Rewelacyjne wyniki w Olimpiadzie Geograficznej

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach Olimpiady Geograficznej. To już 47 edycja.
Mimo trudności w prowadzeniu badań terenowych nasi Olimpijczycy świetnie sobie poradzili. Wystartowało pięciu i w takim składzie zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Co więcej prace naszych uczniów aż w dwóch kategoriach tematycznych okazały się najlepsze. Badania oraz prace zostały wykonane pod kierunkiem pani Marzeny Papis.
Z tematem A „Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia
i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym województwie lub powiecie” zmierzyli się Mateusz Miśkiewicz (klasa IF) i Bartosz Sobczyk (IIID KLASA AKADEMICKA SGH). Mateusz swoje badania prowadził na terenie powiatu, wykonał autorskie mapy ilustrujące zachorowalność na wybrane przez Niego choroby w poszczególnych gminach powiatu. Uzyskał 90 pkt, zajmując tym samym I miejsce w całym okręgu łódzkim w tej kategorii tematycznej. Tuż za Mateuszem, na II miejscu uplasował się Bartosz Sobczyk (86 pkt), który analizie poddał obszar województwa łódzkiego.
Temat dotyczący opracowania projektu jednodniowej wycieczki krajoznawczej rowerowej lub pieszej podjęli Aleksandra Zięba
i Maciej Kluska (IIID KLASA AKADEMICKA SGH)
. Ola i Maciek wykonali wartościowe opracowania prezentujące, ale i promujące walory powiatu opoczyńskiego i sąsiadujących z nim terenów. Swoje prace wzbogacili licznymi autorskimi rycinami, mapami mentalnymi, schematami przyczynowo – skutkowymi, macierzami oceny walorów krajobrazu. Ola uzyskała 93 pkt, zaś Maciek 89 pkt i były to jedne z najlepszych prac w tej kategorii tematycznej. Warto dodać, że Ola uzyskała najwyższy wynik wśród startujących z naszej szkoły uczniów, a Maciek był jednym z 10 uczniów w całym okręgu, którym przyznano maksymalną notę za walory dodatkowe pracy.
Zagadnieniem „Fizjograficzna charakterystyka zbiornika wodnego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha)” zajął się
Wiktor Świątkowski (IIID KLASA AKADEMICKA SGH). W swojej pracy skupił się na Zalewie w Opocznie. Korzystając z nowoczesnych technologii przeprowadził liczne badania terenowe, odbył wywiady z lokalnymi wędkarzami, wykonał interesującą dokumentację graficzną. To wszystko zaowocowało zdobyciem przez Wiktoria I miejsca w całym okręgu łódzkim w tej kategorii tematycznej. Nasz uczeń otrzymał 87 pkt.
Już w pierwszy weekend lutego 2021 roku zawody okręgowe. Gratulujemy naszym uczniom i ich najbliższym pasji badawczej i osiągniętych wysokich wyników. Jak powiedział Bernard Baruch „Miliony ludzi widziały spadające jabłka, ale tylko Newton zapytał, dlaczego tak się dzieje”. Nawet w okresie zdalnego nauczania nasza Alma Mater „KUŹNIĄ TALENTÓW”. Powodzenia!!! Mocno trzymamy za Was kciuki.

 

 

Ciemność! Widzę Ciemność! Tajemnice nocy polarnej

30 listopada 2020 roku zainteresowani uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w webinarium EDU ARTIC pt.: „Ciemność! Widzę Ciemność! Tajemnice nocy polarnej”. Prelegentką  spotkania była dr Liliana Schönberger, z wykształcenia biolog. Związana ze Spitsbergenem, na którym przez wiele lat prowadziła badania na alczykach, była członkiem 34 Rocznej Ekspedycji do Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, oraz gdzie pracuje jako przewodnik komercyjnych ekspedycji polarnych. Swój doktorat w temacie ekologii gniazdowania alczyków na Spitsbergenie obroniła na Uniwersytecie Gdańskim w 2016 roku. Od tego czasu pracuje jako:

 • specjalista ornitolog przy ocenach oddziaływania na środowisko,
 • przewodnik i wykładowca w Arktyce i na Antarktydzie, gdzie dzieli się swoją wiedzą i pasją do regionów polarnych.

Podczas niezwykle ciekawego spotkania pani Liliana Schönberger wygłosiła prelekcję o nocy polarnej z perspektywy zwierząt zamieszkujących Arktykę oraz z perspektywy ludzkiej, a dokładnie – własnej. Nie brakło opowieści z okresu, który pani Liliana spędziła w Polskiej Stacji Polarnej, jak i naukowych faktów na temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz w organizmie człowieka spowodowanych nieustającą ciemnością.

Webinarium jest efektem uczestniczenia naszej szkoły w zajęciach Uniwersytetu Polarnego.

