Matura 2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 189 osób.
Egzamin zdało 96 % zdających (85,5% zdawalność w kraju), co jest lepszym wynikiem w porównaniu do roku 2018.
W sierpniu 4% maturzystów przystąpi do egzaminu poprawkowego.
Żadna z osób nie musi przystępować ponownie do egzaminu maturalnego w przyszłym roku.

Przedmiot   Liczba osób z najlepszymi wynikami

100%
Liczba osób

90 % – 99 %
Liczba osób

75 % – 89 %
Liczba osób

Matematyka P 12 34 51
Matematyka R 1 9
Język rosyjski P 1 2
R 1
Język niemiecki P 1 1
Język niemiecki R 1 1
Język polski P 1 23
R 3 20
Język angielski P 18 70 49
R 12 42
Fizyka R 2
Biologia R 2
Chemia R 5
Język włoski P 1
Geografia R 1 1

P – poziom podstawowy                                        R- poziom rozszerzony

GRATULUJEMY  NASZYM  MATURZYSTOM  UZYSKANYCH  WYNIKÓW !!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Dnia 19 czerwca 2019 w I LO, podobnie jak w całej Polsce, odbyło się zakończenie roku szkolnego, które tradycyjnie już miało bardzo uroczysty charakter. Tego dnia promocję do klas wyższych otrzymało 350 uczniów, a średnia wyników klasyfikacji całej szkoły wyniosła 4,33.

Swoją obecnością zaszczycili dyrektor biura posła na Sejm RP Roberta Telusa- pan Rafał Skoczylas i wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego- pani Maria Barbara Chomicz. To oni wręczyli również naszym „najlepszym z najlepszych” pamiątkowe albumy i dyplomy. Pan Poseł Robert Telus przekazał również upominek dla ucznia z najlepszymi wynikami.

Warto nadmienić, że w klasyfikacji końcowej w całej szkole I miejsce zajęła klasa I D – klasa Akademicka SGH, II miejsce – klasa IF, a trzecie – I C.

Oprócz wielu dyplomów za wspaniałe wyniki i inne sukcesy 10 kolejnych uczestników wymiany międzynarodowej odebrało zaświadczenia potwierdzające udział w tym istotnym projekcie unijnym ERASMUS+. Tym samym zakończyła się druga edycja projektu.

Pani dyrektor Monika Kluska życzyła wszystkim udanych wakacji. Prosiła, by w wakacyjnym czasie nie zapominać o rozsądku i bezpieczeństwie. Tymi słowami zakończyła uroczystość, a uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na dalszy ciąg spotkań.