Leszek Żebrowski „Narodowe Siły Zbrojne”

24 listopada 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Opocznie odbyła się prelekcja Leszka Żebrowskiego „Narodowe Siły Zbrojne”.

Historyk przedstawił dość obszernie wyniki rzetelnych badań odkrywających historię NSZ, które były owocem kilkudziesięcioletniego zbierania świadectw żołnierzy, świadków ich walki oraz odkrywania i weryfikowania tysięcy dokumentów oraz innych źródeł historycznych. Opisał także zaplecze związane z funkcjonowaniem NSZ oraz zorganizowanie ich struktury na ziemiach polskich.

W spotkaniu z Leszkiem Żebrowskim bardzo licznie uczestniczyła młodzież, dla której była to wyjątkowa lekcja historii.

Organizatorami spotkania poświęconego historii NSZ były I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 2016/2017

Miło nam poinformować, że dnia 21 listopada 2016 uczeń naszej szkoły JEREMI WILK z klasy IIID – stypendysta Prezesa Rady Ministrów 2016/2017-  w towarzystwie wicedyrektora p. Roberta Sędkowskiego odebrał dyplom i gratulacje od wicewojewody łódzkiego i kuratora oświaty. Wręczenie nastąpiło podczas gali wojewódzkiej w Audytorium im. A. Sołtana Politechniki Łódzkiej  w Łodzi.

„Jesteście najlepszymi z najlepszych. Wierzę, że swoje niezwykłe zdolności wykorzystacie nie tylko dla osiągnięcia szczęścia osobistego, ale także dla dobra społeczności lokalnych i naszej ojczyzny“ – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski. Kurator podziękował także nauczycielom i rodzicom wspierającym uczniów w rozwijaniu ich pasji i talentów.
Gratulacje – w imieniu własnym oraz pani premier Beaty Szydło – złożył stypendystom także wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów przekazują dyrekcja i nauczyciele I LO im. S. Żeromskiego!

Eliminacje szkolne XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego

Na początku grudnia 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego odbyły się eliminacje szkolne XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięli w nich udział uczniowie wykazujący się bardzo dobrą znajomością języka oraz zainteresowani bogatą kulturą i literaturą Rosji.

Czworo z nich: Patrycja Dróżdż z klasy II ab, Natalia Rogulska z II f1, Bartosz Więckowski z II f1 i Michał Wiktorowicz z I be reprezentować będzie naszą szkołę w kolejnym etapie okręgowym Olimpiady JR w Łodzi na Wydziale Filologicznym UŁ.

Cieszymy się, że język rosyjski wzbudza tak duże zainteresowanie wśród uczniów.

matrio

Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna, która odbywa się w większości krajów europejskich w jednym z tygodni listopada i jest świetną okazją, aby całe społeczności szkolne zainteresować tematami ważnymi z perspektywy nie tylko lokalnej, ale i globalnej. W tym roku do akcji dołączyli również uczniowie I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie. W dniach 14-20 listopada 2016 roku odbyły się różnego typu inicjatywy  włączające tematykę edukacji globalnej.

Pani Tatiana Kosylak w klasach pierwszych zrealizowała tematy dotyczące zróżnicowania ludności świata, migracji na świecie oraz urbanizacji.

W klasach drugich i trzecich pani Marzena Papis  zrealizowała  następujące tematy:

  • Pływające ogrody – pływające pola w Bangladeszu – rozważania o żywności (klasa IIIf3g)
  • Pokonać powódź – wyzwanie konstruktorskie (klasa IIc)
  • Przez Nepal kolejką grawitacyjną (klasa IIc)
  • Pokonać wiek głupoty (klasa IIId)

Klasa III c uczestniczyła w debacie nt.  „Z  Kongo do kosza – droga Twojego telefonu” oraz wzięła udział w quizie o metalach.

Pani Karina Larecka  przeprowadziła  pięć lekcji języka angielskiego, których temat brzmiał: „To run or not to run – that is the question!”. Uczniowie pracowali w grupach wykorzystując  anglojęzyczne filmy poruszające tematykę uchodźców.

