Fizyka

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełniać, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”.
Plutarch

Lekcje fizyki i astronomii odbywają się w pracowniach wyposażonych m. in: w tablicę interaktywną, komputer oraz stały dostęp do Internetu.

1

W naturze człowieka leży dociekliwość, poszukiwanie czegoś nowego, szukanie prawd trwałych, niezmiennych. Właśnie do prawd trwałych należą prawa przyrody. Stają się one bardziej zrozumiałe i dają więcej zadowolenia, gdy się samemu do tych prawd dochodzi. Wnioski wysuwane z doświadczeń lub obserwacji zjawisk posiadają tym większe znaczenie, im bardziej cechuje je przydatność w praktyce.  Dlatego też uczniowie mają możliwość obserwacji doświadczeń wykonywanych na lekcji lub prezentowanych na filmach DVD. Takiego typu zajęcia aktywizują uczniów, co przyczynia się do trwalszego zapamiętania i zrozumienia opracowanego materiału. W celu uaktualniania i usystematyzowania wiedzy uczniowie korzystają z zasobów biblioteki (dodatkowe zbiory zadań, podręczniki, aktualne zbiory zadań dla maturzystów, encyklopedie, czasopisma popularno- naukowe, stały dostęp do Internetu, itp). Uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości przez udział: w kołach  zainteresowań, w wycieczkach edukacyjnych, w wykładach na uczelniach wyższych.

Dodatkowo oferujemy:

  • zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości
  • współpracę z uczelniami wyższymi
  • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Osiągnięcia uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego z fizyki i astronomii

2012/2013
II etap Olimpiady Astronomicznej: Mateusz Pawlak (I F), Jacek Białek (II C)

2013/2014
II etap Olimpiady Astronomicznej: Łukasz Puchała (II C)
II etap Olimpiady Fizycznej: Jacek Białek (III C)

2014/2015
II etap Olimpiady Fizycznej: Aleksandra Knop (III C), Łukasz Puchała (III C), Mateusz Pawlak (III F)

2015/2016
II etap Olimpiady Fizycznej: Szymon Chmal (III D), Sławomir Kwiatkowski (III D), Paweł Miśkiewicz (III D).

2016/2017
II etap Olimpiady Astronomicznej: Adam Kopczyński (II D)

2017/2018
II etap Olimpiady Fizycznej: Tomasz Białecki (III D); Adam Kopczyński (III D); Łukasz Mazur (III D); Joachim Więckowski (III D);
II etap Olimpiady Fizycznej – część doświadczalna: Łukasz Mazur (III D);
III etap (finał) Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH: Łukasz Mazur (III D);
Wyróżnienia w konkursie fizycznym „Lwiątko”.

Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii, osiągają każdego roku wyniki przekraczające średnią krajową i wojewódzką.

4

„Fizyka jest nauką fascynującą, pomaga zrozumieć otaczający nas świat i pozwala odpowiedzieć na wiele pytań”.
Uczeń kl II

„Fizyka jest nauką, która otwiera horyzonty, rozwija umysł i uczy logicznego myślenia”.
Uczeń kl II

„Dzięki fizyce dokonano wielu odkryć i wynaleziono wiele urządzeń, które pomagają w naszym codziennym życiu. Fizyka pozwala wyjść poza nasz codzienny świat i sięgać daleko w kosmos”.
Uczennica kl I