Są mocni – najlepsi w województwie i na drugim miejscu w kraju

Grudzień dla uczestników XLVI Olimpiady Geograficznej to okres oczekiwania na wyniki etapu empirycznego, tego najbardziej pracowitego i czasochłonnego, którego nie da się wygooglować – trzeba ruszyć nie tylko głową, ale i wyruszyć w teren, zauważyć niedostrzegane wartości, sformułować zależności przyczynowo – skutkowe. I wreszcie są, więc z radością się nimi dzielimy.

I miejsce w Okręgu Łódzkim i II miejsce w kraju zdobyli ex aequo dwaj nasi uczniowie: Maciej Kluska i Wiktor Świątkowski (IId KLASA AKADEMICKA SGH) uzyskując 99 na 100 możliwych punktów – CHAPEAU BAS!!! Tuż za nimi na II miejscu w okręgu, z wynikiem 98/100, uplasowała się Aleksandra Wiktorowicz (IIId). Rewelacyjnie wypadli również nasi pozostali uczniowie: Wiktoria Wijata (IIIf) – 91/100 pkt, Aleksandra Zięba (IId KLASA AKADEMICKA SGH) – 90/100pkt, Adrian Adamus (IIId) – 85/100pkt i Kacper Konecki (IIIc) – 79/100pkt.

Adrian Adamus i Kacper Konecki zmierzyli się z bardzo trudnym zagadnieniem społeczno – ekonomicznym. Podjęli się oceny wpływu inwestycji transportowej na  jakość życia mieszkańców Opoczna. Adrian analizował oddziaływanie stacji kolejowej Opoczno Południe, zaś Kacper obwodnicy Opoczna.

Wiktoria Wijata, Aleksandra Wiktorowicz, Aleksandra Zięba, Maciej Kluska i Wiktor Świątkowski wykonali opracowania dotyczące krajobrazu wybranych miejscowości jako zapisu działalności człowieka w środowisku. Wiktoria Wijata i Ola Zięba swoje badania prowadziły na terenie Przysuchy. Ola Wiktorowicz i Wiktor Świątkowski zajęli się Opocznem, zaś Maciej Kluska swojej analizie poddał Sławno.

SERDECZNIE GRATULUJEMY całej siódemce, WSPANIAŁYM LAUREATOM ogromnego sukcesu. Wyrażamy podziw dla Waszej naprawdę ciężkiej pracy i mocno trzymamy kciuki za realizację Waszych celów w kolejnych zmaganiach. Herosi umysłu, opoczyńskie orły.

W jednym z lokalnych mediów niegdyś pojawiła się informacja „Opoczyńskie ludźmi stoi” i Ci młodzi ludzie to potwierdzają. Gratulujemy również Waszym bliskim – Rodzicom/Opiekunom.

I Dzień Świadomości Ekologicznej

„Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, ale prawa przyrody są wszędzie te same”. Dotychczas Ziemia przemawiała do nas w swej delikatności, w ciszy. Dziś jednak bardziej niż kiedykolwiek musimy respektować jej prawa. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że nasze otoczenie jest niczym unikatowe obrazy Rafaela Santi – zniszczyć je łatwo, ale odtworzyć nie  ma możliwości.

Z tego powodu 5 grudnia 2019 roku nasza szkoła aktywnie włączyła się do wielowymiarowej inicjatywy podjętej przez Starostwo Powiatowe w Opocznie pod hasłem EKO MOZAIKA – zorganizowaliśmy I Dzień Świadomości Ekologicznej. Przybrał on formę konferencji naukowej.

Moderatorami tego nadzwyczajnego wydarzenia byli: Maria Gancarz (klasa IIf) i Jakub Waśkiewicz (klasa IIIf).   

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. Po czym przekazała głos znamienitym gościom w osobach: Wicestarosty pani Marii Barbary Chomicz, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie pani Marianny Rożej i pani Marzeny Palinceusz, przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pana Szymona Kielana.

Sesję tematyczną, korespondującą z przewodnim zagadnieniem dotyczącym właściwie pojmowanej świadomości ekologicznej, rozpoczęła pani wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Odwołując się do konkretnych przykładów – siedliska modraszka ariona (Maculinea arion) i ropuchy paskówki (Epidalea camalita) – w przekonujący sposób pokazała, jak ogromne znaczenie odgrywa znajomość treści ekologicznych w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Zwróciła uwagę na ekonomiczne walory działań proekologicznych.

