Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

„Nauka jest jak niezmierne morze…
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz.
Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować”.
S.Żeromski

22 czerwca 2018 zakończył się kolejny rok szkolny.

Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest rzeczy kolej i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum powoli, nieubłaganie dobiega końca. . Dla wielu z nas ten rok spędzony w szkole był kolejnym etapem w życiu – etapem ciężkiej pracy, czasami porażek, a czasami sukcesów. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż nie było łatwo. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że świadectwo, które wieńczy zakończenie roku szkolnego, to nie tylko arkusz papieru na którym figurują wypisane oceny i podpisy. To wynik złożonego i długofalowego procesu, który można ująć parafrazując słynne uczniowskie powiedzenie „lepiej wylać dużo potu nad zeszytem, aniżeli potem zbierać dwóje….”.

Po 10 miesiącach nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie uczestniczyli w tym dniu w uroczystej akademii, podczas której  odbierali swoje świadectwa. To  było wspaniałe, niezwykłe piątkowe  spotkanie, w którym wzięli udział nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także rodzice i przedstawiciele władz samorządowych.

Na apelu zostali nagrodzeni wszyscy ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i wyróżnili się wzorowym zachowaniem.

W klasach pierwszych i drugich uczyło się   362  uczniów. Średnia ocen całej szkoły wyniosła:  4,19, a średnia frekwencja:  83,65 %. Wyniki klasyfikacji końcowej jak zwykle są w naszej szkole imponujące! Aż 99 uczniów odebrało świadectwa z wyróżnieniem,  63 uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,00! Na początku uroczystości wyróżniono i nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.


Najlepsi uczniowie w szkole:
I miejsce w szkole:
Gabriel Pawlak (klasa ID) – śr. 5,67
Wiktoria Wijata (klasa IF) – śr. 5,67
Joanna Zalega (klasa IF) – śr. 5,67
II miejsce w szkole:
Agata Grabska (klasa IIF1) – śr. 5,60
Krzysztof Kołodziejczyk (klasa IID)- śr. 5,60
III miejsce w szkole:
Przemysław Sznajder (klasa IC) – śr. 5,56

Dyrektor Szkoły, Pani M. Kluska  wraz z wychowawcami i opiekunami z wielką radością i satysfakcją wręczała uczniom świadectwa z paskiem, dyplomy i  nagrody za osiągnięcia naukowe w licznych konkursach i olimpiadach, za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich. W swoim przemówieniu podkreśliła wspaniałe cechy młodzieży: zdolności, zaangażowanie, pracowitość, wrażliwość i wiele innych zalet, które należy doskonalić. Złożyła także podziękowania rodzicom, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole oraz służyli czasem i zaangażowaniem we wszelkich działaniach i imprezach.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń i życiowych celów. Wszystkim uczniom natomiast życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego odpoczynku. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil. Do zobaczenia we wrześniu.

 

Sztuka i sport

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbywają się w Rosji budzą zainteresowanie nie tylko kibiców sportowych. W ogłoszonym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wykładowców  i Nauczycieli Języka Rosyjskiego konkursie plastycznym „Z piłką przez kontynenty. Mistrzostwa Świata 2018” uczennica naszej szkoły Paulina Słowicka z klasy II c otrzymała wyróżnienie. Spośród 129 nadesłanych prac jury, w składzie którego znajdowali się plastycy, wyłoniło 16 najlepszych. Wśród nich znalazła się praca naszej uczennicy.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Piotr Stępień – Wzór Osobowy Godny Naśladowania!

„Każdy powinien swój pług zaprząc do jakiejś gwiazdy” – tymi niezwykle wymownymi słowami pani profesor Marii Grzegorzewskiej rozpoczęła się 15 czerwca 2018 roku, w siedzibie Senatu, uroczystość wręczenia nagród w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Biografię Ucznia – Wzoru Osobowego Godnego Naśladowania.

Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat nad zdarzeniem objęła senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Adresowany był do nauczycieli, których zadanie polegało na opisaniu sylwetek uczniów, postawą i zaangażowaniem, dających przykład „zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra”.

Na podniosłym podsumowaniu konkursu obecni byli: przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr, członek tej komisji senator Łukasz Mikołajczyk, profesor Krystyna Chałas (pomysłodawczyni i główny organizator konkursu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), ksiądz profesor Adam Maj (KUL), dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk (z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym, dyrektor instytucji ds. organizacji pozarządowych) oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciele i uczniowie. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: pani Dyrektor Monika Kluska, Piotr Stępień – uczeń, Państwo Pelagia i Jacek Stępniowie – rodzice Piotra, pani Marzena Papis – autorka biografii Piotra.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł wyczekiwany moment nagrodzenia nauczycieli – autorów biografii oraz uczniów uznanych za wzory osobowe godne naśladowania. Tu warto dodać, że do rozpatrzenia komisja konkursowa zakwalifikowała 187 prac, ale tylko 25 zostało nagrodzonych. W gronie tym znalazła się praca pani Marzeny Papis – nauczycielka geografii, wychowawczyni klasy IIc, która została LAUREATKĄ TEGO KONKURSU,  a opisany w pracy uczeń Piotr Stępień (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) został uznany za WZÓR OSOBOWY GODNY NAŚLADOWANIA. Potwierdzeniem uzyskania przez Piotra tego cennego tytułu była statuetka ze zwycięską Nike. Po odebraniu nagród przez nauczycieli i uczniów nastąpił bardzo wzruszający moment – uczniowie podeszli do swoich nauczycieli z serduszkami wyrażającymi wdzięczność.

W dalszej części spotkania senator Kazimierz Wiatr pięknie powiedział, że młodzi ludzie muszą być mocni swoją postawą, mieć swoje Westerplatte i być dla rówieśników takim Westerplatte. Podziękował nauczycielom za prace napisane z sercem, uduchowione. Podkreślił, że dobro trzeba w sobie pielęgnować.

Wszystkie teksty laureatów konkursu zostały opublikowane w książce „Młodzież jakiej nie znacie – wzory osobowe godne naśladowania” pod redakcją pani profesor Krystyny Chałas. Zaprezentowane w niej wzory osobowe zostały podzielone na cztery kategorie:

  • wzory osobowe aktywności aksjologicznej
  • wzory osobowe aktywności poznawczej
  • wzory osobowe aktywności twórczej
  • wzory osobowe aktywności wielostronnej.

Piotr został wyłoniony w tej najcenniejszej – aktywności aksjologicznej.

Zdaniem księdza profesora Adama Maja, książka prezentuje wspaniałe wzory do naśladowania i piękne sylwetki młodego pokolenia. Podkreślił on jednocześnie pracę na rzecz dzieci i młodzieży wykonaną przez ich nauczycieli i wychowawców.

Profesor Krystyna Chałas stwierdziła: „Nie mam żadnych wątpliwości, że nauczyciele kierują się dobrem dziecka i właściwą hierarchią wartości, przesyłając te prace. Dziecko to skarb największy, a mieć takich synów i córki, jak laureaci konkursu, to ogromne szczęście” – powiedziała.  W tym momencie nie jednemu z obecnych rodziców zakręciła się łza w oku.

Senator Łukasz Mikołajczyk podkreślił, że budujące jest to, iż podsumowanie konkursu kolejny raz odbywa się w Senacie. „Jako wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły z przyjemnością zaangażowałem się w ideę konkursu i jego rozstrzygnięcie. Według mnie, za mało mówimy w polskich szkołach o wzorach do naśladowania. Takie postawy powinny być bardziej promowane w mediach, a także instytucje zajmujące się szeroko pojętą oświatą. W tej książce możemy o nich przeczytać. Okazuje się, że jest wiele wspaniałych dzieci i młodzieży, z których warto jest brać przykład” – dodał.

Następnie wszyscy zebrani udali się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Pierwszą Damą. Wychodząc z Senatu nikt nie odmówił sobie sesji zdjęciowej w najbardziej charakterystycznych punktach tego miejsca.

Punktualnie o godzinie 14.00 Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda przyjęła laureatów konkursu. Dla obecnych było to niecodzienne wydarzenie. Podkreśliła, że „ konkurs jest bardzo potrzebną inicjatywą ponieważ promuje wspaniale postawy, a także zaangażowanie w różne dziedziny życia (…) To Wy, bohaterowie biografii pisanych przez nauczycieli, jesteście wzorami do naśladowania” – kontynuowała zwracając się do młodzieży. Dodała, że choć czasem nauczyciele wydają się bardzo surowi, „to naprawdę Was zauważają i doceniają!”.

Pięciu pedagogów przedstawiło Małżonce Prezydenta swoich uczniów i ich historie, a każda z postaci była unikalna. Wśród nich znaleźli się zwycięzcy olimpiad naukowych, krajowych i światowych konkursów sportowych, społecznicy i wolontariusze.

Prezentująca Piotra pani Marzena Papis między innymi powiedziała: „Pragnę Państwu przedstawić ucznia o harmonijnej osobowości, wzorowego wychowanka, fenomenalnego sportowca młodego pokolenia, wspaniałego syna obecnych wśród nas Państwa Pelagii i Jacka, ale przede wszystkim dobrego człowieka, współczesnego patriotę, z dumą reprezentującego Polskę na ringu zawodów międzynarodowych w kickboxingu”. Tu warto dodać, że Piotr zdobył mistrzostwo Europy Kadetów starszych  w 2015, jest brązowym medalistą Mistrzostw Europy juniorów starszych z 2017, dwukrotnie znalazł się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. 8 krotnie wygrał Mistrzostwa Polski. Z sukcesami sportowymi korespondują osiągnięcia naukowe np.: I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Finale Konkursu Olimpijskiego „Od Aten do Londynu”, Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy dalekich, losy bliskich – życie Polaków w latach 1914-1980”, II miejsce w Konkursie Biznesowym SGH, II miejsce w kraju (z klasą IIc) w Ogólnopolskim Konkursie – Akcji „Razem ratujemy konie. III edycja”. Został absolwentem roku, gdy kończył szkołę podstawowa w 2013 roku, a w 2015 otrzymał nagrodę dla najlepszego sportowca powiatu opoczyńskiego. Dorobek Piotra jest imponujący, czemu dała wyraz nie tylko Małżonka Prezydenta, ale również pozostali laureaci.

Wszystkich zebranych w Pałacu Prezydenckim młodych ludzi połączyła podobna hierarchia wartości, gotowość niesienia pomocy, pełne zaangażowanie w podjęte działania i skromność. To cisi bohaterowie, którzy realizując swoje pasję wkraczają na drogę wielu wyrzeczeń.

Kontynuując spotkanie p. Agata Kornhauser – Duda zaprosiła zebranych na poczęstunek. Nagrodzonym przekazała pamiątkowe prezenty.

Z całego serca GRATULUJEMY Piotrowi, a przede wszystkim jego Rodzicom tak naprawdę niezwykłej nagrody, na którą składa się cała osobowość ich syna.