Skip to main content

KANDYDACIE I KANDYDATKO!

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ ZE SZKOŁĄ MARZEŃ
– OPOCZYŃSKIM ŻEROMEM

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie to miejsce nowoczesnej edukacji oraz skarbiec prawie 80 letniej historii i tradycji. Nasze liceum to najnowocześniejsza szkoła – szkoła już na miarę XXII wieku – wyremontowana, nowoczesna, dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, z dobrą bazą sportową, dająca szansę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia we współczesnym świecie.

Jeśli chcesz być uczniem liceum elitarnego pod względem poziomu i jakości kształcenia,
o niepowtarzalnym klimacie i przyjaznej uczniom atmosferze, to przyjdź do nas.

Jeśli jesteś uczniem ambitnym, twórczym, kreatywnym i aktywnym, to „ŻEROM” jest właśnie dla Ciebie.

Jeśli chcesz odkryć pasje, rozwinąć swoje uzdolnienia i kompetencje XXI wieku, to my Ci
w tym pomożemy. Wspólnie osiągniemy sukces w postaci wysokich wyników maturalnych, które zagwarantują Ci dalsze kształcenie na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.

„Szkoła nie jest miejscem wyjątkowym, ale to uczeń jest w niej wyjątkowy”.

Nauka, przyjaźń, a może miłość …

Nauka w liceum to jeden z najpiękniejszych etapów w życiu. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności ważni są również ludzie, których poznasz. W naszych szkolnych murach spotkasz wielu interesujących rówieśników, wychowawców, nauczycieli, z którymi pozostaniesz w kontakcie do końca życia lub do końca życia będziesz za nimi tęsknić …

Zapraszam do kontaktu

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Anna Pręcikowska-Skoczylas