REWELACYJNI OPOCZNIANIE

Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk (Id KLASA AKADEMICKA SGH) – mają zaledwie po 17 lat, są młodymi utalentowanymi ludźmi, którzy zostali posłami XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wyróżnia ich wysoka kultura osobista, internacjonalizacja, inteligencja emocjonalna i lingwistyczna, dyplomacja, erystyka. Ich pasją jest działalność na rzecz środowiska lokalnego.

1 czerwca 2019 roku Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk z właściwą estymą zasiedli w ławach poselskich. Zaszczytu tego dostąpili tylko Ci uczniowie, którzy przeprowadzili najciekawsze badania i zrealizowali rekrutacyjny plan działań. Myślą przewodnią tegorocznych obrad były losy parlamentarzystów II RP w czasie okupacji. Temat ten nawiązuje do sesji z 2018 r., poświęconej posłom Sejmu Ustawodawczego. „Trudno rozdzielić wojenne losy parlamentarzystów od ich społeczno-politycznej działalności w okresie 20-lecia międzywojennego. W poselskich ławach zasiadała wówczas elita polityczna polski. Byli to ludzie, którzy urodzili się w Polsce pod zaborami. Walczyli o niezależny byt państwowy. Pracowali na rzecz Niepodległej II Rzeczpospolitej. W 1939 r. stanęli do walki w obronie Polski, a następnie zostali poddani represjom przez niemieckiego i sowieckiego okupanta” – powiedział na inaugurację SDiM marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

„Temat tegorocznej sesji jest wyjątkowy. Sejm Dzieci i Młodzieży jest wyjątkowym wyzwaniem, zadaniem, ale też wyjątkową przyjemnością uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu. Rok 2019 jest dla tego przedsięwzięcia wyjątkowy, dlatego, że w tym roku przypada jubileusz 25-lecia” stwierdził podczas obrad Maciej Kopeć wiceminister edukacji narodowej. Ponadto Podsekretarz Stanu w MEN wyraził wdzięczność nauczycielom, którzy każdego roku wspierają uczniów w przygotowaniu projektów konkursowych. Uczestnicy SDiM mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego przez siebie posła w celu przybliżenia jego postaw swojej społeczności lokalnej. „Poznawanie historii własnego kraju, losów jego wybitnych obywateli jest niezmiernie ważne. Młodzi ludzie są odpowiedzialni za to, jakie wnioski wyciągną z historii dla działań podejmowanych dziś i w przyszłości” powiedział wiceminister edukacji.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Stanisław Zubek przybliżył w swoim wystąpieniu losy najważniejszych osobistości spośród 1700 osób sprawujących urząd posła podczas wszystkich kadencji Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej. Przypomniał, że podczas II wojny światowej zginął co czwarty poseł i senator: około 200 z nich straciło życie w niemieckiej strefie okupacyjnej, a około 100 w sowieckiej.
„Obserwuję Wasze działania i wiem, że jeżeli będziecie pamiętać o dziejach ojczystych, Wy również możecie zrobić dla naszego kraju i dla nas wszystkich coś dobrego, ważnego, pięknego” zaapelował do młodych uczestników posiedzenia.

„Dobro dziecka to poszanowanie Waszej godności” mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, przytaczając słowa Janusza Korczaka jako prekursora działań na rzecz dzieci. Wybitny lekarz, pedagog i pisarz żył w tych samych czasach, co parlamentarzyści II RP i podzielił los wielu z nich, ginąc w obozie zagłady w Treblince.

Z kolei zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma zaznaczył, że dzięki temu przedsięwzięciu Sejmu jest możliwe poznawanie historii Polski w sposób twórczy i ciekawy. Powiedział: „W moim przekonaniu uczenie się tylko dla stopni lub z konieczności nie daje tak dużej satysfakcji, jak odkrycie i zrozumienie istoty zagadnienia poprzez działanie na rzecz innych, a tego właśnie mieliście szansę doświadczyć w tym projekcie”.

Następnie głos zabrał Piotr Wasilewski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP (RDiM) przy Ministrze Edukacji Narodowej, który wspomniał znaczenie dla demokratycznych przemian w naszej Ojczyźnie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II, której czterdziestą rocznicę obchodzimy w tym roku. Zachęcał do tworzenia Młodzieżowych Rad Uczniowskich w tych gminach, w których one jeszcze nie funkcjonują, aby zyskać możliwość do włączania się w wiele młodzieżowych inicjatyw obywatelskich. Wspomniał też o planowanym projekcie „Przerwany Marsz” polegającym na wspólnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 przez uczniów oraz osoby, które przeżyły II wojnę światową, dla szczególnego uczczenia 80. rocznicy wybuchu wojny.

Piotr Wasilewski dziękował młodzieży za wspólne bicie „Rekordu dla Niepodległej”. Zachęcał do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Swoje wystąpienie zakończył przesłaniem: „Jest w nas siła i to od nas zależy los Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.

