Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Opocznie.

W uroczystości, którą oficjalnie rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno oraz Starosta Powiatu Opoczyńskiego, uczestniczyli przedstawiciele  Uczelni Wyższych takich jak: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim, Politechniki Łódzkiej, Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowy, Akademii Języków Obcych „Chelsea”, Dobrej Uczelni – Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Zespołu Szkół Policealnych i Ogólnokształcących „LOGOS” oddział w Końskich, WKU w Tomaszowie Mazowieckim.

W targach wzięli udział również przedstawiciele „Ceramiki Paradyż” Sp. z o.o., Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, Agencja Pracy Tymczasowej – „MANPOWERGROUP” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Agencja Pracy Tymczasowej – „Leasing Team” z Warszawy, Agencja Pracy Tymczasowej – „Start People” Sp. z o.o. oddział w Mszczonowie.

Celem spotkania było jak co roku zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2013/2014, zasadami rekrutacji, zapoznanie ze specyfiką studiów oraz perspektywami dobrej pracy. Wspaniała atmosfera targów, pokazy umiejętności zawodowych, indywidualne rozmowy z młodzieżą sprzyjają nawiązywaniu przyjaznych kontaktów. Wybór odpowiedniego kierunku kształcenia to większa szansa na zdobycie w przyszłości wymarzonej pracy.

Spotkanie z Michałem Alczyszynem- najmłodszym menadżerem branży MLM

Dnia 01 lutego 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie odbył się wykład w ramach ogólnopolskiego programu motywującego młodzież do działania, pod hasłem „I Ty odnieś sukces”, który poprowadził najmłodszy na świecie menadżer branży MLM, 18-letni Michał Alczyszyn. Podczas spotkania, 400-osobowa publiczność, dowiedziała się, jak funkcjonuje multi-level marketing, co decyduje o efektywnym rozwoju osobistym oraz jak odpowiednio pokierować swoim życiem, aby już w tak młodym wieku osiągać niesamowite sukcesy. Przez cały czas trwania wykładu, młodzież zadawała liczne pytania, dotyczące przede wszystkim motywacji oraz kroków, które młody biznesmen musiał pokonać, zanim doszedł tak wysoko. Jak zaznaczył sam wykładowca – „Nie trzeba być wielkim, aby zacząć, ale trzeba zacząć, aby być wielkim.” Michał przekazał widzom wiele energii i pozytywnych emocji, które z pewnością pozostaną w nich na długi czas. Sam wykład przygotowany był bardzo profesjonalnie, co publika nagrodziła gromkimi brawami.

Przewodniczący SU
Patryk Dukat

Wolontariusze z „Żeromskiego” znowu w akcji!

Członkowie Szkolnego  Koła Wolontariatu Podaruje Siebie działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących swój czas, energię i zaangażowanie poświęcają nie tylko potrzebującym, lecz również mają świadomość jak ważne jest inwestowanie w siebie, w swój rozwój osobisty, oraz w zdobywanie nowych umiejętności. Dlatego też są otwarci i chętnie aktywnie uczestniczą w różnego typu szkoleniach i warsztatach. 20 i 27 stycznia wolontariusze wzięli udział  w dwóch edycjach  ośmiogodzinnego szkolenia pn. „Komunikacja interpersonalna i społeczna” w ramach projektu „Trzeci sektor-  siłą społeczeństwa obywatelskiego!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zorganizował Instytut Nowych Technologii z Łodzi oraz fundacja Promyk Nadziei z Opoczna. Program szkolenia poruszał m.in.  zagadnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, komunikacji asertywnej, komunikacji nastawionej na budowanie pozytywnych relacji, reguły pozytywnego i skutecznego wpływania na ludzi, narzędzia przekonywania, zasady komunikacji publicznej oraz wystąpienia publiczne. Podczas szkolenia uczestnicy mogli również dowiedzieć się, jaki profil osobowości reprezentują, w jaki sposób niwelować bariery i błędy komunikacyjne, jak istotna jest mowa ciała i umiejętność aktywnego słuchania.

W czasie ferii zimowych zorganizowane będą jeszcze dwie edycje szkolenia. Oprócz regularnego udziału w akcji Cała Polska czyta dzieciom, w najbliższym czasie planowana jest zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na szkolną stronę internetową: lozeromski.opoczno.pl, gdzie w zakładce Wolontariat można znaleźć więcej informacji o działalności SKW.

Opiekunki SKW pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom za ofiarowany czas, energię, za zaangażowanie na rzecz potrzebujących, za kreatywność i chęć rozwoju osobistego oraz zaprosić do dalszej współpracy.

Karina Larecka, Katarzyna Kobierska, Magdalena Stańczyk, Katarzyna Jankowska

    szkolenie 005_z szkolenie 009_z szkolenie 006_z szkolenie 014_z szkolenie 016_z