XLIII Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna

Konrad Kłusek, uczeń klasy IIId, awansował do finałowego etapu ustnego zawodów okręgowych XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Znalazło się w nim tylko 14 uczniów, którzy musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat historii odkryć geograficznych oraz kompletną znajomością mapy Europy, a dokładniej zależności między warunkami środowiska  a działalnością człowieka w poszczególnych krajach Europy. Konrad miał za zadanie ocenić wpływ warunków klimatycznych na rolnictwo Ukrainy.

Wspomniane zawody okręgowe XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej odbyły się w Wieluniu w dniach 11 – 12.02 br. Wzięło w nich udział 57 młodych geografów z Okręgu Łódzkiego, reprezentujących 25 szkół licealnych, którzy zostali zakwalifikowani na ten szczebel turnieju po wysoko ocenionej naukowej pracy badawczej w I etapie. Zawody Okręgowe składały się z 3 głównych części. Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy rozwiązywali 3 zestawy zadań pisemnych, po sprawdzeniu których jurorzy wytypowali zgodnie z regulaminem 14 osobową grupę najlepszych zawodników do niedzielnej części finałowej. Drugiego dnia odbył się quiz geograficzny oraz ustna część zawodów. Czy zobaczymy Konrada w finale ogólnopolskim przekonamy się w marcu, po weryfikacji wyników uczestników ze wszystkich 14  okręgów w Polsce przez  Komitet Główny OG, który ogłosi listę rankingową uczniów zakwalifikowanych do ogólnopolskiego finału Olimpiady Geograficznej.

Oprócz  Konrada w II etapie naszą szkołę bardzo dobrze reprezentowały: Weronika Franaszczyk (klasa IIc), Natalia Stępień (klasa IIIc) i Natalia Zięba (klasa IId). W okolicznościowej publikacji przygotowanej na zawody dwukrotnie zostało wymienione nasze liceum: jako szkoła, której uczeń Konrad Kłusek wykonał najlepszą pracę dotyczącą ścieżki rowerowej oraz jako jedna ze szkół z największą liczbą olimpijczyków.

Program pobytu w Wieluniu był bardzo atrakcyjny. Po uroczystym rozpoczęciu zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej przez gospodarzy (dyrektora szkoły, burmistrza Wielunia i starosty wieluńskiego) młodzi geografowie wysłuchali koncertu w wykonaniu wieluńskiego szkolnego zespołu „Tadeusza Nic Nie Rusza”, zaś w godzinach popołudniowych i wieczornych zwiedzili centrum Wielunia i Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych olimpiady otrzymali upominki, nagrody i wyróżnienia ufundowane m.in. przez Starostę Wieluńskiego, Burmistrza Wielunia, firmę „Korona Candles S.A.”, Polskie Towarzystwo Geograficzne i Uniwersytet Łódzki. Patronat medialny nad olimpiadą objęły: Dziennik Łódzki, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź i Telewizja Kablowa Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uczennica „Żeromskiego” znów najlepsza

Klaudia Kuleta, uczennica klasy I c, zwyciężyła w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego. Klaudia musiała zmierzyć się z tematyką dotyczącą bursztynów, a dokładniej inkluzjami.

Cieszymy się, że treści geologiczne fascynują coraz szersze kręgi młodych ludzi. Jak napisał Richard Carrington „Geologia pozwala poznać nam imponujący obraz życia w dawnych czasach”. Niech więc poszerzany horyzont geologiczny będzie źródłem satysfakcji.

Gratulujemy Klaudii, jej Rodzicom oraz bliskim. Życzymy sukcesu w kolejnej edycji.

Zintegrowane warsztaty ekonomiczno – chemiczno – techniczne

7 lutego 2017 roku uczniowie klasy IIab, IIc, IId, IIf1 brali udział w zintegrowanych warsztatach terenowych w Wojskowej Akademii Technicznej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Na terenie WAT-u tradycyjnie gościliśmy na Wydziale Nowoczesnych Technologii i Chemii oraz na Wydziale Maszynowym. Nieocenione zajęcia przeprowadzili: dr inż. Mateusz Szala oraz mgr inż. Mariusz Radzimierski. Pierwszy wykładowca wprowadził nas w tajniki materiałów wybuchowych i ich znaczenia dla naszego życia. Drugi uświadomił, jak ważne są nasze decyzje na drogach, jakiej potrzeba roztropności i odpowiedzialności, gdy siedzimy za kierownicą. Następnie udaliśmy się do Parku Techniki Wojskowej.

Kolejnym punktem była wizyta w Szkole Głównej Handlowej – jednej z najlepszych uczelni w tej branży w Europie i na świecie. W ramach tego spotkania młodzież poznała zasady rekrutacji zaprezentowane przez p. Dianę Krysińską i p. Ewę Topolnicką z Działu Promocji i Rekrutacji. Następnie zajęcia poprowadził p. Grzegorz Augustyniak z Centrum Programów Międzynarodowych. Nasi uczniowie mieli okazję poznać warunki studiowania na uczelniach zagranicznych oraz międzynarodowe programy wymiany studentów. Szczególne wrażenie wywarły na wszystkich prestiżowe studia Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA). W układzie geograficznym głównymi partnerami SGH są uczelnie z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady, wzrasta też zasięg i znaczenie współpracy z uczelniami Europy Wschodniej i państw obszaru Azji Wschodniej i Pacyfiku.

