Są mocni – najlepsi w województwie i na drugim miejscu w kraju

Grudzień dla uczestników XLVI Olimpiady Geograficznej to okres oczekiwania na wyniki etapu empirycznego, tego najbardziej pracowitego i czasochłonnego, którego nie da się wygooglować – trzeba ruszyć nie tylko głową, ale i wyruszyć w teren, zauważyć niedostrzegane wartości, sformułować zależności przyczynowo – skutkowe. I wreszcie są, więc z radością się nimi dzielimy.

I miejsce w Okręgu Łódzkim i II miejsce w kraju zdobyli ex aequo dwaj nasi uczniowie: Maciej Kluska i Wiktor Świątkowski (IId KLASA AKADEMICKA SGH) uzyskując 99 na 100 możliwych punktów – CHAPEAU BAS!!! Tuż za nimi na II miejscu w okręgu, z wynikiem 98/100, uplasowała się Aleksandra Wiktorowicz (IIId). Rewelacyjnie wypadli również nasi pozostali uczniowie: Wiktoria Wijata (IIIf) – 91/100 pkt, Aleksandra Zięba (IId KLASA AKADEMICKA SGH) – 90/100pkt, Adrian Adamus (IIId) – 85/100pkt i Kacper Konecki (IIIc) – 79/100pkt.

Adrian Adamus i Kacper Konecki zmierzyli się z bardzo trudnym zagadnieniem społeczno – ekonomicznym. Podjęli się oceny wpływu inwestycji transportowej na  jakość życia mieszkańców Opoczna. Adrian analizował oddziaływanie stacji kolejowej Opoczno Południe, zaś Kacper obwodnicy Opoczna.

Wiktoria Wijata, Aleksandra Wiktorowicz, Aleksandra Zięba, Maciej Kluska i Wiktor Świątkowski wykonali opracowania dotyczące krajobrazu wybranych miejscowości jako zapisu działalności człowieka w środowisku. Wiktoria Wijata i Ola Zięba swoje badania prowadziły na terenie Przysuchy. Ola Wiktorowicz i Wiktor Świątkowski zajęli się Opocznem, zaś Maciej Kluska swojej analizie poddał Sławno.

SERDECZNIE GRATULUJEMY całej siódemce, WSPANIAŁYM LAUREATOM ogromnego sukcesu. Wyrażamy podziw dla Waszej naprawdę ciężkiej pracy i mocno trzymamy kciuki za realizację Waszych celów w kolejnych zmaganiach. Herosi umysłu, opoczyńskie orły.

W jednym z lokalnych mediów niegdyś pojawiła się informacja „Opoczyńskie ludźmi stoi” i Ci młodzi ludzie to potwierdzają. Gratulujemy również Waszym bliskim – Rodzicom/Opiekunom.

I Dzień Świadomości Ekologicznej

„Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, ale prawa przyrody są wszędzie te same”. Dotychczas Ziemia przemawiała do nas w swej delikatności, w ciszy. Dziś jednak bardziej niż kiedykolwiek musimy respektować jej prawa. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że nasze otoczenie jest niczym unikatowe obrazy Rafaela Santi – zniszczyć je łatwo, ale odtworzyć nie  ma możliwości.

Z tego powodu 5 grudnia 2019 roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do wielowymiarowej inicjatywy podjętej przez Starostwo Powiatowe w Opocznie pod hasłem EKO MOZAIKA – zorganizowaliśmy I Dzień Świadomości Ekologicznej. Przybrał on formę konferencji naukowej.

Moderatorami tego nadzwyczajnego wydarzenia byli: Maria Gancarz (klasa IIf) i Jakub Waśkiewicz (klasa IIIf).   

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. Po czym przekazała głos znamienitym gościom w osobach: Wicestarosty pani Marii Barbary Chomicz, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie pani Marianny Rożej i pani Marzeny Palinceusz, przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pana Szymona Kielana.

Sesję tematyczną, korespondującą z przewodnim zagadnieniem dotyczącym właściwie pojmowanej świadomości ekologicznej, rozpoczęła pani wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Odwołując się do konkretnych przykładów – siedliska modraszka ariona (Maculinea arion) i ropuchy paskówki (Epidalea camalita) – w przekonujący sposób pokazała, jak ogromne znaczenie odgrywa znajomość treści ekologicznych w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Zwróciła uwagę na ekonomiczne walory działań proekologicznych.

Następnie pani Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie Marianna Rożej wygłosiła referat plenarny na temat zjawiska smogu w Opocznie i jego negatywnego wpływu na ludność i otaczające środowisko. Przedstawione zatrważające dane skłoniły do refleksji i planowania konkretnych działań.

