Szósty wykład z cyklu Akademii Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

wyklad1 24 marca 2021 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli online w wykładzie pt. „O kompleksach bez kompleksów”. Wykładowcą był dr Paweł Urbaniak, który jest starszym wykładowcą w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Jego działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim – prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. Prowadzone przez niego prace obejmują także otrzymywanie powierzchni zdolnych do przyłączania jonów. W jego kręgu zainteresowań znajdują się też badania nad równowagami w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.
W trakcie wykładu mogliśmy się dowiedzieć, iż kompleksy (oczywiście te chemiczne) spotykamy częściej niż nam się wydaje. Towarzyszą nam w codziennym życiu, a nawet są wewnątrz nas. Oczywiście związki kompleksowe pojawiają się też, w programie szkolnym. W trakcie prezentowanego wykładu uzyskaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym są związki kompleksowe?
 • Jak są zbudowane ? Dlaczego powstają?
 • Dlaczego niektóre spośród nich są trwałe, niektóre wprost przeciwnie?
 • Czy cząsteczka związku kompleksowego musi posiadać jeden atom metalu?
 • A może mogą istnieć kompleksy bez żadnego atomu metalu w cząsteczce? Gdzie znajdują zastosowanie?
  Odpowiedzi na te i inne  pytania można znaleźć również w prezentowanych slajdach dołączonych do wykładu.

Po części teoretycznej odbył się pokaz online doświadczeń przeprowadzanych przez studentów, będących członkami Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego „Orbital”. Zaprezentowano cztery doświadczenia.
1. Termiczny rozkład CuSO4 • 5H2O
2. Barwa kompleksów niklu(II)
3. Trwałość związków kompleksowych
4. Wykorzystanie kompleksów – kataliza jonami Co(II)

Siódmy, już ostatni , wykład pt: „Atramenty sympatyczne” odbędzie się 21.04.2021 roku. Wykładowcą będzie dr Piotr Seliger.
Dokładny opis przeprowadzonych doświadczeń jest zamieszczony na stronie ACCh UŁ wraz ze slajdami z wykładu.

            Zachęcamy do obejrzenia
Nauczycielki chemii

 

Dni Otwarte Wydziału Filologicznego UŁ

 

F1

Od 22 do 26 marca 2021r. odbyły się  Dni Otwarte Wydziału Filologicznego UŁ, w których uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły uczący się języka rosyjskiego. Wydarzenie miało miejsce w przestrzeni internetowej, by każdy mógł się czuć komfortowo i bezpiecznie.
W czasie lekcji braliśmy udział w wirtualnym spacerze, podczas którego obejrzeliśmy najciekawsze miejsca w nowoczesnym budynku Wydziału Filologicznego. Zwiedziliśmy studia radiowe i telewizyjne, salę kinową, laboratoria językowe, w których studenci filologii doskonalą wymowę i tłumaczenia symultaniczne, piękne aule. Zajrzeliśmy do biblioteki, dziekanatu i stref relaksu.
Obejrzeliśmy wykład pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej „Nie o to mi chodziło” o fałszywych przyjaciołach tłumacza, czyli słowach lub wyrażeniach, które w języku obcym brzmią podobnie, ale oznaczają coś zupełnie innego, np. dywan – ковёр, kanapa – диван, kawior – икра.
Wysłuchaliśmy także wykładu dr Anny Stępniak „Historia piosenki autorskiej w Rosji” o największych i najbardziej rozpoznawalnych, nie tylko w Rosji, ale także w krajach ościennych i na całym świecie, bardach. Każdy kto interesuje się piosenką autorską i poetycką kojarzy nazwiska Aleksandra Galicza, Władimira Wysockiego czy Bułata Okudżawy. Ten ostatni często przyjeżdżał do Polski, gdzie przyjaźnił się m.in.  z Agnieszką Osiecką . Na końcu wykładu jedną z piosenek Wysockiego wykonał nasz absolwent, obecnie student filologii rosyjskiej  Michał Wiktorowicz.
Niektóre grupy miały okazję obejrzeć wykład dr Agaty Piaseckej „Odzwierciedlenie świata fauny we frazeologii rosyjskiej” o nazwach zwierząt występujących w porównaniach, przysłowiach, frazeologizmach, np. sprytny jak lis – хитрый как лиса, tu leży pies pogrzebany – вот где собака зарыта, żółwim tempem – черепашьим шагом.