W ramach TEG ogłoszony został  konkurs fotograficzny pod hasłem  „Pełnia Księżyca w różnych zakątkach świata” –  wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia br.

Ponadto uczniowie mieli szansę wziąć udział w następujących projektach:

  • Projekt „Historia zaklęta w portretach” – zadanie polegało na wykonaniu portretu ubóstwa, głodu, nierówności społecznych, źródła życia – wody (klasa IIab); uczniowie wykonali liczne prace, które wezmą udział w konkursie szkolnym i ogólnopolskim
  • Projekt „Apteka wyobraźni” – zadanie konkursowe polegało na opracowaniu leku na: ubóstwo, głód, brak wody, nierówności społeczne – uczniowie wykazali się kreatywnością, a składniki tych farmaceutyków były niecodzienne np. tysiąc uśmiechów (klasa IIab)
  • Projekt „Przystanek GLOBALNA” – uczestnicy projektu zaproponowali podróż do miejsc, o których każdy  powinien wiedzieć

Klasa IIIa2 wzięła udział w niecodziennej lekcji, która odbyła się w Get in Banku w Opocznie. Tematem lekcji był dług międzynarodowy. Uczestnicy poznali mechanizmy rynkowe, sporządzili listy wybranych przedmiotów z najbliższego otoczenia i przeliczyli ich wartości w walucie egzotycznych państw świata; zadanie okazało sie dobrą zabawą, ale wpłynęło również na podniesienie świadomości i zrozumienie problemów w innych zakątkach świata.

Uczniowie klasy II d uczestniczyli w zajęciach terenowych w poszukiwaniu śladów globalizacji na ulicach Opoczna, tworząc mapy globalizacji.

17 listopada gościliśmy w szkole panią Magdę Bodzan – edukatorkę z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności z Warszawy, która poprowadziła warsztaty dla czterech klas realizujących geografię na poziomie rozszerzonym: 1c, 2c, 3c, 3d i 3f. Zajęcia dotyczyły pracy z mapami ukazującymi  różne odwzorowania i różne perspektywy postrzegania świata.

W Studio 107 trwają prace związane z nagraniem piosenki „We are the world”.

Organizatorkami Tygodnia Edukacji Globalnej były: Marzena Papis i Karina Larecka.

 

 

Konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”

30 listopada 2016 r. poznaliśmy wyniki Konkursu Fotograficznego pt.”Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”, zorganizowanego w ramach projektu pn.”Program edukacji ekologicznej – Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”, realizowanego przez Powiat Opoczyński, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu opisu i dokumentacji fotograficznej, położonego na terenie powiatu opoczyńskiego, obiektu przyrodniczego. Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.

Nas niezmiernie cieszy fakt, że na każdym stopniu podium znaleźli się uczniowie naszej szkoły. I miejsce zdobyła Karina Ewa Stępień (klasa IIIa2) za pracę „Opoczyńskie Kolorado – Jazia Góra”, dotyczącą najwyższego fragmentu Wzgórz Opoczyńskich. II miejsce zdobyła Anita Kowalczyk (klasa Ic) za pracę „Park w Zameczku”. Tu pragniemy dodać, że Anita w opisywanym konkursie została nagrodzona dwukrotnie zdobywając również wyróżnienie za pracę „Rzeka Drzewiczka”. W bieżącym roku szkolnym to już trzeci konkurs, w którym Anita jest nagradzana. Kolejne wyróżnienie (trzeciego miejsca jury nie przyznało) zdobyła Aleksandra Kmita (klasa IId) za pracę „A jednak woda”.

Gratulujemy sukcesu. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie z naszej szkoły za to, że z taką pasją wciąż na nowo odkrywają Ziemię Opoczyńską, że realizują przesłanie jednego z mieszkańców tej ziemi: „Pokażcie jak śliczna ta okolica, pokażcie nas ludzi z dłońmi ziemią brązowemi, pokażcie radość, która tu mieszka”.

O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni osobiście.