Skip to main content

VI wykład Akademii Ciekawej Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbył się 20 marca 2024r.  Uczniowie oraz  nauczyciele chemii i biologii  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  uczestniczyli w wykładzie online pt. „ Ciepło, znane czy nieznane?”. Wykładowcą była pani prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak , która pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej i jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadziła badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach. Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech.

W czasie wykładu mogliśmy zapoznać się ze zjawiskami związanymi z ciepłem. Dowiedzieliśmy się czy jest różnica pomiędzy ciepłem i temperaturą. Zapoznaliśmy się z rodzajami energii oraz procesami wymiany i konwersji energii. Dowiedzieliśmy się  w jaki sposób ciepło jest przenoszone i jakie są skutki tego procesu. Poznaliśmy również jaki wpływ na przebieg przemian fazowych i reakcji chemicznych ma ciepło i temperatura.  Poznaliśmy sposoby przeliczania temperatur , korzystając ze skali Celsjusza, skali Fahrenheita i  skali Kelwina.

Po wykładzie odbyły się  pokazy doświadczeń chemicznych przeprowadzone przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Chemików „ Orbital” UŁ .

Eksperyment 1  . „Barwne płomienie”.

W doświadczeniu zapalano w parowniczkach alkoholowe roztwory chlorków : litu, baru, miedzi(II), strontu, wapnia i sodu.  Obserwacją były różne kolory płomieni.

 Eksperyment 2. „ Samozapłon gliceryny”.

Po zmieszaniu manganianu (VII ) potasu z gliceryną nastąpił samozapłon.

Eksperyment 3. „Zapłon lodem”. 

Do doświadczenia użyto pył cynkowy, azotan (V) baru, chlorek amonu, azotan (V) amonu oraz lód.

 Eksperyment 4. „ Błędne ognie”.

Do doświadczenia użyto stężonego kwasu chlorowodorowego, chlorku miedzi (II) oraz glinu (wykorzystano folię aluminiową).

Kończąc spotkanie prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak złożyła  życzenia świąteczne i zaprosiła na ostatni wykład  w kwietniu.

Poinformowała  również, że w maju odbędzie się  konkurs chemiczny, do którego  mogą przystąpić uczniowie, zgodnie z regulaminem, mający odpowiednią ilość obecności na wykładach.  Przygotowując się do konkursu można zapoznać się z przykładowymi zadaniami  umieszczonymi  na stronie ACCh.

Zapraszamy do obejrzenia slajdów z wykładu oraz zdjęć z opisem doświadczeń  umieszczonych na stronie internetowej ACCh UŁ.

      Emila Grochulska, Renata Sijer., Monika Śpiewak