73. rocznica Powstania Warszawskiego – uczcijmy wspólnie pamięć o bohaterach!

1 sierpnia 2017 roku Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz społeczność szkolna wzięli udział w Opoczyńskich Obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Powstaniu Warszawskim, których organizatorem był Powiat Opoczyński. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17 (Godzina „W”) Mszą Świętą w Kolegiacie Świętego Bartłomieja w Opocznie, której przewodniczył ks. dziekan Jan Serszyński. W nabożeństwie uczestniczyli między innymi: Robert Telus – poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, a także kombatanci i mieszkańcy Opoczna. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy przed kolegiatą przez przedstawicieli kombatantów, władz i instytucji państwowych oraz przybyłe delegacje jako symbol pamięci dla poległych, którzy 73 lata temu walczyli za naszą stolicę i za naszą wolność.