100 tysięcy drzew na 100-lecie województwa łódzkiego

Jak powiedział Arystoteles „Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie”. Podnoszeniu tej świadomości ekologicznej służy wiele inicjatyw. Jedną z nich jest Program „100 tysięcy drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego”, do którego przystąpił powiat opoczyński. To pomysł na zielone płuca w regionie.

Z tego powodu 9 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość plenerowa pod hasłem przewodnim wspomnianego Programu „100 tysięcy drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego”. W wydarzeniu udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Robert Telus, Starosta Powiatu Opoczyńskiego pan Marcin Baranowski, Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego pani Grażyna Wielgus, Przewodnicząca Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury pani Grażyna Wójcik, Dyrektor naszej szkoły pani Monika Kluska, Wicedyrektorzy: pani Anna Ksyta i pan Zbigniew Sobczyk, młodzież naszej szkoły wraz z Opiekunami.

Prowadzący uroczystość Natalia Sygut (IId) i Kacper Konecki (IIIc) już we wprowadzeniu podkreślili, że dla społeczności opoczyńskiej takie inicjatywy jak dzisiejsza są szczególnie ważne, gdyż według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku Opoczno zostało sklasyfikowane jako szóste najbardziej zanieczyszczone miasto Unii Europejskiej. Przypomnieli również inne akacje prowadzone w szkole kształtujące właściwe postawy proekologiczne.

Jednym z tych działań była I Opoczyńska Symulacja Obrad Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, w ramach której uczniowie zorganizowali kampanię uświadamiającą. Wśród działań podjętych w czasie debaty znalazły się: Dzień Sprzątania Biurka, Światowy Dzień Mokradeł, Dzień bez oleju palmowego, Dzień wieloryba, Dzień pingwinów. Każde z tych eko – wydarzeń zostało przez organizatorów zwizualizowane w formie prezentacji, przygotowano plakaty, liczne konkursy z nagrodami. Uczennice wykonały ciekawe eko – gadżety. Nie zabrakło słodkich nagród np. słodyczy bez oleju palmowego.

Szkoła aktywnie uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Rozwoju Zrównoważonego, którego celem było zachęcenie młodzieży do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybierania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu. Kulminacyjnym punktem działań był Europejski Dzień bez Samochodu. Zainteresowani uczniowie  przygotowali się do niego bardzo solidnie. Zrealizowali projekt badający stopień obciążenia dróg na terenie Opoczna i okolic oraz dokonali oceny wykorzystania paliwa w Europejskim Dniu bez Samochodu.

Został również zorganizowany Międzynarodowy Dnia Bez Opakowań Foliowych. Wymowne zdjęcia, szokujące dane na temat zużycia opakowań foliowych oraz ich rażący wpływ na środowisko naturalne w postaci piętrzących się stosów śmieci nie tyko na lądzie, ale także pływające wysypiska śmieci  na oceanach, przez które trzeba przebijać się łodzią co najmniej kilka dni, wywarły ogromny wpływ na uczestników. Prowadzący kampanię przesłali na koniec mocny  komunikat, aby  ratować Ziemię przed niszczycielską siłą opakowań foliowych, a także, aby próbować zmieniać swoje nawyki, gdyż nic nas to nie kosztuje, a może wprowadzić wielką zmianę na lepsze.

Rokrocznie w ramach akcji „Zbieraj z klasą” nasza szkoła uczestniczy w zbiórce zużytych baterii. W roku szkolnym 2018/2019 udało nam się zebrać 300 kg.

Systematycznie organizowana jest debata Światowy Dzień Morza, której celem jest przybliżenie uczniom charakterystyki fizyczno – geograficznej Morza Bałtyckiego, uświadomienie jego roli w przebiegu procesów fizycznych oraz rozwoju gospodarczym kraju. Uczestnicy zajęć uzyskują odpowiedzi na nurtujące ich pytania np.: skąd się bierze woda w Bałtyku, dlaczego jest słona i co sprawia, że jest niebieska. Poznają zwierzęta żyjące w Bałtyku ze szczególnym zwróceniem uwagi na oddziaływanie soli na ich oczy i układ oddechowy. Analizują powiązania Wisły z Bałtykiem, wskazują obszary działalności człowieka odpowiedzialne za zaśmiecanie Bałtyku. Niezwykle cenne jest skłanianie uczestników do refleksji i wskazanie, co możemy zrobić w Opocznie, by nasze morze było czystsze.

Szkoła uczestniczy również w obchodach Światowego Dnia Gleb mającego na celu przybliżenie roli gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i niezbędnego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Z tego powodu została nawiązana współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie. Ponadto klasy uczestniczą w akcji „Godzina dla Ziemi”.

Po przedstawieniu przez prowadzących eko – inicjatyw w naszej szkole głos zabrała pani Dyrektor Monika Kluska podkreślając wymowny wpływ na wychowanie młodzieży wspomnianych działań proekologicznych. Z kolei pan Starosta Marcin Baranowski przybliżył zebranym szczegóły Programu „100 tysięcy drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego”. Poinformował, że na terenie powiatu zostanie posadzonych ok. 2 000 drzew.  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Robert Telus zaznaczył, że nasza szkoła jest kolejną placówką w powiecie, która aktywnie włącza się do udziału w Programie, przytoczył słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II odnoszące się do ochrony przyrody.

Po wystąpieniach nastąpił moment kulminacyjny – symboliczne sadzenie jednego ze 100 – tysięcy drzew na 100 – lecie województwa łódzkiego. Każdy z obecnych dostojnych gości, Dyrekcja naszej Szkoły oraz przedstawiciele młodzieży dołożyli starań, by drzewko odpowiednio się ukorzeniło.

Jak powiedział już w XV wieku genialny Leonardo da Vinci „Choć umysł ludzki czyni różne odkrycia, nigdy nie uczynił wynalazku piękniejszego ani łatwiejszego, ani krótszego od wynalazków przyrody, gdyż w niej wynalazkach niczego nie brak i nie ma nic zbytecznego”. Takie wydarzenia jak dzisiejsze powodują, że bardziej rozumiemy potrzeby przyrody, w tym przyrody opoczyńskiej. Parafrazując bierzemy oddech na ochronę przyrody.