Ekochem 2013- turniej wiedzy ekologicznej

Żeromski ekologicznie

Po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie zorganizowano Powiatowy Turniej Wiedzy Ekologicznej EKOCHEM’2013, adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu opoczyńskiego.

Turniej został rozegrany w dwóch etapach:

I etap, czyli indywidualny test wiedzy odbył się 25 października 2013 roku, a II etap w formie rozgrywek zespołowych został przeprowadzony w dniu 6 listopada 2013 roku.

Średnia punktów członków zespołu z I etapu stanowiła punktację wyjściową do  II etapu, do którego przystąpiło 11 trzyosobowych drużyn. Gimnazja reprezentowało 7 drużyn : Gimnazjum nr 1 w Opocznie (2 drużyny), Gimnazjum nr 3 w Opocznie (2 drużyny), Gimnazjum w Drzewicy (2 drużyny) oraz jedna drużyna z Gimnazjum w Szadkowicach. Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowały 4 drużyny: po dwie drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie oraz dwie drużyny z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie

Druga część konkursu w formie rozgrywek zespołowych obejmowała trzy etapy polegające  na rozwiązywaniu krzyżówek, kalamburów, łamigłówek i testów.  Po pierwszym etapie pozostało 7 drużyn, a do trzeciego, decydującego, zakwalifikowano 5 drużyn:  jedna z gimnazjum oraz 4 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Spośród szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazały się następujące drużyny:

I miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego
w Opocznie w składzie : Anita Bednarczyk, Mateusz Pawlak, Sebastian Szewczyk.

II miejsce zajęła drużyna z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w składzie: Marta Adamczyk, Agata Natkańska, Adam Zalega

III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie w składzie: Izabela Walasik, Paulina Brola, Weronika Knap

Wśród gimnazjów czołowe miejsca zajęły następujące drużyny:
I miejsce zajęła drużyna  z Gimnazjum nr 1 w Opocznie w składzie : Martyna Chrustowicz, Martyna Wojnowska, Daria Kowalska

II miejsce zajęła drużyna  z Gimnazjum nr 3 w Opocznie w składzie: Weronika Wijata, Natalia Cieślik, Bartosz Więckowski

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Szadkowicach w składzie: Natalia Budzińska, Agata Kołodziejczyk, Michał Stańczyk

Umiejętności młodzieży oceniała komisja konkursowa w skład której wchodziły nauczycielki biologii i chemii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie : Ewa Gutarowska, Renata Sijer i Teresa Tępińska, które również opracowały wszystkie zadania konkursowe. Koordynatorem turnieju i jednocześnie jego pomysłodawcą była Małgorzata Mróz-Duda – dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Opocznie. Turniej o tematyce prośrodowiskowej EKOCHEM ma swoją długą historię. Pierwszy raz zorganizowany został w 1995 roku i z każdym rokiem zauważalny jest wzrost jego poziomu merytorycznego. Uczestnicy rywalizacji wykazują się ponadprogramową wiedzą tematyczną obejmującą zagadnienia związane z biologią, chemią, fizyka i geografię. Ważną umiejętnością jest także sprawność w rozwiązywaniu zadań matematycznych, Jest więc to konkurs interdyscyplinarny, dlatego zwycięzcom należą się cenne nagrody ufundowane ponownie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za wzorowe przygotowanie do turnieju, nauczycielom wspomagającym uczniów merytorycznie i dyrektorom szkół za popularyzowanie udziału w tak cennej formie weryfikacji wiedzy szkolnej.

Wyniki matur 2013 w „Żeromskim”

Zdawalność 99,51%

(jedna osoba nie zdała języka angielskiego)

Przedmiot

Poziom

Średnie wyniki w %

Liczba zdających

Najlepsze wyniki

kraj

woj.

