Kolejna Klasa Akademicka SGH w naszym liceum

4 kwietnia 2018 roku ogłoszono wyniki rekrutacji do Programu KLASA AKADEMICKA SGH na rok szkolny 2018/2019.

Ku naszej ogromnej radości akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej uzyskała ponownie obecna klasa IIc oraz nowoutworzona klasa I. Reasumując od przyszłego roku szkolnego w naszym liceum będą dwie klasy objęte patronatem najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej. Przypomnijmy, że programem objęte są wyróżniające się szkoły ponadgimnazjalne. Cieszymy się, że zostajemy w tym gronie. Na tę decyzję złożyły się bardzo duże osiągnięcia naszych uczniów w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wzorowa aktywność w działaniach i przedsięwzięciach edukacyjno – wychowawczych o różnorodnym charakterze.

Biorąc pod uwagę bieżący rok szkolny – stan na dzień 20 kwietnia 2018 roku – nasi uczniowie udanie wystartowali w 9 olimpiadach przedmiotowych, 2 uczniów zostało laureatami olimpiad przedmiotowych, 1 finalistą, 4 uczniów zdobyło indeksy na wyższe uczelnie (1 na Politechnikę Warszawską, 2 na Akademię Górniczo – Hutniczą, 1 na Politechnikę Łódzką), 43 uczniów już zostało laureatami 16 konkursów, w tym dwóch międzynarodowych; ponadto dwie całe klasy – IIIab i IIc (będąca KLASĄ AKADEMICKĄ SGH) zostały nagrodzone w dwóch różnych konkursach plasując się odpowiednio na I i II miejscu w kraju. A to jeszcze nie cały plon z pracy dydaktyczno – wychowawczej w bieżącym roku szkolnym.

GRATULUJEMY TAKICH WYNIKÓW!

Webinarium „Przywództwo w organizacjach”

17 kwietnia 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH wzięli, po raz drugi w tym roku, udział w webinarium nt.: „Przywództwo w organizacjach”, prowadzonym przez dr hab. Rafała Mrówkę, prof. SGH.

Jak zwykle zajęcia były przemyślane, nacechowane interesującym materiałem. Młodzież dowiedziała się, jak istotna w życiu jest umiejętność podejmowania zdecydowanych działań lub tworzenia idei w określonej grupie. Następnie uczestnicy webinarium poznali najbardziej znanych przywódców na świecie – tych, którzy stwarzali swoim podopiecznym warunki do wdrożenia określonej strategii. Jednym z nich jest Ricardo Semler – Brazylijczyk, dyrektor generalny i większościowy właściciel firmy Semco Partners znanej z radykalnej formy demokracji przemysłowej. Przy jego strategii dochody firmy wzrosły z 4 mln dolarów w 1982 roku do 212 mln dolarów w 2003 roku. Sukces firmy polega na dostosowywaniu się do pracowników. Kolejnym, na którego dr Mrówka zwrócił uwagę jest Jimmy Wales – 52 letni ekonomista, przedsiębiorca, współtwórca serwisów opartych na mechanizmie wiki,  współzałożyciel Wikipedii.

Webinarium znacząco poszerzyło zakres wiedzy ekonomicznej naszej młodzieży.

Godzina dla Ziemi

24 marca 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH włączyli się do akcji ogłoszonej przez Światowy Fundusz Przyrody (WWF) zwanej GODZINĄ DLA ZIEMI. Tegoroczna akcja w Polsce była poświęcona Puszczy Karpackiej, odbyła się pod hasłem „Ratujemy serce Karpat”. Odnosiła się do lasów położonych w najdzikszej części Karpat Wschodnich, leżących na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko – Puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże drapieżniki, jakie można spotkać w Polsce (niedźwiedź, wilk, ryś, żbik).

Jak co roku w akcji udział wzięło 180 państw. O 20.30 na 60 minut w domach uczniów klasy IIc zgasły światła. Był to symboliczny gest solidarności z ideą ochrony przyrody. Może uda nam się ochronić ten jeden z nielicznych lasów w Europie nieposadzonych ludzką ręką.

Konferencja „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”

10 kwietnia 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH zorganizowali po raz pierwszy w naszej szkole, w ramach Dnia SGH, konferencję „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”, pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Roberta Telusa oraz Starosty Powiatu Opoczyńskiego pana Józefa Roga.

Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy o sytuacji społeczno – gospodarczej Ziemi Opoczyńskiej oraz prezentacja jej walorów. Piotr Kubiszewski (IIc) – jeden z konferansjerów wydarzenia we wstępie zacytował Johna F. Kennedy’ego „Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Było to uzasadnienie, dlaczego młodzi ludzie – organizatorzy konferencji chcą poszerzać horyzonty wiedzy i umiejętności.

