Inauguracja Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

21 września 2020 roku rozpoczęliśmy realizację zadań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Ideą tej inicjatywy jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Dzięki nawiązaniu współpracy z EARTHDAY nasi uczniowie zostali zaproszeni na międzynarodowe webinarium na żywo pod hasłem „Igniting Climate Literacy”. Globalne spotkanie stanowiło ożywioną dyskusję na tematy związane z klimatem i środowiskiem. Młodym ludziom dało nadzieję i zachęciło do podejmowania działań na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Nasi uczniowie poznali sposoby prowadzenia racjonalnej gospodarki przyjaznej środowisku oraz zwiększania liczby tzw. zielonych miejsc pracy.  Panelistami podczas webinarium byli:

 • Rohan Arora – Działacz młodzieży na rzecz klimatu/zdrowia środowiskowego; założyciel i dyrektor wykonawczy The Community Check-Up;
 • Frida Berry Eklund – szwedzki ekspert ds. Komunikacji w sprawie zmian klimatu, aktywistka i pisarz, założycielka organizacji Our Kids Climate;
 • Neeshad Shafi – Dyrektor wykonawczy Arabskiego Ruchu Młodzieży Klimatycznej w Katarze;
 • Rab Nawaz – Starszy Dyrektor WWF z Pakistanu;
 • Asha Alexander – Dyrektor Generalny The Kindergarten Starters i Executive Leader, Climate Change – GEMS Education, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • Jessica Huertas – Ministerstwo Środowiska Peru.

Dyskusję moderował Nick Nuttall – Dyrektor ds. Komunikacji Strategicznej EARTHDAY. Słowo wstępu wygłosiła Tracey Ritchie – Dyrektor ds. Edukacji EARTHDAY.
Profesor Florian Plit powiedział „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.
Nasi uczniowie to wyzwanie przyjmują, co na tym wstępnym etapie potwierdzają aktywnym włączeniem się do dyskusji na rzecz klimatu. Kolejne inicjatywy przed nami.

11 22 33

 

Razem dla klimatu

 

28 sierpnia 2020 roku zainteresowani uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej młodzieżowej dyskusji na temat tego, jak młodzi ludzie mogą zaangażować się do udziału w globalne akcje klimatyczne. Webinarium zostało zorganizowane przez przedstawicieli Banku Światowego w ramach „Driving Youth Action”. Nasi uczniowie w spotkaniu na żywo mogli wysłuchać przedstawiciela ONZ ds. Młodzieży Jayathma Wickramanayake oraz młodzieżowych obrońców klimatu z Fidżi, Indii i Włoch. Kolejne webinaria z Waszyngtonu już wkrótce.

Gratulujemy naszym uczniom zapału do angażowania się w działania na rzecz czystego powietrza.

Wow!!! Wakacyjne Webinarium z Waszyngtonu

13 sierpnia 2020 roku zainteresowani uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym webinarium z Waszyngtonu zorganizowanym, w ramach Citizen Science, przez Earth Day Network. Wśród panelistów znaleźli się: Kathleen Rogers reprezentująca Earth Day Network, Anne Bowser z Wilson Center, Landon Van Dyke z Departamentu Stanu USA, Sam Droege – U.S. Geological Survey. Moderatorem wydarzenia był J. Marcelle Lashley-Kaborè. Do udziału w webinarium została również zaproszona pani Marzena Papis – nauczycielka geografii w naszej szkole. Celem seminarium prowadzonego przez aplikację Zoom było włączenie przedstawicieli różnych zawodów w badania naukowe mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Była to swego rodzaju kontynuacja działań podjętych 22 kwietnia 2020r. w ramach 50. Międzynarodowego Dnia Ziemi. W tym roku był on obchodzony w naszej szkole w formie zdalnej, ale niezwykle rozbudowanej. Uczniowie naszej szkoły, wraz z młodzieżą z całego kraju, uczestniczyli w wirtualnych warsztatach zorganizowanych przez Ministerstwo Klimatu. Podczas spotkania odbył się wideoczat z Ministrem Klimatu panem Michałem Kurtyką oraz warsztaty on-line z ekspertami: dr Mariuszem Gogólem (wykład „Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje”), dr Tomaszem Rożkiem (wykład: „OZE. Skąd mamy prąd?”) i Szymonem Chałupką (twórcą kanału „Filmujemy!”; pan Szymon pokazał uczniom jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film).

