Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Spieszymy z radosną informacją – Sławek Kwiatkowski z kl. IIId i Konrad Kłusek z kl. IId zakwalifikowali się do finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. W półfinale uporali się z bardzo trudnymi zadaniami różnego typu.
Zawody finałowe odbędą się już wkrótce, bo 19 marca w Krakowie. Szczerze gratulujemy, nie tylko Uczniom, ale również ich Rodzicom i życzymy kolejnych sukcesów.

Konkurs matematyczny „Alfik”

Alfik matematyczny jasne tło PNG

Dnia 25. XI.2015 r odbył się konkurs „Alfik matematyczny”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Najlepsze wyniki w szkole uzyskali:

  1. Konrad Kłusek kl.IId
  2. Mateusz Ksyta kl. If1
  3. Konrad Musiał kl. If1

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie matematycznym „Pangea”.

Olimpiada o DIAMENTOWY INDEKS AGH

Już po raz dziewiąty organizowana jest Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH. Obejmuje trzy etapy. W tym roku została objęta honorowym patronatem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

W okresie międzyświątecznym zostały opublikowane wyniki I etapu tegorocznej edycji. Wzięło w nim udział 2661 osób z całej Polski, w tym 40 z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie, którzy startowali z geografii. W gronie tym znaleźli się: Natalia Bilska (IIIc), Damian Bilski (IIId), Klaudia Chmal (IIIc), Martyna Chochół (IIIa2b), Eliza Czarnecka (IIIc), Tomasz Gapys (Id), Karolina Gubiec (IIIc), Małgorzata Jóźwik (IId), Łukasz Jurek (IIIc), Adam Juźwik (IIId), Julia Karasińska (IId), Konrad Kłusek (IId), Zuzanna Kowalczyk (IIf1), Karolina Kowalczyk (IIId), Ewa Kowalska (IIIc), Jakub Kril (IIc), Sławomir Kwiatkowski (IIId), Wiktor Kwiecień (IIc), Katarzyna Lewocha (IIId), Monika Mada (IIc), Karolina Madej (IIIa2b), Dominika Majda (IId), Anna Malec (IIIc), Mateusz Nowicki (IId), Katarzyna Piecyk (IIIc), Aleksandra Plucińska (IIIa2b), Gabriela Rajska (IIf1), Patrycja Sapelecka (IIIc), Jagoda Sarwa (IIIa2b), Filip Seta (IIIa2b), Patrycja Staszewska (IIIc), Natalia Stępień (IIc), Anna Walaszczyk (IIIc), Klaudia Wróbel (IIc), Milena Wróblewska (IIIc), Paulina Zielińska (IIIc), Natalia Zięba (Id), Maciej Zych (IId), Paulina Zych (IIIc), Natalia Żurnia (IId).  Wszyscy uczniowie Żeromskiego przeszli do kolejnego II etapu, a dodatkowo ich prace zostały ocenione bardzo wysoko: 35 uczniów otrzymało maksymalne noty – 100 %. Najniższy wynik ucznia naszej szkoły wyniósł 98 %. Każdy z uczestników olimpiady musiał zmierzyć się z 35 zadaniami o bardzo wysokim stopniu trudności. Dotyczyły one głównie zagadnień geografii fizycznej ogólnej.

Taki wynik to absolutny rekord. Gratulujemy i trzymamy za Was kciuki w kolejnym etapie, który zaplanowano na 30 stycznia br.

Wszystko jest możliwe!

12 grudnia br. Prezydium Komitetu Głównego podjęło decyzję o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej uczniów, których praca pisemna z I etapu została oceniona na 75 lub więcej punktów. Rewelacyjnie w tej części wypadł Sławomir Kwiatkowski, uczeń klasy IIID I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, który uzyskał 95 punktów i jednocześnie zajął I miejsce, w Okręgu Łódzkim, w kategorii tematycznej dotyczącej rzeki w krajobrazie. Tu warto dodać, że w ubiegłym roku szkolnym było podobnie, Sławek był najlepszy.

Praca Sławomira Kwiatkowskiego miała charakter empiryczny. Traktowała o roli rzeki Drzewiczki w krajobrazie miejscowości Odrzywół, położonej w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia.  W pracy uczeń wykazał się właściwym doborem metod pracy i materiałów źródłowych, szerokim zakresem spostrzeżeń przeprowadzonych obserwacji i pomiarów, wnikliwością analizy zmian układu rzeki, rozwoju doliny rzecznej, dostosowania się obszaru Odrzywołu do rzeźby terenu ukształtowanej przez Drzewiczkę, a także zmianami antropogenicznymi w środowisku doliny. Na uwagę zasługuje dokumentacja działań ucznia, a szczególnie odtworzenie biegu Drzewiczki w poprzednich latach oraz wykonanie map rozwoju miejscowości Odrzywół od XV wieku. To pionierskie opracowanie ucznia potwierdziło, że Drzewiczka wyraźnie przesuwa swoją dolinę w kierunku  wschodnim. Sławek udowodnił, że Drzewiczka była czynnikiem kluczowym dla organizacji przestrzeni Odrzywołu, przy czym znaczenie ma nie tyle samo występowanie wody, ile utworzonej przez nią doliny rzecznej. Wyróżniające wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne ucznia potwierdzały mapy mentalne stanowiące doskonale podsumowanie pracy.

Dziś gratulujemy i życzymy, aby w II etapie, który zaplanowano na początek lutego, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Sławomir Kwiatkowski wypadł równie dobrze. Trzymamy kciuki!