„A” jak aktywna Akademicka SGH

Za 18 dni roboczych wakacje, a to oznacza, że jak co roku pora podsumować działania realizowane w ramach jednego z naszych sztandarowych programów. Mowa o Programie KLASA AKADEMICKA SGH.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole działały następujące klasy akademickie SGH: IIICg, IC oraz IIIFg- grupa z rozszerzoną geografią . Patron klas – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – podjął wiele inicjatyw angażujących naszą młodzież, a przede wszystkich wspierał nas w wielu podejmowanych przedsięwzięciach. Webinaria nie kolidowały z lekcjami, część z nich odbyła się w czasie ferii zimowych. Wszyscy są zgodni, że warto było w nich uczestniczyć. Ale wszystko po kolei.
8 listopada 2021 roku klasa IIICg pod kierunkiem pani Marzeny Papis i pani Izabeli Jaciubek gościła na terenie SGH. Nasi uczniowie wzięli udział w niezwykle interesujących warsztatach „Model biznesowy” poprowadzonych przez pana Kamila Fliga. W trakcie trwania warsztatów odbyła się dyskusja panelowa. Następnie uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, w których mieli do wykonania ciekawe zadania. Spisali się wyśmienicie. Najlepsze grupy zostały nagrodzone. Następnie uczniowie zwiedzili uczelnię oraz poznali bogaty księgozbiór, a także zasady korzystania z biblioteki i czytelni uczelnianej. W dalszej części wyprawy wszyscy udali się na Niewidzialną Wystawę, gdzie młodzież poznała świat niewidomych za pomocą interaktywnych ekspozycji w ciemnych salach, po których oprowadzali niewidomi przewodnicy. Była to wyjątkowa podróż w świat całkowitej ciemności, podczas której młodzież mogła sprawdzić, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu… To doświadczenie wielu otworzyło oczy na tych, którzy są obok nas.
20 listopada 2021 roku chętni uczniowie z klasy IIICg i III Fg wzięli udział w wirtualnym i bardzo precyzyjnie zorganizowanym DNIU OTWARTYM SGH. Program spotkania obejmował:

 • 09.00-10.30 warsztaty online pt. Przedsiębiorczość w praktyce- Kamil Flig, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii;
 • 09.30-10.30 warsztaty online pt. Pomówmy o AUTOPREZENTACJI – Kinga Strzelecka, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami;
 • 11.00-11.05 powitanie uczestników – prof. Krzysztof Kozłowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów;
 • 11.05-11.25 zasady rekrutacji na studia I i II stopnia – Teresa Długosz, Dział Rekrutacji;
 • 11.25-11.35 możliwości wyjazdów zagranicznych- Grzegorz Augustyniak, Centrum Współpracy Międzynarodowej;
 • 11.35-11.45 planowanie i rozwój kariery zawodowej – dyrektor Justyna Kozera, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami;
 • 11.45-12.00 życie studenckie – Sebastian Kukier, Samorząd Studentów SGH;
 • 12.00-12.20 wstęp do wykładu pt. Nieracjonalność Brexitu – dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii Międzynarodowej;
 • 12.20-13.00 sesja Q&A – pracownicy Działu Rekrutacji.

Udział w tym wydarzeniu był bardzo ważny, ponieważ pozwolił młodzieży poznać zasady rekrutacji, ale jednocześnie znacząco poszerzyć wiedzę ekonomiczną.
14 stycznia 2022 roku Kadra Pedagogiczna naszej szkoły została zaproszona na szkolenie z aplikacji Microsoft OneNote. Poprowadzili je Pracownicy Centrum Otwartej Edukacji SGH – specjaliści ds. kształcenia online – p. Michał Druś oraz p. Maciej Domalewski. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim Notesowi zajęć w aplikacji OneNote w następującym ujęciu:

 • funkcjonalności Notesu zajęć – tworzenie notesu, uporządkowanie wiedzy;
 • dostępne narzędzia OneNote;
 • wykorzystanie Notesu zajęć w procesie nauczania w bieżącej pracy z uczniami, na potrzeby weryfikacji efektów kształcenia.