szkoła

język polski

podstawowy

55

54

59

205

Maja Piętka (99%), Anna Bubel (93%), Karolina Wołonkiewicz (90%), Paulina Bomba (84%), Edyta Kwiatkowska (87%),Katarzyna Ciborowska (80%), Dominika Janecka (81%),Anna Kowalewska(81%), Monika Pawlak (83%), Dagmara Rojek (80%)

rozszerzony

63

61

61

66

PR: Anna Bubel (95%)  Paulina Siwek (90%), Karolina Witecka (90%), Paulina Bomba (83%), Katarzyna Ciborowska (85%), Anna Kowalewska (80%)

język angielski

podstawowy

68

68

79

186

Karolina Bińczyk (100%), Ignacy Bojanowski (100%), Anna Bubel(100%), Katarzyna Dębowska (100%), Bartłomiej Kośka (100%), Anna Kowalewska (100%), Sylwia Kuleta (100%), Karolina Matysiak(100%), Tomasz Nojek (100%), Marta Paduszyńska (100%), Paulina Siwek (100%), Kinga Ściubeł (100%), Aleksandra Tepińska (100%), Justyna Wiśniewska (100%), Michał Wojnowski (100%), Karolina Wołonkiewicz (100%), Krzysztof Wróblewski(100%), Aleksandra Bartyzel (98%), Jakub Biernacki (98%), Magdalena Błażejewicz (96%), Majka Cabaj (98%), Katarzyna Ciborowska (98%), Łukasz Grzybowski (96%), Adam Jaroń (96%), Magdalena Jurek (97%), Ewa Karpowicz (97%), Ewelina Krawczyk (98%), Aleksandra Kucharska (96%), Dawid Matuszczak (96%), Anna Mijas (98%), Paulina Milczarczyk (96%), Maja Piętka (96%), Agnieszka Słowikowska (98%), Jakub Sobczyk (98%), Adam Stachurski (98%), Kinga Taczykowska (98%), Krzysztof Wijata (98%), Karolina Witecka (98%), Jolanta Bańczyk (94%), Agata Bąk (90%), Justyna Chałubińska (93%), Adrian Chmielewski (94%), Paulina Cichawa (93%), Justyna Dąbrowska (92%), Katarzyna Dudek (90%), Paulina Dziubek (92%), Michał Gorzałczyński (92%), Agata Grabowska (92%), Łukasz Grzybowski (96%), Bartosz Kalinowski (93%), Aleksanrda Karkowska (95%), Roksana Kobierska (90%), Aleksandra Kowalczyk (95%), Joanna Kowalczyk (94%), Edyta Kwiatkowska (90%), Michał Majewski (91%), Justyna Migdalska (91%), Dagmara Rojek (92%), Magdalena Róg (90%), Izabela Sikora (91%), Kamil Stępień (91%), Agata Szpoton (92%), Jacek Wieruszewski (92%), Przemysław Wijata (90%), Rafał Wilk (91%), Bartłomiej Woźniak (91%)

rozszerzony

67

67

69,42

62

Paulina Siwek (99%),  Karolina Wołonkiewicz (93%), Bartłomiej Kośka (92%), Aleksandra Tępińska (91%), Anna Bubel (90%), Magdalena Błażejewicz (89%), Katarzyna Ciborowska (89%), Anna Kowalewska (89%), Magdalena Jurek (86%), Aleksandra Kucharska (88%), Sylwia Kuleta (87%), Karolina Matysiak (85%), Maja Piętka (84%), Agnieszka Słowikowska (88%), Adam Stachurski (82%), Kinga Taczykowska (82%), Krzysztof Wijata (85%), Justyna Wiśniewska (85%), Michał Wojnowski (84%)

język niemiecki

podstawowy

58

57

79

21

Krzysztof Wróblewski (98%), Marta Franaszczyk (94%), Monika Pawlak (93%), Wioleta Cieślik (92%), Wioleta Kopera (92%), Karolina Telus (92%)

rozszerzony

69

65

69

8

Paulina Siwek (83%), Krzysztof Wróblewski (81%)

język rosyjski

podstawowy

61

61

70

8

Klaudia Cubała (90%), Martyna Wrońska (90%)

historia

rozszerzony

54

53

60

5

Katarzyna Ciborowska (92%),

geografia

rozszerzony

47

46

46

55

Kamil Stępień (82%), Justyna Wiśniewska (82%)

