Dni otwarte dla rodziców

DNI OTWARTE DLA RODZICÓW –  23 maja 2018 r.

17.00 – ewentualne zebranie w wychowawcą w przydzielonych salach

Przydział sal na wywiadówkę1

17.30-18.30 – dni otwarte dla rodziców – możliwość rozmowy z każdym nauczycielem.

Nauczyciele będą dyżurowali według następującego przydziału sal:

Przydział sal na wywiadówkę2

Przydział sal na wywiadówkę3