Warsztaty „Forum Dialogu”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym

Szkoła Dialogu,

którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Program „Szkoła Dialogu” oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i stereotypów. Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu uczniowie samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni i  w rezultacie przygotowują  wycieczkę po jej żydowskich zabytkach przy wsparciu trenerów Forum.

W dniach 30.09 – 01.10.2015 w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerki Forum Dialogu – Dorotę Cieślik i Beatę Godlewską, mające na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć, przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących żydowskiej kultury i tradycji oraz uświadomienie, że przed wojną Żydzi stanowili nieodłączną część ich miejscowości. W trakcie  zajęć trenerki zapoznały uczniów z metodami pracy projektowej oraz wspólnie ustalili plan działań podejmowanych przez uczniów pod nadzorem nauczyciela w okresie pomiędzy spotkaniami.

W 3-4 tygodniowym okresie pomiędzy drugim a trzecim spotkaniem trenerki Forum pozostają w kontakcie z uczniami i nauczycielem – stymulując oraz wspomagając pracę nad projektem wycieczki.

Trenerki Forum Dialogu wraz ze szkolną koordynatorką projektu Kariną Larecką wzięły  udział w spotkaniu  z Burmistrzem Rafałem Kądzielą, Sekretarzem Miasta Tomaszem Łuczkowskim, Dyrektorem Biblioteki Andrzejem Śliwką oraz Dyrektorem Muzeum Adamem Grabowskim, na którym  przedyskutowano możliwości wsparcia i pomocy młodzieży przy realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania entuzjastycznie zadeklarowali chęć współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących, a Burmistrz objął projekt patronatem.

Zapraszamy na nasz projektowy fanpage: „Opoczno- miastem dwóch kultur”, na którym będzie można śledzić  postępy w działaniach projektowych oraz dowiedzieć się więcej na temat kultury i historii społeczności żydowskiej stanowiącej niegdyś ponad połowę  ludności Opoczna.

PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!

 

KONKURS „KNOW AMERICA” !

statua

Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2016”.
Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, „internetowo” odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań po angielsku. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty”, sport. Drugi etap będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów.
Trzeci etap odbędzie się w Warszawie. Jednym z jego elementów będzie rozmowa z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej i Fundacji Wspomagania Wsi.
Najlepsi autorzy zostaną zaproszeni do Warszawy na trzydniowe spotkanie laureatów. W programie między innymi: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.
Nagrody główne to:
• trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
• miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie.
Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.

Rejestracja internetowa do 6 listopada na stronie konkursu:
knowamerica.pl

Zapraszam:)

Karina Larecka