22 lutego 2022 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w webinarium pana dr. Kamila Gemry nt. „Finanse osobiste”.
23 lutego 2022 roku nasi uczniowie uczestniczyli w rewelacyjnym wykładzie prof. dr. hab. Jerzego Menkesa, który z perspektywy prawa międzynarodowego omówił agresję Rosji na Ukrainę.
24 lutego 2022 roku uczniowie klas akademickich i chętni uczniowie z innych klas wzięli udział w niecodziennym webinarium dr. Adama Jarosza pt.  „A co Ty możesz zrobić dla swojego miasta? Formy i narzędzia partycypacji społecznej”. Treści te okazały się niezwykle wartościowe przy realizacji zadań Projektu Europejskiego PULCHRA.
3 marca 2022 roku odbyło się kolejne szkolenie z zakresu aplikacji Microsoft OneNote.
25 lutego 2022 roku wysłuchaliśmy wystąpienia dr. Pawła Pońko, który przedstawił referat na temat „Teorie gier – strategiczne podejmowanie decyzji”.
28 lutego mieliśmy webinarium dr Renaty Pajewskiej – Kwaśny „Ryzyko w podejmowaniu decyzji w życiu prywatnym i w biznesie”.
1 marca 2022 roku prof. dr hab. Jerzy Menkes opowiedział nam o prawach człowieka w wymiarze prawno – międzynarodowym.
2 marca 2022 odbyły się trzy webinaria: dr. Adama Jarosza „Zjednoczona w różnorodności. Unia Europejska i jej instytucje”; dr Renaty Pajewskiej – Kwaśny „Świadomość ubezpieczeniowa gospodarstw domowych” i dr Joanny Tabor – Błażewicz „Zarzadzanie czasem i tworzenie planów”.
3 marca 2022 dr Justyna Szumlak – Samolej zajęła się tematyką związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ta sama prelegentka 4 marca miała z naszymi uczniami webinarium pt.  „Modele biznesowe pozytywnego wpływu”.
17 marca 2022 roku Krajowy Koordynator Programu KLASA AKADEMICKA SGH- pani Joanna Kaszewska – wzięła udział w naszej debacie o płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych, zorganizowanej z inicjatywy między innymi uczniów klasy akademickiej SGH wchodzących w skład Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.
24 marca 2022 otrzymaliśmy „Narzędziownik”, czyli kolekcję zasobów i aplikacji w języku ukraińskim. Materiał zawiera też samouczki/kursy podstaw języka ukraińskiego oraz podstaw języka polskiego.
26 marca 2022 roku odbył się wiosenny Dzień Otwarty SGH. Tym razem już stacjonarnie wzięli w nim udział nasi uczniowie na czele z Prezesem Klasy Akademickiej SGH w naszej szkole – Aleksandrą Stępień (IIICg KLASA AKADEMICKA SGH). Wydarzenie obejmowało:

 • zwiedzanie kampusu ze studentami SGH –
  Samorząd Studentów SGH;
 • wykład: Rozwiń z nami kompetencje przyszłości –
  Monika Piątkowska, menedżer placówki Santander Universidades;
 • wykład: Finanse osobiste, czyli o inteligencji finansowej –
  dr Kamil Gemra;
 • wykład: Powiedz mi, z kim handlujesz, a powiem ci, jak głosujesz. Modelowanie wyników głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad rezolucją potępiającą agresję Rosji na Ukrainę –
  dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH;
 • wykład promujący kierunek Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
 • warsztat: Zadbaj o swój rozwój zawodowy od pierwszego dnia na uczelni – Katarzyna Mikusek, McKinsey & Company;
 • wykład: Czy grozi nam kryzys żywnościowy w związku z wojną?-
  dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH;
 • wykład promujący kierunki Międzynarodowe stosunki gospodarcze/ International Economics;
 • warsztat: Ile kosztuje zdrowie – warsztaty z rachunku kosztów w działalności leczniczej- mgr Zuzanna Świerc;
 • wykład promujący kierunek Finanse i rachunkowość.

Ponadto w sercu SGH, Auli Spadochronowej, zaprezentowały się uczelniane jednostki, Samorząd Studencki i studenckie koła naukowe. To był owocny czas. Nam dodatkowo było miło, ponieważ na slajdzie zapowiadającym wydarzenie znalazła się fotografia z uczniami naszej pierwszej klasy akademickiej SGH w szkole.
Inicjatyw było mnóstwo, a to jeszcze nie koniec. Czerwiec zapowiada się bardzo gorąco, bez względu na warunki pogodowe. Wkrótce przed nami trzy kolejne duże wydarzenia, na które zaprosiła nas Szkoła Głowna Handlowa, w tym praktyki biznesowe dla naszych uczniów z klas akademickich.

Nikt nie ma wątpliwości, że dzięki uczestnictwu w Programie KLASA AKADEMICKA SGH uposażamy naszą młodzież w kapitał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania w ekonomicznym społeczeństwie. Tak wychowywana jest generacja mądrych obywateli, którzy są poszukiwani na rynku pracy i którzy na tym rynku są liderami.  Nasza szkoła stwarza uczniom możliwości i co ważniejsze – nasi uczniowie umiejętnie z nich korzystają. Jak zauważył jeden z najbardziej znanych przedsiębiorców okresu rewolucji informatycznej Bill Gates: „Tak rodzi się postęp, a to co robimy to innowacyjność. Być może nie wkracza w nasze życie w blasku i glorii (…), być może rozwija się w pozornej monotonii (…), ale blask olśnienia nie pozostawia złudzeń”.

                                                                                                                     Marzena Papis