Akademia Ciekawej Chemii

Dnia 9 marca 2022 roku odbyło się  szóste w roku akademickim  2021/2022 spotkanie z cyklu  Akademii Ciekawej Chemii.  Tym razem uczniowie wysłuchali wykładu zatytułowanego „Czym to pachnie, czyli kilka słów o chemii zmysłów” wygłoszonego przez dr Aleksandrę Szcześniak, która pracuje w zespole dr hab., prof. UŁ Roberta Zakrzewskiego i jest starszym wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Prelegentka prowadzi wykłady, konwersatoria i laboratoria z chemii organicznej, chemii surowców kosmetycznych i chemii środków zapachowych.
Człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów, a jedne  z najważniejszych  to węch i smak. To dzięki nim człowiek i zwierzęta zdobywają informacje o pożywieniu, poszukują partnerów, zostają ostrzeżeni przed niebezpieczeństwem. Pani dr Aleksandra Szcześniak omówiła na początku swojego wykładu podstawowe zmysły człowieka i ich lokalizację oraz specyfikę odbierania przez nie bodźców. Następnie w bardzo ciekawy a jednocześnie przystępny dla słuchaczy sposób udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest zapach? Dlaczego patrzenie na cukier nie pozwala poznać jego smaku? Jaki jest związek między budową związków chemicznych a ich wpływem na nas i nasze życie?
Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń, które przygotowała   i wykonała studentka Koła Naukowego  Chemii Kosmetycznej. Mogliśmy obejrzeć  4 eksperymenty:

  • Eksperyment 1 – Otrzymywanie olejków eterycznych (olejku                         pomarańczowego) metodą destylacji wodą w aparacie Derynga.
  • Eksperyment 2 – Otrzymanie ekstraktu z mięty pieprzowej przy użyciu aparatu Soxhleta w układzie ciecz- ciało stałe.
  • Eksperyment 3 – Otrzymywanie mydła czekoladowego
  • Eksperyment 4 – Pasta do zębów dla słonia.

Następny wykład prowadzony online na żywo odbędzie się 6 kwietnia  2022 roku.  Poprowadzi go dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ. Planowany temat wystąpienia to: „ Kataliza i katalizatory”. Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej ACCh . Zachęcamy do ich obejrzenia.

  Emila Grochulska i Renata Sijer