W dalszej części obrad pani Marzena Palinceusz przeprowadziła niezwykle wartościowy zwizualizowany panel dyskusyjny traktujący o e – papierosach i negatywnych  konsekwencjach ich używania.

Z kolei pan Szymon Kielan – przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – omówił interesujące treści związane z czynną ochroną na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Wezwał każdego z nas do redukcji śladu wodnego, budowy systemów małej retencji, troski o rzeki, sadzenia drzew i krzewów, wykorzystywania przedmiotów wielorazowego użytku, koszenia trawników raz lub dwa w roku, zwiększania powierzchni terenów zielonych w naszym otoczeniu, pasywnego budownictwa minimalizującego zużycie energii w trakcie eksploatacji. Prelegent zwrócił uwagę na zmianę naszych nawyków transportowych.

Prowadzący konferencję Maria Gancarz i Jakub Waśkiewicz podsumowali dotychczasowe szkolne inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną uczniów naszej szkoły. Wśród wielu znalazły się: I Opoczyńska Symulacja Obrad Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, Dzień Sprzątania Biurka, Dzień Mokradeł, Europejski Tydzień Rozwoju Zrównoważonego, Międzynarodowy Dzień bez Opakowań Foliowych, Akcje „Zbieraj z klasą”, Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień Gleb, Program „100 tysięcy drzew na stulecie województwa łódzkiego”, spacer krajobrazowy „Kontemplacje o wodzie nad wodą”. Wypowiedź moderatorów uzupełniała prezentacja multimedialna z inspirującymi sentencjami ekologicznymi przygotowanymi przez Wiktorię Wijatę i Joannę Zalegę (obie klasa IIIf).

Ogromne zainteresowanie zebranych wzbudził sondaż, przeprowadzony wśród społeczności opoczyńskiej na temat świadomości ekologicznej, przygotowany przez uczniów: Miłosza Polaka, Natalię Sygut, Wiktora Świątkowskiego (IId KLASA AKADEMICKA SGH).

Kolejny punkt obrad obejmował podsumowanie szkolnych konkursów promujących świadomość ekologiczną. Pierwszy z nich ,,Stop suszy” polegał na nakręceniu jednominutowego filmiku ,, Jak Wy oszczędzacie wodę?”. Jego tematyka dotyczyła promocji tzw. „dobrych praktyk” oszczędzania wody, zarówno tych znanych, jak i nowatorskich. Miała na celu  inspirowanie młodzieży do działań twórczych i proekologicznych. Drugi ,,Postaw na Słońce” wymagał przygotowania scenariusza i nakręcenia trzyminutowego reportażu o instalacjach odnawialnych źródeł energii, by uświadomić uczniom, jakie są skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych i zwrócić uwagę na alternatywne – przyjazne dla środowiska oraz naszych portfeli – odnawialne źródła energii (OZE).

W konkursie filmowym ,, Jak Wy oszczędzacie wodę?I miejsce otrzymał zespół z klasy IIf w składzie Cyryl Jaciubek, Laura Mitulska, Wiktoria Korban. II miejsce przyznano Aleksandrze Zaborowskiej, Katarzynie Stępień, Zuzannie Brzeskiej i Natalii Mikołowskiej (wszyscy IIIf). III miejsce zajęli Wiktoria Wijata, Joanna Zalega, Maciej Wilczyński (IIIf)

W konkursie ,,Postaw na Słońce” najlepszą pracę przygotował zespół z klasy IIf:   Alicja Stempniak, Julia Białek, Wiktoria Stępień, Emilia Andrysiak.

Prace laureatów pierwszego miejsca zostały zaprezentowane publiczności, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Panią Dyrektor Monikę Kluskę. W gronie nagrodzonych znaleźli się również autorzy sondażu, czyli Miłosz Polak, Natalia Sygut, Wiktor Świątkowski.

Konferencję wzbogaciły znakomite występy artystów Studia 107 przygotowane pod kierunkiem pana Jacka Plucińskiego. Mogliśmy wysłuchać następujących utworów:

  • „Pół kroku stąd” w wykonaniu Julii Białek IIf, Joanny Zalegi If, Aleksandry Kościechy IA i Joanny Kościechy IA,
  • „Aleja gwiazd” (Małgorzata Śpiewak IIb i Alicja Urbanowicz IIb),
  • „Tyle słońca w całym mieście” (Kornelia Studnicka IFg i Kinga Studnicka IFg),
  • „Dziwny jest ten świat” (Małgorzata Śpiewak IIb i Natalia Badura IBg),
  • „Strażnik raju” (Julia Białek IIf i Wiktoria Stępień IIf),
  • „Kolorowy wiatr” (Aleksandra Kościecha IA i Joanna Kościecha IA).