matematyka

podstawowy

55

58

77

205

Aleksandra Bartyzel (100%), Ignacy Bojanowski (100%), Anna Bubel (100%), Agata Grabowska (100%), Michał Kubiszewski (100%), Edyta Kwiatkowska (100%), Karolina Luty (100%), Karolina Panek (100%), Jakub Sobczyk (100%), Aleksandra Tępińska (100%), Justyna Wiśniewska (100%), Agata Bąk (98%), Agata Białek (94%), Rafał Białek (96%), Karolina Bińczyk (98%), Justyna Chałubińska (98%), Paulina Cichawa (98%), Wioleta Cieślik (98%), Monika Ćwierzona (98%), Małgorzata Godkowicz (94%), Michał Gorzałczyński (98%), Maksymilian Jędrzejczak (96%), Magdalena Jurek (94%), Małgorzata Kasicka (96%), Artur Klimek (98%), Joanna Kluk (98%), Monika Kobalczyk (96%), Roksana Kobierska (94%), Wioletta Kopera (98%), Sylwia Kuleta (98%), Michał Majewski (94%) Karolina Matysiak (98%), Anna Matysiak (98%), Aleksandra Matysiak (98%), Marta Paduszyńska (98%), Magdalena Róg (94%), Izabela Sikora (94%), Agnieszka Słowikowska (96%), Jarosław Stropa (98%), Karolina Telus (96%), Patrycja Warczyńska (98%), Jacek Wieruszewski (98%), Rafał Wilk (94%), Wojciech Wiśniewski (94%), Karolina Wołonkiewicz (98%), Krzysztof Wróblewski (94%)

rozszerzony

54

55

54,7

55

Krzysztof Wróblewski (84%), Agata Białek (82%), Ignacy Bojanowski (82%),Aleksandra Tępińska (82%), Magdalena Jurek (80%)

biologia

podstawowy

44

46

56

13

Magdalena Stępień (68%) Artur Waszkiewicz (68%)

rozszerzony

50

49

63

36

Edyta Kwiatkowska (92%), Ignacy Bojanowski (90%), Michał Gorzałczyński (90%), Aleksandra Bartyzel (83%), Jakub Sobczyk (80%), Aleksandra Tępińska (80%)

chemia

podstawowy

40

39

47

9

Aleksandra Matysiak (72%)

rozszerzony

56

55

59,23

26

Ignacy Bojanowski (98%), Adam Białeta (95%), Edyta Kwiatkowska (95%), Jakub Sobczyk (95%), Aleksandra Bartyzel (92%), Magdalena Karkocha (90%), Aleksandra Tępińska (87%), Karolina Wołonkiewicz (87%)

fizyka i astronomia

rozszerzony

47

49

51,3

13

Karolina Matysiak (75%)

 

Najlepszymi w szkole okazali się (co nie było niespodzianką):

  1. Ignacy Bojanowski (IIIf): język polski PP (77%), język angielski PP (100%) PR (87%), matematyka PP (100%) PR (82%), biologia PR (90%), chemia PR (98%)
  2. Aleksandra Tępińska (IIIf):język polski PP (67%), język angielski PP (100%) PR (91%), matematyka PP (100%) PR (82%), biologia PR (80%), chemia PR (87%)
  3. Edyta Kwiatkowska (IIIf): język polski PP (87%), język angielski PP (90%), matematyka PP (100%), biologia PR (92%), chemia PR (95%)
  4. Krzysztof Wróblewski (IIId): język polski PP (70%), język angielski PP (100%), język niemiecki PP (98%) PR (81%), matematyka PP (94%) PR (84%), fizyka i astronomia PR (62%), informatyka PR (72%)
  5. Karolina Wołonkiewicz (IIIf): język polski PP (90%), język angielski PP (100%) PR (93%), matematyka PP (98%), biologia PR(85%), chemia PR (87%)
  6. Jakub Sobczyk (IIIf): język polski PP (67%), język angielski PP (98%), matematyka PP (100%) PR(78%), biologia PR (80%), chemia PR (95%)
  7. Aleksandra Bartyzel (IIIf): język polski PP (67%), jezyk angielski PP (98%), matematyka PP (100%) PR (74%), biologia PR (83%), chemia PR (92%)
  8. Justyna Wiśniewska (IIIc):język polski PP (73%) PR (85%), język angielski PP (100%) PR (85%), matematyka PP (100%) PR (68%), Geografia PR (82%)
  9. Katarzyna Ciborowska (III a1): język polski PP (80%) PR (85%), język angielski PP (98%) PR (89%), historia PR (92%), matematyka PP (84%), wos PR (64%)
  10. Paulina Siwek (IIIa1): język polski PP (76%), język angielski PP (100%) PR (99%), język niemiecki PR (83%), matematyka PP (89%)

„Jestem wdzięczna uczniom Żeromskiego za determinację i pracę jaką włożyli, aby wyniki egzaminu maturalnego były tak imponująco wysokie. Gratuluję również nauczycielom, którzy swoim zaangażowaniem i fachową pomocą przyczynili się do sukcesu maturalnego swoich uczniów. Dziękuję rodzicom, z którymi systematyczna i partnerska współpraca spowodowała, że możemy być wszyscy dumni z osiągnięć absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie”

Dyrektor szkoły: Małgorzata Mróz-Duda

 

 

Deutsch-Wagen-Tour w „Żeromskim”!

Znajomość języka angielskiego jest dziś dla pracodawców oczywista i coraz częściej oczekują oni umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym. Dla nas Polaków rozsądnym wyborem mógłby być język niemiecki, tak ważny dzisiaj w komunikacji międzynarodowej. Czy wiecie, że dla ponad 100 milionów Europejczyków, czyli dla co czwartego obywatela Europy, niemiecki jest językiem ojczystym, a dla blisko 55 milionów na całym świecie jest drugim językiem?

Niemieckie produkty kojarzone są  z nowoczesnymi technologiami XXI wieku, jak również z najwyższą jakością wykonania. Wiele światowych niemieckich marek, jak: Audi, BMW, Bosch, Mercedes, Porsche, Siemens, ma na swoim koncie największe technologiczne innowacje. Wiele z tych firm ma swoje siedziby w Polsce, ale aby zostać w nich zatrudnionym trzeba znać język niemiecki.

Zespół Szkół Ogólnokształcących zachęca swoich uczniów do nauki poprzez organizowanie różnorodnych aktywności np. konkursów, warsztatów czy też wymian międzynarodowych ze szkołą partnerską z Niemiec.

14 czerwca 2013 gościł w Żeromskim Deutsch-Wagen-Tour. Na zaproszenie germanistki Magdaleny Stańczyk przybyła pani Anna Mazurek, która przeprowadziła warsztaty językowe dla 75 uczniów. Oprócz zdobycia ciekawych informacji uczestnicy mieli szansę sprawdzić swoją znajomość języka i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz zdobyć atrakcyjne nagrody i bezcenną motywację do dalszego zgłębiania tajników języka niemieckiego.

XIV Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy

UCZNIOWIE Z „ŻEROMSKIEGO” NIE ZAWODZĄ

17 maja 2013 roku odbyły się uroczystości półfinałowe XIV Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem: „Drapieżne oblicza Ziemi”. II miejsce w regionie, obejmującym województwo łódzkie i świętokrzyskie (stratowało ok. 500 uczestników) w kategorii ,,WIEDZA” zajął Jacek Białek, uczeń klasy II C Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy na jeden z trzech tematów. Jacek wybrał temat 3 – przedstawił: ,,Drugą młodość zapomnianych wyrobisk ………. Człowiek dumny gospodarz Ziemi” wraz z projektem zagospodarowania na cele edukacyjne promujące szeroko pojęte nauki o Ziemi. Praca była bogato ilustrowana pięknymi fotografiami i rycinami dzięki czemu została bardzo wysoko oceniona. Konkurs organizowany był przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, a w naszym regionie prowadzony był przez Muzeum Geologiczne oddziału świętokrzyskiego w Kielcach.

Gala wręczenia nagród odbyła się w gmachu Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Miała charakter bardzo uroczysty. Poza Jackiem, który zajął II miejsce jury w skład którego wchodzili: dr Anna Mader i mgr Mieczysław Studencki nagrodziło jeszcze 2 osoby za I i III miejsce oraz przyznało 4 wyróżnienia. Wszyscy otrzymali wartościowe nagrody, na które obok publikacji książkowych złożył się wysokiej jakości sprzęt elektroniki użytkowej. Podkreślono, iż sąd konkursowy miał bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu ucznia z Żeromskiego. Opiekunem Jacka Białka w szkole była pani Marzena Papis nauczycielka geografii.

