Zadebiutowali i od razu wskoczyli na podium

30 kwietnia 2019 roku poznaliśmy wyniki rekrutacji do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W całym kraju do realizacji zadania konkursowego „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji” zgłosiły się aż 453  dwuosobowe zespoły, a kwalifikację uzyskało tylko 230 zespołów. W ramach projektu, organizowanego przez Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej, uczniowie w wieku 13 – 17 lat, podejmowali w środowisku lokalnym działania związane z tematyką sesji.

Rewelacyjnie spisali się reprezentujący naszą szkołę Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk z Id KLASY AKADEMICKIEJ SGH, którzy zajęli III miejsce w województwie łódzkim z wynikiem 24 pkt. W ciągu miesiąca (od 5 marca do 8 kwietnia br.) ciężko pracowali, podjęli szereg pionierskich działań. Byli zdeterminowani i osiągnęli zasłużony sukces. Znawcy tematyki byli pod wrażeniem 17 potężnych przedsięwzięć zrealizowanych przez zespół. Maciej i Szymon są predystynowani do wystąpień publicznych, chętnie pracują na rzecz środowiska lokalnego (nie tylko podczas projektu), wyróżniają się kreatywnością i odwagą działania.

Wybrany przez nich poseł Antoni Mizera był jednym z 8 pochodzących z Ziemi Opoczyńskiej. Celem upowszechnienia jego sylwetki chłopcy prowadzili badania nie tylko w obecnych granicach powiatu opoczyńskiego, ale również tych z końca XIX wieku. Dotarli do wszystkich miejsc związanych z osobą Antoniego Mizery, do jego posiadłości w Buczku Kolonii. Kluczowym działaniem było nawiązanie współpracy z rodziną posła Mizery – p. Józefą Nitą (wnuczką po córce Juliannie – to jej relacja stała się podstawą nagrania słuchowiska o jakże wymownym tytule „Pamiętajcie, że jesteśmy Polakami”), p. Stanisławem Mizerą (wnukiem po synu Piotrze; z tego spotkania został nagrany film, w którym możemy usłyszeć wspomnienia również wyrażone śpiewem), p. Tadeuszem Wojciechowskim (prawnukiem po synu Bolesławie). Nagrodzony duet opracował wartościową ulotkę o Antonim Mizerze, przeprowadził konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”. Przed konkursem każdy uczestnik otrzymał cukierek z wizerunkiem posła Mizery. Po powrocie do domu dzieci miały 5 osobom przekazać informację o Antonim  Mizerze. Ponadto Maciej i Szymon wykonali prezentację o wybranym bohaterze, którą przedstawili podczas  VII Sesji Rady Powiatu VI kadencji (27.03) oraz VI Sesji Rady Miejskiej, gdzie przedłożyli list otwarty z prośbą o nadanie jednej z ulic nazwy Antoniego Mizery (28.03). Sylwetkę Antoniego Mizery zaprezentowali również w Kościele św. Bartłomieja w Opocznie po nauce rekolekcyjnej (28.03). Dużym zainteresowaniem wśród odbiorców cieszył się  konkurs na projekt znaczka pocztowego z Mizerą. Prawdziwą sensacją był zorganizowany przez naszych uczniów korowód z elementami teatru plenerowego po Opocznie z odczytem na Placu Kilińskiego wystąpienia Mizery, wygłoszonego podczas 11 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 7 marca 1919 roku. Przechodnie dołączali do barwnego  korowodu Jedna z uczestniczek spotkania nie mogła wyjść z podziwu słysząc fragment wypowiedzi Mizery. Przed kamerą stwierdziła „Madre słowa są zawsze aktualne”. W czasie korowodu rozdawane były piękne, typowe dla regionu bibułkowe kwiaty. W czasie licznych indagacji wśród mieszkańców miejscowości związanych z Antonim Mizerą udało się młodym kandydatom na posłów zebrać liczne dykteryjki. Spektakularnym wydarzeniem była   konferencja o parlamentaryzmie opoczyńskim „Spotkanie z Antonim Mizerą” połączona z parnasem artystycznym. Zorganizowana z inicjatywy Macieja Kluski i Szymona Milczarczyka odbyła się 3 kwietnia br. w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Honorowymi gośćmi byli wspomniani wcześniej członkowie rodziny posła Antoniego Mizery: pani Józefa Nita, p. Stanisław Mizera z wnuczką oraz p. Tadeusz Wojciechowski, przedstawiciel Biura Posła R. Telusa, licznie zgromadzona publiczność. Po powitaniu zgromadzonych głos zabrał Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie pan Adam Grabowski, który na prośbę Macieja i Szymona wygłosił wykład połączony z prezentacją multimedialną „Parlamentaryzm Opoczyński. Następnie nasi uczniowie Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk zapoznali obecnych z sylwetką posła Antoniego Mizery, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji. Całość uzupełnił parnas artystyczny z wzruszającymi aranżacjami o Ojczyźnie w wykonaniu Weroniki Grzesińskiej (klasa IIIf2g)  i Bartosza Wilka (klasa IIIf1). Po wręczeniu honorowym gościom podziękowań głos zabrali członkowie rodziny Antoniego Mizery, którzy wyrazili wdzięczność za całe przedsięwzięcie. Nikt przed Maciejem i Szymonem nie podjął się tak ogromnego trudu. Dopełnieniem całości działań było przygotowanie (oczywiście na prośbę naszych uczniów) jako dania dnia posiłku Antoniego Mizery w jadłodajni „Wyspa smaków”. Dokumentacją ciężkiej pracy Macieja Kluski i Szymona Milczarczyka, poza informacjami w mediach, słuchowiskiem, jest film, ponadczasowy komiks (przygotowany przy współpracy z uczennicami klasy Ib: Aleksandrą Wardecką, Małgorzatą Śpiewak i Angeliką Wardecką), tablica informacyjna umieszczona w Muzeum Regionalnym w Opocznie oraz piękna praca literacka wzbogacona kopiami prac plastycznych z przeprowadzonych konkursów. W ten sposób powstała spuścizna, która znacząco uzupełnia dokumentację o regionie. Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk przywrócili w szerokich kręgach społeczności opoczyńskiej osobę Antoniego Mizery, bo przecież pamięć ludzka jest najlepszym nośnikiem informacji, „gdy gaśnie (…), dalej mówią kamienie”.

