VIII edycja Narodowego Czytania

VIII edycja Narodowego Czytania w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Opocznie już za nami. Wydarzenie  miało na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów, zaproszonych gości i zainteresowanych czytelników. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przybliżyli uczestnikom sylwetki autorów nowel oraz zapoznali słuchaczy z treścią dzieł. W ramach akcji Narodowego Czytania w całej Polsce czytano wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie.

Uroczystość poprowadził niezastąpiony Kacper Konecki z klasy III C. Uczniowie czytali: „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Orkę” Władysława Stanisława Reymonta i Stefana Żeromskiego, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”. Są to nowele, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Powstały wczasach odległych, ale nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się dobrem człowieka, solidarnością i patriotyzmem, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

„Katarynkę” Bolesława Prusa przepięknie przeczytali: Aleksandra Zaborowska i Maciej Wilczyński z klasy III F  oraz Kinga Pancer z klasy III EG. Po lekturze przypomnieliśmy sobie utwór  Jerzego Michotka „Gra katarynka”.

Następnie Zuzanna Kobierska i Daria Krzysztofik z klasy III A1 i Zuzanna Smolarska z klasy III EG zachwycająco zaprezentowały „Orkę” Władysława Stanisława Reymonta. Jest taki kraj, nasza polska wieś, nasza Polska o czym ujmująco zaśpiewała nam Wiktoria Stępień z klasy II F prezentując utwór „Taki kraj”(sł. Jan Pietrzak).

Kolejną nowelę-autorstwa patrona I Liceum Ogólnokształcącego Stefana Żeromskiego-  „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” brawurowo przeczytały Marta Mędrecka i Ewa Mądrala z klasy II A. A Julia Białek z klasy II F wzruszająco zaśpiewała „Miejcie nadzieję…”(sł. Adam Asnyk).

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania skłaniała do refleksji. Pamiętajmy o trudnej historii Polski, o literaturze, tekstach, które towarzyszyły naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny, a także szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Tak jak my szukamy teraz, bo każda epoka ma swe własne cele, a my szukamy przecież nowych, nieodkrytych dróg…A o tym zaśpiewała Małgorzata Śpiewak z klasy IIB wykonując utwór „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”(sł. Grzegorz Tomczak).

Dziękujemy za udział w VIII edycji Narodowego Czytania.
Do zobaczenia za rok!

Witaj szkoło!

Początek roku szkolnego to zawsze ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Kończą się wakacje, czas beztroski i słodkiego lenistwa, a zaczyna okres wytężonej, systematycznej pracy. W tym roku ten wyjątkowy dzień przypadł 2 września. Nasza szkoła zaczęła tętnić życiem……..Początek roku szkolnego to czas planowania, ustalania celów, a także w wymiarze osobistym początek samorozwoju. Pamiętajmy szczególnie w tym dniu, aby nigdy się nie poddawać i zawsze dążyć do spełniania marzeń.

Pani Dyrektor Monika Kluska serdecznie przywitała osiem klas pierwszych, klasy drugie, a także jakże ważnych tegorocznych maturzystów. Wszystkim uczniom życzyła wytrwałości i dużo sukcesów dydaktycznych. Tym samym zainaugurowała rok szkolny 2019/2020. Niech mottem nadchodzącego roku szkolnego będą słowa filozofa starożytnej Grecji, Arystotelesa: „Korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie”.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Dnia 19 czerwca 2019 w I LO, podobnie jak w całej Polsce, odbyło się zakończenie roku szkolnego, które tradycyjnie już miało bardzo uroczysty charakter. Tego dnia promocję do klas wyższych otrzymało 350 uczniów, a średnia wyników klasyfikacji całej szkoły wyniosła 4,33.

Swoją obecnością zaszczycili dyrektor biura posła na Sejm RP Roberta Telusa- pan Rafał Skoczylas i wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego- pani Maria Barbara Chomicz. To oni wręczyli również naszym „najlepszym z najlepszych” pamiątkowe albumy i dyplomy. Pan Poseł Robert Telus przekazał również upominek dla ucznia z najlepszymi wynikami.

Warto nadmienić, że w klasyfikacji końcowej w całej szkole I miejsce zajęła klasa I D – klasa Akademicka SGH, II miejsce – klasa IF, a trzecie – I C.

Oprócz wielu dyplomów za wspaniałe wyniki i inne sukcesy 10 kolejnych uczestników wymiany międzynarodowej odebrało zaświadczenia potwierdzające udział w tym istotnym projekcie unijnym ERASMUS+. Tym samym zakończyła się druga edycja projektu.

Pani dyrektor Monika Kluska życzyła wszystkim udanych wakacji. Prosiła, by w wakacyjnym czasie nie zapominać o rozsądku i bezpieczeństwie. Tymi słowami zakończyła uroczystość, a uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na dalszy ciąg spotkań.

