I LO dba o świadomą profilaktykę i promuje zdrowie swoich uczniów

profilaktyki

Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się ,,Tydzień profilaktyki”.

W dniach od 28.01.do 1.02.2019r pani pielęgniarka Halina Piekarska we wszystkich klasach pierwszych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy przybliżyła problem profilaktyki raka piersi, który jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym. Szczególną uwagę zwróciła na czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka piersi i mechanizmy działania tych czynników, objawy, profilaktykę pierwotną oraz wtórną- wczesne wykrywanie. Dzięki prelekcji młodzież dowiedziała się, że samobadanie  jest podstawowym, bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi. Jest podstawą profilaktyki, a systematycznie i prawidłowo prowadzone  demaskuje zmiany już we wczesnym stadium rozwoju.

Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia uwrażliwią uczniów na profilaktykę, pozwolą wyrobić w nich nawyk poddawania się badaniom profilaktycznym i pozwolą oddziaływać na swoje najbliższe otoczenie: rodzinę i znajomych.

Od poniedziałku 4.02 do 7.02 we wszystkich klasach I,II i III w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ,,Znamię! Znasz je?” odbyły się zajęcia, których celem było upowszechnianie wiedzy na temat czerniaka, budowanie odpowiedzialnych zachowań  i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzież z klas IF, IGE, IIF bardzo rzetelnie, w oparciu o materiały przygotowane przez Akademię Czerniaka przeprowadziła bardzo ciekawe lekcje stosując różnorodne metody i środki dydaktyczne (quiz internetowy, film edukacyjny, ulotki prezentujące znamiona i nowotwory).

Liczymy na to, że dzięki zdobytej wiedzy  uczniowie  nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka oraz nauczą się regularnego samobadania skóry a przede wszystkim, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania i zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem .Bardzo ważne jest też to, że mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach zachęcając do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych rodzinę i znajomych.

4.02- poniedziałek klasy ID, IF,IEG,IB uczestniczyły w spotkaniu z ginekologiem. Pani doktor Beata Konopka odpowiadała na bardzo interesujące pytania przygotowane wcześniej  przez uczniów dotyczące min. cyklu miesięcznego, inicjacji seksualnej, metod rozpoznawania płodności, skutecznej antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową.

5.02-we wtorek podjęliśmy działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń odżywiania: anoreksji i bulimii organizując w klasach: IA,IB,IC,IEG warsztaty  prowadzone przez panie pedagog Martę Milczarczyk i psycholog Karolinę Marecką z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opocznie. Omówiono przyczyny  i czynniki, które odgrywają swoją rolę w wyżej wymienionych zaburzeniach (np. presja społeczna, niskie poczucie własnej wartości, depresja) oraz konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego osób cierpiących na anoreksję i bulimię. Panie zwróciły uwagę, że choroby te są grupą zaburzeń emocjonalnych zagrażających zdrowiu, życiu i przystosowaniu społecznemu. Dotyczą niemal wyłącznie ludzi młodych częściej dziewczynek i kobiet i bezwzględnie wymagają  pomocy lekarza oraz psychoterapeuty.

6.02-środa to dzień, w którym odbył się oczekiwany przez większość młodzieży  konkurs sałatkowy zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego na świetlicy szkolnej. Do rywalizacji zgłosiło się 8 klas.

Pomysłów na zdrowe sałatki nie zabrakło. Kolorowe, apetyczne zachęcały do degustacji.

Jury konkursowe w składzie p. Anna Ksyta, p. Zbigniew Sobczyk, p. Katarzyna Kobierska, p. Katarzyna Niewadzi i przewodnicząca szkoły Kamila Langowska oceniali przygotowane sałatki w dwóch kategoriach: pod względem walorów estetycznych i walorów smakowych.

KATEGORIA „ Raj dla oka”
I miejsce- klasa I C
II miejsce- klasa II D
III miejsce- klasa II F

KATEGORIA „ Niebo w gębie”
I miejsce- klasa I C
II miejsce- klasa III C i klasa II F
III miejsce- klasa III F2G

Tydzień Profilaktyki  organizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

5 lutego 2019 roku w naszej szkole zorganizowany został po raz pierwszy Dzień Bezpiecznego Internetu hasłem którego jest:Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu

Jako placówka oświatowa staramy się na bieżąco upowszechniać wśród młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować właściwe postawy wobec zagrożeń.

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią internetowej komunikacji oraz zagrożeniami czyhającymi na nich w wirtualnych zakamarkach. W czasie przerwy przeprowadzona została prezentacja na temat Internetu połączona z humorystycznym skeczem uczniów.

Uczniowie w dobrych humorach przeszli do drugiej części prezentacji jaką było ogłoszenie wyników konkursu przeprowadzonego w ramach DBI. Polegał on na rozwiązaniu testu zawierającego pytania z zakresu wiedzy informatycznej, social media i historii Internetu. Zwycięstwo w nim odniosła klasa Ia reprezentowana przez Wiktorię Mikułę i Wiktora Świątkowskiego,  sukcesem może się również poszczycić Weronika Michalczyk i Adrian Wiktorowicz, uczniowie klasy IIf oraz Julia Cichawa i Antoni Grabski, również z klasy Ia, zajmując zaszczytne drugie i trzecie miejsce.