11

W poszukiwaniu czystego powietrza na wysokim poziomie. Challenge nr 1

W ramach realizacji pierwszego zadania Projektu Europejskiego „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” zaplanowanego na trwający semestr roku szkolnego 2020/2021,  uczniowie Science Teams naszego liceum przeprowadzili kilka inicjatyw:

 • zapoznali się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna (zarówno opracowaniem tekstowym, jak i mapą);
 • przygotowali reklamy promujące działania zrównoważonego rozwoju w Opocznie;
 • zorganizowali Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, w którym udział wzięli chętni uczniowie;
 • przeprowadzili online kameralne plastyczne warsztaty, w ramach których powstały projekty mody czystego środowiska,
 • nagrali film zapowiadający kulminacyjne wydarzenie.

Głównym jednak działaniem angażującym całą społeczność szkolną i lokalną była wideokonferencja „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”. Odbyła się ona 8 grudnia 2020 roku. Patronat Honorowy nad realizacją projektu PULCHRA w „Żeromskim” sprawują: Łódzki Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Opocznie i Politechnika Warszawska.
W opinii uczestników wydarzenie zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, z bogactwem form i treści. Moderatorkami wydarzenia były Natalia Ksyta i Julia Dąbrowska (obie z klasy IIFg) – liderki projektu PULCHRA w naszej szkole. Za oprawę techniczną odpowiedzialny był Miłosz Polak (IIIC), który jednocześnie razem z Marylą Ambroszczyk (IIc) i Aleksandrą Bińczyk (IIIb) nagrali film obrazujący badania komponentów środowiska na terenie Opoczna.
Konferencja rozpoczęła się przywołaniem znanego utworu muzycznego: „Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami,  daj nam dzisiaj dobry dzień”. Prowadząca konferencję Natalia Ksyta dodała, że przytoczone słowa tekstu piosenki w pełni oddają oczekiwania względem wideokonferencji, jak również założeń europejskiego projektu „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”.
Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska. W imieniu władz lokalnych głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Sobczyk (wicedyrektor naszej szkoły). Centralnym punktem wydarzenia był interesujący wykład „Znaczenie funkcjonalne i przestrzenne parków oraz skwerów we współczesnych miastach”, pana Piotra Kuleszy – interesariusza naszego projektu, architekta krajobrazu, doktora historii sztuki, Adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadzącego badania nad parkami miejskimi w kontekście ich funkcjonalności i zmian przestrzennych.
W dalszej części wideokonferencji odbył się „Pokaz mody czystego środowiska” przygotowany przez Wiktorię Jóźwik, Patrycję Palus, Wiktorię Gutowską (wszystkie z klasy IICg) i Marię Jarząbek (IF). Towarzyszyła mu ciekawa, środowiskowa interpretacja poszczególnych kreacji, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć następujące obrazy/stroje:

 • „W harmonii z przyrodą, by kolejne pokolenia miały, co podziwiać” – obraz stanowiący niejako zapowiedź i przesłanie nakłaniające do działań zrównoważonego rozwoju,
 • Kreację „Szczególnie w chłodne dni przyroda potrzebna Ci”,
 • Suknię kwiatową niczym obłok,
 • „Palmowy raj”,
 • Ekskluzywną sukienkę „Zrozumieć Ziemię”,
 • Kompozycję „ Na ratunek dzikim zwierzętom”,
 • „Powiew jesieni”,
 • „Odrobinę lasu równikowego”

Pokaz mody czystego powietrza zakończyła wytworna suknia „Letnie tchnienie”.
Następnie uczestnikom wideokonferencji zostały zaprezentowane prace nadesłane na Szkolny Konkurs „Wspólnie dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza”, którego celem było wykonanie projektu zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznej Opoczna. Propozycje uczestników miały za zadanie podnieść walory wizualne otoczenia, czyli zamaskować elementy nieestetyczne, jak również dodatkowo wydobyć i podkreślić piękno architektury krajobrazu. Sąd Konkursowy podczas oceniania uwzględniał następujące kryteria: wartość merytoryczną projektu, użyteczność i oryginalność,  zagospodarowanie z uwzględnieniem uwarunkowań miejskich i wymagań klimatyczno – glebowych roślin oraz właściwości, wartość artystyczną projektu i samodzielność wykonania. Niezwykle emocjonujące było ogłoszenie wyników Konkursu, który został przeprowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Sponsorem nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii była Grupa WIS, działająca na terenie miasta. Ogółem na konkurs wpłynęło 25 pięknych prac. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:  Bartłomiej Kwapisz (klasa Ic, kategoria indywidualna) i zespół z klasy IICg w składzie: Wiktoria Gutowska, Aleksandra Stępień, Martyna Chrobak, Wiktoria Jóźwik, Patrycja Palus. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

 1. Kategoria indywidualna:
 • II miejsce Pecyna Izabela I c,
 • III miejsce Pogorzała Amelia II F
 1. Kategoria zbiorowa:
 • II miejsce Kinga Studnicka i Kornelia Studnicka  II Fg
 • III miejsce Mikołaj Zieliński, Joanna Wijata, Agata Makuch, Michał Ksyta, Kinga Borończyk II Cg.