F2

 

Piąty wykład Akademii Ciekawej Chemii

3 marca 2021 roku pasjonaci chemii z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Opocznie wzięli udział w piątym wykładzie Akademii Ciekawej Chemii, zorganizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Temat wkładu poprowadzonego przez dr Annę Wronę oraz dr Magdalenę Ciechańską to: „ Krótka historia piękna; kosmetyki wczoraj i dziś”. Wykład prowadzony był online w aplikacji „Teams”.
Prelegentki dr Anna Wrona oraz dr Magdalena Ciechańska pracują w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego.  Dr Anna Wrona – Piotrowicz prowadzi konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej oraz z chemii i receptury kosmetyków. W Katedrze Chemii Organicznej wykonuje badania z zakresu chemii organicznej, metaloorganicznej, katalizy oraz syntezy materiałów o interesujących właściwościach fotofizycznych. Dr Magdalena Ciechańska jako nauczyciel akademicki prowadzi konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej, chemii przemysłowej, chemii i receptury kosmetyków oraz chemii leków. Jej zainteresowania badawcze obejmują zastosowanie związków litoorganicznych w syntezie organicznej a  działalność naukowa skupia się na syntezie i badaniach fotofizycznych nowych fluoroforów pirenowych.
Piąty wykład bardzo zaciekawił młodzież. Poruszane w nim tematy dotyczące historii pochodzenia kosmetyków są bardzo intrygujące i niesamowite. Człowiek od zarania dziejów dążył do poznania tajemnicy długowieczności oraz zatrzymania procesów starzenia. Podobnie z pięknem, pojęcie to ewoluowało przez wieki, ale zawsze było celem do którego dążyła ludzkość. Już od starożytności znano właściwości lecznicze i upiększające niektórych wyciągów roślinnych. Z wykładu dowiedzieliśmy się jak zmieniały się kanony piękna oraz jakich roślin i związków chemicznych używano do poprawiania urody. Ponadto, uzyskaliśmy wiedzę  na temat tego jakie klasy związków chemicznych znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i jaka jest ich rola w kosmetykach. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez kremów, mydeł, kosmetyków kolorowych itp.  Na wykładzie znaleźliśmy odpowiedź na wiele pytań na przykład: czym różni się skład chemiczny szamponu do włosów, mydła w płynie i płynu do naczyń oraz czym są środki powierzchniowoczynne?

Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń. Eksperymenty przygotowały studentki z Naukowego Koła Chemii Kosmetycznej. Mogliśmy obejrzeć:

Eksperyment 1- otrzymywanie olejków eterycznych ze skórki pomarańczy

Eksperyment 2- otrzymywanie ekstraktu z mięty przy użyciu aparatu Soxleta

Eksperyment 3- otrzymywanie mydła czekoladowego

Eksperyment 4- „otrzymywanie pasty do zębów dla słonia”

Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej ACCh . Zachęcamy do ich obejrzenia.

                                                                                                                                            Nauczycielki chemii.

XV Święto Liczby Pi

obraz_2021-03-16_192134

3,1415 to pierwsze cyfry liczby π, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie, w tym także na Uniwersytecie Śląskim. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14. Kolejne cyfry liczby π to „15”, które w tym roku mają kolosalne znaczenie. Po pierwsze: w tym roku obchodzimy XV Święto Liczby π. Po drugie: tegoroczna edycja Święta odbyła się 15 marca 2021 r.  O tradycyjnej już godzinie 9:42 (3π) odbył się wykład inauguracyjny pt. „Wyrównywanie temperatur – przewodnictwo, promieniowanie i konwekcja”, który wygłosił dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ– laureat konkursu „Popularyzator Nauki 2020”.

Na program wydarzenia złożyły się liczne wykłady popularnonaukowe, różnorodne warsztaty i pokazy, które przybliżyły wiele ciekawych kwestii z dziedziny matematyki, fizyki i chemii. Wydarzenie miało charakter zdalny.

1

W wybranych przez siebie warsztatach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich.