Tematyka związana z ochroną środowiska, prowadzeniem działań stanowiących ratunek dla Ziemi jest nam szczególnie bliska, dlatego nasi uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach o tym charakterze.

Opisane wydarzenia to nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu ekorozwoju, to również doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zachowania, stawiania pytań. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy swoją postawą potwierdzają, że „choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie”.

12 3

Earth Day School Certificate - Kluska

Steam w „Żeromskim”

STEAM to innowacyjny, zintegrowany, angażujący sposób kształcenia promujący eksperymentalne uczenie się, niestandardowe – twórcze rozwiązywanie problemów, działanie we współpracy. Z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths, jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Bazuje na ciekawości poznawczej uczniów. Zapewnia nabywanie tak dziś pożądanych kompetencji kluczowych, rozwijający inteligencję intra- i interpersonalną, uczący internacjonalizacji, modelowania, podejmowania decyzji. „Steam angażuje potencjał ucznia i wszystkie obszary jego mózgu”. Jest odpowiedzią na wyzwanie, by uczeń uczył się w granicach możliwie najszerszych, sprzyja nabywaniu przez uczniów tzw. kompetencji przyszłości.

Korzyści pracy w metodologii STE(A)M:

 • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych przez uczniów,
 • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia,
 • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy,
 • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów,
 • wprowadzenie nowych form i metod nauczania,
 • rozwijanie kreatywności oraz analitycznego myślenia wśród uczniów,
 • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową,
 • rozwój umiejętności językowych w praktyce.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii uczniowie naszej szkoły realizowali zagadnienia geograficzne odnoszące się do ochrony środowiska Opoczna i okolic. Szczególnie ciekawe prace powstały przy wykorzystaniu aplikacji Padlet, Canva, PictraMap, SpeakPic, PhotoSpeak, Szyfrator. Liderami opisanych działań byli Miłosz Polak i Kacper Papiernik (IIId KLASA AKADEMICKA SGH), którzy jednocześnie zostali zwycięzcami Konkursu HERE TECHNOLOGIES. Gratulujemy kreatywności i życzymy kolejnych nowatorskich ujęć tradycyjnych zagadnień. Brawo!!!

Poniżej zamieszczamy jedną z prac.

Wiktor Świątkowski z tytułem „Diament Przedsiębiorczości”

Wiktor Świątkowski, uczeń IIId KLASY AKADEMICKIEJ SGH  został laureatem prestiżowego konkursu „Diamenty Przedsiębiorczości” zorganizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Jury nagrodziło tylko 10 uczniów z całej Polski. Laureaci zostali zaproszeni na spotkanie z certyfikowanym doradcą zawodowym/coachem kariery – panią Anną Borowską.

Wiktor wziął udział w dwóch indywidualnych sesjach doradczych, których efektem było stworzenie spersonalizowanej formy dokumentowania pracy. Ponadto Wiktor wypadł rewelacyjnie na teście inteligencji wielorakiej. Przeszedł również specjalistyczne testy osobowości i kwestionariusz CRDZ Profil zainteresowań.

Coach kariery Anna Borowska była pod wrażeniem odpowiedzi ucznia. Złożyła szczere gratulacje Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom za wzorowo prowadzony proces edukacyjno – wychowawczy oraz wspaniałych uczniów.

Wiktor jest jedynym uczniem z naszego powiatu, który uzyskał ten niecodzienny tytuł. Gratulujemy ogromnego sukcesu i dziękujemy za promocję regionu w dziedzinie nauki.