Ostatnie pożegnanie p. Dyrektor Anny Caban

                                                            anna caban_żałoba                                             W  październikowy dzień 26.10.2022 r. społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie towarzyszyła w ostatniej drodze zmarłej p. Annie Caban – wieloletniemu dyrektorowi i nauczycielowi matematyki w naszym liceum. Podczas mszy świętej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, nad urną zmarłej pochylały się sztandary, w tym Sztandar naszej szkoły. Licznie zgromadzona młodzież pożegnała – z należnymi honorami – człowieka o niezwykłej osobowości, wspaniałego nauczyciela, wychowawcę i przyjaciela szkoły.
Słowa podziękowania i pożegnania wygłosiła obecna pani Dyrektor Anna Pręcikowska – Skoczylas.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. świeczka
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” Czytaj dalej „Ostatnie pożegnanie p. Dyrektor Anny Caban”

Ostatnie pożegnanie

wstega

Informujemy, że Msza Święta pogrzebowa w intencji Ś.P. pani dyrektor Anny Caban zostanie odprawiona w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, dnia 26.10.2022r. (środa) o godz. 13.30, po której Ś.P.  Zmarła zostanie odprowadzona na cmentarz przy ul. Granicznej.

Kochani uczniowie…, drodzy absolwenci…

              Z    wielkim      żalem      zawiadamiamyFUDALEJ
o zakończeniu ziemskiej wędrówki
Pana Profesora Stefana Fudaleja zasłużonego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodych opocznian.

Stefan Fudalej urodził się w Krakowie w 1928 r. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił w szeregi krakowskiej Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Szczerbiec”. Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Filologii Klasycznej. Po przeprowadzce do Opoczna na stałe związał się z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Tu był nauczycielem wielu przedmiotów, bo – obok znajomości tego, co wyniósł z kierunku studiów – posiadał niezwykle szerokie wykształcenie. Przez blisko 40 lat uczył tutaj języka łacińskiego, wychowania technicznego, historii starożytnej, wychowania fizycznego, logiki, a także matematyki. Jego aktywność zawodowa nie ograniczała się jednak tylko do działalności edukacyjnej. W 1983 r. stworzył w naszej szkole Izbę Tradycji, gromadząc w niej pamiątki związane z historią szkoły. Jest również autorem słów i melodii hymnu szkoły.

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 15 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, po czym nastąpi ceremonia pożegnalna na cmentarzu przy ulicy Rolnej.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

 

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego

sowa

W dniu 20 maja br. zespół nauczycieli matematyki podsumował wyniki dwóch etapów Szkolnego Konkursu Matematycznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań matematycznych, kreatywności w myśleniu oraz stworzenia warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • Kategoria I – klasy pierwsze – udział wzięło 24 uczniów
  • Kategoria II – klasy drugie po szkole podstawowej – udział wzięło 12 uczniów
  • Kategoria III – klasy drugie po gimnazjum – udział wzięło 22 uczniów

17 uczestników konkursu przeszło do etapu drugiego, który odbył się stacjonarnie 27 kwietnia 2021 r. Wśród tych uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują Ci, którzy uzyskali największą możliwą ilość punktów w poszczególnych kategoriach. Są to:

Jędrzej Grabowski – kl. I F

Paweł Adamczyk – kl. II C

Natalia Ksyta – kl. II Fg

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w drugim etapie uzyskują cząstkową ocenę celującą z matematyki oraz dyplom. Na najlepszych matematyków czeka również mały upominek na zakończenie roku szkolnego.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają ocenę cząstkową bardzo dobrą. Informację o ilości uzyskanych punktów uczestnicy mogą otrzymać bezpośrednio u swojego nauczyciela matematyki.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy pomysłowości oraz wytrwałości w pracy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół nauczycieli matematyki

Mamy laureata XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

W tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” nasza uczennica, tegoroczna maturzystka,

ALEKSANDRA KSYTA,

została laureatem w dziedzinie matematyki i uzyskała indeks na wszystkie kierunki  AGH w Krakowie.

Laureatami Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostały te osoby, które uzyskały minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych, który odbył się 25 kwietnia 2021 roku w Krakowie.

obraz_2021-05-11_191622

Olimpiada AGH to przedsięwzięcie z dużym rozmachem, o zasięgu ogólnopolskim.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.
Udział w zawodach, różni się od matury, uczniowie nie dostają karty wzorów i stałych, to konkurs dla prawdziwych gladiatorów wiedzy i ludzi z charakterem. Pewność rozwiązań i każdy sukces, awans do etapu okręgowego, awans do finału lub uzyskanie tytułu laureata jest okupione setkami rozwiązanych zadań. Dlatego też Oli należy się uznanie za wytrwałość i ogromną pracę.

Gratulujemy,

dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów!

Matematyczny sukces naszych uczniów

Swoją przygodę z XIV Ogólnopolską Olimpiadą „O Diamentowy Indeks AGH” Aleksandra Ksyta, Mateusz Zalega i Wiktor Świątkowski (uczniowie Klasy Akademickiej SGH – IIID) rozpoczęli w połowie września 2020 roku, kiedy to pojawiły się zadania pierwszego etapu i rozpoczęła się rejestracja uczestników konkursu. Wszyscy uzyskali wysokie wyniki i zakwalifikowali się do II etapu, który odbył się 7 marca 2021 roku.

diament

1 kwietnia poznaliśmy wyniki. W tym roku uczniowie z naszej szkoły, jako jedyni w całym powiecie opoczyńskim, byli bezkonkurencyjni. Z wielką radością i ogromną satysfakcją informujemy, że

Aleksandra Ksyta i Mateusz Zalega (IIID KLASA AKADEMICKA SGH)

zakwalifikowali się do III etapu, który odbędzie się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nasi finaliści świetnie poradzili sobie z rozwiązaniem wszystkich zadań bez pomocy kalkulatora i tablic matematycznych, a zadania nie były łatwe. Zakres materiału obejmuje bowiem nie tylko rozszerzony program z matematyki dla szkoły średniej, ale zawiera również elementy dodatkowe takie jak np. funkcje trygonometryczne argumentu rzeczywistego, zasada indukcji matematycznejczy też Schemat Bernoulliego. Zatem przygotowanie się do takiej olimpiady to nie lada wyczyn. Trzeba wykonać tysiące zadań i przeanalizować setki problemów matematycznych. Należy podkreślić również fakt, iż obecna sytuacja nie zawsze pozwalała na bezpośredni kontakt z nauczycielem. Niejednokrotnie uczniom musiały wystarczyć konsultacje zdalne. Jednak zawsze mogli liczyć na pomoc nauczycieli. Niemniej jednak poradzili sobie świetnie i tym bardziej zasługuje to na uznanie i pochwałę.

Ogólnopolska „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnego świata, czyli wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym.

Laureaci olimpiady stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH będą zwolnieni z postępowania kwalfikacyjnego uzyskując maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego.

Jesteśmy z Was dumni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w finale!