Dzień Otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

„Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”
                                                                                                                        ( F. Schiller)

„Szkoła to konieczność, „ŻEROM” to wybór!

       27 maja drzwi naszej szkoły szeroko otworzyły się dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Ponad 650 uczniów uczestniczyło w wielu pokazach przygotowanych właśnie na ten dzień.

Program Dnia Otwartego obejmował prezentację wszystkich kierunków kształcenia oraz dorobku i osiągnięć I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie .

Organizatorzy Dnia Otwartego starali się, aby obfitował on w maksymalne atrakcje, a o te w przypadku pomysłowości nauczycieli i uczniów „Żeroma” nie trudno. Oprócz prezentacji talentów artystycznych  na hali sportowej, czy  możliwości udziału w rozgrywkach szachowych, pod czujnym kierunkiem i okiem nauczycieli, a także uczniów klas starszych, kandydaci, którzy odwiedzili naszą szkołę, udali się do sal lekcyjnych, gdzie prowadzone były dla nich niecodzienne zajęcia, charakterystyczne dla każdego przedmiotu.

A działo się naprawdę bardzo wiele. Był czas na zwiedzanie szkoły i na najciekawszą część – udział w zajęciach otwartych. Uczniowie obserwowali najróżniejsze doświadczenia, rozwiązywali rebusy, obserwowali preparaty, grali  w gry edukacyjne, chętnie angażując się w przygotowane dla nich zadania. Młodzież  gimnazjów i szkół podstawowych mogła przekonać się, jakie korzyści daje nauka języków obcych w naszej szkole: wysokie wyniki matur czy możliwość wymian międzynarodowych i wyjazdów zagranicznych.

Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących funkcjonowania szkoły. Byli pod wrażeniem ogromnej hali gimnastycznej oraz  wyposażenia sal lekcyjnych.  Z zainteresowaniem brali udział w  pokazach, eksperymentach  i quizach przygotowanych przez naszych uczniów, przekonując się, że w naszej szkole nie można się nudzić, a nauka może stać się przyjemnością  Po chwilach pełnych wrażeń  kandydatów wraz z opiekunami  czekał słodki poczęstunek na świetlicy szkolnej.

Dzień Otwarty Szkoły stał się okazją nie tylko do poznania oferty dydaktycznej  I  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ale przede wszystkim pozwolił zaprezentować szkołę  „od wewnątrz”, pokazać – skrótowo oczywiście – pracę  kółek, organizacji szkolnych, ciekawe zajęcia i wybrane  osiągnięcia. Umożliwił  poczuć  klimat szkoły, a także był okazją wysłuchania opinii starszych koleżanek i kolegów, którzy wcześniej wybrali I LO. Opinie uczniów szkoły są bowiem najbardziej wiarygodne. Usłyszeliśmy wiele komplementów pod adresem przygotowanej oferty i organizacji samej imprezy.

Ten dzień miał również duże znaczenie dla nas: spędziliśmy go inaczej niż zwykle. Był potwierdzeniem, że uczniowie i nauczyciele naszej szkoły tworzą przyjazną atmosferę sprzyjającą zarówno nauce jak i rozwojowi wszelkich zainteresowań. Nasza placówka jest bowiem miejscem wyjątkowym. Tu rozwijają się pasje, rodzą bezcenne talenty, pogłębiają zainteresowania  oraz krystalizują poglądy uczniów.

Mamy nadzieję, że  Dzień Otwarty, który skupił  – jak w soczewce – to wszystko, co dzieje się w naszej szkole w  trakcie całego roku szkolnego, jest dowodem na to, iż Nasza Szkoła – Nasze Liceum– to właściwy wybór dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

Zapraszamy od  września do naszej szkolnej rodziny, by przeżyć najwspanialsze lata nauki!

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.  Dziękujemy gimnazjalistom, ósmoklasistom i ich Opiekunom. Do zobaczenia!

Absolwentem być…

„Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło, wte­dy do­piero wszys­tko się zaczy­na
(ksiądz Jan Twardowski)

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie otrzymali dziś świadectwa ukończenia szkoły. Przed nimi już tylko jeden z najważniejszych egzaminów w życiu – matura.

