Barwny Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Żeromskim

W dniach 19 – 23 września 2022 roku w naszej szkole został zorganizowany Barwny Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. W myśl Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W Polsce zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów Konstytucji RP.

W czasie naszych obchodów każdy dzień tygodnia poświęcony był innym żywiołom, którym przyporządkowaliśmy konkretne barwy. Poniedziałek – 19 września –  był dniem żółtym, a to za sprawą odnawialnych źródeł energii. Uczniowie wybranych klas tworzyli mapę OZE, z której wynika, że wśród alternatywnych źródeł energii w regionie dominuje energia słoneczna, a najwięcej odnawialnych źródeł możemy spotkać w centralnej i wschodniej części powiatu opoczyńskiego. Podnoszeniu naszej świadomości sprzyjało poznanie wad i zalet odnawialnych źródeł energii w regionie.
Kontemplacje wodne były tematem przewodnim we wtorek 20 września. Wówczas został zorganizowany quiz przyrodniczy o wodzie. Wzięło w nim udział 79 uczniów z naszej szkoły. Z wielką przyjemnością informujemy, że laureatami w tym szkolnym konkursie zostali: Franciszek Zięba IIA, Maciej Łukasik IIIC i Jakub Kmita IB. Wszyscy nagrodzeni uzyskali maksymalną liczbę punktów, a o ostatecznej kolejności zadecydował czas rozwiązania testu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom świetnej znajomości Błękitnego Włodarza Ziemi.
21 września – w dzień zielony, wyruszyliśmy na ratunek florze i faunie naszego regionu. Uczniowie tworzyli księgi chronionych roślin i zwierząt znajdujących w okolicy. Była to okazja nie tylko do poznania ginących gatunków flory i fauny, ale również wykazania się talentem artystyczno – literackim. W ten sposób powstała piękna publikacja licząca aż 89 stron.
22 września to dzień czerwony – włączyliśmy się w Światowe Obchody Dnia bez Samochodu. W czasie długiej przerwy odbył się EKOALERT. Wystąpienie naszych Światowych Młodzieżowych Liderów Ochrony Środowiska – Mai Świderskiej i Macieja Goryczy (IIIF) wzbogacił piękny śpiew Julii Jaciubek (IIIF) w wykonaniu której usłyszeliśmy Kolorowy wiatr. Uroczystość uświetnili przedstawiciele Studia 107 pod kierunkiem p. Jacka Plucińskiego.
23 września był dniem białym poświęconym ochronie atmosfery. Odbył się uroczysty bieg sztafetowy po czyste powietrze, przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. Edytę Świderską, p. Izabelę Jaciubek, p. Monikę Bernacką, p. Zbigniewa Sobczyka, p. Roberta Bodasińskiego. Na starcie pojawili się przedstawiciele każdej klasy, wspaniali sportowcy, którym dobro planety leży na sercu:

 • 4A- Jan Sówka
 • 4B- Bartłomiej Reguła
 • 4C- Mikołaj Gancarz
 • 4F- Klaudia Baran
 • 3AF2- Faustyna Kowalska
 • 3B- Kacper Marańda, Aleksandra Grzywacz
 • 3C- Jakub Piekarz
 • 3F- Oliwia Ziółkowska
 • 2A- Kinga Kobylarczyk
 • 2C- Wiktoria Jasińska
 • 2F- Piotr Zawada
 • 2B- Bartosz Baran
 • 2G- Maja Pawlak
 • 1A- Olaf Bińczyk
 • 1B- Amelia Stęplewska
 • 1CD- Maria Sopieja
 • 1G1- Mateusz Piekielnik
 • 1F- Jan Sobczyk
 • 1G2- Adam Gąsiorek
 • 1E- Adam Szczepanik

Oprawa biegu nawiązywała i promowała ideę czystego powietrza, a nauczyciele wychowania fizycznego zadbali o ważne detale: każdy startujący miał naklejkę identyfikującą wydarzenie (specjalnie przygotowaną na tę okoliczność) i każdy biegł z balonem symbolizującym czyste powietrze. Po 21 okrążeniach na starcie pojawili się przedstawiciele nauczycieli wychowania fizycznego: p. Izabela Jaciubek i p. wicedyrektor Zbigniew Sobczyk. Ale to nie koniec – na ostatnie, 23 okrążenie, wyruszyli wszyscy obecni na boisku. Przesłanie piękne: KAŻDY INDYWIDUALNIE I WSZYSCY RAZEM DLA ZIEMI. Dziś o opisanym wydarzeniu przypominają balony, które mocno dzierży w swojej dłoni Patron naszej szkoły – Stefan Żeromski. Siedzi na swojej ławeczce i z dumą wspiera uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.
Dopełnieniem Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju był tygodniowy konkurs na największą liczbę uczniów w strojach koloru danego dnia. Z radością informujemy, że zwycięzcami w tej formie rywalizacji zostały następujące klasy:

 • Dzień żółty – IG2
 • Dzień niebieski – IA i IIIC
 • Dzień zielony – IVB
 • Dzień czerwony – IIB
 • Dzień biały – ICD, IIG, IIIAF2.

Gratulujemy nagrodzonym klasom pomysłowości i działania na rzecz idei zrównoważonego rozwoju.
Wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcia Barwnego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Żeromskim bardzo dziękujemy.

Pomysłodawcami i koordynatorami inicjatywy byli Światowi Młodzieżowi Liderzy Ochrony Środowiska w naszej szkole: Maja Świderska, Julia Wolska, Maciej Gorycza (uczniowie klasy IIIF). Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. Marzena Papis i p. Teresa Tępińska.