Anita Kowalczyk najlepsza w kraju

Nowy rok szkolny 2018/2019 dopiero co uchylił podwoje, a uczniowie naszej szkoły już zdobywają laury. Anita Kowalczyk uczennica IIIc Klasy Akademickiej SGH zajęła I miejsce w kraju w konkursie Talenty Fotografii. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Talentem. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fotografii na temat „Orzeźwienie w upalny dzień”. Nagrodzona praca tylko potwierdziła, że Anita jest doskonałym fotografem z duszą artysty wrażliwego i spostrzegawczego. W swoich kadrach w autentyczny sposób zatrzymuje uczucia i emocje. Finałowe zdjęcie jest pełne dynamiki i taktu.

Anitko gratulujemy Ci ogromnego talentu, pasji. Życzymy dalej pięknych pogoni za światłem, dostrzegania niewidzialnego i tej prawdziwej głębi uczuć. Jak powiedział Elau „Niewielu potrafi w 1/100 sekundy odszukać raj”. Oby tak dalej GRATULUJEMY.

Piotr Stępień – Wzór Osobowy Godny Naśladowania!

„Każdy powinien swój pług zaprząc do jakiejś gwiazdy” – tymi niezwykle wymownymi słowami pani profesor Marii Grzegorzewskiej rozpoczęła się 15 czerwca 2018 roku, w siedzibie Senatu, uroczystość wręczenia nagród w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Biografię Ucznia – Wzoru Osobowego Godnego Naśladowania.

Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat nad zdarzeniem objęła senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Adresowany był do nauczycieli, których zadanie polegało na opisaniu sylwetek uczniów, postawą i zaangażowaniem, dających przykład „zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra”.

Na podniosłym podsumowaniu konkursu obecni byli: przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr, członek tej komisji senator Łukasz Mikołajczyk, profesor Krystyna Chałas (pomysłodawczyni i główny organizator konkursu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), ksiądz profesor Adam Maj (KUL), dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk (z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym, dyrektor instytucji ds. organizacji pozarządowych) oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciele i uczniowie. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: pani Dyrektor Monika Kluska, Piotr Stępień – uczeń, Państwo Pelagia i Jacek Stępniowie – rodzice Piotra, pani Marzena Papis – autorka biografii Piotra.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł wyczekiwany moment nagrodzenia nauczycieli – autorów biografii oraz uczniów uznanych za wzory osobowe godne naśladowania. Tu warto dodać, że do rozpatrzenia komisja konkursowa zakwalifikowała 187 prac, ale tylko 25 zostało nagrodzonych. W gronie tym znalazła się praca pani Marzeny Papis – nauczycielka geografii, wychowawczyni klasy IIc, która została LAUREATKĄ TEGO KONKURSU,  a opisany w pracy uczeń Piotr Stępień (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) został uznany za WZÓR OSOBOWY GODNY NAŚLADOWANIA. Potwierdzeniem uzyskania przez Piotra tego cennego tytułu była statuetka ze zwycięską Nike. Po odebraniu nagród przez nauczycieli i uczniów nastąpił bardzo wzruszający moment – uczniowie podeszli do swoich nauczycieli z serduszkami wyrażającymi wdzięczność.

W dalszej części spotkania senator Kazimierz Wiatr pięknie powiedział, że młodzi ludzie muszą być mocni swoją postawą, mieć swoje Westerplatte i być dla rówieśników takim Westerplatte. Podziękował nauczycielom za prace napisane z sercem, uduchowione. Podkreślił, że dobro trzeba w sobie pielęgnować.

Wszystkie teksty laureatów konkursu zostały opublikowane w książce „Młodzież jakiej nie znacie – wzory osobowe godne naśladowania” pod redakcją pani profesor Krystyny Chałas. Zaprezentowane w niej wzory osobowe zostały podzielone na cztery kategorie:

  • wzory osobowe aktywności aksjologicznej
  • wzory osobowe aktywności poznawczej
  • wzory osobowe aktywności twórczej
  • wzory osobowe aktywności wielostronnej.

Piotr został wyłoniony w tej najcenniejszej – aktywności aksjologicznej.

Zdaniem księdza profesora Adama Maja, książka prezentuje wspaniałe wzory do naśladowania i piękne sylwetki młodego pokolenia. Podkreślił on jednocześnie pracę na rzecz dzieci i młodzieży wykonaną przez ich nauczycieli i wychowawców.

Profesor Krystyna Chałas stwierdziła: „Nie mam żadnych wątpliwości, że nauczyciele kierują się dobrem dziecka i właściwą hierarchią wartości, przesyłając te prace. Dziecko to skarb największy, a mieć takich synów i córki, jak laureaci konkursu, to ogromne szczęście” – powiedziała.  W tym momencie nie jednemu z obecnych rodziców zakręciła się łza w oku.

