Rada Rodziców

Ogłoszenie – Prośba o dokonywanie wpłat na rzecz naszych dzieci

do-rodzicow

Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w roku szkolnym 2018/2019

 1. Śmigiel Andrzej –  przewodniczący
 2. Matusiewicz Monika –  wiceprzewodnicząca
 3. Kaśkiewicz Edyta – sekretarz
 4. Stępień Pelagia – skarbnik
 5. Chrustowicz Beata – członek prezydium
 6. Sobolewska Renata – członek prezydium
 7. Krajewska Anna –  członek prezydium
 8. Kumur Marek – członek prezydium
 9. Budzyńska Beata – członek prezydium
 10. Stępień Irena – członek prezydium
 11. Białek Agnieszka -członek prezydium

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Kępska Monika
 2. Piekarska Agnieszka
 3. Zych Lidia