Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego – Tydzień Noblowski w „Żeromskim”

N4_zI Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego otrzymało oficjalne podziękowania od Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego za udział w Tygodniu Noblowskim. W czasie zajęć były prowadzone pogadanki, oraz prezentacje mające przybliżyć historię nagrody oraz znaczenie osiągnięć tegorocznych laureatów.

 

 

W dniach od 3 do 10 października 2022 roku Komitet Noblowski ogłaszał nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.
Harmonogram przyznawania tegorocznych Nagród Nobla przedstawiał się następująco:

  • 3 października, fizjologia lub medycyna –  za odkrycia dotyczące genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka – Svante Pääbo.

  • 4 października, fizyka – za eksperymenty ze splątanymi fotonami naruszające nierówności Bella i za pionierską informatykę kwantową – Alain Aspect, Johna F. Clauser i Anton Zeilinger

  • 5 października, chemia – za rozwój chemii kliknięć i chemii bioortogonalnej – Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldalow i K. Barry Sharpless

  • 6 października, literatura – za odwagę i ostrość kliniczną, z jaką odkrywa korzenie, separacje i zbiorowe ograniczenia pamięci osobistej – Anna Ernaux

  • 7 października, Pokojowa Nagroda Nobla – nagroda przyznawana została rzecznikowi praw człowieka Alesiowi Bialackiemu z Białorusi, rosyjskiemu Stowarzyszeniu „Memoriał” i ukraińskiej organizacji ds. praw człowieka Centrum Wolności Obywatelskich

  • 11 października ogłoszono Nagrodę Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych – za badania nad bankami i kryzysami finansowymi – Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond i Philip H. Dybvig

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w rozpowszechnianie wiedzy o Nagrodzie Nobla.