Podniosłą uroczystość swoją obecnością uświetnili Starosta Powiatu Opoczyńskiego p. Józef Róg, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej p. Krzysztof Rek (doktorant Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca na studiach podyplomowych wspomnianej uczelni, współpracownik Centrum Edukacji Otwartej), dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adam Grabowski, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego p. Marek Ziębicki. Ponadto w konferencji udział wzięły delegacje uczniów wraz z Opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym oraz Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Na widowni nie zabrakło uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Opoczna zainteresowanych wydarzeniem.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor naszego liceum Monika Kluska, która po powitaniu gości podkreśliła, że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie i jedną z pięciu szkół w województwie łódzkim zakwalifikowanych w ramach naboru standardowego w roku 2017 do programu KLASA AKADEMICKA SGH. Objęcie przez Uczelnię wsparciem klasy IIc stworzyło zainteresowanym uczniom wiele możliwości rozwoju intelektualnego. Wśród najważniejszych form współpracy należy wymienić trzykrotny już udział w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych na kampusie SGH, regularne korzystanie z platformy e-learningowej, udział w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców uczelni.

Następnie Pan Starosta Józef Róg dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Kolejnym punktem było wręczenie nagród specjalnych – Wielkich Splendorów – osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Ziemi Opoczyńskiej, związanym z relacjonowanym wydarzeniem. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostali: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Robert Telus, Starosta Powiatu Opoczyńskiego p. Józef Róg, Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego p. Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Maria Barbara Chomicz, Burmistrz Opoczna p. Rafał Kądziela, Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie p. Krzysztof Rek, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adam Grabowski, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej TRAMBLANKA, Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonowicach.

Po tej uroczystej chwili na scenie zaprezentowała się TRAMBLANKA w kilku tradycyjnych tańcach ludowych. Przedstawiciele młodego pokolenia potwierdzili, że „opoczyńska ziemia pieśnią drogi ściele”. Uroczy i barwny występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejny najbardziej rozpoznawalny element naszego regionu przemysł mineralny został omówiony przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adama Grabowskiego, który w niezwykle interesującej i bogatej merytorycznie prezentacji, wzbogaconej archiwalnymi fotografiami, przybliżył rozwój gospodarczy Ziemi Opoczyńskiej na przestrzeni wieków.

Następnie na ścieżkę muzycznego artyzmu wprowadzili zebranych artyści Studia 107, którzy swymi wzruszającymi aranżacjami zachwycili publiczność.

Po 10 – minutowej przerwie ponownie wszyscy zebrali się na hali, by wysłuchać prelekcji,  przedstawiciela Szkoły Głównej Handlowej p. Krzysztofa Reka, na temat „Zarządzanie projektami”. Ciekawy i rzeczowy wykład aktywizował publiczność. Trafnych odpowiedzi na pytania prelegenta najczęściej udzielali Jakub Mijas (Id), Weronika Jurek (IIc), Tomasz Białecki (IIId).

Potem na scenie zaprezentowała się dynamiczna Formacja Taneczna ZAHRA FITNESS, która w niekonwencjonalnym, misternie skomponowanym układzie poderwała zebranych.

Wreszcie przyszedł czas na konferencje uczniowskie. Pierwszą na temat obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie opoczyńskim wygłosili Piotr Kubiszewski i Wojciech Zych (obaj IIc KLASA AKADEMICKA SGH). Profesjonalnie poprowadzili zebranych przez różne płaszczyzny funkcjonowania Ziemi Opoczyńskiej. Z kolei Kamila Langowska i Szymon Wasilewski (również IIc KLASA AKADEMICKA SGH ) w sposób inspirujący omówili czynniki wpływające na sukces działalności gospodarczej w regionie opoczyńskim. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem wystąpień uczniów KLASY AKADEMICKIEJ SGH, czemu dano wyraz w kuluarowych rozmowach.

Podsumowania w tej części konferencji dokonała p. Dyrektor Monika Kluska. Organizatorzy – uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH podziękowali wszystkim za pomoc w organizacji tej rozbudowanej uroczystości: Dyrekcji Szkoły na czele z p. Dyrektor, firmie Kaufland – oddziałowi w Opocznie, p. Agnieszce Sokołowskiej, p. Alicji Baran, p. Jackowi Plucińskiemu i całej obsłudze Studia 107, p. Anecie Wijacie, p. Katarzynie Niewadzi, p. Nataszy Mazur, pracownikom administracji i obsługi. Następnie ogłoszono przerwę obiadową.

Po przerwie obiadowej uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH oraz delegacje z zaproszonych szkół udały się na warsztaty prowadzone przez p. Krzysztofa Reka – przedstawiciela SGH. Zorganizowane metodą SWOT traktowały o opracowywaniu strategii. Byliśmy dumni z naszych uczniów, którzy udzielali przemyślanych i dobrych odpowiedzi. Pokazali, że potrafią zastosować opanowaną wiedzę, że nauka naprawdę ma sens.

W dalszej części warsztatów Aleksandra Oszczęda (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) oraz Jakub Błażejewicz (IId) z zapałem poprowadzili quiz dla uczniów zaproszonych szkół. Goście świetnie sobie poradzili z tematyką gospodarczą regionu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty i statuetki. Na tym zakończono obchody pierwszego w naszej szkole Dnia SGH. Był to czas pracowity, ale i niezwykle satysfakcjonujący, pięknie zagospodarowany. Konferencję prowadzili: Maja Walasik, Nikodem Sokołowski oraz Piotr Kubiszewski (wszyscy IIc KLASA AKADEMICKA SGH).