Tematyka zajęć była następująca:

 1. Szyfrowanie – warsztaty

 2. Statystyczna analiza zależności – warsztaty

 3. Interpolacja, czyli o łączeniu punktów – wykład

 4. Co jest dłuższe: łokieć, czy stopa? – wykład

 5. Co można znaleźć w potęgach dwójki? – wykład

 6. Odległość punktu od zbioru oczami topologa – wykład

 7. Figury bez pola i inne matematyczne „dziwnostki” – wykład.

  1122Po zakończeniu wykładów każdy uczestnik sporządził notatkę ze spotkania, a na lekcjach matematyki zrobione zostało krótkie podsumowanie. Wykłady bardzo się wszystkim spodobały. Dzięki nim uczniowie wzbogacili swoją wiedzę matematyczną, którą na pewno będą mogli wykorzystać w przyszłości na lekcjach matematyki.

 

 

Akademia Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

Młodzież  biorąca udział w projekcie ACCh i nauczycielki chemii w dniu 17 lutego 2021 r. brali udział w  czwartym  wykładzie  w ramach Akademii Ciekawej  Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Oczywiście  wykład odbył się online, na żywo, z wykorzystaniem  platformy Microsoft Teams.
Wykładowcą była pani dr hab. Grażyna Chwatko  prof. UŁ zatrudniona w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską na temat:  „Wyznaczanie statusu redox tioli w osoczu krwi ludzkiej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej” obroniła w roku 2002. Roczny staż podoktorski, związany z badaniem biochemicznych aspektów aterogennego działania homocysteiny, odbyła w New Jersey Medical School, International Center for Public Health, Newark, USA. Jej zainteresowania naukowe obejmują opracowywanie nowych metody wykrywania i oznaczania związków siarki w próbkach biologicznych oraz zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.
Temat wykładu  to:  „Chromatografia – podstawa metod analizy laboratoryjnej”. Prowadząca wykład  wyjaśniła pojęcie chromatografia („zapisywanie barw”), przedstawiła krótki rys historyczny oraz podział technik chromatograficznych.
Za twórcę chromatografii uznawany jest Rosjanin Michaił S. Cwiet (1872 – 1919), który opracował ją i ogłosił w 1903 r. w Warszawie. Na swój pomysł wpadł w czasie prób nad sposobem rozdzielania barwników – głównie chlorofilów, zawartych w zielonych liściach.
Pani dr hab. zapoznała obecnych z podstawami procesu chromatograficznego, znaczeniem chromatografii i istotą rozdzielania chromatograficznego oraz przedstawiła przykłady separacji mieszanin prostych związków chemicznych. W czasie wykładu uczestnicy zadawali również prowadzącej pytania oraz wypełniali na koniec spotkania online ankietę zawierającą pytania dotyczące chromatografii.
Po wykładzie odbyły się pokazy doświadczeń związanych z chromatografią przygotowane i przeprowadzane przez studentów  reprezentujących  Studenckie Koło Naukowe  UŁ „Orbital”.
Pokaz I dotyczył przygotowania ekstraktu z natki pietruszki a następnie rozdzielanie barwników z natki pietruszki na płytce chromatograficznej.
Pokaz II – rozdzielanie barwników z natki pietruszki w kolumnie chromatograficznej wypełnionej żelem krzemionkowym.
Pokaz III – analiza przygotowanych roztworów z np. kawy zielonej, herbaty z użyciem  chromatografu cieczowego. Otrzymywanie chromatografu roztworu wzorcowego  celem potwierdzenia  wykrytych grup funkcyjnych w badanych roztworach.
Chromatografia cieczowa to nowoczesna technika analityczna powszechnie stosowana w wielu badaniach  mieszanin jednorodnych oraz do oczyszczania uzyskanych w syntezie związków.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia online zostali zaproszeni  przez panią
dr Mariolę Tkaczyk na kolejny wykład  3 marca 2021 r. Wykład pt.: „Krótka historia piękna; kosmetyki wczoraj i dziś” poprowadzą: dr Anna Wrona oraz dr Magdalena Ciechańska .
Zachęcamy do obejrzenia slajdów z wykładu oraz pokazów doświadczeń związanych z chromatografią  zamieszczonych na stronie internetowej ACCh  Uniwersytetu Łódzkiego.

Nauczycielki chemii.