Dzień dopełniła prelekcja dla klas pierwszych poprowadzona przez Panią asp. szt. Barbarę Stępień i Pana asp. Michała Chłopka, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, mająca na celu przybliżyć uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przestrzec przed ich łamaniem.

Serdecznie dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do zorganizowania i przeprowadzenia Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. Było to wydarzenie będące dla uczniów zarówno cenną lekcją jak i przyjemną formą spędzenia czasu w szkole.

Czwarty wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 16.01.2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim uczniowie z klas: IIf i If, wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii. Wykładowcą była pani dr Mariola Tkaczyk – pracująca jako nauczyciel akademicki w Katedrze Chemii Fizycznej.

W działalności naukowej pani doktor  wykorzystuje metody termochemiczne do badań oddziaływań w wodnych roztworach Wiodącą tematyką jej zainteresowań są badania prowadzone metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej nad właściwościami fizykochemicznymi i zjawiskami ograniczonej mieszalności w wodnych roztworach niejonowych amfifili, będących monoalkilowymi pochodnymi glikoli polioksyetylenowych.

W ramach wykładu: ,,Liniowy wzrost, spadek a może plateau?” (plateau z języka francuskiego – równina, płaski obszar przebiegu krzywej) pani doktor omówiła zastosowanie funkcji liniowej do opisu wybranych zależności pomiędzy wielkościami fizykochemicznymi .Prowadząca wykład zwróciła uwagę na to, że powinniśmy zachować dużą ostrożność analizując dane statystyczne. Chemia jako nauka empiryczna bazuje na obserwacji faktów doświadczalnych i pojedynczy eksperyment nigdy nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Tylko wykonywanie serii eksperymentów oraz odpowiednie ich opracowanie poprzez znalezienie określonych zależności i korelacji, daje szansę odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Umiejętne wyznaczanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, może być cennym źródłem wiedzy m.in. o oddziaływaniach międzycząsteczkowych, które determinują wszystkie zjawiska obserwowane w otaczającym nas świecie. Uczniowie  uczestnicząc w tym wykładzie mogli się poczuć jak studenci na zajęciach z chemii fizycznej . – w prezentacji dużo wzorów , wykresów, zależności.

W drugiej części zajęć studenci Naukowego Koła Chemii Kosmetycznej przeprowadzili ciekawe doświadczenia o niezwykłych nazwach:

  • ,,Błędne ognie”
  • ,,Płynne światło”
  • ,,Chemiczne świetliki”
  • ,,Chemiczny parowóz”

Prowadząca zajęcia podziękowała wszystkim za przybycie. Kolejny wykład w dniu 27 .02 2019 r. będzie dotyczył enzymów w chemii. Pokaz slajdów z wykładu oraz wykaz doświadczeń chemicznych można obejrzeć na stronie internetowej ACCH, widowiskowe eksperymenty na dołączonych zdjęciach.

Nauczyciele chemii

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 

Pragniemy poinformować, że 11 stycznia 2019 roku dwie uczennice naszego liceum Natalia Barul z klasy Ig/e i Anna Madej z klasy IIf wzięły udział w eliminacjach okręgowych drugiego stopnia XXIII edycji Olimpiady o Żywieniu i Żywności. W  tym roku tematyka wiodąca dotyczyła ,,Produktów mlecznych-technologii i roli w żywieniu”. Bardzo dobry wynik – 6 miejsce uzyskała Anna Madej z klasy IIf, której zabrakło tylko trzech punktów by zakwalifikować się do eliminacji centralnych.

Gratulujemy osiągniętego wyniku.
                                                                                                      Nauczycielki biologii.

Warsztaty na Uniwersytecie Łódzkim

15 stycznia 2019 roku uczniowie klasy 2d brali udział w warsztatach odbywających się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Po wejściu na teren uczelni uczniowie udali się do sali informatycznej, gdzie mieli zaplanowane zajęcia z zakresu tworzenia infografiki. Warsztaty – przeprowadzone przez panią magister Katarzynę Ciach – bardzo spodobały się wszystkim uczestnikom. Godzinna lekcja wprowadziła naszych uczniów w świat infografiki z pomocą popularnego programu Microsoft Excel. Oprócz tego mieli oni okazję spróbować swoich sił w projektowaniu grafik komputerowych.

W czasie przerwy uczniowie 2d mieli okazję zwiedzić budynek uczelni. Obszerne korytarze i nowoczesne wyposażenie placówki wzbudzały zachwyt, a przyjazne podejście kadry nauczycielskiej Uniwersytetu Łódzkiego na pewno zapadnie licealistom w pamięć, szczególnie w kontekście wyboru miejsca studiów.

Następnym punktem wycieczki były warsztaty z autoprezentacji. Uczniowie szlifowali swoje umiejętności miękkie pod czujnym okiem pani psycholog Marty Góreckiej. W czasie zajęć mieli okazję zapoznać się z zasadami dobrej konwersacji, mowy ciała oraz prawidłowego przemawiania przed szeroką publiką. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na praktykę, polegającą między innymi na przeprowadzeniu przemówienia, wzięcia udziału w rozmowie z panią psycholog oraz grze w kalambury.

Serdecznie dziękujemy Władzom Uniwersytetowi Łódzkiemu, a w szczególności pani Marcie Góreckiej oraz Katarzynie Ciach za zorganizowanie warsztatów oraz zapewnienie uczniom wspaniałych wrażeń.