Podczas konferencji nasza młodzież miała okazję wykazać się wszystkimi talentami: organizatorskim, artystycznym, umiejętnością komunikacji intra- i interpersonalnej oraz przedsiębiorczością. Uwagę zwracały piękne dekoracje na hali, przy „słodkiej przystani” – miejscu poczęstunku kawowego, stoisku SGH czy punkcie rejestracji uczestników. Uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH byli w strojach ludowych typowo opoczyńskich, w strojach galowych oraz koszulkach potwierdzających udział w Programie KLASA AKADEMICKA SGH. Poświęcili bardzo dużo czasu na przygotowanie każdego detalu uroczystości. Słów uznania dla utalentowanej młodzieży nie krył gość specjalny z SGH. Z zadania wywiązali się wzorcowo. BRAWO!!!

Często cytowany przez nas Jan Zamoyski pisał „Chcę ja mieć szkołę, co nam obywateli wychowywać będzie”. My byśmy dopowiedzieli dobrych ludzi. Taką jest nasza zacna Alma Mater.

Klasa Akademicka SGH IIC na Dniu Otwartym SHG w Warszawie

10 marca 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH brali udział w Dniu Otwartym zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. By móc pełniej skorzystać z atrakcji przygotowanych na ten czas podzieliliśmy się na dwie grupy, gdyż niektóre wykłady były prowadzone równolegle. O godzinie 10.00 grupa 1 uczestniczyła w spotkaniu z prof. dr hab. Zbigniewem Krysiakiem z Instytutu Finansów Korporacji Inwestycji w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem SGH. Podczas prezentacji uczniowie poznali tematykę związaną z obrotem instrumentami Futures na rynkach światowych w systemie Trading Lab. Grupa 2 z kolei pasjonowała się wykładem „Gospodarka cyfrowa – wyzwania dla edukacji ekonomicznej” prowadzonym przez prof. dr hab. Bohdana Junga z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE w Zakładzie Gospodarki Cyfrowej. Właściwie aż do tego momentu nikt nie zdawał sobie sprawy z funkcjonowania gospodarki zaufania i reputacji, gospodarki współpracy, gospodarki współdzielenia, gospodarki relacji LTV, gospodarki dostępu, gospodarki daru, gospodarki kreatywnej i gospodarki doznań. Prelegent podkreślił ogromne znaczenie hobbistów, którzy jako specjaliści są lepsi od profesjonalistów.

Następnie grupa 1 spotkała się z doradcą zawodowym z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH mgr Andrzejem Krawczykiem. Grupa 2 uczestniczyła w dynamicznym warsztacie „A jak autoprezentacja”. Prowadzący redaktor Czwórki Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz przygotował prawdziwy show. Nie brakło ćwiczeń przepony, postawy bokserskiej w masowaniu twarzy, rozgrzewania żuchwy, ćwiczeń w wymawianiu samogłosek. Młodzież poznała rodzaje planów filmowych, przekonała się jak istotną techniką w pracy dziennikarza jest research. Wprowadzeni zostaliśmy w tajniki pracy kolegium redakcyjnego oraz sposoby manipulacji obrazem.

O godzinie 12.00 wszyscy spotkaliśmy się w Auli Głównej SGH, gdzie moderator dr Piotr Karwowski, rzecznik prasowy SGH wyjaśnił dlaczego SGH to dobry wybór. Słowo wstępu do zebranych wygłosił Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH. Ofertę i zasady rekrutacji przybliżyła przedstawicielka Działu Promocji i Rekrutacji mgr Teresa Długosz. Nowy kierunek „Zarządzanie projektami” omówił dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH. Przedstawicielka Centrum Programów Międzynarodowych mgr inż. Agata Kowalik zaprezentowała współpracę międzynarodową Uczelni. Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła wypowiedź przedstawicielek Samorządu Studentów dotycząca tajników życia studenckiego oraz bogatej działalności organizacji w SGH. Bardzo interesująca była wypowiedź pana Macieja Boruckiego – absolwenta SGH.

O 13.45 wszyscy zgromadzili się w Auli Spadochronowej i wyczekiwali na deszcz balonów, w których ukryte były losy z nagrodami. Szczęście uśmiechnęło się do Angeliki Konewki, która wygrała wspaniały upominek.

Warto nadmienić, że młodzież naszej KLASY AKADEMICKIEJ SGH w koszulkach z nadrukiem o tej treści prezentowała się wspaniale, wzbudzała zainteresowanie obecnych dziennikarzy oraz samych organizatorów. Cenną składową tego spotkania była możliwość rozmowy z przedstawicielami wszystkich działających kół i organizacji studenckich. To prawdziwi pasjonaci, pełni inicjatyw, młodzieńczej fantazji, doskonale znający swoje cele życiowe.

Pełni wrażeń, z bagażem wiedzy wróciliśmy do rodzinnego Opoczna, by realizować swoje życiowe postanowienia. To był dobrze wykorzystany czas.