Cykl „Przygoda z książką”

Maruda„W przedszkolu marzyłem o szkole… W szkole marzyłem o studiach… Na studiach o pracy…

I tak się zastanawiam… Co mi w tym przedszkolu nie pasowało?!”

 

Zapewne każdy z nas spotkał się z tym żartem, w którym jest może troszkę prawdy 😉 ?

Zostaje zatem zamienić słowa w czyn! Tak jak nasze Wolontariuszki, które nadal chętnie chodzą do  przedszkola! I mimo, że w innym charakterze, to czas spędzają tam bardzo miło i jakże efektywnie!

Od 12 listopada 2019 Wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaruj siebie” rozpoczęły cykl „Przygoda z książką”. Jest to inicjatywa kierowana do najmłodszych, Przedszkolaków z naszego miasta. Dzięki Dyrekcji Przedszkola nr 5 w Opocznie mamy możliwość realizacji tego zadania.

To Maria Dąbrowska powiedziała: „Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”. Dowiedziono bowiem, że czytając, poszerzamy horyzonty i wiedzę. Doskonalimy zdolności językowe, rozwijamy słownictwo, czy pobudzamy wyobraźnię. Atutów można wymieniać o wiele więcej. Czytanie to też przyjemna forma spędzania czasu wolnego. Dzieci łatwo utożsamiają się z bohaterami książek, co sprzyja ośmieleniu się i zwierzeniom. Dzięki postaciom z książek dziecko uczy się rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć – zarówno swoich, jak i innych ludzi. Wyrasta na wartościowego człowieka!

Naszym Wolontariuszkom też zapewne Rodzice czytali książki! Bo dzięki czytaniu stajemy się bardziej empatyczni, budujemy swój system wartości. A wtedy można wykonywać dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych osób wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

I to jest bezcenne! Dziękujemy!

Opiekunki SKW

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

W piątek, 8 listopada 2019 roku w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, odbyła się podniosła uroczystość. Nasza szkoła przystąpiła do akcji „szkoła do hymnu”. Oznaczało to, że o symbolicznej godzinie 11:11 rozpoczęto wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie pan wicedyrektor Zbigniew Sobczyk wręczył dyplomy uczniom, którzy otrzymali stypendia z Fundacji Świętego Mikołaja za wysokie wyniki w nauce oraz działalność na rzecz szkoły. O wystąpienie zostali poproszeni Kacper Konecki uczeń klasy IIIc i Miłosz Polak uczeń klasy IId. Po wręczeniu dyplomów, zaproszono na scenę ucznia klasy IB Wiktora Tomasika, który odczytał fragment pamiętnika dotyczący oswobodzenia Warszawy. Kolejnym punktem uroczystości był wspólny śpiew, który rozpoczął się od ludowego wykonania piosenki „Przybyli ułani pod okienko” przez chór Studia 107. Po nim przyszedł czas na kolejne piosenki patriotyczne w wykonaniu solistek chóru.. A były to :

  • „Rozkwitały pąki białych róż”- Joanna Zalega i Faustyna Witon
  • Legiony – Małgosia Śpiewak i Natalka Badura
  • Szara piechota – Julka białek i Weronika Stolarczyk
  • O mój rozmarynie – Joanna Kościecha , Aleksandra Kościecha, Kinga Studnicka , Kornelia Studnicka
  • Miasto 44 – Małgosia Śpiewak, Natalka Badura

Na zakończenie uroczystości chór Studia 107 zaśpiewał piosenkę „Warszawskie Dzieci pójdziemy w bój”. Jednakże to jeszcze nie był koniec, gdyż uczniowie naszej szkoły poprosili o bis piosenki „Miasto 44”. Następnie Pan wicedyrektor Zbigniew Sobczyk podziękował nauczycielom historii oraz Chórowi Studia 107 za przygotowanie uroczystości.

Trzy dni później, w poniedziałek 11 listopada, uczniowie wraz z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wzięli udział w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 9:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w kolegiacie św. Bartłomieja, odprawiona w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej dziekan opoczyński ks. Jan Serszyński. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza odbyła się kolejna część obchodów. Głos zabrali m.in. dyrektor Muzeum regionalnego w Opocznie Adam Grabowski, burmistrz Opoczna Dariusz Kosno oraz poseł Grzegorz Wojciechowski. Następnie odczytano Apel Pamięci, a Kompania Honorowa oddała salwę honorową.
W dalszej części uroczystości licznie zgromadzone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze u stóp Pomnika Nieznanego Żołnierza, oddając tym samym cześć wszystkim poległym.