To był dobrze i wartościowo spędzony czas. Organizatorami całego rozbudowanego przedsięwzięcia byli nauczyciele bloku przyrodniczego: pani Emila Grochulska, pani Ewa Gutarowska, pani Marzena Papis, pani Renata Sijer, pani Teresa Tępińska, pan Wojciech Grochulski.

Rozbudzona świadomość ekologiczna wymaga od nas znajomości praw przyrody, rozumienia potrzeby harmonijnego współdziałania z przyrodą oraz gotowości do zapobiegania działaniom sprzecznym z jej prawami. Dlaczego? Pięknie odpowiada Sergiusz Riabinin „By nie zamknąć Ziemi w skorupie asfaltu i betonu, nie zasłonić gwiazd światłem neonowych reklam, ciszy lasów i jezior nie rozdzierać wrzaskiem jazzu, myśli nie zmienić w piłeczkę pingpongową odbijającą się o martwe twory, by do uszu nie docierało echo tylko nas samych, a kolejne pokolenia nie nazywały nas twórcami plastikowych drzew i nakręcanych zwierząt”. Stawka jest wysoka i tego musimy być świadomi.

badanie świadomości ekologicznej

Półfinał Wojewódzki w Tenisie Stołowym

Nam piątek 13 nie straszny 👻

Po fenomenalnym zwycięstwie naszych tenisistów w Drzewicy, przyszedł czas na etap rejonowy. Tam rywalizacja wkroczyła na jeszcze wyższy poziom -stawką był przecież Finał Wojewódzki. Mimo daty, która mogła przestraszyć – w końcu to piątek 13, nasi zawodnicy po prostu zrobili swoje i przyniosło to świetne rezultaty! 🔥😍

W kategorii dziewcząt do rywalizacji zgłosiły się 4 reprezentacje. Swoje pierwsze dwa spotkania nasze tenisistki rozegrały z tomaszowskim szkołami. Żeromskie dziewczęta zdecydowanie dominowały na stole, były w pełni skupione, nie popełniały żadnych błędów, co skutkowało świetnymi wynikami💥🙆
I LO Opoczno 3:1 II LO Tomaszów Maz.
I LO Opoczno 3:0 ZSP nr.2 Tomaszów Maz.

Nasze reprezentantki po raz kolejny rywalizowały o 1 miejsce z Ekonomikiem. Ostatnim razem to Żeromski był górą, lecz tym razem szczęście uśmiechnęło się do przeciwniczek☘️ Mecze były bardzo zacięte, żadna zawodniczka nie odpuszczała, minimalne różnice punktowe w meczach przesądziły o przegranej😤

W tym samym czasie na stołach obok rywalizowali chłopcy. Tu również do zawodów zgłosiły się 4 ekipy😏😎

Już pierwszy mecz przyniósł wiele emocji, bo nasi tenisiści rywalizowali z ekonomikiem. Atmosfera była niezwykle nerwowa,co nie ułatwiało gry🤬 Każdy najmniejszy błąd był wykorzystywany i kończył się startą punktu. Minimalne różnice punktowe w pojedynkach prowadziły do ogromnej sportowej złości i rozczarowania😤 Tym razem to nasi przeciwnicy okazali się górą. Naszym zawodnikom zabrakło wyłącznie szczęścia, bo umiejętności mają i to jakie 💥😍

Kolejne dwa spotkania chłopcy rozegrali z tomaszowskim szkołami. Dobrze wiedzieli, że aby myśleć o awansie na Finał Wojewódzki muszą zwyciężyć te pojedynki💁💪 Jak postanowili tak zrobili. Po pięknej, kontrolowanej grze i niezwykłych zagraniach wyniki przedstawiały się następująco:
I LO Opoczno 3:1 ZSP nr.8 Tomaszów Maz.
I LO Opoczno 3:0 ZSP nr.1 Tomaszów Maz.

Zarówno Żeromskie dziewczęta jak i chłopcy zajęli ostatecznie 2 miejsca, dzięki czemu uzyskali awans na Finał Wojewódzki, który odbędzie się już po Świętach. Będzie to kolejna okazja do rywalizacji z opoczyńskim ekonomikiem, z którym mecze na każdym etapie były niezwykle zacięte i wyrównane⚔️💥

Żeroma reprezentowali:
🏓Otylia Galicka
🏓Klaudia Chmal
🏓Kinga Wojton
🏓Roman Lifantii
🏓Adam Szewczyk
🏓Mateusz Dąbrowski
Ogromne brawa dla naszych zawodników! Co za mecze, co za umiejętności i niesamowity poziom gry! Jeszcze raz wielkie gratulacje!❤️🌟❤️

Opiekunkami naszych tenisistów były niezastąpione panie Izabela Jaciubek i Edyta Świderska🥰