Inicjatywami towarzyszącymi wideokonferencji była akcja „Zasadź to sam”, mająca na celu zwiększenie roślinności w naszym otoczeniu poprzez domowe nasadzenia oraz akcja wirtualnego zazieleniania terenu wokół szkoły, poprzez oddawanie „lajków”.
Na zakończenie konferencji głos ponownie zabrał pan Piotr Kulesza, który był pod wrażeniem zaangażowania młodzieży, podkreślając talent uczestników konkursu do projektowania krajobrazu.
Następnie prowadzące wydarzenie Julia Dąbrowska i Natalia Ksyta wyraziły przekonanie, że takimi działaniami jak dzisiejsze, szkolny Science Teams wpłynie na lepsze jutro naszego Opoczna. Wspólnie z przedstawicielami władz lokalnego środowiska poszuka czystego powietrza poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Podkreślono, że konferencja dobiegła końca, ale przygoda z projektem PULCHRA dalej trwa.
Przedłużenie konferencji stanowił ciekawy wykład popularnonaukowy  „Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii zrównoważonego rozwoju”, który odbył się w formie zdalnej 15.12.2020
o 13:30. Prelegentem była dr hab. Katarzyna Hęc – Wydro
– prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakładu Chemii Środowiska na Wydziale Chemii.
Przed nami dalsze piękne odsłony z herbem poszanowania przyrody. Wkrótce kolejne działania, do których już się przygotowujemy z pomocą naszych interesariuszy.

Wideokonferencja i prezentacja są dostępne pod linkami:
https://youtu.be/UkxdzS55Y_4
https://lozeromskiopoczno-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mpolak1_lozeromski_opoczno_pl/EXWR6IgoYcZOuMJ84nMhIl0Bx71aPrpD1ZAWcqHL0Kx_2Q?e=NGRXBO

 

 

 

Akademia Ciekawej Chemii

 Podobnie jak w poprzednich latach również w roku akademickim 2020/2021  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  będzie kontynuować współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego biorąc czynny udział w zajęciach w ramach Akademii Ciekawej Chemii. Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów chemii, wzbogaconych pokazami eksperymentów. Tradycyjnie, dla najlepszych słuchaczy ACCh przewidywane jest w czerwcu 2021r., zorganizowanie warsztatów eksperymentalnych w zakresie: chemii nieorganicznej, chemii fizycznej i chemii organicznej. Bieżąca sytuacja pandemiczna wymusiła zmianę formuły prowadzonych zajęć. Wykłady będą przeprowadzane online, w tzw. czasie rzeczywistym i będą prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii UŁ. Do udziału w programie z naszej szkoły w tym roku zaproszono 22 uczniów. Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych osób.
Pogorzela Amelia, Kietla Julia, Wójcik Karolina,  Wójcik Nikola, Nowosielska Wiktoria, Kobacka Kinga, Wasilewska Paulina, Zalega Joanna, Wiktorowicz Aleksandra,  Chałubińska Wiktoria, Zielińska Julia, Popińska Anna, Stropa Zuzanna, Krawczyk Daria, Marciniak Michalina, Witoń Faustyna, Kowalczyk Katarzyna ,Łyda Julia, Urazińska Karolina, Sobolewska Martyna, Wlazło Małgorzata, Śpiewak Oliwia.
Inauguracyjne zajęcia obyły się w środę 18 listopada 2020 r. o godz. 16.30. Wykład pod tytułem : „Czy równowaga w przyrodzie i w chemii jest korzystna?” został poprowadzony przez prof. dr hab. Małgorzatę Jóźwiak.
Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadzi badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach.
Na wykładzie przedstawione zostały typy równowag występujących w przyrodzie i chemii. Omówiono również termodynamiczne podstawy równowagi reakcji chemicznych oraz przedyskutowany został problem korzyści lub zagrożeń płynących z ustalenia się stanu równowagi. Tradycyjnie wykład został zakończony pokazem ciekawych eksperymentów chemicznych.
W ubiegłym roku akademickim pandemia uniemożliwiła dokończenie cyklu spotkań przewidzianych na XI  edycję Akademii Ciekawej Chemii wobec tego w tym roku odbyły się zaległe dwa wykłady również online, w tzw. czasie rzeczywistym na platformie „Teams”. Prelegentami byli: dr Kamila Borowczyk oraz prof. dr hab. Jarosław Grobelny.
Pierwszy wykład odbył się  28 października 2020 . Tytuł wykładu to: „Jaki pożytek mamy z nanotechnologii? Nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych”. Podczas wykładu wyjaśnione zostały podstawowe informacje dotyczące nanotechnologii. Przedstawiono przykłady zastosowań osiągnięć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.
Drugi wykład odbył się 4 listopada 2020. Tytuł wykładu: „Tajemnica we włosie zamknięta”. Podczas spotkania dr Kamila Borowczyk odpowiedziała na wiele pytań miedzy innymi :
-Czy włosy to tylko wyznacznik mody i urody?
– Czy włosy mogą stanowić źródło informacji na temat naszego zdrowia, stosowania leków, a nawet środowiska, w którym przebywamy?
Podczas wykładu przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące budowy włosów oraz ich struktury chemicznej. Dodatkowo opisane zostały możliwości zastosowania włosów jako próbki biologicznej w analizie chemicznej.

Z zainteresowaniem czekamy na dalsze wykłady.

                                                                  Młodzież i nauczyciele chemii