W kolejnej części posiedzenia porządek obrad przewidywał pytania do Ministra Edukacji Narodowej przygotowane przez młodzieżową Komisję Sejmową, projekt Uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej oraz dyskusję nad tym projektem. W sprawie przyjęcia Uchwały po uwzględnieniu poprawek głosowało 441 posłów: za przyjęciem było 306 głosów, przeciw ─ 83 głosy, 52 posłów wstrzymało się od głosu. Projekt Uchwały został przyjęty na XXV Sesji SDiM.

W gronie desygnowanych do wystąpienia w tym jakże prestiżowym posiedzeniu znalazł się Maciej Kluska. W przygotowanej na tę okoliczność przemowie pragnął podkreślić, że „Nie jesteśmy tu przypadkowo. Udowodniliśmy naszą pracą, że losy Ojczyzny nie są nam obojętne”. Dzień wcześniej Maciej podjął próbę przygotowania poprawki do sejmowej ustawy.

Swoją postawą podczas realizacji projektu i obrad Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk dali świadectwo doskonałego przygotowania merytorycznego i na najwyższym poziomie kultury osobistej.

Gratulujemy Wam i Waszym Rodzicom oraz najbliższym pięknego sukcesu, szlachetnej postawy, która pozwala Was zaliczyć do elity intelektualnej naszego kraju. Cytując kardynała Stefana Wyszyńskiego „Jak orły przelatujecie w przyszłość Ojczyzny”.

3A2B.tmp1382.tmp60DA.tmp36AA.tmp2598.tmp3C85.tmp

C063.tmp5267.tmp9902.tmp9604.tmp7246.tmp

C78F.tmp

F020.tmp

D840.tmp

ANITA WCIĄŻ WYGRYWA

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni” – takie hasło jest zamieszczone na stronie organizatora XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, świat, przyroda” Koszalin 2019, w którym udział wzięła nasza uczennica – dziś już absolwentka Anita Kowalczyk (IIIc KLASA AKADEMICKA SGH).

Podobnie, jak w każdym z konkursów, w których uczestniczyła została nagrodzona, ale tym razem było to szczególne wydarzenie. Na konkurs wpłynęło aż 3571 prac z całej Polski. Anita Kowalczyk przesłała trzy niezwykłe prace „Śnieżne detale”, „W białym ogrodzie”, „Wiosna” i wszystkie trzy znalazły uznanie w oczach jury, czego efektem było uzyskanie przez Anitę II nagrody w kraju.

Gratulujemy Anicie i jej najbliższym tak spektakularnego sukcesu. Anita jest przykładem fotografa artysty, który „patrzy oczyma, ale fotografuje sercem”. W jej pracach jest szczerość i delikatność. Towarzyszy im dynamika i zaduma. Można z nich odczytać emocje artysty. Prace Anity niosą spokój i ukojenie dla duszy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.

2.Śnieżne detale - Przyroda3.W Białym Ogrodzie - Przyroda8.Wiosna - Przyroda

PIOTR KUBISZEWSKI Z INDEKSEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Piotr Kubiszewski, uczeń IIIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH został laureatem IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Politechniki Warszawskiej „Zaplanuj swoją przestrzeń” i wygrał indeks na Politechnikę Warszawską.

Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Zawody miały niezwykle emocjonujący przebieg. Do pierwszej części finałowej pisemnej zostało dopuszczonych 40 najlepszych po pierwszym etapie zawodników z całego kraju. W gronie tym znalazł się nasz dziś już absolwent PIOTR KUBISZEWSKI. Do ścisłego finału (części drugiej) zakwalifikowało się tylko10 uczniów, a wśród nich nasz uczeń. Piotr wszedł z dziesiątym wynikiem. To, czego dokonał w ścisłym finale zasługuje na najwyższe uznanie – odpowiadał rzeczowo, opierając się na przykładach, był opanowany. Zdobywając maksymalną liczbę punktów przesunął się z 10 na drugie miejsce. Rewelacja!!! Podczas podsumowania jurorzy nie szczędzili słów uznania zarówno dla Piotra Kubiszewskiego, jak i naszego liceum. Jaką trzeba mieć odporność psychiczną, wiarę we własne możliwości i oczywiście inteligencję emocjonalną, by dokonywać tak wielkich rzeczy. Brawo PIOTRZE.

Tylko trzem pierwszym zawodnikom przyznano tytuł laureata i indeksy wspomnianej uczelni. Sukces Piotra zaowocował jeszcze jedną cenną inicjatywą. W dowód uznania dla osiągnięć szkoły, prezentowanego poziomu wiedzy uczniów szkoła została zaproszona od nowego roku szkolnego 2019/2020 na cykl comiesięcznych trzygodzinnych wykładów „Naprawmy naszą przestrzeń” z warsztatami urbanistycznymi. To wspaniała oferta dla uczniów zainteresowanych w przyszłości pracą w administracji państwowej, działalnością samorządową.

Mocno GRATULUJEMY Piotrowi, jego Rodzicom i najbliższym wspaniałego sukcesu. Niech te Twoje zdolności, nieograniczone predyspozycje będą źródłem radości na kolejnych etapach edukacji.

B9C3.tmp POWODZENIA!!!