Dzień Absolwenta 2018

 „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełniać,
Tylko ogniem, który należy rozpalić”
(Plutarch)

W piątek, 27  kwietnia 2018 roku pożegnaliśmy się z klasami maturalnymi. Mury naszej szkoły opuściły klasy trzecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego. Szkołę ukończyło 188 uczniów tym świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 69 absolwentów.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, czego wyrazem była obecność wielu znamienitych gości: przedstawiciel Pana Posła Roberta Telusa, Starosta Opoczyński Józef Róg, Wiceburmistrz Anna Zięba.  Otwarcia tej uroczystości dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska, która serdecznie przywitała absolwentów, reprezentantów uczniów klas drugich i pierwszych, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zaproszonych gości. Szczególne słowa uznania skierowała do trzecioklasistów. Złożyła gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, podziękowała za piękną postawę uczniowską, za liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz życzyła osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, umożliwiających kontynuację nauki w wybranych wyższych uczelniach.

Pani Dyrektor wyraziła również nadzieję, że wszyscy absolwenci będą miło wspominać lata nauki w tej szkole, pamiętając o tym,  że  „do szkoły, do wspomnień z jej murów, do jej gwaru i życia, twarzy kolegów  i nauczycieli, do jej ławek i tablic powraca się przez całe życie ,,powraca się pamięcią i rozumem, a przede wszystkim sercem”.

Wzruszającym momentem było niewątpliwie wystąpienie reprezentantów uczniów klas trzecich, którzy w imieniu abiturientów wyrazili słowa wielkiego uznania dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Podziękowali za trud pedagogiczny i przekazaną wiedzę ,dzielenie się swoimi pasjami, motywację, zrozumienie, za życzliwość, wyrozumiałość i serce.

Po oficjalnych przemówieniach  przyszedł czas na nagrody dla najlepszych. To  chwila, na którą co roku wszyscy czekamy ze zniecierpliwieniem. Średnia końcowa uczniów klas trzecich wyniosła 4,37. Wyróżnionych osób ze średnią powyżej 4,75 jest aż 69. Pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej uzyskała klasa  IIIf1 (średnia ocen 5,08), drugie IIIf2 (4,46), a trzecie IIIc (4,38). Najwyższą końcową średnią ocen -5,59 – uzyskał uczeń klasy III f1, Mateusz Ksyta.

Jak przyznała Pani Dyrektor Monika Kluska, bardzo trudno było wytypować najlepszego absolwenta, gdyż uczniów z  wysokimi wynikami w nauce jest naprawdę wielu. Absolwent roku powinien mieć nie tylko wysoką średnią  ocen i wzorową ocenę z zachowania, ale także sukcesy w konkursach i olimpiadach. Na podstawie regulaminu przyznano  w tym roku cztery takie nagrody. Otrzymali je: Agata Stępień z klasy IIIf1, Miłosz Grudziecki z klasy IIIab, Mateusz Ksyta z klasy IIIf1 oraz Weronika Franaszczyk z klasy IIIc.

To oczywiście tylko część długiej listy nagrodzonych uczniów, docenieni zostali wszyscy ci, którzy wyróżnili się w nauce, zachowaniu lub brali aktywny udział w życiu szkoły.

Wszyscy  uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, sukcesy w konkursach i olimpiadach, 100% frekwencję, osiągnięcia sportowe oraz wykazywali się szczególnym zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Dyrekcji, Starosty Opoczyńskiego, sponsorów  i swoich nauczycieli.
Ciepło zabrzmiały również słowa Starosty, Pana Józefa Roga, który wyraził wdzięczność nauczycielom i wychowawcom za trud pedagogiczny oraz pogratulował uczniom tak wysokich wyników w nauce.

