A teraz …. I LO to „SREBRNA SZKOŁA 2019”

srebrna szkoła

 ” Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam”.
Albert Einstein

Niniejszym informujemy, iż 10 stycznia w Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Ranking pokazuje polskie szkoły średnie, które – jeśli są dobre – wpajają wartości, otwierają umysły, zapewniają udany start w dorosłe życie i robią to najlepiej.
W pozycję w rankingu wpisane są:  nasze zwycięstwa, punkty maturalne, dobrze zdane egzaminy. Innymi słowy, wspomniany ranking pokazuje szkoły, w których warto się uczyć.

Szanowni Rodzice ! Uczniowie I LO ! Nauczyciele I LO !

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego warto się uczyć,
co pokazuje kolejny raz ranking PERSPEKTYW. Od minionego roku wzmocniliśmy swoją pozycję, na którą ciężko wszyscy pracujemy i zdobyliśmy tytuł
„SREBRNA SZKOŁA 2019”

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie dziękuje za wkład pracy i serdecznie gratuluje
wszystkim Nauczycielom i Uczniom.

Podobno powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy…