Akademia Ciekawej Chemii- piaty wykład w roku akademickim 2018/2019

27 lutego 2019r na Wydziale Chemii  Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się już po raz piaty zajęcia z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych chemią. Tym razem uczniowie z klas:  II f i I f wraz nauczycielkami  chemii wysłuchali wykładu zatytułowanego „Enzymy w Chemii”.

Wykładowcą był dr hab. Michał Rachwalski – jest on profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Główne zainteresowania pana profesora to synteza asymetryczna z wykorzystaniem chiralnych ligandów i organokatalizatorów, zastosowanie enzymów w syntezie organicznej, chemia azyrydyn,  oraz wykorzystanie techniki HPLC do rozdziału mieszanin.

Wykładowca wprowadził nas w bardzo ciekawy sposób w niezwykły świat związków chemicznych nazywanych katalizatorami, czyli substancjami, które dodane do układu reagującego nawet w minimalnych ilościach powodują zmianę szybkości reakcji chemicznej.  Jednym z przykładów katalizatorów są biokatalizatory nazywane enzymami. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostali z pojęciem enzymu i podziałem enzymów na poszczególne klasy, oraz typami selektywności wykazywanymi przez enzymy. Przedstawione zostały zalety stosowania enzymów w syntezie chemicznej, oraz wybrane przykłady reakcji chemicznych katalizowanych enzymatycznie (w tym reakcji z zakresu syntezy asymetrycznej). Podczas  wykładu nie brakło również pewnych ciekawostek związanych z enzymami- dowiedzieliśmy się ,że żabie enzymy takie jak   anfinaza i onkonaza mogą stanowić antidotum na białaczkę i nowotwory mózgu.

W drugiej części zajęć nastąpił pokaz ciekawych eksperymentów chemicznych przygotowanych przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Obejrzeliśmy doświadczenia które zatytułowano:

  • Reakcja oscylacyjna Białorusowa- Żabotyńskiego
  • Wybuchająca piana
  • Zdrowe węże
  • Fontanna chlorowodorowa
  • Przesłuchanie misia żelka