Gratulujemy Maciejowi i Szymonowi uzyskania tytułu posłów XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, wysokiej kultury osobistej, entuzjazmu z jakim realizowali wymagające zadania obywatelskie, wnikliwości i wytrwałości. „Pięknie mówić to ogromna zaleta, ale mówić tak, by inni nas słuchali – przekonująco, wiarygodnie – to sukces”. Jesteśmy umocnieni Waszym sukcesem. Słowa uznania kierujemy do waszych Rodziców i bliskich.

Spotkanie z wybitnym absolwentem naszego liceum panem Jackiem Białasem

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego, w murach naszej zacnej Alma Mater, gościliśmy wybitnego absolwenta naszego liceum p. Jacka Białasa – obecnie pracownika amerykańskiej firmy Stanley Black & Decker, która jest światowym liderem w produkcji narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. W ramach swojej firmy pan Jacek zarządza warszawskim oddziałem zatrudniającym blisko 500 osób i świadczącym usługi finansowe i informatyczne dla spółek Stanleya w całej Europie. Ponadto jest Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych. Pan Jacek ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Jeszcze w czasie studiów podjął pracę zawodową. Najpierw w nowo tworzonej telewizji TVN, a następnie w amerykańskiej korporacji produkującej bankomaty NCR. W ramach pracy w firmie NCR wyjechał na 3 lata do europejskiej centrali firmy w Amsterdamie. Związany był również z innymi zakładami, jak Thomson, Accenture,, Avon Cosmetics, JLL.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Id i IIIc KLASY AKADEMICKIE SGH. Pan Jacek swoimi wypowiedziami zafascynował uczestników, zabierając ich w podróż pełną wspomnień z okresu nauki w naszym liceum. Prelegent zwrócił uwagę na ogromne znaczenie języka polskiego, który okazuje się niezwykle przydatny na biznesowej ścieżce rozwoju. Porównał warunki nauczania w jego czasach i obecnie. Podpowiedział naszym uczniom, na które umiejętności warto zwrócić uwagę, by w przyszłości bez problemów zdobyć pracę. Udzielił porad odnośnie dobrego przygotowania do studiowania na SGH. Przedstawił warunki, które musi spełniać absolwent liceum, by otrzymać pracę lub staż w jego firmie. Dał świadectwo wspaniałego człowieka z ogromną wdzięcznością dla swoich profesorów z okresu licealnego, człowieka z którego warto brać przykład. W dniach 27 – 29 maja 2019 roku pan Jacek Białas był jednym z prelegentów podczas kongresu organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów Internationaler Controller Verein. Podczas kongresu opowiedział o swoich doświadczeniach w zakładaniu i uruchamianiu centrów usług wspólnych. Najważniejsze tematy, które poruszył to:

 • Analiza opłacalności, czyli na co zwrócić uwagę przy uruchamianiu Centrum Usług Wspólnych (SSC),
 • Projektowanie Centrum Usług Wspólnych (SSC) – zakres funkcjonowania, struktura organizacyjna, modelowanie procesów,
 • Budowa planu migracji procesów do Centrum Usług Wspólnych (SSC),
 • Migracja procesów do Centrum Usług Wspólnych (SSC).