Po części oficjalnej – pożegnaniu uczniów przez p. Dyrektor, wręczeniu wyróżnień i nagród dla najlepszych absolwentów szkoły, przyszedł czas na chwile bardziej swobodne, a działo się, działo…

Młodzież klas młodszych pod kierunkiem  Agaty Karbownik i Anety Wijaty  zaprezentowała dla wszystkich obecnych  niezwykle  ciekawy i humorystyczny  program artystyczny. Uczniowie  wzięli  przykład z twórców „Oscarowej Gali” i przyznali „Uczniowskie Oskary,  czyli Żeromy 2018” tym, którzy wyróżnili się różnymi cechami osobowości czy talentami  i którzy z różnych względów okazali się  nieprzeciętni. Nagrody wręczone zostały w kilku   kategoriach: „Mega mózg”, „ Miss roku”, „ Mister roku”, „ Wielki społecznik”, „ Para roku”,  „Artystyczna dusza”, „ Szafiarka i elegant roku”, „Z uśmiechem przez życie”, „Mistrz dobrych manier”, „Lowelas roku”,  „Papużki nierozłączki”.

Program  przygotowali  i  prowadzili uczniowie  klas:  II a i II d.                           Aplauz widowni wzbudził zwłaszcza laureat  kategorii: „Z uśmiechem przez życie” – uczeń klasy III F1- Mateusz Ksyta.

Galę  WRĘCZANIA  NAGRÓD – „Żeromy   2018”  młodzież  uatrakcyjniła   trafnie dobranymi piosenkami, występami tanecznymi oraz skeczami., nawiązującymi do szkolnej rzeczywistości. Były więc rozmowy podsłuchane w bibliotece szkolnej i humor z pamiętnika studenta. Uczniowie klas II  zakończyli  swój występ życzeniami pod adresem starszych kolegów.

Królowały uśmiechy, czasem pojawiały się łzy wzruszenia, a wielu utrwalało te chwile na zdjęciach nie tylko z obowiązku, ale również z potrzeby serca.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich zapisała się w naszej pamięci jako czas podsumowań, ale też wspólnej zabawy i serdeczności.

Teraz już tylko matura…

Bal studniówkowy 2018

Naukowcy zgodni są do tego, że pierwszy bal studniówkowy na terenach Polski odbył się w 1812 roku. Ten bal to sygnał dla uczniów, że właśnie zaczęła się ostatnia faza wchodzenia w dorosłość. To piękne i huczne preludium przed egzaminami maturalnymi, akcentujące potrzebę zabawy przed wytężoną pracą.

27 stycznia  2018 r. o godz. 19.00, w hali sportowej I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, na sto dni przed egzaminem maturalnym, po raz kolejny w ponad 70-letniej tradycji szkoły rozpoczął się bal studniówkowy. W balu uczestniczyło ok. 350 osób.

Sceneria tej uroczystości była w tym roku wyjątkowa, gdyż sala balowa udekorowana w kolorach czerni, purpury i srebra sprawiała, że uczennice czuły się tam, jak wyznawały, „jak królowe”. Oświetlenie tego bogatego i eleganckiego miejsca dodawało atmosfery bajkowości.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła pani dyrektor Monika Kluska, witając najpierw przybyłych uczniów, a potem nauczycieli, pracowników szkoły, wybitnych gości i wzruszonych, uśmiechniętych rodziców. Pani Dyrektor przywołała wiele pozytywnych wspomnień z okresu wspólnej pracy z uczniami, nawiązywania więzi i budowania świata wartości. Padły słowa nadziei i otuchy, że zbliżająca się matura nie jest niczym strasznym i z pewnością przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami wszystkich obecnych na studniówce. Nie zabrakło życzeń udanej, doskonałej zabawy.

W kolejnych wystąpieniach życzenia dla przyszłych maturzystów złożyli poseł na Sejm RP Robert Telus, dla którego wartym odnotowania było przeświadczenie, że uczniowie klas trzecich wybrali najlepszą szkołę z możliwych. Głos zabrali także wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, zastępca burmistrza Anna Zięba oraz przedstawiciele rodziców i komitetu studniówkowego: pani Edyta i Witold Cieluchowie.