W dalszej części spotkania przed naszą młodzieżą wystąpili przedstawiciele Samorządu Studentów SGH: Piotr Idzi, Albert Bagieński i Przemysław Bugaj. W swojej prezentacji zapoznali nas ze specyfiką SGH. Zaskoczyła nas aktywność tutejszych studentów, którzy działają w ponad 16 organizacjach studenckich i 47 studenckich kołach naukowych. Wśród organizacji warto wymienić: AISEC, Akademicką Szkołę Biegania, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGH, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”, CEMS Club Warszawa, Chór SGH, Erasmus Student Network, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Klub Narodowy SGH, Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP, Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH, Studencka Telewizja Internetowa, Stowarzyszenie Akademickie Magpress, TANGO SGH, Teatr Scena Główna Handlowa, Zespół Pieśni i Tańca SGH.

Studenckie Koła Naukowe organizują liczne konferencje, warsztaty czy spotkania ze znanymi politykami i ekonomistami. Wśród imprez naukowych, kulturalnych i charytatywnych warto wymienić: Obóz Zerowy Wetlina, Mosty Ekonomiczne, Juwenalia, Inspiring Solu Tions, Targi Firm FMCG, Tydzień Uśmiechu, Tydzień Kobiet Sukcesu, Drogowskazy Kariery, EKOstudent, Targi Wydawnictw Ekonomicznych, Projekt Muzyka a Biznes, Maraton Firm Konsultingowych, Erasmus Day, Discover Europe, Exchange for Experience, Orientation Week, FallWeek, Inspiracja Roku, Dni kariery, Wampiriada (Honorowe Krwiodawstwo), Debaty Oksfordzkie, Graduate Programme Day czy Noc Gier Planszowych.

Na tym nie koniec atrakcji, które zgotowano nam na SGH. Kolejnym punktem programu był wykład przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki SGH. Pan Jacek Wróbel i Michał Jędra pokazali nam, że treści związane z przemysłem energetycznym z gospodarką w tym względzie są istotne dla każdego z nas. Dopełnieniem prelekcji były świetne ryciny, diagramy i zestawienia statystyczne. W międzyczasie nasi uczniowie wykazywali się wiedzą, która była nagradzana (3 osoby otrzymały nagrody – bardzo ten fakt nas cieszy).

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty. Ze względu na ramy czasowe musieliśmy zrezygnować ze zwiedzania Kampusu SGH. Budynek z okazałym spadochronowym dachem opuszczaliśmy ubogaceni, niektórzy w nadziei, że wrócą tu ale w innej roli – jako studenci – czego serdecznie życzymy naszym wychowankom.

Kolejny raz należy się pochwała naszym uczniom za wzorową postawę, która jest efektem pięknej pracy wychowawców.

 

Samorząd Studentów SGH:

Piotr Idzi, Albert Bagieński, Przemysław Bugaj

Pracownicy SGH:

Pan Grzegorz Augustyniak – Centrum Programów Międzynarodowych
Diana KRYSIŃSKA i Ewa Topolnicka – Dział Promocji i Rekrutacji

Studenckie Koło Naukowe Energetyki SGH:

Jacek Wróbel, Michał Jędra

Tydzień Profilaktyki

W dniach 20 II – 24 II 2017 zgodnie z coroczną tradycją w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego  odbędzie się Tydzień Profilaktyki. Inicjatywa ta cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem.  Tydzień Profilaktyki na stałe zagościł  w kalendarzu imprez szkolnych ze względu na to, że w czasie jego trwania podejmowane są działania, które propagują profilaktykę zdrowotną oraz społeczną. Zgodnie ze szkolnym Programem Profilaktyki mamy na celu wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także ograniczenie czynników, które ten rozwój blokują.  Tydzień Profilaktyki zostanie poprzedzony spektaklem profilaktycznym „Pętla zdarzeń”, który będzie poruszał temat agresji i przemocy rówieśniczej. W przedstawieniu uczestniczą uczniowie wszystkich klas pierwszych. Szczegółowy harmonogram Tygodnia Profilaktyki:

  1. Poniedziałek (20 lutego 2017r.) – spotkanie z pedagogiem i terapeutą  uzależnień z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Martą Milczarczyk. Spotkanie będzie dotyczyło budowania poczucia własnej wartości oraz kształtowanie tożsamości młodego człowieka.

5 i 6 lekcja – klasa I be- sala 82

7 i 8 lekcja –klasa I f2 oraz Ia– sala 82

  1. Wtorek (21 lutego 2017r.) – spotkanie z lekarzem ginekologiem Michałem Bodnarem  na małej hali gimnastycznej o godz. 11.15.  W spotkaniu uczestniczą dziewczęta z wszystkich klas I oraz klasy: IIf2, IIf1, IIeg (grupa z p. R. Sijer).
  2. Środa (22 lutego 2017r.) – 10.50 konkurs sałatkowy (hala gimnastyczna)
  3. Czwartek (23 lutego 2017r.) – spotkanie z p. Moniką Dacz – dietetykiem, ekspertem w edukacji żywieniowej.

2 i 3 lekcja – klasa Id – sala 82

4 i 5 lekcja – klasa If1 – sala 82

6 lekcjaspotkanie p. prof. dr hab. med. Michałem Nowickim , konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii, prelekcji pn. „ Transplantacje narządów i tkanek – historia, teraźniejszość i perspektywy”. W spotkaniu na hali uczestniczą klasy” IIf1, IIIa1, IIf2, IIab oraz IId.

  1. Piątek (24 lutego 2017r.)

Maraton fitness na hali gimnastycznej o godz.9.00 – 11.00, organizator p. Katarzyna Niewadzi,

5 i 6 lekcja – klasa IIc (sala 82) – spotkanie z p. Martą Milczarczyk, pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.