#autortekstu: Natalia Sygut
#redakcja: Robert Bodasiński
#zdjecia: Miłosz Polak

Mistrzostwa Powiatu Opoczyńskiego w Tenisie Stołowym

VENI, VIDI, VICI
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”

Jesteśmy już po powiatowych rozgrywkach w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt.🏓🏓
Co to był za dzień! Z pewnością zapamiętamy go na długo.🔥🔥

Zaraz po przybyciu na Drzewicką halę, nasi zawodnicy pełni skupienia i chęci wygranej zaczęli walkę w grupach.💪 Dziewczęta po losowaniu zmierzyły się z SLO w Opocznie oraz ZSP w Drzewicy. Mecze były burzliwe, a każda z drużyn walczyła o swoje. 🔥
A tak wygląda końcowa kolejność w grupie:
I. 1LO Żerom 👏
II. ZSP Drzewica
III. SLO w Opocznie.

Nasze dziewczęta, wygrywając wszystkie spotkania wywalczyły sobie miejsce w półfinale, gdzie zagrały ciężkie mecze z Żarnowem, ale nawet to nie przeszkodziło im w dojściu na sam szczyt! 👏💪
Wygrywając ostatecznie 3:2 przeszły do finału, gdzie czekał na nie najcięższy przeciwnik czyli „Ekonomik”.
Kolejna seria mocnych meczów pokazała determinację i siłę naszych zawodniczek.🔥Nasze tenisistki wygrywając w finale 3:2 otrzymały tytuł Mistrzyń Powiatu! 🏆

Chapeau ba dla naszych Pań! To kolejny raz kiedy wzajemne wsparcie okazało się kluczowe! 💪💪

A oto nasze złote dziewczyny:
💥Otylia Galicka
💥Klaudia Chmal
💥Kinga Wojton

W tym samym czasie na stołach obok swoją walkę toczyli nasi Panowie.💪
Po spotkaniach grupowych z Mroczkowem, Ekonomikiem oraz Jedynką zajęli 2 miejsce w grupie, przechodząc tym samym do półfinału.
Kolejność końcowa grupy:
I. ZSP w Opocznie
II. 1LO w Opocznie 👏
III. Mroczkow
IV. SLO w Opocznie.

Chłopcy w półfinale zmierzyli się z Drzewicą. Przebojowe mecze w ich wykonaniu i zdecydowana wygrana przeniosła ich prosto do finału. Tam już nie było tak łatwo… Po raz kolejny naszym rywalem był „Ekonomik”. Finał był na bardzo wysokim poziomie. Zarówno nasi reprezentanci, jak i zawodnicy z Ekonoma dawali z siebie 110% i nikt nie miał zamiaru odpuścić chociażby na sekundę!🔥Stres, emocje, rywalizacja- to wszystko poczuł każdy oglądający to spotkanie…o zawodnikach nawet nie wspominając. Stalowe nerwy i kontrolowane działania, otworzyły naszym chłopcom bramę do sukcesu! 💪 Ostatecznie nasi dzielni chłopcy wygrali 3:2 , tym samym zdobywając tytuł Mistrzów Powiatu! 🏆🏆
Brawo, brawo i jeszcze raz brawo!

A oto oni:
💥Roman Lifantii
💥Adam Szewczyk
💥Mateusz Dąbrowski

Swoją siłę, trzeźwość umysłu, niesamowite umiejętności oraz opanowanie po raz kolejny pokazał Romek! A świadczy o tym fakt, że nie przegrał on żadnego meczu singlowego. Brawo! 👏👏

Nasi zawodnicy są świetnym przykładem na to, że chcieć to móc! Wykończeni, ale z wielką dumą oraz nowymi doświadczeniami, a co najważniejsze dwoma złotymi tytułami wracają… ale nie kończą przygody z tenisem. 💪🥇
Już w najbliższy piątek będą walczyć na półfinałach wojewódzkich w Tomaszowie Mazowieckim. Trzymamy kciuki za naszych mistrzów! 🔥🔥
Mamy to!
„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie aby je osiągnąć”

Naszym maturzystom:
💥Kindze Wojton, 💥Klaudii Chmal,
💥Adamowi Szewczykowi oraz
💥Mateuszowi Dąbrowskiemu dziękujemy za zasilenie naszego teamu i życzymy dalszych sukcesów. 💪👏

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę naszych opiekunek i jednocześnie trenerek. P. Iza Jaciubek oraz P. Edyta Świderska ponownie okazały się wielkim wsparciem i zarażały spokojem naszych zawodników! Dziękujemy!🤗
#autortekstu: Amelia Wojton
#redakcja: Robert Bodasiński