Kiedy przyszedł czas na wystąpienie uczniów, podziękowali  oni swoim nauczycielom i wychowawcom za trzyletnią pracę, przekazaną wiedzę, poświęcenie i cierpliwość, a rodzicom za wysiłek i pomoc w przygotowaniu balu. Wdzięczność wyrazili, wręczając piękne bukiety kwiatów.

Po wypowiedzeniu przez panią dyrektor wyczekiwanych słów „Poloneza czas zacząć”, rozbrzmiała klasyczna, nastrojowa muzyka, a grono uczniów zaprezentowało ciekawe i zachwycające choreografie poloneza oraz walca, którego tańczyli również wychowawcy i dyrekcja. Taniec przygotowywany był przez wiele tygodni pod czujnym okiem nauczycielek wychowania fizycznego Edyty Świderskiej i Izabeli Jaciubek.

Zgromadzeni w hali rodzice i goście nie kryli zachwytu, oczarowani wspaniałym spektaklem tanecznym. Oficjalna część uroczystości zbliżała się ku końcowi, a nastrój uczniów był wyjątkowy i radosny, tym bardziej, że zapowiadała się udana zabawa, nie tylko dzięki pracy i mobilizacji rodziców, ale i wspaniałemu zespołowi muzycznemu, a także koncertowej, wzniesionej na hali, pełnej cudownej gry świateł scenie od Studia 107.

 

Święto Patrona Szkoły – uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

We wtorek, 22 listopada 2017,odbyła się jakże ważna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość- świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły połączony ze ślubowaniem klas pierwszych.

W części oficjalnej jako pierwsza zabrała głos pani vice- dyrektor Anna Ksyta.  Bardzo ciepło przywitała przybyłych gości: Starostę Opoczyńskiego p. Józefa Roga, przedstawiciela biura posła na Sejm Roberta Telusa p. Rafała Skoczylasa, dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych p. Małgorzatę Grzesińską oraz wieloletnią dyrektor szkoły p. Annę Caban. Następnie w sposób bardzo szczególny, przypomniała postać Stefana Żeromskiego- patrona naszej szkoły.

„Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie otrzymaliście  piękny wzór do naśladowania, lecz Wasza mądrość, zależy od was samych. Wpatrujcie się w nią każdego dnia, uczcie się trudnej sztuki życia, wzorując się na tych, którzy swoja szlachetnością zasłużyli na miano mędrców”- tymi słowami pani vice- dyrektor zwróciła się w szczególności do uczniów klas pierwszych, którzy w obecności swoich wychowawców, dyrekcji szkoły złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

W części artystycznej wystąpili aktorzy z kółka kabaretowo-teatralnego „Spontan”, którzy zaprezentowali się w przedstawieniu opowiadającym losy nastoletniej dziewczyny walczącej z tradycją. Spektakl, momentami zabawny, pokazał różnice w spostrzeganiu świata ludzi młodego i nico starszego pokolenia.

„Nasz patron Stefan Żeromski był wyjątkowym człowiekiem, nasza szkoła też jest wyjątkowa i Wy, drodzy uczniowie też jesteście wyjątkowi”- czy można usłyszeć coś równie ważnego w dniu ślubowania? Tymi słowami vice- dyrektor szkoły zachęciła, oficjalnie przyjętych pierwszoklasistów, do solidnej pracy, zamiłowania do nauki, uczciwości, a jednocześnie skromności, pomocy koleżeńskiej, a także wrażliwości na problemy inny ludzi.

„Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna. Trzynastego każda droga jest prosta…”

W piątek 13 października odbyło się spotkanie nauczycieli, pracowników szkoły oraz emerytowanych profesorów liceum na uroczystym obiedzie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Posła na Sejm RP pana Roberta Telusa, Starosta Opoczyński Józef Róg, Przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Śmigiel. Przybyli także emerytowani pracownicy szkoły. m.in. wieloletni dyrektor liceum pani Anna Caban.

