Szkolenie dla wolontariuszy

„Aby samemu stać się lepszym
nie musisz czekać na lepszy świat”
Phil Brosmans

 

Takie motto przyświeca członkom Szkolnego Koła Wolontariatu Podaruj Siebie, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. 10 listopada 2012r. dziesięciu uczestników wzięło udział  w ośmiogodzinnym szkoleniu pn. „Wolontariat” w ramach projektu „Trzeci sektor-  siłą społeczeństwa obywatelskiego!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zorganizował Instytut Nowych Technologii z Łodzi oraz fundacja Promyk nadziei z Opoczna. Program szkolenia poruszał m.in. ideę i terminologię wolontariatu, integrację i komunikację, prawa i obowiązki, planowanie pracy, praca w zespole oraz motywowanie wolontariuszy. Oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy otrzymali również certyfikaty. Dla najbardziej zaangażowanych członków koła przewidziane są kolejne edycje szkolenia w listopadzie i grudniu.

Główne założenia SKW Podaruj Siebie  to: rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych; pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; pomoc w odnalezieniu własnego miejsca co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości, samorealizacji; rozwijanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka; rozwijanie wiedzy na temat praw człowieka sposobów ich egzekwowania; szerzenie idei współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku szkolnym.

Od września członkowie SKW regularnie uczestniczą w akcji Cała Polska czyta Dzieciom ofiarując swój czas i zaangażowanie dzieciakom z Akademii Przedszkolaka. 26 i 27 października wolontariusze wzięli udział w zbiórce pieniędzy w supermarkecie WOY, wspomagając w ten sposób Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Wolontariat to nie tylko dobrowolna praca na rzecz potrzebujących, to również szansa na zawarcie znajomości i podnoszenie swoich kwalifikacji. Niebawem w ZSO odbędą się warsztaty z tolerancji oraz  szkolenia nt. wolontariatu europejskiego. Szkoła, jako jedna z czterech w województwie łódzkim, została zakwalifikowana do programu największej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka – Amnesty International- „Prawa człowieka: TERAZ! to jest w Twoich rękach”.

Uczniowie Żeromskiego swoją postawą i działaniem pokazują, że los drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego pomocy, nie jest im obojętny.

Dyskoteka otrzęsinowa

27 września br., o godzinie 17.00 rozpoczęła się „Dyskoteka otrzęsinowa”. Jak co roku, uczniowie klas I w trakcie trwania imprezy mieli za zadanie zmaganie się z różnorodnymi konkurencjami przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Były to m. in.: „przysięga pierwszaka” polegająca na przejściu na kolanach na pierwsze piętro; picie mleka na czas 😉 -bez użycia rąk; karmienie jogurtem drugiej osoby z zasłoniętymi oczami; jedzenie jabłka, które zawieszone było na sznurku. Następnie pierwszaki losowali jedną z kopert, w której znajdowały się fragmenty z podręczników, a za zadanie mieli zaśpiewać wylosowany fragment pod wybraną przez siebie melodię. Ostatnie konkurencje polegały na wyławianiu cukierków z misek, które wypełnione były kisielem lub mąką.
Po konkurencjach, którym towarzyszyły ogromne brawa dla odważnych uczniów klas I, powróciliśmy do wspólnej zabawy przy muzyce.
Mamy nadzieję, że pierwszaki nigdy nie zapomną swojej pierwszej dyskoteki w Żeromskim.