Następnie pani Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opocznie Marianna Rożej wygłosiła referat plenarny na temat zjawiska smogu w Opocznie i jego negatywnego wpływu na ludność i otaczające środowisko. Przedstawione zatrważające dane skłoniły do refleksji i planowania konkretnych działań.

W dalszej części obrad pani Marzena Palinceusz przeprowadziła niezwykle wartościowy zwizualizowany panel dyskusyjny traktujący o e – papierosach i negatywnych  konsekwencjach ich używania.

Z kolei pan Szymon Kielan – przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – omówił interesujące treści związane z czynną ochroną na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Wezwał każdego z nas do redukcji śladu wodnego, budowy systemów małej retencji, troski o rzeki, sadzenia drzew i krzewów, wykorzystywania przedmiotów wielorazowego użytku, koszenia trawników raz lub dwa w roku, zwiększania powierzchni terenów zielonych w naszym otoczeniu, pasywnego budownictwa minimalizującego zużycie energii w trakcie eksploatacji. Prelegent zwrócił uwagę na zmianę naszych nawyków transportowych.

Prowadzący konferencję Maria Gancarz i Jakub Waśkiewicz podsumowali dotychczasowe szkolne inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną uczniów naszej szkoły. Wśród wielu znalazły się: I Opoczyńska Symulacja Obrad Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, Dzień Sprzątania Biurka, Dzień Mokradeł, Europejski Tydzień Rozwoju Zrównoważonego, Międzynarodowy Dzień bez Opakowań Foliowych, Akcje „Zbieraj z klasą”, Światowy Dzień Morza, Światowy Dzień Gleb, Program „100 tysięcy drzew na stulecie województwa łódzkiego”, spacer krajobrazowy „Kontemplacje o wodzie nad wodą”. Wypowiedź moderatorów uzupełniała prezentacja multimedialna z inspirującymi sentencjami ekologicznymi przygotowanymi przez Wiktorię Wijatę i Joannę Zalegę (obie klasa IIIf).

Ogromne zainteresowanie zebranych wzbudził sondaż, przeprowadzony wśród społeczności opoczyńskiej na temat świadomości ekologicznej, przygotowany przez uczniów: Miłosza Polaka, Natalię Sygut, Wiktora Świątkowskiego (IId KLASA AKADEMICKA SGH).

Kolejny punkt obrad obejmował podsumowanie szkolnych konkursów promujących świadomość ekologiczną. Pierwszy z nich ,,Stop suszy” polegał na nakręceniu jednominutowego filmiku ,, Jak Wy oszczędzacie wodę?”. Jego tematyka dotyczyła promocji tzw. „dobrych praktyk” oszczędzania wody, zarówno tych znanych, jak i nowatorskich. Miała na celu  inspirowanie młodzieży do działań twórczych i proekologicznych. Drugi ,,Postaw na Słońce” wymagał przygotowania scenariusza i nakręcenia trzyminutowego reportażu o instalacjach odnawialnych źródeł energii, by uświadomić uczniom, jakie są skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych i zwrócić uwagę na alternatywne – przyjazne dla środowiska oraz naszych portfeli – odnawialne źródła energii (OZE).

W konkursie filmowym ,, Jak Wy oszczędzacie wodę?I miejsce otrzymał zespół z klasy IIf w składzie Cyryl Jaciubek, Laura Mitulska, Wiktoria Korban. II miejsce przyznano Aleksandrze Zaborowskiej, Katarzynie Stępień, Zuzannie Brzeskiej i Natalii Mikołowskiej (wszyscy IIIf). III miejsce zajęli Wiktoria Wijata, Joanna Zalega, Maciej Wilczyński (IIIf)

W konkursie ,,Postaw na Słońce” najlepszą pracę przygotował zespół z klasy IIf:   Alicja Stempniak, Julia Białek, Wiktoria Stępień, Emilia Andrysiak.

Prace laureatów pierwszego miejsca zostały zaprezentowane publiczności, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Panią Dyrektor Monikę Kluskę. W gronie nagrodzonych znaleźli się również autorzy sondażu, czyli Miłosz Polak, Natalia Sygut, Wiktor Świątkowski.

Konferencję wzbogaciły znakomite występy artystów Studia 107 przygotowane pod kierunkiem pana Jacka Plucińskiego. Mogliśmy wysłuchać następujących utworów:

  • „Pół kroku stąd” w wykonaniu Julii Białek IIf, Joanny Zalegi If, Aleksandry Kościechy IA i Joanny Kościechy IA,
  • „Aleja gwiazd” (Małgorzata Śpiewak IIb i Alicja Urbanowicz IIb),
  • „Tyle słońca w całym mieście” (Kornelia Studnicka IFg i Kinga Studnicka IFg),
  • „Dziwny jest ten świat” (Małgorzata Śpiewak IIb i Natalia Badura IBg),
  • „Strażnik raju” (Julia Białek IIf i Wiktoria Stępień IIf),
  • „Kolorowy wiatr” (Aleksandra Kościecha IA i Joanna Kościecha IA).

To był dobrze i wartościowo spędzony czas. Organizatorami całego rozbudowanego przedsięwzięcia byli nauczyciele bloku przyrodniczego: pani Emila Grochulska, pani Ewa Gutarowska, pani Marzena Papis, pani Renata Sijer, pani Teresa Tępińska, pan Wojciech Grochulski.

Rozbudzona świadomość ekologiczna wymaga od nas znajomości praw przyrody, rozumienia potrzeby harmonijnego współdziałania z przyrodą oraz gotowości do zapobiegania działaniom sprzecznym z jej prawami. Dlaczego? Pięknie odpowiada Sergiusz Riabinin „By nie zamknąć Ziemi w skorupie asfaltu i betonu, nie zasłonić gwiazd światłem neonowych reklam, ciszy lasów i jezior nie rozdzierać wrzaskiem jazzu, myśli nie zmienić w piłeczkę pingpongową odbijającą się o martwe twory, by do uszu nie docierało echo tylko nas samych, a kolejne pokolenia nie nazywały nas twórcami plastikowych drzew i nakręcanych zwierząt”. Stawka jest wysoka i tego musimy być świadomi.

badanie świadomości ekologicznej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie Discover Canada 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, iż uczeń naszej szkoły

BARTŁOMIEJ BRYŁA (II D)

zakwalifikował się do półfinału VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada 2020.

Cieszy zwłaszcza fakt, że w pierwszym etapie wzięło udział ponad 1000 uczniów z całej Polski a do drugiego etapu przeszło 71 osób.

Etap drugi odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu dnia 25 lutego 2020 r.

Uczestnicy piszą test składający się z pytań otwartych oraz pracę pisemną. Do trzeciego etapu przechodzi maksymalnie 15 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał konkursu odbędzie się w Żorach w obecności przedstawiciela Ambasady Kanadyjskiej, Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego oraz sponsorów i publiczności. Finał będzie się składał z dwóch części: 10 minutowej prezentacji multimedialnej na podany temat oraz odpowiedzi na zadane przez Komisje pytania.

Wśród nagród znajdują się pięć indeksów na Filologię Angielską UŚ, wysokie nagrody pieniężne, nagrody książkowe i rzeczowe.

Bartek gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki!!!

Nauczyciele języka angielskiego

Trzeci wykład z cyklu Akademii Ciekawej Chemii

4 grudnia 2019 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w trzecim w tym, roku akademickim wykładzie Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykładowcą był dr Sławomir Domagała pracujący w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki związanej z elektrokatalizą i elektroanalizą na chemicznie modyfikowanych elektrodach. W swojej działalności dydaktycznej prowadzi wykłady dotyczące podstaw chemii ogólnej i analitycznej, elektroanalizy, procesów elektrokatalitycznych oraz magazynowania i przetwarzania energii.

Wykład na temat: „Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych” zawierał  informacje dotyczące rosnącej roli odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, tj. ogniw galwanicznych i paliwowych. Omówiona została historia ich odkryć począwszy od ogniwa Volty aż po nowoczesne ogniwa litowe i litowo-jonowe oraz ogniwa paliwowe alkaliczne, z kwasem fosforowym, polimerowe, ze stopionymi węglanami i metanolowe. Zaprezentowana została ich budowa, właściwości, zasada działania oraz potencjalne zastosowania w energetyce, transporcie i urządzeniach przenośnych. Wykładowca w trakcie prelekcji przypomniał, że poruszana na wykładzie tematyka budzi współcześnie duże zainteresowanie czego dowodem jest fakt, że tegoroczną  Nagrodę Nobla z  dziedziny chemii otrzymali Amerykanin John B. Goodenough, Brytyjczyk M. Stanley Whittingham oraz Japończyk Akira Yoshino za pracę nad bateriami litowo- jonowymi.

