Steam w „Żeromskim”

STEAM to innowacyjny, zintegrowany, angażujący sposób kształcenia promujący eksperymentalne uczenie się, niestandardowe – twórcze rozwiązywanie problemów, działanie we współpracy. Z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths, jest połączeniem dziedzin takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Bazuje na ciekawości poznawczej uczniów. Zapewnia nabywanie tak dziś pożądanych kompetencji kluczowych, rozwijający inteligencję intra- i interpersonalną, uczący internacjonalizacji, modelowania, podejmowania decyzji. „Steam angażuje potencjał ucznia i wszystkie obszary jego mózgu”. Jest odpowiedzią na wyzwanie, by uczeń uczył się w granicach możliwie najszerszych, sprzyja nabywaniu przez uczniów tzw. kompetencji przyszłości.

Korzyści pracy w metodologii STE(A)M:

  • podtrzymanie naturalnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych przez uczniów,
  • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia,
  • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy,
  • rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów,
  • wprowadzenie nowych form i metod nauczania,
  • rozwijanie kreatywności oraz analitycznego myślenia wśród uczniów,
  • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową,
  • rozwój umiejętności językowych w praktyce.

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii uczniowie naszej szkoły realizowali zagadnienia geograficzne odnoszące się do ochrony środowiska Opoczna i okolic. Szczególnie ciekawe prace powstały przy wykorzystaniu aplikacji Padlet, Canva, PictraMap, SpeakPic, PhotoSpeak, Szyfrator. Liderami opisanych działań byli Miłosz Polak i Kacper Papiernik (IIId KLASA AKADEMICKA SGH), którzy jednocześnie zostali zwycięzcami Konkursu HERE TECHNOLOGIES. Gratulujemy kreatywności i życzymy kolejnych nowatorskich ujęć tradycyjnych zagadnień. Brawo!!!

Poniżej zamieszczamy jedną z prac.

Wiktor Świątkowski z tytułem „Diament Przedsiębiorczości”

Wiktor Świątkowski, uczeń IIId KLASY AKADEMICKIEJ SGH  został laureatem prestiżowego konkursu „Diamenty Przedsiębiorczości” zorganizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Jury nagrodziło tylko 10 uczniów z całej Polski. Laureaci zostali zaproszeni na spotkanie z certyfikowanym doradcą zawodowym/coachem kariery – panią Anną Borowską.

Wiktor wziął udział w dwóch indywidualnych sesjach doradczych, których efektem było stworzenie spersonalizowanej formy dokumentowania pracy. Ponadto Wiktor wypadł rewelacyjnie na teście inteligencji wielorakiej. Przeszedł również specjalistyczne testy osobowości i kwestionariusz CRDZ Profil zainteresowań.

Coach kariery Anna Borowska była pod wrażeniem odpowiedzi ucznia. Złożyła szczere gratulacje Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom za wzorowo prowadzony proces edukacyjno – wychowawczy oraz wspaniałych uczniów.

Wiktor jest jedynym uczniem z naszego powiatu, który uzyskał ten niecodzienny tytuł. Gratulujemy ogromnego sukcesu i dziękujemy za promocję regionu w dziedzinie nauki.

Spektakularne osiągnięcie Adriana Adamusa

To nie sen, to czas pandemii koronawirusa, ale jakże bogaty w sukcesy naszych uczniów. Adrian Adamus uczeń klasy IIId uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO 2020 zdobywając zaszczytne VI miejsce w kraju. Brawo!!! Dwa miesiące wcześniej Adrian został finalistą Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH”.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej OKAWANGO 2020 został zorganizowany przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwo Nowa Era. Przebieg konkursu był bardzo emocjonujący. Po etapie pracy empirycznej do ścisłego finału zakwalifikowano tylko 40 uczniów z całej Polski, w tym aż trzech z naszej szkoły z bardzo dobrymi wynikami: Wiktorię Wijatę (IIIf), Macieja Kluskę (IId KLASA AKADEMICKA SGH) i Adriana Adamusa (IIId). Po tym etapie liderem w Polsce był Adrian Adamus. Kolejne etapy, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zostały przeprowadzone po zakończeniu roku szkolnego i w bardzo zmienionej formie.

Ostatecznie po bardzo trudnym etapie finałowym Adrian uzyskał tytuł laureata II stopnia wygrywając jednocześnie indeks najlepszego wydziału geologicznego w Polsce.

Gratulujemy Adrianowi, Wiktorii i Maciejowi, życząc kolejnych sukcesów i wiele radości oraz pomyślności, by dalej pięknie realizowali swoje marzenia i po prostu byli szczęśliwi.

Matura 2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 167 osób.
Egzamin zdało 90 % zdających.
We wrześniu 7% maturzystów przystąpi do egzaminu poprawkowego, pozostali będą zdawać ponownie.

Przedmiot   Liczba osób z najlepszymi wynikami
100%
Liczba osób
90 % – 99 %
Liczba osób
74 % – 89 %
Liczba osób
Matematyka P 3 20 31
Matematyka R 1 1 1
Język rosyjski P 1
R 1
Język niemiecki P 2
Język niemiecki R 1
Język polski P 6 13
R 3
Język angielski P 8 48 37
R 8 25
Historia R 2
Biologia R 6
Chemia R 3
Język włoski P 1 1
Geografia R 1

P – poziom podstawowy                             R- poziom rozszerzony

GRATULUJEMY  NASZYM  MATURZYSTOM  UZYSKANYCH  WYNIKÓW  MIMO TRUDNYCH WARUNKÓW, W JAKICH PRZYSZŁO IM ZDAWAĆ EGZAMIN MATURALNY.

Harmonogram wydawania świadectw maturalnych

Dnia 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) na hali sportowej będą wydawane świadectwa maturalne oraz dokumenty gimnazjalne według harmonogramu:

III A1     godz.  12:00 – 12:30                                   III D     godz.   14:00 – 14:30

III A2     godz.  12:40  -13:10                                   III F      godz.   14:40 – 15:10

III C       godz.  13:20 –  13:50                                  III E/G  godz.  15:20 – 15:50

Lata ubiegłe godz.  15:50 – 16:10

WAŻNE !!!

PROSZĘ O  STOSOWANIE SIĘ DO WYZNACZONYCH GODZIN JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z OBECNĄ SYTUACJĄ (OBOWIĄZKOWE MASECZKI, DEZYNFEKCJA RĄK, UNIKANIE ZGROMADZEŃ).

UCZNIOWIE WCHODZĄ WEJŚCIEM OD STRONY PARKINGU SZKOLNEGO.