Chemia

Nauczyciele uczący tego przedmiotu to: Emilia Grochulska i Renata Sijer. Zajęcia odbywają się  w pracowni 36.

 W ramach swoich zajęć nauczyciele oferują:

  • Zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia fakultatywne, indywidualną pracę z uczniem zdolnym i słabym)
  • Współpraca z wyższymi uczelniami:

Corocznie podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Łódzkim, nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych w Katedrze Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, oraz w zajęciach zorganizowanych dla wybitnie zdolnych uczniów na Wydziale Chemii Organicznej. Organizujemy wyjazdy umożliwiające uczniom udział w wykładach i warsztatach w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Corocznego Pikniku Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego.

piknik

  • Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Od kilku lat przygotowujemy uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej. W roku szkolnym 2012/2013 nasz uczeń zakwalifikował się do półfinałów 59 Olimpiady Chemicznej, w roku szkolnym 2013/2014 został finalistą a następnie laureatem 60 Olimpiady Chemicznej a w roku 2014/2015 ponownie uzyskał tytuł finalisty, następnie laureata 61 Olimpiady Chemicznej- klasując się na liście rankingowej na 8 miejscu w kraju. Corocznie przygotowujemy uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”, oraz licznych konkursów o tematyce prośrodowiskowej i prozdrowotnej. Nasi uczniowie odnieśli sukces w I Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Chemicznej pt. „Chemia dla ochrony środowiska synergizm czy antagonizm” (finaliści edycji ogólnopolskiej). Uczeń LO Im St. Żeromskiego został Laureatem XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej w 2014 roku – zajął II miejsce, w tym samym konkursie w roku 2015 zajął ponownie drugie miejsce w kraju zostając laureatem, dodatkowo został wyróżniony za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej ( laureaci tego konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej decyzja Rektora PW są przyjmowania studia I stopnia na kierunek Technologia Chemiczna z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu -chemia  na innych wydziałach PW). W roku 2015 nasz uczeń został laureatem ( zajął drugie miejsce w kraju) I Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

konkurs-chemiczny

Zapewniamy:

  • Udział w lekcjach multimedialnych
  • Przeprowadzanie bezpiecznych eksperymentów chemicznych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni

 

  • Solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego- liczne matury próbne, zajęcia dodatkowe dla maturzystów. Efektem tych działań jest to, iż uczniowie zdający chemię na egzaminie maturalnym uzyskują wyniki wyższe od średniej w  województwie i od średniej krajowej. Wielu z nich podejmuje studia na wydziałach chemii, oraz na uniwersytetach medycznych.

  • Miła i przyjazną atmosferę.

Cześć! Jesteśmy z klasy 2F1 i chcemy pokazać, że chemii można się nie tylko uczyć, ale można się nią także bawić. W środę 5 października br. przeprowadzaliśmy doświadczenia w ramach lekcji chemii i mamy w planach zrobić to znowu w najbliższym czasie. Jeśli interesuje Cię chemia i chcesz zobaczyć ją z takiej strony, to zapraszamy do nas!

chemia

Uczniowie klasy 2F1