Olimpiada o DIAMENTOWY INDEKS AGH

Już po raz dziewiąty organizowana jest Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH. Obejmuje trzy etapy. W tym roku została objęta honorowym patronatem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

W okresie międzyświątecznym zostały opublikowane wyniki I etapu tegorocznej edycji. Wzięło w nim udział 2661 osób z całej Polski, w tym 40 z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie, którzy startowali z geografii. W gronie tym znaleźli się: Natalia Bilska (IIIc), Damian Bilski (IIId), Klaudia Chmal (IIIc), Martyna Chochół (IIIa2b), Eliza Czarnecka (IIIc), Tomasz Gapys (Id), Karolina Gubiec (IIIc), Małgorzata Jóźwik (IId), Łukasz Jurek (IIIc), Adam Juźwik (IIId), Julia Karasińska (IId), Konrad Kłusek (IId), Zuzanna Kowalczyk (IIf1), Karolina Kowalczyk (IIId), Ewa Kowalska (IIIc), Jakub Kril (IIc), Sławomir Kwiatkowski (IIId), Wiktor Kwiecień (IIc), Katarzyna Lewocha (IIId), Monika Mada (IIc), Karolina Madej (IIIa2b), Dominika Majda (IId), Anna Malec (IIIc), Mateusz Nowicki (IId), Katarzyna Piecyk (IIIc), Aleksandra Plucińska (IIIa2b), Gabriela Rajska (IIf1), Patrycja Sapelecka (IIIc), Jagoda Sarwa (IIIa2b), Filip Seta (IIIa2b), Patrycja Staszewska (IIIc), Natalia Stępień (IIc), Anna Walaszczyk (IIIc), Klaudia Wróbel (IIc), Milena Wróblewska (IIIc), Paulina Zielińska (IIIc), Natalia Zięba (Id), Maciej Zych (IId), Paulina Zych (IIIc), Natalia Żurnia (IId).  Wszyscy uczniowie Żeromskiego przeszli do kolejnego II etapu, a dodatkowo ich prace zostały ocenione bardzo wysoko: 35 uczniów otrzymało maksymalne noty – 100 %. Najniższy wynik ucznia naszej szkoły wyniósł 98 %. Każdy z uczestników olimpiady musiał zmierzyć się z 35 zadaniami o bardzo wysokim stopniu trudności. Dotyczyły one głównie zagadnień geografii fizycznej ogólnej.

Taki wynik to absolutny rekord. Gratulujemy i trzymamy za Was kciuki w kolejnym etapie, który zaplanowano na 30 stycznia br.

Z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej

9 grudnia br., w związku z realizacją zagadnień podstawy programowej z geografii, uczniowie klasy IIIC i IIID (grupa z rozszerzoną geografią) I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego brali udział w warsztatach politechnicznych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Program zajęć był bardzo bogaty. Punkt pierwszy spotkania obejmował zwiedzanie Sali Tradycji. Pod kierunkiem mjr Jarosława Kopyścia młodzież zapoznała się z dziejami tej placówki naukowej i jej największymi osiągnięciami w dziedzinie nowoczesnych technologii. Mało kto wie, że słynne ręczne mierniki pomiaru prędkości (popularne radary) są wynalazkiem pracowników WAT-u. Dodatkową atrakcją tego punktu zajęć było spotkanie z absolwentem „Żeromskiego” Maciejem Gajewskim, aktualnie studentem WAT-u na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Maciek zapoznał swoje młodsze koleżanki i kolegów z warunkami rekrutacji, podzielił się własnymi doświadczeniami z dwuletniego okresu studiowania. Został niezwykle ciepło przyjęty przez uczestników warsztatów i nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie wszyscy udali się do Parku Techniki Wojskowej, gdzie można było obejrzeć czołgi, rosomaki. Pracownicy techniczni z ogromnym zaangażowaniem czuwali nad bezpieczeństwem uczniów „Żeromskiego”.

