W drodze po Diamentowy Indeks

23 grudnia 2020 roku poznaliśmy wyniki I etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” i znów mamy powody do radości. Aleksandra Zięba, Julia Śmigiel (IIID KLASA AKADEMICKA SGH)  i Mateusz Miśkiewicz (klasa IF) zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu uzyskując bardzo wysokie wyniki.

I etap, który odbył się jeszcze podczas nauki stacjonarnej, był bardzo trudny – dotyczył zagadnień wód powierzchniowych i podziemnych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami wymagającymi obliczenia między innymi ciśnienia wód podziemnych, azymutu spływu wód  podziemnych, powierzchni dorzecza, spadku terenu, retencji, rocznego odpływu, średniego odpływu jednostkowego w l/m² i w l/(s*km²). Ponadto musieli wykonać mapy izohips powierzchni terenu oraz hydroizohips zwierciadła wód podziemnych. Ostatnie zadanie związane było z wykonaniem bardzo złożonego przekroju geologicznego wraz z interpretacją procesów erozyjno – akumulacyjnych, które zachodziły w przeszłości na analizowanym terenie.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich najbliższym. Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów osiąganych w tak trudnym czasie. Ola Zięba i Mateusz Miśkiewicz to swego rodzaju multiolimpijczycy, którzy awansowali w tym roku do kolejnej olimpiady z zakresu tematyki geograficznej.

Życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach zmagań. Jak powiedział Eurypides „Podążacie właściwą drogą, podejmujecie właściwe decyzje. To nie wy gonicie za sukcesem – to sukces Wam się kłania”. Powodzenia na zawodach w lutym!

Big Date – co to oznacza?

 

25 listopada chętni uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spotkaniu wirtualnym zorganizowanym przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „BIG DATE – WIELKI BRAT PATRZY”, dotyczącym możliwości jakie dają nowoczesne technologie. Fascynujący wykład brawurowo wygłosił  dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia. Jego zainteresowania naukowe skupiają się między innymi na grupowaniu i klasyfikacji danych, statystycznej analizie wielowymiarowej, wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji biznesowych, Data Mining, Big Data oraz metodach wizualizacji danych wielowymiarowych.

Big Data to procesy gromadzenia, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych. W dobie pandemii coraz więcej sfer życia przenosi się do Internetu. Wszystko, co obecnie robimy przy jego użyciu, wytwarza terabajty danych. Dzięki webinarium uczniowie dowiedzieli się kto i po co gromadzi dane, jak wygląda zarządzanie ich zasobami, czy jest jeszcze coś co jesteśmy w stanie ukryć, jak przebiega handel tymi danymi i czy jest to dla nas niebezpieczne. Prelegent wskazał też szanse wynikające z lepszego i bardziej wydajnego wykorzystanie zasobów globalnych. Przed webinarium  zachęcono uczestników do zapoznania się z tekstem opublikowanym w marcu 2020 r. w serwisie Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Konwolucyjne sieci neuronowe na potrzeby detekcji odłogów”. Tekst prezentuje, w jaki sposób duże zbiory danych o przestrzeni geograficznej poddano analizie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

Webinarium było świetne i bardzo pouczające.

bigdata1

 

# Youth4ClimateLive

Uczniowie naszego liceum aktywnie uczestniczą w inicjatywach globalnych. Co więcej włączają się do dyskusji w istotnych dla środowiska kwestiach.

11 grudnia o godzinie 16.00 przedstawiciele naszej szkoły brali udział w świetnym webinarium # Youth4ClimateLive: „Napędzanie innowacji i przedsiębiorczości”. Moderatorami spotkania byli Ahmed Badr i Salina Abraham, którzy poprowadzili interaktywną wirtualną rozmowę na rzecz klimatu. Było to kolejne z comiesięcznych wydarzeń organizowanych przez włoskie Ministerstwo Środowiska we współpracy z Connect4Climate – Grupą Banku Światowego i biurem wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży.

Zaangażowanie szkoły nie pozostało niezauważone, co potwierdza cytowany poniżej fragment podziękowania przesłanego przez EARTHDAY.ORG:

„Dear Educators,
As we approach the end of a very difficult year, we want to take a moment to thank you for your hard work and passion for teaching. We are sure that every one of you have faced new and unique personal and professional challenges this year and we applaud your resilience and dedication. In a year where teaching the basics was difficult enough, you all have gone the extra mile to include sustainability, stewardship and civic engagement in your lessons and helped your students grow to be the future leaders we need to protect the planet.
We cannot thank you enough, and we would love to shine a light on your incredible work. Your stories are the best resource for other educators on what projects work in the classroom and we want to highlight your creative ideas!”

youth4climate

Olimpiada znajomości Afryki

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do II etapu XIX Ogólnopolskiej Olimpiady znajomości Afryki zakwalifikowali się:

 • Mateusz Brzózka z IICg KLASY AKADEMICKIEJ SGH
 • Jagoda Chudzicka z klasy IIIC.

Olimpiada organizowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Składa się z trzech etapów. Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego między innymi na:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Gratulujemy naszym uczniom i ich bliskim. Oczywiście mocno trzymamy za Was kciuki. II etap już w marcu. Podążajcie więc szlakami Afryki, by dotrzeć do wymarzonego celu. POWODZENIA!!!

Aktywnie z KLASĄ AKADEMICKĄ SGH

W mijającym pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2012 uczniowie KLAS AKADEMICKICH SGH  z naszej szkoły uczestniczyli w ciekawych rozwijających i bardzo praktycznych webinariach o zróżnicowanej tematyce:

 • 9 i 12 października odbyły się praktyczne webinaria „Jak zdiagnozować swój potencjał i rozwijać swoje talenty”, poprowadzone przez dr Joannę Tabor-Błażewicz z Centrum Edukacji otwartej SGH, skierowane do uczniów klasy IICg i zaproszonej na spotkanie IIc;
 • 16 i 21 października „Technologie jutra w biznesie”, które zaprezentował dr Albert Tomaszewski SGH;
 • 2 grudnia „Rynek pracy i jak się w nim odnaleźć?”, które poprowadził pan Mirosław Łukasiewicz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH;
 • 4 grudnia „Umiem tworzyć skuteczne CV”, wygłoszone przez p. Kingę Strzelecką z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH;
 • 10 grudnia „Brexit – przyczyny, przebieg procesu i przewidywane skutki dla Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Polski” profesora Jerzego Menkesa.

Wymienione webinaria to prawdziwa uczta naukowa, kontakt ze środowiskiem akademickim umożliwiających poszerzanie własnych horyzontów ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji miękkich.
Warto dodać, że 21 października wirtualnie nasi uczniowie uczestniczyli w Dniu Otwartym SGH, na który organizatorzy przygotowali interesujące wykłady i szereg atrakcji online. Wkrótce kolejne, równie cenne inicjatywy.