Część artystyczną przedstawili uczniowie na co dzień działający w Kole Kabaretowo-Teatralnym „Spontan”. Zabrali oni uczestników uroczystości w podróż ku przeszłości i przyszłości. W swoim wystąpieniu opowiedzieli o ciągłości, spójności tego, co było dawniej i tego, co jest dziś. Przypomnieli emerytowanym profesorom szkołę taką, jaką była za ich czasów, ale nie zapomnieli też o tym, co szkołę tworzy współcześnie. A tworzą ją nauczyciele, uczniowie oraz ludzie, którzy od lat są związani z naszą szkołą. Ich obecność podczas dzisiejszej uroczystości i na innych uroczystościach szkolnych jest wyrazem ich ciągłego zaangażowania w życie szkoły. Także podziękowania emerytów jak i nauczycieli wyróżnionych w tym roku nagrodami były wyrazem wdzięczności dla Dyrekcji.

Wystąpienie młodzieży było podziękowaniem dla nauczycieli za ich codzienną, ciężką pracę. Nie zabrakło też życzeń, a śpiewająco życzyła w imieniu wszystkich Aleksandra Kowalczyk z klasy IIIF2 wykonując utwór „Żyj kolorowo” (autor tekstu: Wojciech Młynarski). Pozostaje tylko „już od dziś żyć kolorowo i marzenia najbarwniejsze mieć” czego z całego serca Wszystkim życzymy.

Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili:
Julia Patynowska
Aleksandra Kowalczyk
Marta Łyda
Oliwia Nieć
Emilia Wojtarek
Aleksandra Gajewska
Rafał Kmiecik
Mateusz Ksyta
Mateusz Łukasik

Dziękujemy i dedykujemy Wszystkim Nauczycielom wiersz:)

Kiedy ktoś zapyta czego mnie nauczyłeś
Przecież byłem takim krnąbrnym uczniem
Odpowiem z uśmiechem
Dar uśmiechu utrzymałem
I przekazuję go innym
Ofiarowałeś mi cierpliwość dla własnych niedoskonałości
Ludzkiego geniuszu
Otrzymałem także pewność
Że zwątpienie jest pierwszą oznaką postępu

Wdzięczność ucznia
Nie zapisuje się w szkolnym dzienniku
Wdzięczność nie jest obiektem
Badań pedagogicznych
Wdzięczność ma tysiąc twarzy
I tajemniczy urok
Łobuzerskiej nieprzewidywalności
Do wdzięczności dorasta się latami
Całymi latami
Aby nigdy jej nie nazwać
Bo nie ma definicji
Bo jest bezzwrotna
Bo inna w każdym z nas

Niecodzienne wyróżnienie!

„Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba: pedagoga, nauczyciela, wychowawcy” – stwierdziła premier Beata Szydło podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która  odbyła się 16 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. „Los nauczyciela i ucznia splata się. Wasze sukcesy są też sukcesami waszych nauczycieli i wychowawców”– zwróciła się do uczniów premier Szydło. Podkreśliła, że nauczyciele poświęcają swoje życie zawodowe temu, żeby wychować i wykształcić ludzi, którzy będą potrafili kreatywnie zmieniać Polskę na lepsze.  Najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów.  Nauczycielom zasłużonym dla polskiej szkoły wręczono odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Co więcej, 20 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty.

W tej niezwykle podniosłej uroczystości miała również zaszczyt wziąć udział jedna z naszych nauczycielek p. Ewa Sędkowska, która także znalazła się w gronie nagrodzonych. Trzeba przyznać, iż jest to powód do dumy, gdyż możliwość odebrania medalu z rąk Pani Premier właściwie się nie zdarza…

Po części oficjalnej nagrodzeni zostali podjęci obiadem, a następnie wraz z przewodnikiem mieli okazję zwiedzić Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i np. zasiąść w fotelu samej Pani Premier.  Bez wątpienia wrażenia z tego dnia pozostaną w pamięci na zawsze…

Gratulujemy i cieszymy się bardzo bo sukces naszego nauczyciela jest kolejnym sukcesem „Żeromskiego”!

Dla ciekawych odsyłamy na https://www.youtube.com/watch?v=0DQxklNUB20 i zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć.