Głosuj na sztukę!

konkurs

Nasi uczniowie postanowili wyrazić się artystycznie poprzez wykonanie prac o tematyce wielkanocnej. Włącz się i zagłosuj na pracę, która najbardziej Ci się podoba.

Głosowanie internetowe rozpocznie się 13 marca 2015 r. o godz. 15.30, a zakończy się 16 marca 2015 r. o godz. 15.30 (głosować można na Facebook’u Miejskiego Domu Kultury w Opocznie ).

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu nastąpi 20 marca 2015 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

Finalista 61 Olimpiady Chemicznej!

Mateusz Pawlak uczeń klasy III f

został FINALISTĄ

61 Olimpiady Chemicznej.

Na tym etapie Mateusz zajmuje

pierwsze miejsce

na liście rankingowej w województwie łódzkim

i ósme miejsce w kraju.

                                              Serdecznie gratulujemy !!!

 

Projekt „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od czerwca 2014 roku realizowany jest projekt „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”, w którym biorą udział uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie oraz uczniowie/uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie. W ZSO realizowane są m. in. Certyfikowane kursy Linux 3101 i 3102, które bazują na dystrybucji OpenSuse. W styczniu zrealizowane zostały wszystkie treści kursu 3101 SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals, który zakończył się egzaminem. Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zdobycie Certyfikatu. W dniu 28 stycznia 2015 roku nastąpiło wręczenie Certyfikatów ukończenia autoryzowanych kursów – Linux 3101. Wręczenia niniejszych Certyfikatów dokonał instruktor kursu Pan Dariusz Kołodziejczyk. Zdobyte Certyfikaty są honorowane przez pracodawców nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ich uzyskanie będzie w przyszłości doskonałym elementem uzupełniającym dokumenty aplikacyjne. Uczniowie/uczennice już rozpoczęli kolejny kurs – Linux 3102, który również zakończy się egzaminem i możliwością otrzymania kolejnego Certyfikatu. W dalszym ciągu realizowane są pozostałe zajęcia w ramach projektu, pozwalające uczniom/uczennicom wykorzystać nabytą wiedzę zarówno w szkole jak i życiu prywatnym. Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie/uczennice rozwiązują zadania utrwalające umiejętności rachunkowe w sytuacjach praktycznych oraz wykorzystują wiedzę matematyczną w różnych dziedzinach życia. Zajęcia z języka polskiego rozwijają zainteresowania ortografią, uczą samodzielnego myślenia oraz wdrażają do sprawnego posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie z zachowaniem estetyki i kultury języka. Zachęcają do efektywnego porozumiewania się i podejmowania działań we współpracy z innymi ludźmi. Podczas zajęć z języka angielskiego uczniowie/uczennice rozwijają sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia praktycznej umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, które pomogą w przełamywaniu bariery językowej. Zapewnianie uczniom/uczennicom maksimum kontaktu z językiem angielskim pozwoli na zdobywanie przez nich śmiałości w posługiwaniu się językiem obcym. Blok biologiczno-chemiczny to nie tylko sama teoria ale także badania i doświadczenia laboratoryjne, dzięki którym można lepiej zrozumieć otaczającą nas przyrodę. Natomiast zajęcia teatralno-dziennikarskie pokazują jak młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie. Dzięki zajęciom dziennikarskim uczniowie/uczennice mogą poznać smak pracy w mediach. To zajęcia dla tych, którzy chcą nauczyć się dobrego warsztatu dziennikarskiego i jednocześnie zdobyć wiedzę o współczesnym świecie, w którym media pełnią dziś zasadnicze funkcje.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator projektu: Powiat Opoczyński, ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

Biuro projektu: ul. Rolna 6 pok.211, 26-300 Opoczno, tel. 44 736 15 54

Koordynatorka projektu: Joanna Gumkowska; j.gumkowska@opocznopowiat.pl

Asystentka Koordynatorki: Justyna Chodorowska

DSC04916_z DSC04959_z

One Billion Rising – ogólnoświatowa akcja również w Opocznie!

one

Na całym świecie 14 lutego kobiety i mężczyźni zatańczyli  i zaprotestowali przeciwko przemocy wobec kobiet. Do akcji włączyło się już 200 krajów. W tym Polska. Polska akcja nosi nazwę Nazywam się miliard.

W Polsce udział wzięli mieszkańcy  ponad  50 miejscowości – od wsi, przez miasteczka, po duże aglomeracje.

Tegoroczna akcja w naszym kraju poświęcona była przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. To wciąż temat tabu w naszym kraju. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, zjawisko przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, jest niedostrzegane, trudne do wykrycia oraz zbadane w niewielkim tylko obszarze.

Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet.

Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy wobec kobiet i protestowanie przeciwko temu zjawisku, ale również wyrażenie solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet doświadczających przemocy, które często boją lub wstydzą się mówić o swoim doświadczeniu.

Akcja w Opocznie odbyła się 14 lutego o godz.11.30 w hali LO im.Żeromskiego. Przybyli uczestnicy w różnym wieku, którzy nie chcą pozostać  obojętni i chcieli wyrazić swój protest poprzez taniec.

 

Rozgrzewkę i naukę układu poprowadziły instruktorki fitness: Katarzyna Niewadzi i Beata Pierwoła.

Za nagłośnienie dziękujemy panu Jackowi Plucińskiemu.