Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie I LO!

26 czerwca 2020 przypada dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Niestety nie jest możliwe, aby w zaistniałej sytuacji zorganizować uroczyste zakończenie roku szkolnego. Zależy mi jednak na tym, abyście poczuli, że zaczynacie wakacje. Niezaprzeczalnym dowodem tego jest z pewnością świadectwo „w ręku”. Tego dnia będziecie mieć możliwość krótkiego spotkania się z wychowawcą i odebrania świadectw zgodnie z przedstawionym harmonogramem i zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych (maseczka w szkole, dezynfekcja rąk i zachowanie odstępów).

Przyjście do szkoły w ten dzień nie będzie jednak obowiązkowe.

Nieodebrane świadectwa będziecie mogli odebrać pod koniec sierpnia lub we wrześniu w sekretariacie szkoły.

Życząc Wam spokojnych, beztroskich i udanych wakacji mam nadzieję, że we wrześniu zobaczymy się w szkole.

 

Dyrektor szkoły Monika Kluska

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2020 roku – przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 554/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku 22 osobom. W gronie najlepszych znalazła się również uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego Joanna Zalega (kl. III F),  otrzymując stypendium

Czytaj dalej…

Harmonogram naboru do klas pierwszych

Drogi kandydacie,   przynosząc   dokumenty   PAMIĘTAJ:

  • Przyjdź zdrowy (bez objawów sugerujących chorobę zakaźną); trzymaj się wyznaczonych godzin.
  • Przynieś własny długopis .
  • Czekając na wejście zachowaj odstęp (1,5m), miej zakryte usta i nos.
    Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
  • Obowiązkowo zdezynfekuj ręce przy wejściu na teren szkoły.

 HARMONOGRAM NABORU DO KLAS PIERWSZYCH
na rok szkolny 2020/2021

Od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na rejestrację kandydatów oraz na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły (może  być kopia).

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej można przynosić od 26 czerwca do 10 lipca według harmonogramu:

26.06.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 – sala nr 41 (parter)
29.06.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 – sala nr 41 (parter)
30.06.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 – sala nr 41 (parter)
01.07.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 – sala nr 41 (parter)
02.07.2020 r. – 10.07.2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 – sekretariat szkoły

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty można przynosić od 31 lipca do 4 sierpnia według harmonogramu:
31.07.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 – sala nr 41 (parter)
03.08.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 14.00 – sala nr 41 (parter)
04.08.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 15.00 – sala nr 41 (parter)

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną
 12 sierpnia 2020 r.

Od 13 do 18 sierpnia br.  – Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez  dostarczenie:

  • oryginału świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty,
  • dwóch fotografii podpisanych na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia oraz pełny adres zamieszkania)
  • kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Sekretariat szkoły w godzinach od 9.00 do 15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie  składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.