Dbaj o klimat. Redukuj CO₂!!!

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjno-ekologicznym autorstwa Little Greenfinity pt. „Dbaj o klimat. Redukuj CO”, zorganizowanym dzięki wsparciu BNP Paribas Securities Services Polska.
Projekt służy upowszechnianiu wiedzy na temat zmian klimatycznych. Jego celem nadrzędnym jest pokazanie możliwości realnej zmiany i sprawczości w życiu codziennym na poziomie lokalnym. Kampania skierowana jest do wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie całej Polski.  Została ona podzielona na 3 etapy.
I etap obejmował szkolenie synchroniczne nauczycieli. Z naszej szkoły udział w nim wzięli: p. Ewelina Cichańska – Szwaczyk, p. Jolanta Gapys, p. Emila Grochulska, p. Anna Kumur, p. Marzena Papis, p. Renata Sijer, p. Teresa Tępińska, p. Wojciech Grochulski. Pod kierunkiem trenerek i edukatorów Little Greenfinity nauczyciele zostali przygotowani do prowadzenia warsztatów z młodzieżą.
W ramach II etapu szkoły uczestniczące w kampanii zorganizowały dla swoich uczniów warsztaty edukacyjne dotyczące zmian klimatycznych, dzięki którym uczniowie:

  • poznali działalność IPCC oraz przyczyny, skutki i konsekwencje nadmiernej emisji CO₂;
  • nauczyli się identyfikować źródła emisji CO₂ oraz wskazywać sposoby i metody obniżania emisji CO₂ w skali globalnej i lokalnej .

W naszej szkole warsztaty zostały przeprowadzone w okresie od 18 listopada do 3 grudnia 2021 roku  w następujących klasach: IA (25.11), IB (30.11), IC (23.11), IF (1.12), IG (24.11), IIA2 (18.11), IIAF2 (24.11, 30.11), IIB (22.11), IIC (23.11), IIF (22.11), IIIA (3.12), IIIB (24.11), grupa IIIAB (22.11), IIIC (30.11), IIIF (24.11). W formie stacjonarnej wzięło w nich udział 390 uczniów, zaś w formie online 28.  

Podczas warsztatów uczniowie wykonywali następujące ćwiczenia:

  • Układanka polegająca na połączeniu pojęć związanych ze zmianami klimatycznymi z odpowiednią definicją;
  • Ciągi przyczynowo – skutkowe prowadzące do zmian klimatu;
  • Puzzle klimatyczne pozwalające zrozumieć przyczyny i skutki zmian klimatycznych;
  • Identyfikacja sektorów odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu diagramów kołowych; wskazywanie konkretnych przykładów;
  • Propozycje rozwiązań systemowych i indywidualnych ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla każdego wskazanego sektora gospodarki;
  • Wykorzystanie aplikacji Mentimeter, Word Art do tworzenia skojarzeniowych chmur wyrazowych, zaś Voki i Canva, do ciekawych animacji.

Obecnie przygotowujemy się do III etapu, który będzie wymagał od naszych uczniów nie tylko kreatywności, ale przede wszystkim umiejętności planowania i racjonalnego podejmowania decyzji.
Jak powiedział Witold Lenart: „Nie ma już czasu na długi proces ewolucji światopoglądowej, skala zagrożenia sankcjonuje sprawną socjotechnicznie indoktrynację”. Dopowiadamy – by wiedzieć „którędy po Ziemi”.

Teresa Tępińska, Marzena Papis, Renata Sijer, Jolanta Gapys, Emila Grochulska, Anna Kumur, Wojciech Grochulski