Zupełnie odmienny charakter miały zajęcia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. W pierwszej kolejności uczniowie poznali laboratoria, w których tworzone są i badane te związki zdolne w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej. Następnie młodzież przeszła na plac, gdzie dokonuje się próbnych wybuchów. Punktem kulminacyjnym był pasjonujący wykład dr inż. Mateusza Szali na temat „Materiał wybuchowy ratuje życie i zdrowie”. Przedstawione argumenty przekonały młodych ludzi do hipotezy postawionej w temacie prelekcji. Młodzież zrozumiała, że materiał wybuchowy ma ogromne znaczenie: gwarantuje produkcję żywności, pancerze z niego wykonane chronią pojazdy wojskowe przez zniszczeniem, gwarantuje wystrzeliwanie foteli lotniczych, dzięki niemu uruchamiają się w samochodach poduszki powietrzne, działają szybkie systemy gaśnicze, leczone są choroby układu krążenia, jest składnikiem paliwa rakietowego.

Ostatni punkt zajęć został poprowadzony przez płk dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, który zaprosił zebranych na wirtualną wędrówkę po dodatkowych informacjach ukrywanych w mediach. Podczas bogatego merytorycznie wykładu padało wiele pytań. Wykładowca był zachwycony postawą młodzieży „Żeromskiego”, czemu dał wyraz w końcowych słowach spotkania.

Ubogaceni wiedzą, ale również spotkaniem w środowisku naukowym uczestnicy warsztatów politechnicznych wrócili na teren bliskiej sercu Ojcowizny. Mamy nadzieję, że ta wyprawa zaowocuje nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również pomoże maturzystom w podjęciu ważnych decyzji co do przyszłości.

M. Papis

Wszystko jest możliwe!

12 grudnia br. Prezydium Komitetu Głównego podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej uczniów, których praca pisemna z I etapu została oceniona na 75 lub więcej punktów. Rewelacyjnie w tej części wypadł Sławomir Kwiatkowski, uczeń klasy IIID I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, który uzyskał 95 punktów i jednocześnie zajął I miejsce, w Okręgu Łódzkim, w kategorii tematycznej dotyczącej rzeki w krajobrazie. Tu warto dodać, że w ubiegłym roku szkolnym było podobnie, Sławek był najlepszy.

Praca Sławomira Kwiatkowskiego miała charakter empiryczny. Traktowała o roli rzeki Drzewiczki w krajobrazie miejscowości Odrzywół, położonej w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia.  W pracy uczeń wykazał się właściwym doborem metod pracy i materiałów źródłowych, szerokim zakresem spostrzeżeń przeprowadzonych obserwacji i pomiarów, wnikliwością analizy zmian układu rzeki, rozwoju doliny rzecznej, dostosowania się obszaru Odrzywołu do rzeźby terenu ukształtowanej przez Drzewiczkę, a także zmianami antropogenicznymi w środowisku doliny. Na uwagę zasługuje dokumentacja działań ucznia, a szczególnie odtworzenie biegu Drzewiczki w poprzednich latach oraz wykonanie map rozwoju miejscowości Odrzywół od XV wieku. To pionierskie opracowanie ucznia potwierdziło, że Drzewiczka wyraźnie przesuwa swoją dolinę w kierunku  wschodnim. Sławek udowodnił, że Drzewiczka była czynnikiem kluczowym dla organizacji przestrzeni Odrzywołu, przy czym znaczenie ma nie tyle samo występowanie wody, ile utworzonej przez nią doliny rzecznej. Wyróżniające wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne ucznia potwierdzały mapy mentalne stanowiące doskonale podsumowanie pracy.

Dziś gratulujemy i życzymy, aby w II etapie, który zaplanowano na początek lutego, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Sławomir Kwiatkowski wypadł równie dobrze. Trzymamy kciuki!

 

 

Wizyta gośći z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii w „Żeromskim”!

