Rada Rodziców

Ogłoszenie – Prośba o dokonywanie wpłat na rzecz naszych dzieci

do-rodzicow

Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w roku szkolnym 2017/2018

 1. Śmigiel Andrzej – przewodniczący
 2. Matusiewicz Monika – wiceprzewodnicząca
 3. Paduch Ewa – sekretarz
 4. Cieślikiewicz Katarzyna – skarbnik
 5. Cieluch Edyta – członek prezydium
 6. Ciesielski Michał – członek prezydium
 7. Kaśkiewicz Edyta – członek prezydium
 8. Szczółko Katarzyna – członek prezydium
 9. Kucharski Marcin – członek prezydium

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Rzońca Agnieszka
 2. Gąsiorowski Jacek
 3. Wiktorowicz Dorota