Senator Łukasz Mikołajczyk podkreślił, że budujące jest to, iż podsumowanie konkursu kolejny raz odbywa się w Senacie. „Jako wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły z przyjemnością zaangażowałem się w ideę konkursu i jego rozstrzygnięcie. Według mnie, za mało mówimy w polskich szkołach o wzorach do naśladowania. Takie postawy powinny być bardziej promowane w mediach, a także instytucje zajmujące się szeroko pojętą oświatą. W tej książce możemy o nich przeczytać. Okazuje się, że jest wiele wspaniałych dzieci i młodzieży, z których warto jest brać przykład” – dodał.

Następnie wszyscy zebrani udali się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Pierwszą Damą. Wychodząc z Senatu nikt nie odmówił sobie sesji zdjęciowej w najbardziej charakterystycznych punktach tego miejsca.

Punktualnie o godzinie 14.00 Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda przyjęła laureatów konkursu. Dla obecnych było to niecodzienne wydarzenie. Podkreśliła, że „ konkurs jest bardzo potrzebną inicjatywą ponieważ promuje wspaniale postawy, a także zaangażowanie w różne dziedziny życia (…) To Wy, bohaterowie biografii pisanych przez nauczycieli, jesteście wzorami do naśladowania” – kontynuowała zwracając się do młodzieży. Dodała, że choć czasem nauczyciele wydają się bardzo surowi, „to naprawdę Was zauważają i doceniają!”.

Pięciu pedagogów przedstawiło Małżonce Prezydenta swoich uczniów i ich historie, a każda z postaci była unikalna. Wśród nich znaleźli się zwycięzcy olimpiad naukowych, krajowych i światowych konkursów sportowych, społecznicy i wolontariusze.

Prezentująca Piotra pani Marzena Papis między innymi powiedziała: „Pragnę Państwu przedstawić ucznia o harmonijnej osobowości, wzorowego wychowanka, fenomenalnego sportowca młodego pokolenia, wspaniałego syna obecnych wśród nas Państwa Pelagii i Jacka, ale przede wszystkim dobrego człowieka, współczesnego patriotę, z dumą reprezentującego Polskę na ringu zawodów międzynarodowych w kickboxingu”. Tu warto dodać, że Piotr zdobył mistrzostwo Europy Kadetów starszych  w 2015, jest brązowym medalistą Mistrzostw Europy juniorów starszych z 2017, dwukrotnie znalazł się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. 8 krotnie wygrał Mistrzostwa Polski. Z sukcesami sportowymi korespondują osiągnięcia naukowe np.: I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Finale Konkursu Olimpijskiego „Od Aten do Londynu”, Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy dalekich, losy bliskich – życie Polaków w latach 1914-1980”, II miejsce w Konkursie Biznesowym SGH, II miejsce w kraju (z klasą IIc) w Ogólnopolskim Konkursie – Akcji „Razem ratujemy konie. III edycja”. Został absolwentem roku, gdy kończył szkołę podstawowa w 2013 roku, a w 2015 otrzymał nagrodę dla najlepszego sportowca powiatu opoczyńskiego. Dorobek Piotra jest imponujący, czemu dała wyraz nie tylko Małżonka Prezydenta, ale również pozostali laureaci.

Wszystkich zebranych w Pałacu Prezydenckim młodych ludzi połączyła podobna hierarchia wartości, gotowość niesienia pomocy, pełne zaangażowanie w podjęte działania i skromność. To cisi bohaterowie, którzy realizując swoje pasję wkraczają na drogę wielu wyrzeczeń.

Kontynuując spotkanie p. Agata Kornhauser – Duda zaprosiła zebranych na poczęstunek. Nagrodzonym przekazała pamiątkowe prezenty.

Z całego serca GRATULUJEMY Piotrowi, a przede wszystkim jego Rodzicom tak naprawdę niezwykłej nagrody, na którą składa się cała osobowość ich syna.

Bogata oferta książkowa naszej biblioteki

W roku 2017 biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, wraz z nauczycielami j. polskiego, wzięła udział a ogólnopolskim Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Projekty i programy naszej szkoły zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Starostwo  Opoczyńskie  i Kuratorium Oświaty.

W ramach programu przeprowadzono min. wiele konkursów i imprez, np. na plakat promujący czytelnictwo, ilustrację do ulubionej książki czy szkolny konkurs poezji. W wyniku tych działań, naszej szkole przyznano 15000 zł. na zakup nowości wydawniczych. Za tą kwotę zakupiono 560 nowych książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatej oferty książkowej naszej biblioteki powiększonej o 560 tytułów.

Konkurs poezji

img_LiteraturaI LO im. Stefana Żeromskiego
zapraszają serdecznie wszystkich chętnych uczniów
do wzięcia udziału w konkursie poezji.

Głównym jego celem jest promocja talentów literackich.

Warunkiem udziału jest osobiste dostarczenie jednego utworu poetyckiego lub zestawu własnych wierszy, na dowolny temat,
do nauczycieli: Pani Anny Mazur lub Pani Anny Waśkiewicz
w terminie do 20 października 2017 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w przyszłym roku szkolnym.