Drugi wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 13 listopada 2019 r. uczniowie klas: II f,  If i Ia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w drugim wykładzie cyklu ACCH na Uniwersytecie Łódzkim pt. ,,Kolorowy świat ciekłych kryształów”.

Ciekłe kryształy to substancje znajdujące się w fazie pośredniej między kryształem a ciekłym stanem skupienia. Ich struktura jest uporządkowana ale cząsteczki mogą się przemieszczać.

Wykładowcami byli prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński wraz z dr Szymonem Kapuścińskim, którzy pracują w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ .Pan profesor kieruje również Grupą Badawczą Materiałów Organicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Wydziału Chemii w Middle Tennessee State University, USA . Zainteresowania  naukowca  koncentrują się na projektowaniu, syntezie  i badaniu molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.

Dr. Szymon Kapuściński jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii  UŁ . Jest współautorem licznych prezentacji konferencyjnych i publikacji naukowych. Obszar zainteresowań naukowca  to projektowanie, synteza oraz badania organicznych materiałów paramagnetycznych opartych na stabilnych rodnikach.

Pan profesor omówił historię powstania i rozwoju tej ważnej grupy materiałów molekularnych( odkrycie nowego stanu skupienia materii dokonał przypadkiem austriacki botanik Friedrich Reinitzer w roku 1888, który wydzielił substancję organiczną pochodną cholesterolu z marchwi).

Prelegent  przedstawił przykłady ciekłych kryształów w przyrodzie np. strukturę ciekłokrystaliczną DNA oraz wyjaśnił podstawowe zjawiska dotyczące ciekłych kryształów.

W trakcie wykładu  zaprezentowane były niektóre właściwości oraz przykłady zastosowań ciekłych kryształów. Są to materiały stosowane jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i w wielu innych powszechnie używanych urządzeniach. Produkuje się z nich tzw. atrament sympatyczny (napis pojawia się po ogrzaniu)oraz wykorzystuje się je do diagnostyki medycznej np. do badania ukrwienia ręki(u palacza) czy do wykrywania raka piersi.

W trakcie wykładu przeprowadzane były pokazy z ciekłymi kryształami do których zapraszana była obecna na sali młodzież. Pan profesor ,również zapoznał słuchaczy z budową kalkulatora i po rozmontowaniu udowodnił iż  jego wyświetlacz zawiera ciekły kryształ. Pod koniec wykładu odbył się konkurs- uczestnicy mogli zgłosić się do odpowiedzi na pytania wyświetlone na ekranie. Za poprawną  odpowiedź   młodzież otrzymywała nagrodę (komórkę wypełnioną materiałem ciekłokrystalicznym do przeprowadzania eksperymentów).  Również z naszej szkoły uczennica otrzymała nagrodę za udział w tym konkursie.

Trzeci   wykład  odbędzie się 04.12.2019 r.

Osoby zainteresowane mogą obejrzeć pokaz slajdów  z wykładu na stronie ACCH UŁ. Zachęcamy też to obejrzenia zdjęć dołączonych do artykułu.

DISCOVER CANADA 2020

14 listopada siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada 2020. Etap szkolny trwał 90 minut i składał się z części leksykalno-gramatycznej i kulturowej. Łącznie było to 110 pytań i trzeba przyznać iż pytania te były o dość wysokim stopniu trudności. Mimo to z ogromną radością informujemy, że nasz uczeń tj.

Bartłomiej Bryła (kl. 2D)

już drugi raz, podobnie jak i w roku ubiegłym, uzyskał minimum wymaganych punktów, dzięki czemu możemy liczyć że wezmie udział w kolejnym etapie, który odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych w Sosnowcu. Ostateczna decyzja zależy oczywiście od wyników w skali kraju ale miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 70 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, to wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mt-oka.pl dnia 3 grudnia 2019r.

Bartek gratulujemy i trzymamy kciuki!!!

                                                                                           Nauczyciele języka angielskiego

Uczniowie naszego LO finalistami Wojewódzkiej Olimpiady o HIV i AIDS

 Z radością informujemy, iż uczennice klasy III f

Katarzyna Stępień
Aleksandra Zaborowska
Joanna Zalega
Wiktoria Wijata

zostały finalistkami
WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O HIV/AIDS – 2019/2020

Celem olimpiady, kierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. łódzkiego, jest spopularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych, m.in. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C; a także promowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków, alkoholu i niedojrzałych, nieracjonalnych zachowań; podwyższenie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Finał konkursu odbędzie się 29.11.2019 w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczyciele biologii -Ewa Gutarowska i Teresa Tępińska