Konkurs językowy „Kartka z pamiętnika”

 de gb

Uwaga entuzjaści języków obcych!

 

 

Zapraszamy do udziału w VII ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Day by Day i niemieckiego Tag für Tag KARTKA Z PAMIĘTNIKA. Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Praca może składać się z opisu kolejnych dni lub też wybranych dni tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Głównym bohaterem pamiętnika może być autor, ale także osoba fikcyjna, którą do życia powoła autor.  Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu.  Nagrodami są dwutygodniowe intensywne kursy języka angielskiego w  Wielkiej Brytanii i  na Malcie, oraz języka niemieckiego w Niemczech.

Prace  należy przesłać do 31 marca poprzez swoje konto logując się na stronie: glossa.pl/daybyday

Szczegółowych informacji udzielają: p.Karina Larecka i p. Magdalena Stańczyk

GOOD LUCK 🙂 🙂 🙂                                                  VIEL GLÜCK 🙂 🙂 🙂

Konkurs organizowany przez ambasadę USA

flaga kosz

Lubisz koszykówkę??
Chciałbyś zagrać z najlepszymi w USA??

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ambasadę USAWarszawie. Zadaniem uczestników jest nagranie max. 1 minutowego filmu, w którym pokażecie swoje umiejętności gry w koszykówkę i wyjaśnicie w języku angielskim, dlaczego to właśnie wy powinniście wyjechać na obóz koszykarski do USA. Do wygrania 2 tygodniowy basketball camp w USA!! 

Termin oddania filmów upływa 23 października 2014r.
Zapraszamy 🙂
Więcej informacji udzielają: p.Karina Larecka i p.Julia Grabska

Młodzież z Izraela w „Żeromskim”

flaga

Faktem jest, że Zespół Szkół Ogólnokształcących prowadzi bogaty program projektów międzynarodowych, bez wątpienia najbogatszy w rejonie. Organizujemy programy wymiany uczniów ze szkołami w Niemczech i we Włoszech, uczestniczymy w programie  Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Turcji, realizujemy warsztaty językowe w Londynie. A ponieważ jesteśmy szkołą ambitną, stawiającą na rozwój naszych uczniów i umożliwianie im korzystania z nabywanej wiedzy w praktyce oraz otwierania się na świat i poszerzania horyzontów, dzięki wsparciu pani dyrektor Małgorzaty Mróz-Dudy oraz zaangażowaniu pani Kariny Lareckiej, zakwalifikowaliśmy się do programu Bliżej siebie i projektu  Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. 

Po raz kolejny nawiązaliśmy kontakt z rówieśnikami z Bliskiego Wschodu, ale po raz pierwszy są to młodzi ludzie z Izraela.

Program jest wynikiem zobowiązań umowy między Rządem RP a rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, a jego celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji wspólnych spotkań młodzieży, a w przyszłości również wymiany młodzieży. Ważne jest, by młodzi Izraelczycy odwiedzający nasz kraj mogli obok wizyt w miejscach związanych z Zagładą, zapoznać się ze wspólną historią Żydów i Polaków. Organizacja spotkań w polskich szkołach służyć ma konfrontacji różnych punktów widzenia oraz ograniczaniu i przezwyciężaniu funkcjonujących stereotypów i mylnych wyobrażeń.

Uczniowie biorą udział w ceremoniach w miejscach pamięci, a także w warsztatach umożliwiających budowanie zrozumienia i przyjaźni między młodzieżą obu krajów. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń, przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o relacjach polsko-żydowskich oraz budowania stałej współpracy między szkołami. Dla polskich uczniów to również doskonała okazja aby w praktyce wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego.

Nauczycielka języka angielskiego- pani Karina Larecka została zakwalifikowana do udziału w dwutygodniowym seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie ukończyła 100 godzinne szkolenie oraz została szkolną koordynatorką spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

9 października 2014 roku przybyło do nas 63 uczniów z Kalay High School wraz z nauczycielami. Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrekcję Szkoły  oraz Starostę p. Marka Ksytę, wysłuchaliśmy hymnów obu krajów, obejrzeliśmy prezentacje szkoły polskiej i izraelskiej oraz prezentację na temat bogatej i wielowiekowej historii ludności żydowskiej na ziemiach opoczyńskich. Wielu uczestników spotkania zaskoczył fakt, że w połowie XIXw. społeczność żydowska stanowiła ponad 60% całkowitej populacji ludności Opoczna.

Uczniowie ZSO przygotowali również program artystyczny, w którym pokazując swoje talenty , udowodnili, że nie tylko śpiewają, grają i tańczą, ale potrafią nawet recytować wiersze w języku jidysz.

Dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego  nasi goście mogli obejrzeć wystawę na temat dziejów ludności żydowskiej Opoczna, wypożyczoną do naszej szkoły.

Integralną częścią spotkania były warsztaty integracyjne i merytoryczne  przeprowadzone w sześciu grupach, z których każda liczyła dziesięciu uczniów izraelskich i dziesięciu polskich. Warsztat merytoryczny dotyczył pracy z materiałami źródłowymi, którymi były fragmenty pamiętników pisanych przez dzieci w okresie Holokaustu.

Chcieliśmy aby uczniowie z Izraela mogli  zobaczyć część miasta związaną z kulturą żydowską, – w spotkaniu uczestniczył również chłopiec, którego rodzina mieszkała kiedyś w Opocznie. Zobaczyliśmy budynek, gdzie  mieściła się synagoga, a także udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą transport Żydów opoczyńskich do niemieckiego obozu zagłady w Treblince, gdzie Izraelczycy zmówili modlitwę za zmarłych.

Na pamiątkę pierwszego spotkania młodzieży polsko-izraelskiej  w naszej szkole, zasadziliśmy wspólne drzewo.

Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących po raz kolejny udowodniła, że potrafi godnie reprezentować nasz kraj podczas spotkań międzynarodowych. Uczniowie pokazali  również, że bardzo dobrze radzą sobie z komunikacją w języku angielskim, co potwierdza wysoką skuteczność nauczania tego przedmiotu w naszym  liceum.

Goście z Izraela serdecznie podziękowali za tak ciepłe przyjęcie i za organizację spotkania, wyrazili chęć przyjazdu w przyszłym roku, a także zaprosili naszych uczniów do wizyty w ich szkole.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów zaangażowanych w organizację spotkania i udział w warsztatach, a w szczególności do: Agnieszki Kaczmarek, Weroniki Knap, Malwiny Zielińskiej i Czarka Szulca, oraz do nauczycieli: Katarzyny Kobierskiej, Julii Grabskiej, Kariny Nojek, Magdaleny Stańczyk, Anny Martyki, Marty Pawlik-Prejs oraz Jacka Plucińskiego.

Podziękowania składamy również dla:

Muzeum Regionalnego w Opocznie,

Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,

Starostwa Powiatowego w Opocznie,

Urzędu Miejskiego w Opocznie,

Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Karina Larecka