Zebrania z rodzicami

obraz

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie zaprasza

Rodziców klas I

na pierwsze spotkania z wychowawcami klas

w dniu 08 września 2020 o godzinie 17.00 na terenie szkoły.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

I AF2

Ewa Sędkowska 59

I A2

Aleksandra Kucharska

72

I B – spotkanie o 17.30

Monika Bernacka

58

I C Anna Kochanowska

52

I F

Renata Sijer

36

Prosimy Rodziców o zachowanie reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, ochrona nosa i ust.

Rodzice uczniów klas II i III mają spotkania w trybie online
8 września 2020 na platformie ZOOM. Link do spotkania przesyła wychowawca klasy.

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 10 września 2020 o godzinie 17.00
w pokoju nauczycielskim.

Spotkanie Komitetu Studniówkowego 2021 odbędzie się 10 września 2020
o godzinie 18.00 w pokoju nauczycielskim.

Dyrektor szkoły

Wow!!! Wakacyjne Webinarium z Waszyngtonu

13 sierpnia 2020 roku zainteresowani uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym webinarium z Waszyngtonu zorganizowanym, w ramach Citizen Science, przez Earth Day Network. Wśród panelistów znaleźli się: Kathleen Rogers reprezentująca Earth Day Network, Anne Bowser z Wilson Center, Landon Van Dyke z Departamentu Stanu USA, Sam Droege – U.S. Geological Survey. Moderatorem wydarzenia był J. Marcelle Lashley-Kaborè. Do udziału w webinarium została również zaproszona pani Marzena Papis – nauczycielka geografii w naszej szkole. Celem seminarium prowadzonego przez aplikację Zoom było włączenie przedstawicieli różnych zawodów w badania naukowe mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Była to swego rodzaju kontynuacja działań podjętych 22 kwietnia 2020r. w ramach 50. Międzynarodowego Dnia Ziemi. W tym roku był on obchodzony w naszej szkole w formie zdalnej, ale niezwykle rozbudowanej. Uczniowie naszej szkoły, wraz z młodzieżą z całego kraju, uczestniczyli w wirtualnych warsztatach zorganizowanych przez Ministerstwo Klimatu. Podczas spotkania odbył się wideoczat z Ministrem Klimatu panem Michałem Kurtyką oraz warsztaty on-line z ekspertami: dr Mariuszem Gogólem (wykład „Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje”), dr Tomaszem Rożkiem (wykład: „OZE. Skąd mamy prąd?”) i Szymonem Chałupką (twórcą kanału „Filmujemy!”; pan Szymon pokazał uczniom jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film).

Tematyka związana z ochroną środowiska, prowadzeniem działań stanowiących ratunek dla Ziemi jest nam szczególnie bliska, dlatego nasi uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach o tym charakterze.

Opisane wydarzenia to nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu ekorozwoju, to również doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zachowania, stawiania pytań. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy swoją postawą potwierdzają, że „choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie”.

12 3

Earth Day School Certificate - Kluska

Steam w „Żeromskim”

STEAM to innowacyjny, zintegrowany, angażujący sposób kształcenia promujący eksperymentalne uczenie się, niestandardowe – twórcze rozwiązywanie problemów, działanie we współpracy. Z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths, jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Bazuje na ciekawości poznawczej uczniów. Zapewnia nabywanie tak dziś pożądanych kompetencji kluczowych, rozwijający inteligencję intra- i interpersonalną, uczący internacjonalizacji, modelowania, podejmowania decyzji. „Steam angażuje potencjał ucznia i wszystkie obszary jego mózgu”. Jest odpowiedzią na wyzwanie, by uczeń uczył się w granicach możliwie najszerszych, sprzyja nabywaniu przez uczniów tzw. kompetencji przyszłości.

Korzyści pracy w metodologii STE(A)M:

  • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych przez uczniów,
  • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia,
  • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy,
  • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów,
  • wprowadzenie nowych form i metod nauczania,
  • rozwijanie kreatywności oraz analitycznego myślenia wśród uczniów,
  • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową,
  • rozwój umiejętności językowych w praktyce.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii uczniowie naszej szkoły realizowali zagadnienia geograficzne odnoszące się do ochrony środowiska Opoczna i okolic. Szczególnie ciekawe prace powstały przy wykorzystaniu aplikacji Padlet, Canva, PictraMap, SpeakPic, PhotoSpeak, Szyfrator. Liderami opisanych działań byli Miłosz Polak i Kacper Papiernik (IIId KLASA AKADEMICKA SGH), którzy jednocześnie zostali zwycięzcami Konkursu HERE TECHNOLOGIES. Gratulujemy kreatywności i życzymy kolejnych nowatorskich ujęć tradycyjnych zagadnień. Brawo!!!

Poniżej zamieszczamy jedną z prac.

Wiktor Świątkowski z tytułem „Diament Przedsiębiorczości”

Wiktor Świątkowski, uczeń IIId KLASY AKADEMICKIEJ SGH  został laureatem prestiżowego konkursu „Diamenty Przedsiębiorczości” zorganizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Jury nagrodziło tylko 10 uczniów z całej Polski. Laureaci zostali zaproszeni na spotkanie z certyfikowanym doradcą zawodowym/coachem kariery – panią Anną Borowską.

Wiktor wziął udział w dwóch indywidualnych sesjach doradczych, których efektem było stworzenie spersonalizowanej formy dokumentowania pracy. Ponadto Wiktor wypadł rewelacyjnie na teście inteligencji wielorakiej. Przeszedł również specjalistyczne testy osobowości i kwestionariusz CRDZ Profil zainteresowań.

Coach kariery Anna Borowska była pod wrażeniem odpowiedzi ucznia. Złożyła szczere gratulacje Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom za wzorowo prowadzony proces edukacyjno – wychowawczy oraz wspaniałych uczniów.

Wiktor jest jedynym uczniem z naszego powiatu, który uzyskał ten niecodzienny tytuł. Gratulujemy ogromnego sukcesu i dziękujemy za promocję regionu w dziedzinie nauki.