W piątek, 26  kwietnia 2019 roku pożegnaliśmy się z klasami maturalnymi. Mury naszej szkoły opuściły klasy trzecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana  Żeromskiego, które  pożegnaliśmy szczególnie ciepło, bo dla nich to spotkanie było ostatnią uroczystością w naszej szkole.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, czego wyrazem była obecność wielu znamienitych gości oraz przedstawicieli wielu sponsorów. Otwarcia gali dokonała Pani Dyrektor Monika Kluska, która serdecznie przywitała absolwentów, reprezentantów uczniów klas pierwszych i drugich, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zaproszonych gości. Szczególne słowa uznania skierowała do trzecioklasistów. Złożyła gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, podziękowała za piękną postawę uczniowską, za liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz życzyła osiągnięcia jak najlepszych wyników na maturze, umożliwiających kontynuację nauki w wybranych wyższych uczelniach. Pani Dyrektor wyraziła również nadzieję, że wszyscy absolwenci będą miło wspominać lata nauki w tej szkole. Następnie głos  zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali absolwentom wyników i życzyli im powodzenia na egzaminach maturalnych.

Wzruszającym momentem było niewątpliwie wystąpienie reprezentantów uczniów klas trzecich, którzy w imieniu abiturientów wyrazili słowa wielkiego uznania dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich pracowników szkoły. Przedstawiciele klas trzecich złożyli na ręce wychowawców i Dyrekcji bukiety kwiatów, dziękując za opiekę merytoryczną, przekazaną wiedzę, stawiane  wymagania i życzliwość oraz przyjaźń, z jakimi się spotkali w ciągu tych licealnych lat.

Po oficjalnych przemówieniach  przyszedł czas na nagrody dla najlepszych. To  chwila, na którą co roku wszyscy czekamy ze zniecierpliwieniem. Wyróżnionych osób ze średnią powyżej 4,75 było aż 98. Pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej uzyskała klasa  IIIf1, drugie IIIf2g, a trzecie IIIc.. Najwyższą końcową średnią ocen -5,82 – uzyskała uczennica klasy III f1, Agata Grabska.

Jak przyznała Pani Dyrektor Monika Kluska, bardzo trudno było wytypować najlepszego absolwenta, gdyż uczniów z  wysokimi wynikami w nauce jest naprawdę wielu. Absolwent roku powinien mieć nie tylko wysoką średnią  ocen i wzorową ocenę z zachowania, ale także sukcesy w konkursach i olimpiadach. Na podstawie regulaminu tytuł Absolwenta Szkoły otrzymał Piotr Kubiszewski z klasy IIIc, II miejsce zajął Szymon Wasilewski z klasy IIIc, III miejsce zajęła Julia Ścierska z klasy IIIa..

To oczywiście tylko część długiej listy nagrodzonych uczniów, docenieni zostali wszyscy ci, którzy wyróżnili się w nauce, zachowaniu lub brali aktywny udział w życiu szkoły. Był to bardzo przyjemny i wzruszający moment dla tych uczniów, kiedy, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, otrzymywali na forum świadectwa z wyróżnieniem, osobiste gratulacje Dyrekcji i wychowawców oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.

Po części oficjalnej przyszedł czas na chwile bardziej swobodne, a działo się, działo…

Ze względu na wyjątkowe i silne więzi, jakie wytworzyły się między absolwentami a resztą społeczności szkolnej, uczniowie klas drugich oraz chór szkolny postanowili dla nich zorganizować jeszcze jedną niespodziankę. W części artystycznej nastąpiło mianowicie wręczenie tradycyjnych „Żeromów”-  12. nagród specjalnych dla tych, którzy wyróżnili się różnymi cechami osobowości czy talentami  i którzy z różnych względów okazali się  nieprzeciętni. Nagrody wręczone zostały w dziesięciu  kategoriach: „Młody Einstein”, dla wyróżniającego się naukowca, „Artystyczna dusza”, „Z uśmiechem przez życie” dla niezłomnego optymisty, „Pojawia się i znika, czyli Luzak Roku”, „Look, czyli Style” za nienaganny wygląd, „Savoir-vivre” dla mistrza dobrych manier, „Papużki nierozłączki” za przyjaźń ponad wszystko, „ Miss roku” dla najpiękniejszej, „ Mister roku” dla najprzystojniejszego, oraz „ Para roku”, czyli zakochani Ona i On.

Cała gala wręczania nagród – „Żeromy2019” była przeplatana pięknym śpiewem szkolnych artystów, dla niektórych był to już ostatni występ w murach liceum. Następnie uczniowie klas II  zakończyli uroczystość najlepszymi życzeniami pod adresem starszych kolegów.

Trzecioklasiści pamiętajcie: „Każda sekunda naszego życia jest jedną chwilą w dziejach wszechświata. Chwilą, która się nie powtórzy” – Pablo Casals.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich zapisała się w naszej pamięci jako czas podsumowań, ale też wspólnej zabawy i serdeczności. Maturzyści mogą już oficjalnie powiedzieć: meldujemy wykonanie zadania. Chodzi oczywiście o ukończenie liceum, bo przed nimi jeszcze jedno ważne wyzwanie: dobrze napisać maturę. Życzymy powodzenia!