Bogata oferta książkowa naszej biblioteki

W roku 2017 biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, wraz z nauczycielami j. polskiego, wzięła udział a ogólnopolskim Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Projekty i programy naszej szkoły zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Starostwo  Opoczyńskie  i Kuratorium Oświaty.

W ramach programu przeprowadzono min. wiele konkursów i imprez, np. na plakat promujący czytelnictwo, ilustrację do ulubionej książki czy szkolny konkurs poezji. W wyniku tych działań, naszej szkole przyznano 15000 zł. na zakup nowości wydawniczych. Za tą kwotę zakupiono 560 nowych książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatej oferty książkowej naszej biblioteki powiększonej o 560 tytułów.

Konkurs poezji

img_LiteraturaI LO im. Stefana Żeromskiego
zapraszają serdecznie wszystkich chętnych uczniów
do wzięcia udziału w konkursie poezji.

Głównym jego celem jest promocja talentów literackich.

Warunkiem udziału jest osobiste dostarczenie jednego utworu poetyckiego lub zestawu własnych wierszy, na dowolny temat,
do nauczycieli: Pani Anny Mazur lub Pani Anny Waśkiewicz
w terminie do 20 października 2017 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w przyszłym roku szkolnym.

Szkolny Dzień Matematyki

DM-2017

Wtorek 28 marca 2017 roku będzie w naszej szkole I Szkolnym Dniem Matematyki.

Celem tego projektu jest popularyzacja matematyki, ukazywanie jej praktycznych zastosowań i roli logicznego myślenia w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Do udziału w obchodach Dnia Matematyki zapraszamy uczniów klas I i II.

Obchody Święta Matematyki mają charakter konkursu między klasami.

Pierwszym etapem jest wykonanie przez każdą z klas plakatu matematycznego i prezentacji multimedialnej na wylosowany temat. Termin nadsyłania prac upływa 20 marca 2017 r.

Drugim etapem jest rywalizacja czteroosobowych drużyn reprezentujących klasy w Szkolnym Turnieju Matematycznym, który odbędzie się 28 marca 2017 r o godzinie 9.15 w pracowniach 65 i 66. Dwie najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, a klasy, które reprezentują otrzymują bonusy okolicznościowe.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Nauczyciele matematyki

Ogólnopolski konkurs „Woda źródłem życia”

Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Woda źródłem życia”. Konkurs skierowany był do wszystkich fotografujących, dlatego nie zabrakło w nim osób zajmujących się wykonywaniem zdjęć zawodowo. Tym bardziej cieszy sukces naszych dwóch uczennic z klasy IId: Aleksandry Kmity i Patrycji Twardowskiej, których piękne prace nacechowane artyzmem i wrażliwością zostały nagrodzone udziałem w wystawie pokonkursowej. Prace Oli i Patrycji zawierały tak wiele szczegółów, jak chociażby krople rosy na pajęczym arcydziele. Prezentowały wodę jako delikatny i cenny surowiec, po prostu źródło życia. GRATULUJEMY!