Język polski

Nauczycielami języka polskiego są: Halina Mikołajczyk, Iwona Pęczek, Agata Karbownik, Anna Waśkiewicz i Ewelina Telus.

Realizujemy nauczanie języka polskiego na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym.

Zapewniamy:

 1. Najlepsze przygotowanie na wymarzone kierunki uczelni wyższych: filologia na uniwersytetach, prawo, administracja, psychologia, pedagogika (wszelkie uczelnie), uczelnie ekonomiczne i wybrane politechniki.
 2. 100% zdawalność na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym od 2005 roku, tj. od nowej matury.
 3. Wysokie wyniki na egzaminie ustnym.
 4. Udział w warsztatach dziennikarskich.
 5. Udział w rozprawach sądowych (karnych i cywilnych).
 6. Współpraca z nauczycielami historii i wos-u.
 7. Udział w wycieczkach edukacyjnych.
 8. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury (poziom podstawowy i rozszerzony).
 9. Praca z uczniem słabym w ramach wyrównywania szans i uczniem zdolnym.
 10. Dbałość o kulturę języka polskiego i językowy souoiv-vivre.
 11. Przygotowywanie wielu uroczystości szkolnych promujących placówkę w środowisku lokalnym.
 12. Współpraca z MDK: rozwijanie pasji recytatorskich, poznawanie najnowszych filmów, udział w spektaklach.
 13. Dbałość o konieczność interesowania się współczesnym życiem literackim i kulturalnym.

Dodatkowo:

 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka polskiego
 • W ramach kierunku klasy biorą udział w warsztatach dziennikarskich, rozprawach sądowych (karnych i cywilnych), debatach, konferencjach
 • Uczniowie klas humanistycznych aktywnie uczestniczą w premierach filmowych, spektaklach, dbając o edukację teatralną
 • Na lekcjach języka polskiego kształcą językowy savoir –vivre zarówno w mowie jak i piśmie
 • Promują szkołę w środowisku lokalnym , uczestnicząc w różnych akcjach Wolontariatu, PCK, reprezentują szkołę na różnych uroczystościach patriotycznych
 • Rozwijają swoje zainteresowania i pasje w kole teatralnym „Spontan”
 • Mają możliwość uczestniczenia w konkursach  olimpiadach