Menedżerskie webinarium

8 października 2018 roku uczniowie Id KLASY AKADEMICKIEJ SGH uczestniczyli w ambrozyjskim webinarium „Sprawny menedżer – manipulator i hochsztapler, czy człowiek z misją i zasadami?” prowadzonym przez dr Albert Tomaszewski.

Wykładowca zaprezentował zróżnicowane techniki wpływu społecznego stosowane w marketingu, a wśród nich:

 • technikę wzajemności (nazywaną również zasada rewanżu; spotykamy się z nią podczas degustacji, prezentowania darmowych próbek, rozdawania materiałów promocyjnych czy konkursów z nagrodami);
 • technikę społecznego dowodu słuszności (opiera się ona na mechanizmie konformizmu; jednym z jej przejawów jest chociażby liczba polubieni na Facebooku);
 • technikę lubienia i sympatii (chętniej spełniamy prośbę osób, które darzymy sympatią);
 • technikę autorytetu (często jest wykorzystywana w reklamach, w których występują różnego rodzaju specjaliści udzielający porad);
 • technikę niedostępności (np. edycje limitowane, oferty „last minute”);
 • technikę zaangażowania się i konsekwencji (sugeruje, że jeśli zaangażowałem się w coś, to będę kontynuował to działanie);
 • technikę prośby;
 • technikę groźby;
 • technikę maksymalizacji własnego interesu;
 • technikę kontrastu.

Dr Albert Tomaszewski podkreślił, że skuteczny menedżer musi mieć zasady. Przestrzegł przyszłych menedżerów w czterech sformułowaniach:

 • „władza daje korzyści, ale i kosztuje;
 • nie ma władzy bez ludzi;
 • władza może zniszczyć;
 • władza daje wolność, ale może być pułapką”.

Przywołał słowa Lorda Acletona, że „Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie”. Podkreślił, że w pracy menedżera nie da się uciec od technik społecznego wpływu. Trzeba je jednak stosować z inteligencją i wyczuciem.

Pierwsze tegoroczne webinarium okazało się dla młodzieży bardzo interesujące i miejmy nadzieję, że takie będą również kolejne.

Senat i Rektor SGH zaprosili nas

3 października 2018 na zaproszenie Rektora i Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiciele klas akademickich z naszej szkoły z Id i IIIc wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Senatu inaugurującym 113 rok akademicki na tej najlepszej i najstarszej uczelni ekonomicznej w naszym kraju. Wydarzenie było eminentne. W auli spadochronowej uczelni przywitała nas koordynatorka Programu KLASA AKADEMICKA SGH – p. Kamila Skolimowska – Piechowiak, która przeszła z nami na aulę główną. Zajęliśmy wygodne miejsca na drugiej kondygnacji, na wprost sceny głównej. A teraz ad rem.

Po odśpiewaniu hymnu Uczelni oraz Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał Jego Magnificencja Rektor SGH prof. Marek Rocki. Na wstępie przywitał zebranych, wśród których byli przedstawiciele władz – parlamentarzyści, samorządowcy (sekretarz stanu Adam Kwiatkowski, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, poseł Zbigniew Gryglas), partnerzy i przedstawiciele SGH (Wojciech Haase z Banku Millennium, doktorzy honoris causa, kierownictwo Santander Consumer Bank, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Zarządu Polskiej Spółdzielczości, Prezes Fundacji Polskiego Godła, Prezes Stowarzyszenia Polska – Francja, Prezes Fundacji ds. Rozwoju, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Dyrektor Wymiany Akademickiej, dyrektorzy licznych warszawskich muzeum), w tym rektorzy innych uczelni (z Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechniki Warszawskiej i wielu innych znanych college konserwatorium), ambasadorowie (Kazachstanu, Kuby, Armenii) oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących (przedstawiciele misji dyplomatycznej, licznych fundacji).

Po powitaniu wszyscy upamiętnili chwilą ciszy zmarłych w okresie wakacyjnym pracowników lub absolwentów SGH. Następnie będący przy głosie rektor SGH pogratulował studentom pierwszego roku świadomej decyzji, jaką był wybór dobrych studiów. Poinformował zebranych o ważnych dla uczelni wydarzeniach: przyznaniu dwóch istotnych wyróżnień – Polskiej Akademii Akredytacyjnej dla studiów na kierunku finanse i rachunkowość oraz logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrożyły strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Ogłosił także, że jeden z liderów branży technologicznej – firma Samsung – przystąpiła do Klubu Partnerów. Rektor Marek Rocki zarysował też kierunek zmian, związanych z reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki: – „Przygotowani jesteśmy dzięki dobrym decyzjom w latach 90. Wykorzystamy szansę nowego prawa, zachowując dotychczasową strukturę kolegiów”. Zapowiedział też utworzenie jednej szkoły doktorskiej. Kończąc wypowiedź Jego Magnificencja Rektor prof. Marek Rocki zwrócił uwagę, że uczelnia skupia autorytety międzynarodowe. Życzył, by nadchodząca intelektualna przygoda była drogą kształcenia liderów, dała podstawy wszechstronnej edukacji, była przejawem troski o najwyższa jakość. Wszystkim zebranym studentom, w tym przedstawicielom klas akademickich SGH złożył życzenia wytrwałości, pomysłowości, uporu w realizacji.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zawierający słowa uznania dla pozycji SGH, odczytał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski. Wręczył także pracownikom uczelni odznaczenia państwowe. Pogratulował dorobku intelektualnego oraz osiągnięć edukacyjnych.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz swoje wystąpienie kierowała głównie do studentów, podkreślając, że to od nich zależy kształt przyszłej Rzeczypospolitej. Przed studentami bowiem najciekawsze lata rozwoju i zdobywania wiedzy, nie tylko od wykładowców, ale także w toku wzajemnych dyskusji i inspiracji: – „Kroczycie w cieniu Akademosa, a to zobowiązuje do dążenia do prawdy”. Minister Emilewicz doceniła rolę SGH dla rozwoju polskiej gospodarki: – „Dzięki takim uczelniom jak SGH udaje się przyciągnąć do Polski inwestorów zainteresowanych kapitałem ludzkim”. Mówiła także, że bogata tradycja polskiej szkoły ekonomicznej inspiruje do odważnego kształtowania nowoczesnej gospodarki na fali 4. rewolucji przemysłowej.

List wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina przypominający założenia reformy, w tym przekonanie, że wraz ze zmianami systemowmi musi wzrosnąć finansowanie nauki, przeczytał poseł Zbigniew Gryglas. Przekazał także symboliczny czek na kwotę ponad 12 milionów złotych dotacji inwestycyjnych dla SGH w postaci dwuletnich obligacji skarbu państwa. W imieniu Klubu Partnerów nowego roku akademickiego pełnego innowacji życzył Wojciech Haase z Banku Millennium. Zauważył, że ze względu na wyjątkowo szybki postęp techniczny zawody pojawiają się i znikają. Jak będzie wyglądał rynek pracy w ciągu 5-10 lat? Automatyzacja sprawia, że te nowe dopiero trzeba wymyśleć, a to wymaga elastyczności od studentów i uczelni. Przed immatrykulacją prorektor ds. nauki zarządzania prof. Piotr Wachowiak poprosił troje doktorów SGH – dr Mikołaja Szadkowskiego, dr Barbarę Grabiwodę i dr Małgorzatę Korczak – o odebranie z rąk rektora nagród w I edycji konkursu na prace doktorskie.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku, którą poprowadzili wspólnie rektor oraz prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski i prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak. W ich imieniu wyrazy wdzięczności za dołączenie do wspólnoty akademickiej i nadzieje na przyszłość wyrazili przedstawiciele samorządów studenckiego i doktoranckiego: Michał Kulbacki oraz mgr Magdalena Kołton. Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia immatrykulacji absolwentom wręczył prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop. Następnie zabrzmiał jeden z najstarszych utworów religijnych liryki polsko – łacińskiej „Gaude Mater Polonia” (Raduj się Matko Polsko).

Potem odbył się wykład inauguracyjny nt.: „Polityka monetarna Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1936–1939”. Wygłosił go dr Jakub Skiba- Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ilustrując treści licznymi przystępnymi diagramami wykazał korelację między ilością pieniądza w obiegu a tempem produkcji przemysłowej. Prelegent podkreślił ogromną rolę ministra Kwiatkowskiego w utrzymywaniu odpowiedniego kursu złotego w tym, tak naprawdę trudnym czasie.

Po wykładzie inauguracyjnym prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. Hanna Godlewska-Majkowska wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie Żagle Biznesu dla młodych przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska SGH.

Całość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca SGH, który w pięknych strojach z okresu Księstwa Warszawskiego odtańczył poloneza. Następnie rozbrzmiały pieśni patriotyczne, wśród których szczególnie zapadł nam w pamięci utwór „Ej dziewczyno, ej niebogo”. Wzruszająca choreografia towarzyszyła wykonaniu „Walca Cis – moll” Fryderyka Chopina, czy utworu Ludwika Ksawerego Pomiana „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”.

Udział w tej uroczystości dla naszej młodzieży był ogromnym wyróżnieniem, nagrodą za owocną pracę w ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu KLASA AKADEMICKA SGH. Postawa naszej młodzieży podczas tej podniosłej uroczystości była budująca. To generacja mądrych i pragnących wiedzy młodych Opocznian. Oczywiście jak zwykle nasza młodzież swoimi koszulkami z nadrukiem KLASA AKADEMICKA SGH przyciągała uwagę nie tylko reporterów.

 

Kolejna Klasa Akademicka SGH w naszym liceum

4 kwietnia 2018 roku ogłoszono wyniki rekrutacji do Programu KLASA AKADEMICKA SGH na rok szkolny 2018/2019.

Ku naszej ogromnej radości akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej uzyskała ponownie obecna klasa IIc oraz nowoutworzona klasa I. Reasumując od przyszłego roku szkolnego w naszym liceum będą dwie klasy objęte patronatem najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej. Przypomnijmy, że programem objęte są wyróżniające się szkoły ponadgimnazjalne. Cieszymy się, że zostajemy w tym gronie. Na tę decyzję złożyły się bardzo duże osiągnięcia naszych uczniów w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wzorowa aktywność w działaniach i przedsięwzięciach edukacyjno – wychowawczych o różnorodnym charakterze.

Biorąc pod uwagę bieżący rok szkolny – stan na dzień 20 kwietnia 2018 roku – nasi uczniowie udanie wystartowali w 9 olimpiadach przedmiotowych, 2 uczniów zostało laureatami olimpiad przedmiotowych, 1 finalistą, 4 uczniów zdobyło indeksy na wyższe uczelnie (1 na Politechnikę Warszawską, 2 na Akademię Górniczo – Hutniczą, 1 na Politechnikę Łódzką), 43 uczniów już zostało laureatami 16 konkursów, w tym dwóch międzynarodowych; ponadto dwie całe klasy – IIIab i IIc (będąca KLASĄ AKADEMICKĄ SGH) zostały nagrodzone w dwóch różnych konkursach plasując się odpowiednio na I i II miejscu w kraju. A to jeszcze nie cały plon z pracy dydaktyczno – wychowawczej w bieżącym roku szkolnym.

GRATULUJEMY TAKICH WYNIKÓW!

Webinarium „Przywództwo w organizacjach”

17 kwietnia 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH wzięli, po raz drugi w tym roku, udział w webinarium nt.: „Przywództwo w organizacjach”, prowadzonym przez dr hab. Rafała Mrówkę, prof. SGH.

Jak zwykle zajęcia były przemyślane, nacechowane interesującym materiałem. Młodzież dowiedziała się, jak istotna w życiu jest umiejętność podejmowania zdecydowanych działań lub tworzenia idei w określonej grupie. Następnie uczestnicy webinarium poznali najbardziej znanych przywódców na świecie – tych, którzy stwarzali swoim podopiecznym warunki do wdrożenia określonej strategii. Jednym z nich jest Ricardo Semler – Brazylijczyk, dyrektor generalny i większościowy właściciel firmy Semco Partners znanej z radykalnej formy demokracji przemysłowej. Przy jego strategii dochody firmy wzrosły z 4 mln dolarów w 1982 roku do 212 mln dolarów w 2003 roku. Sukces firmy polega na dostosowywaniu się do pracowników. Kolejnym, na którego dr Mrówka zwrócił uwagę jest Jimmy Wales – 52 letni ekonomista, przedsiębiorca, współtwórca serwisów opartych na mechanizmie wiki,  współzałożyciel Wikipedii.

Webinarium znacząco poszerzyło zakres wiedzy ekonomicznej naszej młodzieży.

Godzina dla Ziemi

24 marca 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH włączyli się do akcji ogłoszonej przez Światowy Fundusz Przyrody (WWF) zwanej GODZINĄ DLA ZIEMI. Tegoroczna akcja w Polsce była poświęcona Puszczy Karpackiej, odbyła się pod hasłem „Ratujemy serce Karpat”. Odnosiła się do lasów położonych w najdzikszej części Karpat Wschodnich, leżących na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko – Puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże drapieżniki, jakie można spotkać w Polsce (niedźwiedź, wilk, ryś, żbik).

Jak co roku w akcji udział wzięło 180 państw. O 20.30 na 60 minut w domach uczniów klasy IIc zgasły światła. Był to symboliczny gest solidarności z ideą ochrony przyrody. Może uda nam się ochronić ten jeden z nielicznych lasów w Europie nieposadzonych ludzką ręką.