Chemia

W ramach swoich zajęć nauczyciele oferują:

 • Zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia fakultatywne, indywidualna praca z uczniem zdolnym i słabym)
 • Współpraca z wyższymi uczelniami:

Corocznie podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Łódzkim. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych w Katedrze Genetyki Ogólnej Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin oraz w zajęciach zorganizowanych dla wybitnie zdolnych uczniów na Wydziale Chemii Organicznej. Organizujemy wyjazdy umożliwiające uczniom udział w wykładach i warsztatach w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Corocznego Pikniku Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracujemy również z Politechniką Łódzką – uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, które odbywają się w Katedrze Biotechnologii i Nauk o Żywności. Młodzież naszej szkoły wyróżniająca się osiągnięciami z chemii zaproszona była również przez Dziekana Wydziału Chemii, oraz Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego na pierwszą Międzynarodową Konferencję Edukacyjną – Technologia Wiedza Kompetencje. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej nauk matematyczno- przyrodniczych. Skierowany jest on do młodzieży zainteresowanej odkrywaniem zjawisk przyrody, eksperymentowaniem i dokonywaniem naukowych odkryć.

 • Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Od kilku lat przygotowujemy uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej. Nasz uczeń zakwalifikował się do półfinałów 59 Olimpiady Chemicznej, został finalistą a następnie laureatem 60 i 61 Olimpiady Chemicznej. Corocznie przygotowujemy uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”,Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego „Nie zobojętniaj się na chemię” oraz licznych konkursów o tematyce prośrodowiskowej i prozdrowotnej. Nasi uczniowie odnieśli sukces w I Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Chemicznej pt. „Chemia dla ochrony środowiska synergizm czy antagonizm” (finaliści edycji ogólnopolskiej). Uczeń  I Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego został Laureatem XXIX i XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej– zajął dwukrotnie drugie miejsce w kraju, dodatkowo został wyróżniony za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej. Naszuczeń został także laureatem (zajął drugie miejsce w kraju) I Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

 • Udział w cyklicznych zajęcia w  ramach Akademii Ciekawej Chemii – rok akademicki 2017/2018

Dążąc do zwiększenia zainteresowania młodzieży przedmiotem chemia, a także mając na uwadze zacieśnienie kontaktów młodzieży licealnej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego nauczyciele tego przedmiotu przystąpili do programu edukacyjnego: „Akademia Ciekawej Chemii”. Jest to inicjatywa edukacyjna polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu, wzbogaconych pokazami multimedialnymi, oraz eksperymentami przeprowadzanymi „na żywo”. Zajęcia  prowadzone są cyklicznie raz w miesiącu. Z I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego do udziału  zajęciach ACCH zakwalifikowano 14 uczniów wyróżniających się osiągnięciami z zakresu przedmiotu chemii. Zajęcia kończą się konkursem chemicznym, oraz warsztatami chemicznymi odbywającymi się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapewniamy:

 • Udział w lekcjach multimedialnych
 • Przeprowadzanie bezpiecznych eksperymentów chemicznych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni

 

 • Solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego- liczne matury próbne, zajęcia dodatkowe dla maturzystów. Efektem tych działań jest to, iż uczniowie zdający chemię na egzaminie maturalnym uzyskują wyniki wyższe od średniej w województwie i od średniej krajowej. Wielu z nich podejmuje studia na wydziałach chemii, oraz na uniwersytetach medycznych.
 • Miłą i przyjazną atmosferę.

  Cześć! Jesteśmy z klasy 3F1 i chcemy pokazać, że chemii można się nie tylko uczyć, ale można się nią także bawić. W środę przeprowadzaliśmy doświadczenia w ramach lekcji chemii i mamy w planach zrobić to znowu w najbliższym czasie. Jeśli interesuje Cię chemia i chcesz zobaczyć ją z takiej strony, to zapraszamy do nas!

chemia

Uczniowie klasy 3F1

Dlaczego warto uczyć się chemii?

 • Chemia należy do przedmiotów, które stwarzają podstawy do rozbudzenia  i kreowania wszystkich sfer aktywności. Jest niezbędna w wychowaniu człowieka dla przyszłości.
 • Chemia jako nauka doświadczalna pozwala kształtować dociekliwość poznawczą i efektywną postawę badawczą, wzbudzić zainteresowanie reakcjami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie i w organizmie człowieka.

Chemia to Ty, chemia to ja
Chemia to cały świat
Spójrz, rozejrzyj się wokoło,
Ale tutaj jest wesoło!
Coś się tu tworzy, a tam rozkłada
Jaka świetna to zabawa!
Więc nie zwlekaj i chodź z nami,
Na spotkanie z chemią zapraszamy.

                                                                                                    Uczniowie klas: If, II f1 i II f2g