Głównym działaniem w programie Szkoła Dialogu jest przygotowanie miejskiej wycieczki śladami społeczności żydowskiej zamieszkującej niegdyś daną miejscowość. Jednak gdy projekt realizowany jest przez ambitną, zmotywowaną młodzież, chętną do realizowania odważnych pomysłów i przedsięwzięć, zaczyna żyć własnym życiem i zataczać coraz szersze kręgi. O naszych licznych projektowych działaniach dowiedziało się Forum Dialogu w Warszawie i zaproponowano nam przyjęcie w szkole gości z Wielkiej Brytanii, USA i Kanady, zainteresowanych tą tematyką. Entuzjastycznie przyjęliśmy zaproszenie i 19 listopada mieliśmy niebywałą przyjemność uczestniczyć w warsztatach integracyjnych, a później zaprezentować efekty naszej pracy w postaci prezentacji naszych osiągnięć i wycieczki „Ścieżką pamięci śladami opoczyńskich Żydów”, jednak tym razem był to nasz debiut w oprowadzaniu w języku angielskim. Wszyscy goście to aktywiści działający na rzecz społeczności lokalnych w swoich środowiskach. Okazali się też bardzo otwartymi ludźmi, łatwo nawiązującymi kontakty i mimo różnicy wieku, nie było między nami żadnych barier.

Spotkanie sprawiło wiele radości zarówno gościom jak i gospodarzom.
Dla nas było też niezwykłą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz uświadomienia sobie jak istotną rolę w komunikowaniu się ze światem odgrywa znajomość języka angielskiego.
Po udanym debiucie Forum Dialogu zaproponowało nam kolejne spotkania w przyszłości:)

Załączamy również e-mail, który po spotkaniu otrzymała koordynatorka projektu, pani Karina Larecka, skan listu od jednej z uczestniczek spotkania oraz oficjalne podziękowanie przesłane do pani dyrektor szkoły.

 

Wielka GALA BOKSU w „Żeromie”

5 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, czyli w popularnym „Żeromie” odbyła się Gala Boksu i walki kickboxingu o Puchar Burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli.

Na ringu w Opocznie zaprezentowało swoje  umiejętności dziesięć zawodniczek i czterdziestu zawodników z ośmiu klubów: MUKS Widzew Łódź, Włókiennik Łódź, Fighter Club Kielce, Boks Lublin, Zagłębie Konin, Dragon Ostrowiec, Skalnik Wiśniówka, Gwardia Łódź.

Galę uroczyście otworzył Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela, podkreślając rangę wydarzenia podczas, którego możemy podziwiać utytułowanych opocznian m.in. boksera Damiana Pokusę juniora w wadze do 70 kg (ucznia naszej szkoły) oraz kickboxera Piotra Stępnia.

Opoczyńską galę boksu swoim udziałem zaszczycili wielcy, byli zawodnicy polskiego ringu np. Paweł Skrzecz – Wicemistrz Olimpijski z Moskwy oraz Leszek Borkowski trzynastokrotny Mistrz Polski. W sumie stoczono 22 walki bokserskie w następujących kategoriach: kadeci 1999 – 2000, juniorzy 1997 – 1998, seniorzy 1996 i starsi waga od 75 do + 91 kg, oraz dwie pokazowe walki kickboxerskie formuły low kick.

Tego w naszym mieście a przede wszystkim w naszej szkole jeszcze nie było. Trenujący zawodnicy na korytarzach szkolnych, wielki ring na hali, brak wolnych miejsc siedzących i stojących, wspaniała oprawa muzyczna, cisza na hali w czasie walk bokserów z Opoczna, doping i aplauz publiczności, profesjonalizm, fair play i pokazy taneczne dziewcząt z Formacji Tanecznej „Zahra Fitness”.

Gala Boksu była bardzo intensywnym  i ciekawym doświadczeniem dla zespołu. Mamy nadzieję, że to dopiero początek wielkich wyzwań, jakie podejmuje formacja „Zahra Fitness”. Dziś zespół liczy około 30 osób. Są to dziewczęta i chłopcy w wieku 7-18 lat, dla których obcowanie z tańcem i muzyką jest rozrywką i pasją, ale także ciężką pracą. Zajęcia w zespole to nauka różnych stylów tanecznych i widowiskowych kroków, gestów i choreografii, a przy tym świetna zabawa i zastrzyk pozytywnej energii.