Czwarty wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

Dnia 16.01.2019 r. na Uniwersytecie Łódzkim uczniowie z klas: IIf i If, wraz z nauczycielami chemii uczestniczyli w zajęciach Akademii Ciekawej Chemii. Wykładowcą była pani dr Mariola Tkaczyk – pracująca jako nauczyciel akademicki w Katedrze Chemii Fizycznej.

W działalności naukowej pani doktor  wykorzystuje metody termochemiczne do badań oddziaływań w wodnych roztworach Wiodącą tematyką jej zainteresowań są badania prowadzone metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej nad właściwościami fizykochemicznymi i zjawiskami ograniczonej mieszalności w wodnych roztworach niejonowych amfifili, będących monoalkilowymi pochodnymi glikoli polioksyetylenowych.

W ramach wykładu: ,,Liniowy wzrost, spadek a może plateau?” (plateau z języka francuskiego – równina, płaski obszar przebiegu krzywej) pani doktor omówiła zastosowanie funkcji liniowej do opisu wybranych zależności pomiędzy wielkościami fizykochemicznymi .Prowadząca wykład zwróciła uwagę na to, że powinniśmy zachować dużą ostrożność analizując dane statystyczne. Chemia jako nauka empiryczna bazuje na obserwacji faktów doświadczalnych i pojedynczy eksperyment nigdy nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Tylko wykonywanie serii eksperymentów oraz odpowiednie ich opracowanie poprzez znalezienie określonych zależności i korelacji, daje szansę odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Umiejętne wyznaczanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, może być cennym źródłem wiedzy m.in. o oddziaływaniach międzycząsteczkowych, które determinują wszystkie zjawiska obserwowane w otaczającym nas świecie. Uczniowie  uczestnicząc w tym wykładzie mogli się poczuć jak studenci na zajęciach z chemii fizycznej . – w prezentacji dużo wzorów , wykresów, zależności.

W drugiej części zajęć studenci Naukowego Koła Chemii Kosmetycznej przeprowadzili ciekawe doświadczenia o niezwykłych nazwach:

  • ,,Błędne ognie”
  • ,,Płynne światło”
  • ,,Chemiczne świetliki”
  • ,,Chemiczny parowóz”

Prowadząca zajęcia podziękowała wszystkim za przybycie. Kolejny wykład w dniu 27 .02 2019 r. będzie dotyczył enzymów w chemii. Pokaz slajdów z wykładu oraz wykaz doświadczeń chemicznych można obejrzeć na stronie internetowej ACCH, widowiskowe eksperymenty na dołączonych zdjęciach.

Nauczyciele chemii