,,Niezapomniana lekcja historii”

30 września 2021 r. klasa II F z wychowawcą – panią Renatą Sijer oraz opiekunami – panią wicedyrektor Anną Ksytą i panem
Krzysztofem Czajkowskim uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Uczniowie odwiedzili miejsca pamięci na Cmentarzu Wojskowym-Powązki, gdzie złożyli hołd polskim bohaterom zapalając znicze. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Katyńskie i udział w lekcji historii dotyczącej Zbrodni Katyńskiej.
Muzeum Katyńskie to  wyjątkowe miejsce, którego zadaniem jest przedstawienie Zbrodni Katyńskiej za pomocą „specyficznych” zabytków rzeczowych i licznych dokumentów – w ekspozycji stałej Muzeum. Jako jedyne wśród muzeów krajowych realizuje  program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia i kształtuje postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.
Dzięki takim miejscom pamięć o zbrodni trwa w narodzie, świadcząc  o przeszłości i kształtując świadomość przyszłych pokoleń.

W tym samym czasie  grupa uczniów z klasy III Cg  i klasy  III Fg pod opieką pani dyrektor Anny Pręcikowskiej-Skoczylas i pani Marzeny Papis uczestniczyła gościnnie w inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień nauczyciela

      „W wychowaniu chodzi właśnie o to,
 ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”
   Jan Paweł II

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Szkoły,

              z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Szkoły realizującym i wspierającym proces edukacji.
              Nauczycielom i Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
To dzięki Wam młodzież oswaja otaczający świat, uczy się go zrozumieć  i znajduje w nim swoje miejsce.
             Dziękuję Państwu za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za nieustającą otwartość na odkrywanie uczniowskich pasji, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą szkołę i stanowią o jej wyjątkowości.
          Wszystkim Pracownikom  Szkoły życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami,  z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej.
          W tym szczególnym dniu składam również najserdeczniejsze życzenia emerytowanym Nauczycielom. Życzę  pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku
Anna Pręcikowska – Skoczylas
Dyrektor I LO

 

Akcja „Na dobry początek”

stypendium sw Mikołaja

Po raz kolejny w naszej szkole przeprowadzono akcję zbierania funduszy na rzecz ufundowania stypendiów zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin, przy współpracy z Fundacją Św. Mikołaja. Tym razem kiermasz słodkości zorganizowała i przeprowadziła klasa II AF2 oraz chętni uczniowie klasy II F. Podobnie jak i w poprzednich edycjach, tak i tym razem, młodzież stanęła na wysokości zadania. Zarówno pod względem przygotowań, jak i chęci zapełniania puszek. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem i dlatego bardzo szybko udało się zebrać całkiem sporą sumę, bo ponad 600 zł. Za każdą zebraną złotówkę, fundacja dopłaci drugie tyle. Razem będzie to stanowić znaczną część rocznego stypendium dla jednego wybitnego ucznia naszej szkoły, które wypłacane będzie w miesięcznych ratach już niedługo.

Z tego miejsca, w imieniu przyszłego stypendysty, serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom klasy II AF2 oraz II F, wszystkim uczniom biorącym udział w kiermaszu, jak również Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji i obsługi, którzy równie chętnie do tej zbiórki się włączyli.

                                                                                              Ewa Sędkowska

Gala na Politechnice Warszawskiej

30 września 2021 roku reprezentacja z naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor Anną Pręcikowską – Skoczylas została zaproszona, jako jedna z nielicznych w kraju, na uroczystości centralne 100 – lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Już sam gmach uczelni będący przykładem architektury odwołującej się do stylistyki włoskiego renesansu i baroku zrobił wrażenie. Uroczystość miała szczególny wymiar. Po powitaniu licznie zaproszonych gości, w tym naszej Pani Dyrektor, mieliśmy okazję wysłuchać dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Janusza Walo, prof. Uczelni, który zapoznał zebranych z historią wydziału, a jednocześnie podkreślił istotną rolę współpracy ze szkołami. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby. Następnie przyznano nagrody JM Rektora PW, odznaki honorowe Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Po czym głos zabrali zaproszeni na uroczystość przedstawiciele wyższych uczelni reprezentujących wydziały geodezyjno – kartograficzne oraz Partnerzy Strategiczni i Partnerzy Platynowi. Szczególnie w pamięci zapadło nam przemówienie przedstawicielki Systemów Informacji Geograficznej (Esri Polska), według której „sukces jest iloczynem pragnienia i wiedzy, a wiedza to córka nauki i doświadczenia”.
Z racji 100 – lecia wydziału przyznano  złote dyplomy. Tradycyjnie niezwykle podniosłym momentem była Immatrykulacja. Nie zabrakło wystąpienia Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz nagród i wyróżnień Dziekana dla studentów. W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego pt. „Geodezja 4.0 – szanse i wyzwania” wygłoszonego przez dr. inż. Pawła Michalaka. Główną część uroczystości zakończyła studencka pieśń hymniczna Gaudeamus. Niemniej uroczysty charakter miał bankiet, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy wydarzenia. Mieliśmy możliwość spotkania się z naszymi interesariuszami Projektu Europejskiego PULCHRA. Do Opoczna wracaliśmy w poczuciu uczestniczenia w ważnym przedsięwzięciu. Dla uczniów naszej szkoły było to piękne doświadczenie zrównoważonego, inkluzywnego i intelektualnego działania, spotkanie z pasją dającą satysfakcję.

Minikongres Młodych Matematyków Polskich

24 września 2021 roku w godzinach 9.00-14.00 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wersji online w Minikongresie Młodych Matematyków Polskich. Organizatorami tego jednodniowego wydarzenia, skierowanego do uczniów zainteresowanych matematyką, były: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Program Minikongresu był bardzo ciekawy. Nasi uczniowie uczestniczyli w następujących wykładach:

  • „Turystyka górska i matematyka: twierdzenie o górskiej przełęczy”, który prowadził prof. dr hab. Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
  • „Dzielenie z resztą i ułamki okresowe” — prof. dr hab. Władysław Wilczyński (Uniwersytet Łódzki)
  • „Ubezpieczenia a dyskryminacja” – prof. dr hab. Lesław Gajek (Politechnika Łódzka)
  • „Geometria dźwięku” – dr hab. Antoni Pierzchalski (Uniwersytet Łódzki)

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i zapraszamy na kolejny, 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich, we wrześniu 2022 roku.

Nauczyciele matematyki