Jawny Rejestr Zbiorów

Jawny Rejestr Zbiorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie jest dostępny do wglądu w gabinecie dyrektora placówki Pani Moniki Kluski.