Skip to main content

Kolejny wykład Akademii Ciekawej Chemii za nami! Dnia 28 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział już w piątym wykładzie XV edycji Akademii Ciekawej Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie pt.,, Dlaczego liść lotosu jest zawsze czysty a gekon nie spada z drzewa – jak przyroda inspiruje chemików” wprowadziło w tematykę dotyczącą materiałów bioinspirowanych. Prowadzący wykład prof. Grzegorz Celichowski pokazał jak wiele możemy nauczyć się obserwując zarówno skład chemiczny jak i strukturę materiałów, które powstały na drodze milionów lat ewolucji organizmów żywych na kilku wybranych przykładach. Prelegent szczególną uwagę zwrócił na nadzwyczajne działanie kwiatu lotosu. Ponadto przybliżył słuchaczom zjawisko hydrofobowości, efektu lotosu oraz napięcia powierzchniowego. Podczas wykładu prof. Grzegorz Celichowski udowodnił, że praca z materiałami bioinspirowanymi to nie tylko przygoda intelektualna ale również przeżycie estetyczne. Uczniowie z ogromną ciekawością kontynuują przygodę z Akademią Ciekawej Chemii i z pewnością nie mogą się doczekać, aby jeszcze raz zanurzyć się w fascynujący świat chemii.