Po części teoretycznej nastąpił pokaz ciekawych eksperymentów chemicznych przygotowanych przez studentów ze Studenckiego Koła Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego  „ Orbital”. Doświadczenia cieszyły się szczególnym zainteresowaniem młodzieży.

Obejrzeliśmy doświadczenia:
– Bateria z cytryny-owocowe baterie
– Ogniwo Volty
– Ogniwo Daniella
– Ogniwo stężeniowe
– Barwy elektrolizy
– Pismo elektrochemiczne

Drugi wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 13 listopada 2019 r. uczniowie klas: II f,  If i Ia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w drugim wykładzie cyklu ACCH na Uniwersytecie Łódzkim pt. ,,Kolorowy świat ciekłych kryształów”.

Ciekłe kryształy to substancje znajdujące się w fazie pośredniej między kryształem a ciekłym stanem skupienia. Ich struktura jest uporządkowana ale cząsteczki mogą się przemieszczać.

Wykładowcami byli prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński wraz z dr Szymonem Kapuścińskim, którzy pracują w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii UŁ .Pan profesor kieruje również Grupą Badawczą Materiałów Organicznych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Wydziału Chemii w Middle Tennessee State University, USA . Zainteresowania  naukowca  koncentrują się na projektowaniu, syntezie  i badaniu molekularnych materiałów organicznych, takich jak pochodne stabilnych rodników i klatek boranowych, o potencjalnym zastosowaniu w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, bateriach jonowych i ogniwach fotowoltaicznych.

Dr. Szymon Kapuściński jest adiunktem w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii  UŁ . Jest współautorem licznych prezentacji konferencyjnych i publikacji naukowych. Obszar zainteresowań naukowca  to projektowanie, synteza oraz badania organicznych materiałów paramagnetycznych opartych na stabilnych rodnikach.

Pan profesor omówił historię powstania i rozwoju tej ważnej grupy materiałów molekularnych( odkrycie nowego stanu skupienia materii dokonał przypadkiem austriacki botanik Friedrich Reinitzer w roku 1888, który wydzielił substancję organiczną pochodną cholesterolu z marchwi).

Prelegent  przedstawił przykłady ciekłych kryształów w przyrodzie np. strukturę ciekłokrystaliczną DNA oraz wyjaśnił podstawowe zjawiska dotyczące ciekłych kryształów.

W trakcie wykładu  zaprezentowane były niektóre właściwości oraz przykłady zastosowań ciekłych kryształów. Są to materiały stosowane jako składniki wyświetlaczy LCD w kalkulatorach, komputerach, telewizorach i w wielu innych powszechnie używanych urządzeniach. Produkuje się z nich tzw. atrament sympatyczny (napis pojawia się po ogrzaniu)oraz wykorzystuje się je do diagnostyki medycznej np. do badania ukrwienia ręki(u palacza) czy do wykrywania raka piersi.

W trakcie wykładu przeprowadzane były pokazy z ciekłymi kryształami do których zapraszana była obecna na sali młodzież. Pan profesor ,również zapoznał słuchaczy z budową kalkulatora i po rozmontowaniu udowodnił iż  jego wyświetlacz zawiera ciekły kryształ. Pod koniec wykładu odbył się konkurs- uczestnicy mogli zgłosić się do odpowiedzi na pytania wyświetlone na ekranie. Za poprawną  odpowiedź   młodzież otrzymywała nagrodę (komórkę wypełnioną materiałem ciekłokrystalicznym do przeprowadzania eksperymentów).  Również z naszej szkoły uczennica otrzymała nagrodę za udział w tym konkursie.

Trzeci   wykład  odbędzie się 04.12.2019 r.

Osoby zainteresowane mogą obejrzeć pokaz slajdów  z wykładu na stronie ACCH UŁ. Zachęcamy też to obejrzenia zdjęć dołączonych do artykułu.