Było to niecodzienne spotkanie o seraficznym wymiarze prowadzone przez Natalię Sygut (klasa Id), Maję Walasik (klasa IIIg), Macieja Kluskę (klasa Id) i Piotra Kubiszewskiego (klasa IIIc). Uczniowie naszej szkoły wyrazili zadowolenie z faktu, że mogli wysłuchać człowieka, który nigdy nie bał się samodzielnie myśleć, nie ograniczał się do zbierania w katalogu informacji, ale działał i wciąż działa. Dziękujemy panu Jackowi Białasowi za poświęcony czas i serdeczną obecność wśród nas.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Dok1

 „W zwierciadle języka można zobaczyć poglądy na świat poszczególnych ludów, nawet strukturę ich kultury aż do najdrobniejszych szczegółów.”
Hans G. Gadamer „Rozum, słowo, dzieje”

      17 maja uczennica I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  AMELIA MAŁECKA z klasy I D  wzięła udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Konkurs odbył się w gmachu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a jego organizatorem było Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS. Finał został poprzedzony dwoma etapami, które zostały przeprowadzone w szkole. Ich zadaniem było wyłonienie najlepszych znawców polszczyzny.  Do ich grona dołączyła Amelia. Zadaniem finalistów było napisanie opowiadania inspirowanego historyjką obrazkową

Amelia Małecka  otrzymała tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” .

Gratulujemy dociekliwości poznawczej w zakresie świadomego posługiwania się dobrą polszczyzną  i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w zgłębianiu wiedzy o „obcym języku polskim”!

Akademia Ciekawej Chemii – Sukcesy naszych uczniów

W dniu 15 maja 2019 r. 19 uczniów naszej szkoły przystąpiło do konkursu chemicznego, który jest częścią programu  ACCH. Na 309 uczniów uczestniczących w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii do konkursu zakwalifikowano 41 osób, w tym aż 19 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  imienia Stefana Żeromskiego w Opocznie. Tegoroczny konkurs polegał na opracowaniu odpowiedzi na 13 z 14 zadań powiązanych tematycznie z prezentowanymi wcześniej wykładami oraz towarzyszącymi im pokazami (wykłady odbywały się cyklicznie raz w miesiącu od października do kwietnia). Lista laureatów i wyróżnionych została ogłoszona w dniu 23 maja.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali trzej uczniowie, wśród nich pierwsze miejsce i jednocześnie tytuł laureata uzyskała:

                                                    Anna Madej  uczennica klasy IIf

Wyróżnieni zostali:

 • Karolina Adamska- klasa IIf
 • Zuzanna Łucka – klasa IIf
 • Marta Jarząb – klasa IIf
 • Milena Polak -klasa IIf
 • Jakub Waśkiewicz – klasa IIf
 • Wiktoria Wijata – klasa IIf
 • Aleksandra Zaborowska – klasa IIf
 • Joanna Zalega – klasa IIf

Wyróżnionych 25 najlepszych uczestników uzyskało prawo do uczestnictwa w Warsztatach Chemicznych ACCH. Trzydniowe Warsztaty Chemiczne odbędą się na Wydziale Chemii UŁ w dniach od 10 do 12 czerwca, każde zajęcia będą obejmować ćwiczenia w zakresie:

 • Chemii analitycznej i nieorganicznej
 • Chemii organicznej
 • Chemii fizycznej.

                       Gratulujemy wszystkim nagrodzonym !!

Diamentowa Drużyna

Alicja Dybalska, Angelika Konewka, Piotr Kubiszewski (wszyscy IIIc KLASA AKADEMICKA SGH) zostali LAUREATAMI XII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii, zdobyli indeksy na tę uczelnię. Brawo!!!

Od początku rywalizacji olimpijskiej wykazywali wysoką dyspozycję, zadziwiała lekkość z jaką rozwiązywali zadania, a każdy kolejny etap potwierdzał rosnącą formę. Wspaniała młodzież. Wszyscy wiemy, że udział w olimpiadzie to ogromny trud, ścieżka wyrzeczeń. To nie tylko poszerzanie wiedzy w określonej dziedzinie, ale również nabywanie cennych umiejętności kształtujących osobowość. Ala, Angelika i Piotr wiedzą, co to „trud trudów”, ale znają też smak zwycięstwa.

Gratulujemy Wam i Waszym Rodzicom wspaniałego sukcesu, pięknej wzorowej postawy. Jak niegdyś rzekł słynny Mahatma Gandhi „Własną postawą pełną radości, zwyczajnej ludzkiej niepewności, genialnym umysłem, jesteście zmianą, której potrzebuje świat”. Niech się spełnią Wasze marzenia. Bądźcie szczęśliwi.