Dary serca dotrą wszędzie

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Podziel się misiem” zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu oraz KLASĘ AKADEMICKĄ SGH. Celem przedsięwzięcia było zebranie maskotek dla dzieci z odległej Papui Nowej Gwinei, a dokładniej z prowincji obejmującej zachodnią część największej wyspy w Archipelagu Bismarcka zwanej Nową Brytanią.

2

Zamieszkujący ją Papuasi są na etapie I fazy przejścia demograficznego, żyją jak w epoce kamienia łupanego. Losy dzieci w tamtejszym kręgu kulturowym są bardzo smutne: chłopcy są oddawani pod opiekę starca z danego klanu, czyli wychowują się z dala od rodziców. Uczą się jak zdobywać pożywienie z morza, budować szałasy. Dziewczynki często trafiają do nieformalnej adopcji. Ich zabawy polegają na kaleczeniu żab lub małych papug. Aby zmienić tę mentalność jeden z misjonarzy wystosował apel o przekazanie zabawek dla tamtejszej dziatwy.

Uczniowie naszej szkoły bez wahania podjęli inicjatywę, zebrali piękne maskotki, w sumie o wadze powyżej 5 kg. Samo gromadzenie pluszaków nie sprawiało problemu. Pojawił się on przy wysyłce – Papua Nowa Gwinea położona jest bardzo daleko, przesyłka musi spełniać określone normy i jest bardzo kosztowna. Jednak dzięki ogromnemu wsparciu Dyrekcji naszego liceum, Samorządowi Szkolnemu, indywidualnym ofiarodawcom (którzy poprosili o nieujawnianie swoich personaliów) udało się zrealizować przedsięwzięcie – dwie potężne paczki z darami w postaci pięknych zabawek trafiły w pierwszych dniach października bieżącego roku do rzymsko – katolickiej diecezji w Kimbe. Tym samym podczas najbliższych Świąt Miłosierdzia tego roku dary serca naszych uczniów przyniosą radość małym Papuasom.

„Czyż masz większą nagrodę niż radość potrzebującego, spojrzenie pełne wdzięczności i świadomość, że czynisz dobrze, że jesteś DOBRYM CZŁOWIEKIEM” – Niech te słowa będą podziękowaniem za szczerą i szczodrą ofiarność dla wszystkich biorących udział w Akcji „Podziel się misiem”.

1

 

 

 

 

 

 

 

Twoja krew ratuje życie

twoja krewI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie to szkoła z tradycjami, która od wielu lat współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Łodzi, uczestnicząc w akcjach honorowego oddawania krwi. W szkole w ciągu roku organizowane są 2-3 akcje zbiórki krwi. Wszystkie organizowane akcje cieszą się dużym zainteresowaniem  ze strony młodzieży, która bardzo chętnie bierze w nich czynny udział.

W ostatnim czasie tj. 2 października 2017 odbyła się pierwsza w  roku szkolnym 2017/2018 zbiórka krwi. Spośród 25 zarejestrowanych uczniów krew oddało 13. W sumie zebrano 5850 ml krwi.

Wszystkim, którzy oddali krew składamy podziękowania za chęć niesienia bezinteresownej,  a jakże cennej pomocy drugiemu człowiekowi. Zapraszamy do kolejnych akcji, które planowane  są  na 8 stycznia i 9 kwietnia 2018.

Koordynatorki akcji Ewa Gutarowska i Teresa Tępińska.

Edukacja prozwierzęca dla wolontariuszy

Dnia 11 kwietnia 2017 roku mury naszej szkoły odwiedził niezwykły gość – P. Iwona Brzozowska, Prezes Stowarzyszenia Pomagajmy Zwierzętom. Spotkanie zostało zorganizowane dla członków Szkolnego Koła Wolontariatu „Podaruj siebie”.  Prelekcję rozpoczęła prezentacja „Zwierzę nie jest rzeczą”, która przybliżyła młodzieży podstawowe zagadnienia związane z obroną praw zwierząt. Wolontariusze zapoznali się z ustawą o ochronie zwierząt. Pani Iwona Brzozowska przedstawiła również kulisy pracy społecznej w stowarzyszeniu. Opowiedziała o najciekawszych przypadkach z interwencji z udziałem  zwierząt. Młodzież słuchała wykładu z zainteresowaniem. Spotkanie miało na celu kształtowanie właściwych  postaw prozwierzęcych.