Lista wyróżnionych absolwentów w roku 2012/2013

1 Wróblewski Krzysztof 5,7
2 Kwiatkowska Edyta 5,63
3 Wołonkiewicz Karolina 5,63
4 Wiśniewska Justyna 5,56
5 Sobczyk Jakub 5,56
6 Ciborowska Katarzyna 5,47
7 Paduszyńska Marta 5,47
8 Bartyzel Aleksandra 5,44
9 Bojanowski Ignacy 5,44
10 Bubel Anna 5,44
11 Cieślik Wioleta 5,38
12 Słowikowska Agnieszka 5,38
13 Jurek Magdalena 5,31
14 Matysiak Karolina 5,31
15 Pawlak Monika 5,31
16 Tępińska Aleksandra 5,31
17 Warczyńska Patrycja 5,31
18 Wiśniewska Agata 5,31
19 Ćwierzona Monika 5,25
20 Grabowska Agata 5,25
21 Telus Karolina 5,25
22 Kluk Joanna 5,19
23 Panek Karolina 5,19
24 Godkowicz Małgorzata 5,13
25 Gorzałczyński Michał 5,13
26 Janecka Dominika 5,13
27 Klimek Artur 5,13
28 Sapelecka Milena 5,13
29 Kobierska Roksana 5,12
30 Piętka Maja 5,12
31 Siwek Paulina 5,12
32 Białek Agata 5,06
33 Błażejewicz Magdalena 5,06
34 Dąbrowska Justyna 5,06
35 Jakubczyk Ilona 5,06
36 Kubiszewski  Michał 5,06
37 Kuleta Sylwia 5,06
38 Bińczyk Karolina 5,0
39 Benesiewicz Natalia 5,0
40 Bogusz Natalia 5,0
41 Matysiak Aleksandra 5,0
42 Ogórek Marlena 5,0
43 Róg Magdalena 5,0
44 Sikora Izabela 5,0
45 Składowska Agnieszka 5,0
46 Bąk Agata 4,94
47 Chałubińska Justyna 4,94
48 Kowalczyk Monika 4,94
49 Karkowska Aleksandra 4,93
50 Kowalewska Anna 4,93
51 Żytny Bartłomiej 4,93
52 Franaszczyk Marta 4,88
53 Kasicka Małgorzata 4,88
54 Pomykała Mateusz 4,88
55 Stachurski Adam 4,88
56 Staszewski Dominik 4,88
57 Stropa Jarosław 4,88
58 Matysiak Anna 4,87
59 Mijas Anna 4,82
60 Witecka Karolina 4,82
61 Wudzińska Sylwia 4,82
62 Żuczkowska Marlena 4,82
63 Kopera Wioleta 4,81
64 Milczarczyk Paulina 4,81
65 Wdówka Aleksandra 4,81
66 Wiktorowicz Agnieszka 4,81
67 Wrońska Martyna 4,81
68 Andruszkiewicz Kinga 4,8
69 Cabaj Majka 4,76
70 Kobierska Milena 4,76
71 Rojek Dagmara 4,76
72 Skorupa Emilia 4,76
73 Cichawa Paulina 4,75
74 Cieśla Ewa 4,75
75 Gierczak Anna 4,75
76 Gorzela Paulina 4,75
77 Grzybowski Łukasz 4,75
78 Jędrzejczyk Maksymilian 4,75
79 Kędziora Anna 4,75
80 Kowalczyk Dagmara 4,75
81 Krawczyk Ewelina 4,75
82 Lekka Monika 4,75
83 Mantorska Kamila 4,75
84 Maroszczyk Magdalena 4,75
85 Owsińska Milena 4,75
86 Rajska Iga 4,75
87 Składowska Ewa 4,75
88 Stępień Magdalena 4,75
89 Wiśniewski Wojciech 4,75
90 Wojnowski Michał 4,75