Rada Rodziców

Ogłoszenie – Prośba o dokonywanie wpłat na rzecz naszych dzieci

do-rodzicow

Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w roku szkolnym 2019/2020

 1. Stępień Barbara (IA)                          –        przewodniczący
 2. Matusiewicz Monika (IIID)              –        wiceprzewodnicząca
 3. Zdzisława Łukasik (IFg)          –        sekretarz
 4. Zalega Edyta (IF)                     –        skarbnik
 5. Chrustowicz Beata (IID)          –        członek prezydium
 6. Piechna Grzegorz (ICg)            –        członek prezydium
 7. Lach Ewa (IB)                                    –        członek prezydium

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Kucharski Marcin (IIIF)               –        przewodniczący
 2. Kaśkiewicz         Edyta (IIIA1)     –        członek komisji
 3. Łyda Sebastian (IBg)           –        członek komisji

Komitet Studniówkowy 2020

 1. Przewodniczący: Matusiewicz Monika (III D)
 1. Zastępca przewodniczącego: Kucharski Marcin (III F)
 1. Skarbnicy:
  Krajewska Anna (III E/G)
  Smolarska Anna (III E/G)
  Skalski Jarosław (III E/G)
 1. Członkowie:
  Kaśkiewicz Edyta (III A1)
  Kawałek Iwona (III A2)
  Karasińska Iwona (III D)
  Składowska Maria (III D)
  Lach Ewa (III F)