Matematyka

Jeden z przedmiotów realizowany na poziomie podstawowym i rozszerzonym w naszej szkole 

Nauczyciele uczący matematyki w naszej szkole:
p. Jadwiga Chruszczyk
p. Dorota Szulc
p. Anna Ksyta
p. Anna Mazur
p. Grażyna Mazur

Lekcje matematyki prowadzone są w pracowniach nr 57, 72, 74,  wyposażonych w tablice interaktywne i sprzęt komputerowy.

Korzystamy z podręczników wydawnictwa Nowa Era, które mamy również w wersji elektronicznej. Posiadamy eduromy i multibooki do tych podręczników.

Zapewniamy

 1. Wysoki poziom nauczania
 2. Udział w konkursach
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
  • Wojewódzki Konkurs Matematyczny „W świecie matematyki”
  • „Matematyka – Moja Pasja”
  • Konkurs Matematyczny „Alfik”, „Pangea”.
 3. Udział  w olimpiadzie  matematycznej
 4. Współpracę z uczelniami wyższymi
 5. Przyjazną i serdeczną atmosferę
 6. Udział w multimedialnych lekcjach.

Wykorzystujemy takie metody pracy jak: dyskusja, praca w grupach, projekt, ćwiczenia. Sprzyja to rozwijaniu pamięci i logicznego myślenia, nabyciu umiejętności poprawnego analizowania, wnioskowania i uzasadniania oraz rozwiązywania problemów. Oferujemy kształcenie w podstawowym i rozszerzonym zakresie nauczania matematyki. W ramach tego nauczania uczeń nabywa wiedzę i umiejętności ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego. Każdy uczeń może korzystać z zajęć dodatkowych, które poszerzają zakres stosowania nauczanych treści i wzmacniają przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Absolwenci klas, w których realizowana jest matematyka na poziomie rozszerzonym są na prestiżowych uczelniach w kraju np.: WAT, AGH, SGH, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Warszawska. Najpopularniejsze kierunki to: Robotyka, Telekomunikacja, Mechatronika, Budownictwo, Elektronika, Architektura, Inżynieria, Informatyka, Matematyka Stosowana.

Osiągnięcia:

Kangur Matematyczny- -wyróżnienia:
Aleksandra Tępińska (2011)
Krzysztof Wróblewski (2012)
Bartłomiej Michalski (2012)
Dawid Skibiński (2012)
Jacek Białek (2012)

Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy Indeks AGH”
wyróżnienie: Mateusz Szczotka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny „W świecie matematyki”
Paweł Krakowiak, Adam Skrzypek, Marcin Szczurski (2011)
Przemysław Duda, Alicja Nowak, Dominik Pawlik (2012)
Cezary Szulc, Mateusz Pawlak, Marcin Kuchenbecker, Szymon Chmal (2015)

Wyniki konkursu matematycznego
„Alfik” (2012)
Krzysztof Wróblewski
Jacek Białek
Mateusz Pawlak

„Alfik”(2015)
Konrad Kłusek
Mateusz Ksyta
Konrad Musiał

„Matematyka – Moja Pasja”(2014)
Laureat konkursu -Mateusz Pawlak
Finaliści: Jacek Białek, Łukasz Ramus

„Pangea” (2014, 2015)
Najlepsze wyniki w szkole uzyskali: Łukasz Ramus, Marcin Kuchenbecker.
Do II etapu konkursu zakwalifikowali się: Szymon Wróbel, Weronika Pałyga

Olimpiada matematyczna
Do II etapu zakwalifikowali się: Mateusz Pawlak (2014), Kinga Klemińska (2015)