News z ostatniej chwili !

Liceum Ogólnokształcące im. Stafana Żeromskiego w roku szkolnym 2014/2015

będzie realizowało zajęcia pozalekcyjne z biologii, chemii, matematyki, języka polskiego, kurs informatyczny – LINUX oraz doradztwo zawodowe

dla klas I, II i III w formie warsztatów, laboratoriów, metod projektów i zajęć dydaktycznych w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskich (EFS).

 

Warsztaty ABC Sukcesu dla uczniów „Żeromskiego”!

Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.

Phil Brosmans

Motto członków Szkolnego Koła Wolontariatu Podaruj Siebie działającego w ZSO w Opocznie to nie tylko górnolotne słowa. ZSO  dba  o wszechstronny rozwój umiejętności i zdobywania wiedzy,  gwarantując  swoim uczniom efektywne przygotowanie do egzaminów maturalnych, ale  również inwestuje w nich stawiając na samorozwój młodzieży, organizując praktyczne warsztaty szkoleniowe. W dniach 12 – 13 kwietnia w siedzibie szkoły odbyły się warsztaty pod nazwą ABC SUKCESU, skierowane głównie do wolontariuszy w podziękowaniu za czas i wysiłek poświęcony potrzebującym.

Szkolenie przygotowane zostało przez Tadeusza Niwińskiego, cenionego trenera, który od ponad 20 lat popularyzuje wiedzę na temat mądrego życia, prowadzone było przez  trenerki  Akademii Mądrego Życia z Łodzi.

Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy mogli lepiej poznać i zrozumieć siebie, pozbyć się samoograniczających przekonań, odkryć własne talenty, nauczyć się panować nad emocjami i radzić sobie w sytuacjach stresujących, poprawić relacje z ludźmi, zaplanować jak kierować własnym życiem i realizować swoje marzenia.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, zawierały elementy dyskusji, wymiany i analizy doświadczeń, twórczego podejścia do zadania oraz wchodzenie w role.

Zdobyte umiejętności i wiedza z pewnością przydadzą się uczniom Żeromskiego zarówno w nauce, jak i w codziennym życiu, motywując ich do nieustannej pracy nad rozwojem osobistym i inwestowaniem w siebie i własną przyszłość.

 

Za informację i pomoc w zorganizowaniu warsztatów opiekunki SKW serdecznie dziękują pani Kazimierze Frączak z Fundacji Promyk Nadziei w Opocznie.

Warsztaty były częścią projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IMG_0454_z

www.szkolnaTapeta.pl – realizuje misję tworzenia innowacyjnej komunikacji edukacyjnej

 

1.            Miejsce przedsięwzięcia:

a.) Miejsce: Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne

(licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika)

 

www.szkolnaTapeta.pl to w 100% darmowy program dla szkół ponadgimnazjalnych, które chcą uczestniczyć w innowacyjnym projekcie. Program służy do przeistoczenia na komputerach użytkownych przez uczniów standardowej tzw. „tapety” z nudnym krajobrazem na taką, która przedstawia wyłącznie:

(kampanie społeczne), (ofertę szkolnictwa wyższego), (olimpiady wiedzy).

 1

Ta innowacja na skalę światową wspiera Dyrektorów szkół w realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych, zawartych w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

 

  1. 2.            Cele ogólne przedsięwzięcia:
    1. wspieranie celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły
    2. edukacja przez działanie

AD. I. Zainstalowanie w szkołach ponadgimnazjalnych darmowego programu szkolnaTapeta.pl na komputerach użytkowanych przez uczniów to znakomita okazja dla dyrektorów szkół do zawarcia nowych celów, jak i wsparcia już istniejących w programie wychowawczym   i profilaktycznym szkoły.

2

AD. II.

Konkurs informatyczny „Moja Szkolna Tapeta” skierowany jest do wszystkich uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych, które korzystają z bezpłatnego programu szkolnaTapeta.pl

 

Zadaniem ucznia jest samodzielne przygotowanie grafiki komputerowej (tapety) w dowolnie wybranym programie graficznym. Wymieniona grafika powinna przedstawiać dowolnie wybrany temat kampanii społecznej, uznany przez Ucznia za istotny – wart rozpowszechnienia.

 

Realizowane cele dzięki partycypacji w KONKURSIE:

  • Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej. Wyzwolenie ducha rywalizacji.
  • Promowanie kampanii społecznych przez uczniów wśród uczniów, wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości.
  • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
  • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej młodzieży.

 

3.    Krótka charakterystyka organizatora:

 

W minionym roku szkolnym 11/2 została przeprowadzona I edycja konkursu „Moja Szkolna Tapeta”, której efekty (pracy konkursowe) zamieściliśmy na stronie szkolnaTapeta.pl

Dużym osiągnięciem jest dla nas uzyskanie przychylności Dyrektorów Szkół, wyrażonej licznymi Referencjami, które zamieściliśmy również na stronie szkolnaTapeta.pl

 

Wisienką na torcie jest dla nas wypowiedź jednego z informatyków zaczerpnięta z ankiety ewaluacyjnej dotyczącej działania projektu szkolnaTapeta.pl w szkole:

 

„Ja, z jednej strony miałem jeden problem z głowy – te same tapety na wszystkich komputerach (ułatwiało pracę –  mimo że w domenie to i tak można wymusić, ale nie ma monotonii) i, mimo początkowej niechęci do Szkolnej Tapety we wrześniu 2011, już po krótkotrwałym jej użytkowaniu stwierdziłem, że jest to rewelacyjny pomysł.

Osobiście, po doświadczeniach i co ważniejsze, po treściach wyświetlanych przez ST, należy to kontynuować”

 

Jako pasjonaci nauki poprzez aktywne działanie mamy życiową misję, której spełnienie się zostanie przybliżone dzięki pozyskaniu Państwa wsparcia. Obecnie głównym celem jest rozpowszechnienie informacji o udostępnianym za darmo dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych programie szkolnaTapeta.pl. Misją natomiast jest realizowanie pomocnych narzędzi w aktywizacji uczniów i ich zachęcaniu do nauki poprzez działanie.

 

 

4. Dlaczego program jest darmowy? (tak właśnie to działa)

-program dla szkół jest darmowy, absolutnie bez ukrytych kosztów,

non-profit (bez opłat) przedstawiane są kampanie społeczne i olimpiady wiedzy,

-utrzymanie całości jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki pobieraniu opłat od Szkół   Wyższych chcących przedstawić swoją ofertę edu., za pomocą szkolnej tapety,

 

www.szkolnaTapeta.pl – realizuje misję tworzenia innowacyjnej komunikacji edukacyjnej